4430 MIMOZEMSKÝ KONTAKT SÍLA VĚDOMÍ Cosmic agency

[ UFO ] 2023-06-01

Robert: Ego je lepší nechat tak, jak je, nesnažit se to změnit? Protože to je to, co nás definuje.
Yazhi: Na jedné straně tak, nebo to překročit, nebojovat proti tomu, ne že Ego je jediná věc, která definuje osobu. překročit to. V tomto životě je Ego kdekoli.

Robert: Ale vždy budeme mít ego. I ty máš Ego.
Yazhi: Právě proto.

Robert: Dokonce i Yeny z Alcyone mají Ego.
Yazhi: Začleň ho, nesnaž se ho vymazat, protože to nejde, to je učení a mentální křeč.

Robert: Správně. Protože oni jsou někdo konkrétní, Yena.
----------

O NEGATIVNÍCH UDÁLOSTECH
Yazhi: Navzájem se posilují, všechny duše, jedna s něčím začíná a ostatní následují. To se děje zejména tehdy, když se velmi silná duše dostane do spirály negativity. Z jakéhokoli důvodu, protože mají velkou projevující se moc. Vidím to jako obecný vzorec, který nepochází z ničeho konkrétního. Prostě jděte svou cestou a zaměřte se na to, co potřebujete, co vám dělá dobře a co dává vašemu životu smysl a smysl. Nesoustředit se na negativitu. Její propagace ji jen zvyšuje.

width=


----------

Gosia: Když jsem se ptala, jak mohou stínoví lidé existovat venku, řekla jsi, že Swaruu zprostředkovává vnějšek tím nejvědečtějším, nejměřitelnějším způsobem... a vidíš to spíš jako stav vědomí. Nesouvisí to? Myslím tím, že někde můžeš mít místo s měřitelnou frekvencí 3D a vnímání vědomí 5D? A naopak, být na místě, které se vědecky měří 5D, ale vědomí tam jsou 3D? Vnímám to jako něco propojeného. Ale možná je tu něco, co by se dalo vnímat jako oddělené?

Yazhi: Záleží na každém člověku, jak jsem již řekl, vše souvisí se vším, vše je průměrné. A průměry způsobují stejní lidé. Pokud je průměr velmi nízký, pak je království nízké. Pokud je vysoký, pak samozřejmě stoupá více, ale to neznamená, že v jednom nebo druhém království nejsou bubliny, které obsahují prvky obou, protože vše je polévka, směs frekvencí. Trvám na tom, že na Zemi jeden převládá a mimo Van Allena převládá jiný, jako průměr. A to je místo, kde přístrojové vybavení, interferometry více než cokoli jiného, může detekovat a přiřadit hodnotu frekvence poli, ve kterém se nacházíte.

Gosia: Pokud je tedy připojen, samozřejmě. Měřitelná frekvence místa a vědomí. Protože právě oni skutečně dávají a tvoří frekvenci, která bude později v místě měřitelná?

Yazhi: Ano, právě proto, a být na tomto průměru nebo v něm podporuje nebo pomáhá zvyšovat frekvenci nebo ji v každém případě snižovat, protože v nízkém průměru musí člověk zůstat velmi silný, a to se semenům hodně stává.

Gosia: Je například možné, že moje místo bude 3D nebo nízkofrekvenční a já budu 5D? Nebo, protože mám nejvyšší frekvenci, budu měnit i měřitelnou frekvenci místa?

Yazhi: Změníš místo. Z vašeho pohledu bude a je vaším odrazem, je to místo, kam nejvíce promítáte to, kým jste. Do té míry, že když se podíváte na něčí místo, poznáte, kdo je..

Robert: Nejen to, ale možná změníte frekvenci souseda, aby byl silnější-dominantní.
Yazhi: Ano, protože většina z nich jsou jen Matrixové, to znamená, že jsou více stejného, kde jsou. Jinými slovy, pro přístrojové vybavení jsou nerozlišitelní.

Gosia: Ano, to je také pravda, z jejich úrovně. Proto ta přítomnost semínek.
Robert: Ale pokud žijete ve své bublině, ne.

Yazhi: Vaše bublina je ta, kterou kolem sebe vytváříte. Nejen na vašem místě, ale pomáhá to ano, mít své místo pomáhá tvořit bublinu, i když je spíše mentální než situační.

Gosia: Dobře, takže místo samo o sobě nemá žádnou vlastní frekvenci... protože je to hmota? Skládá se z vědomí? Ale samotná hmota, bez vědomí, které ji pozoruje a žije poblíž, má také svou měřitelnou frekvenci?

Yazhi: Místo jen průměr toho, kde se nachází, dokud nepřijde někdo s vědomím a nezmění to.

Gosia: Ale bude mít sama hmota měřitelnou frekvenci?
Robert: ̎Dokud nepřijde někdo, kdo má vědomí a bude s tím manipulovat. ̎

Yazhi: Veškerá hmota je tak či onak vědomím, vědomí nemusí nutně pocházet od někoho nebo nějakého zvířete.

Gosia: Tak jakou měřitelnou frekvenci by to mělo nebo na čem to závisí? Osamělá židle v lese... jak často by to bylo? A byla by její frekvence jiná, než když je u někoho doma?

Yazhi: Záleží na tom, jak dlouho tam je, z jakého materiálu je, ale obecně to bude asi stejný průměr jako zbytek lesa. Například krystaly mají vědomí, minerály a z toho se skládá budova. A jsou velmi dobří v udržování průměrné frekvence nebo čehokoli, co je ovlivňuje. Proto si uchovávají vzpomínky, někdy ošklivé, na minulé události, které podporují výskyt duchů a podobných entit.

Robert: Takže musíte vyměnit okna, když si koupíte dům z druhé ruky.
Yazhi: A jak změníte samotnou zeď?

Robert: Myslel jsem, že jsou to okenní tabulky.
Yazhi: Také. To je vše. Ale pamatují si dobré i zlé.

Robert: ̎Vědomí frekvence ̎ jste vy, ne místo. A vy to místo měníte.
Yazhi: Přesně tak.

Gosia: Ale to místo osamocené, bez vědomí, jako ta židle v lese, kde nejsou žádné veverky, které by tam seděly... bude mít také svou frekvenci.

Yazhi: Frekvence by musela být nižší než na zbytku místa, pokud je to les, protože je velmi vysoký a židle tam by byla považována za znečišťující látku.

Gosia: Má propiska jinou frekvenci, když leží na ulici a když ji někdo drží v ruce? Dělali jste takové experimenty? To je vědecky zajímavé. Protože to ukazuje důležitost vzájemného propojení všeho.

Yazhi: ANO a jednoduše proto, že je to v aurickém poli této osoby.

Gosia: Takže je to všechno o dominantním frekvenčním poli. Ale kdo rozhodne, která frekvence bude dominantní? Proč se frekvence pera přizpůsobuje mé, a ne moje frekvenci pera?

Yazhi: Protože ta vaše je velká a dominantní, pero je ve srovnání s vámi docela inertní. Sice v malé míře ovlivňuje vaše aurické pole, ale jeho přítomnost je zprůměrovaná.

Gosia: Asi se snažím oddělit frekvenci věci, předmětu, místa od vědomí. A jaká by to byla frekvence? I když samozřejmě všechno je vědomí. Až do křesla.
Robert: Má bizoní kožich nízkou frekvenci? Kožené bundy a tak?

Yazhi: Záleží na faktorech, jak to bere majitel. Protože kožená bunda vydrží déle a je odolnější než syntetická. Zde již vstupujeme do oblasti potravy, která podle frekvence klesá, protože je z mrtvých zvířat. Mnoho lidí to však potřebuje, kůže je dobrý materiál, který tomu, kdo ji má, neposkytne škodlivé účinky chemikálií v syntetických plastech. Je tedy třeba zvážit mnoho faktorů.

Gosia: Nebo berou také frekvenci toho, kdo je používá?

Yazhi: Jak se dá očekávat, ano.

Gosia: Někdo se mě zeptal: ̎Jaký je rozdíl mezi vibrací/frekvencí/harmonií. A co způsobuje vibrace? Je hmota elektromagnetické pole, zvukové vlny, povrch éteru je součástí éteru? Jaký je v tom rozdíl? ̎

Yazhi: Vibrace se vztahuje k pohybu v cyklech prvotních subatomárních částic, k rychlosti oběhu mezi jejich složkami, jako jsou elektrony, neutrony a pozitrony, za použití lidských termínů a jmen. Tato oscilace určuje, zda se něco nebo někdo nachází ve viditelném rozsahu existenciální sféry či nikoli. Jinými slovy, odkazuje na subatomární, atomární nebo dokonce molekulární pohyb.

Gosia: ̎Frekvence - jako elektroinženýr jasně chápu, že vibrace jsou definovány jako jednoduchý harmonický pohyb. V přírodě je pozorováno, že je spojen s pohybem hmoty (například vzduchu nebo vody).

Yazhi: Je to přesně tak, jak to popisuje. Pohyb spojený s dynamikou interakce předmětů nebo lidí s hmotou. Jinými slovy, velké věci, a to se týká všeho, co je větší než ta předchozí vibrace.

width=


Gosia: Myslíte tím, že to, co popisujete, je frekvence? Pozornost vědomí, že?

Yazhi: Ano, znal odpověď, to je správné. Přesně tak. Harmonická je posloupnost, která je matematicky konstantní a vzájemně souvisí. Jako je to s hudbou. A je generována vědomím a je přenášena jako gravitace.

Robert: Někdo se na to neustále zaměřuje.
Yazhi: Ano.

Gosia: A harmonické pak způsobují jak vibraci, tak frekvenci?

Yazhi: Ano, obojí, ale fungují zdola nahoru, jako první subatomární.

Gosia: Zezdola, od vibrací nahoru. Od harmonických pak vibrace a frekvence. I když chápu, že se všechno děje současně.

Yazhi: Současně ano, ale začíná být možné pozorovat z projevu jednoduché částice. Proto zespodu.

Gosia: Proč to začíná být pozorováno odtud? No, myslím, že rozumím. Myslící...

Yazhi: Protože manifestace elektronu z éteru vyžaduje velmi málo energie a manifestace slona hodně energie, energie ve formě gravitace a pozornosti vědomí. Proto pak říkám vibrace a frekvence každého člověka. Protože je to jak v makro aspektu něčeho, tak v atomovém a subatomárním molekulárním aspektu. Být tou vibrací jako slovem je také spojeno s jednoduchým měřitelným kmitáním, které je cítit rukou, jako vibrace motoru. Ale to je sémantika, ale musela jsem to zmínit.

Gosia: Tohle všechno mě napadlo, protože jsem přemýšlela o vědecky měřitelném 5D, jak ho popsala Swaruu, a 5D jako o stavu vědomí. A 5D jako vědomí není vědecky měřitelné? Myslím, že by to bylo taky, ne? Protože to souvisí.

Yazhi: Vědou na Zemi to není měřitelné, nebo je to spojeno s měřením vibrací částic, což se nakonec ukáže jako něco nepraktického.

Gosia: Ne, z vaší vědy, prosím.

Yazhi: Je to měřitelné ano, pomocí interferometrů. Přesto je důležitý její výklad.

Robert: Z menšího množství energie se stává větší. Ale aby se něco projevilo, na tom nebude moc záležet, že?
Yazhi: Záleží na tom, co přesně.

Robert: Protože manifestovat jízdní kolo je stejné jako manifestovat obytný automobil.
Gosia: Ano, protože bylo řečeno, že vesmíru nezáleží na tom, aby projevil ponožku nebo jachtu.
A poslední otázka. Takže zpět k 5D. Může být někdo s vědecky měřitelnou frekvencí nebo jakoukoli vibrací D, a jejich vědomí je 5D? Nebo je to nemožné?

Yazhi: Vědomí z definice vyrábí a vyzařuje svou vlastní frekvenci jako stejnou, co říkáš je nemožné, tato čísla se používají pouze jako referenční, protože znamenají cokoliv. I s tajgetovskou vědou jsou výsledkem jen čísla, tabulka. Interpretovat tato čísla vyžaduje vědomí. Dát jim nějaký význam.

Gosia: Protože interpretace zde hraje roli? Když má někdo 7,883... interpretace to může změnit?

Yazhi: Ano, záleží na tom, jaká je to stupnice, jaká je to míra toho čísla, a na úhlu pohledu interpreta. Frekvence se neustále mění jen s výkyvy nálady během dne a to je normální. Nejste kámen úrazu.<

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/contacto-extraterrestre-el-poder-de-la-consciencia-yazhi-swaruu

Zpět