5881 Plejáďané: Vstoupili jste do vyšší roviny vědomí Christine Day

[ Ezoterika ] 2024-02-07

Od energetického posunu vytvořeného na Nový rok jste jako planeta v tomto Vesmíru vstoupili do vyšší roviny vědomí. ˝Kolo se otočilo˝ a to, co se stalo na Zemi na Nový rok v té nepatrné vteřině během obratu od roku 2023 do roku 2024, vytvořilo transformační energetickou dynamiku v celém vesmíru.

Toto obrovské hnutí ohlásilo ˝velké větry změn˝, které transformují multidimenzionální rámec na planetě Zemi. Země byla energicky spuštěna v rámci vyšších elementálů světla. Současně s tímto spuštěním se zrychlila energetická rotace planety, v tu chvíli došlo k posunu v propojených časových osách prostorů alternativní reality na planetě.

Jsme svědky obrovských změn v energetickém rámci vaší Země. Magnetické jádro a celá jeho vnitřní struktura se již začala otevírat, jako když praskne skořápka vejce, jako květina otevírající se Slunci. Toto rozštěpení odhaluje hloubku světelných toků, které jsou předurčeny k ohlašování doby velké transmutace pro vaši planetu.

Země se začala přesouvat z pevné planety 3. dimenze do fluidity 4./5. dimenze. Nic teď není pevné. Všechno se stává tekutým světlem, jak se planeta reformuje do řady konstantních světelných vibračních toků. Ve skutečnosti byla vaše planeta vždy tvořena řadou multidimenzionálních toků tekutého světla, což jsou formy světla, které neustále vibrují, pohybují se, transformují a odrážejí světlo.

Nyní, když jste vstoupili do jiné časové říše, musíte nechat projít podstatu těchto radikálních změn vašeho energetického prostředí. Tyto prostory vždy existovaly na Zemi a nyní jsou tyto vyšší říše pevně ukotveny v prostředí planety. V minulosti byly chvíle, kdy jste tyto prostory jednoduše zahlédli, ale nyní se tento energetický rámec plně otevřel a má být trvalou strukturou Země.

Ve vašich buňkách existují stejné multidimenzionální světelné toky. Vaše buňky jsou oživovány, jsou živé a zářící z těchto vyšších toků vědomí. Přímo prostřednictvím vašich systémů probíhá zrychlení. Když se přizpůsobíte vyšším energetickým tokům uvnitř, můžete pociťovat zmatek, dezorientaci, neschopnost jasně myslet, když vaše mozkové buňky, epifýza a mozkové synapse prochází řadou rychlých elektrických změn.

Právě ve chvíli, kdy se otevřela vibrační brilance roku 2024, bylo skrz všechny srdeční buňky zažehnuto obrovské světlo. V rámci tohoto čistého zážitku vám byla vrácena vaše posvátná obnova. Toto byla akce osudu, která se dala do pohybu, redefinice Já, která se aktualizuje skrze vás. Dění bylo navrženo tak, aby vás přivedlo zpět do vyšší existence s expanzivním fluidním potenciálem pro vibrace energetických systémů. Byli jste přemístěni do vyšší arény vědomí než kdykoli předtím v této inkarnaci. Právě teď máte přispět svou jedinečnou srdeční frekvencí do kolektivní energie Srdcí. (pozn. stejně lidem pořád čas chybí)

Během posledního měsíce byly vaše srdeční buňky přirozeně synchronizovány s posvátným pulzem v rámci Univerzálního vědomí, což vytváří přirozený posun a přemístí vás do původního nastavení frekvence. Sladěni se svou jedinečnou vyšší inteligencí prostřednictvím tohoto pulzu vědomí jste na pokraji opětovného sladění se svým multidimenzionálním potenciálem.

Vaše jedinečné posvátné systémy podporuje transmutace frekvence vašeho Srdce. Světelné toky se obnovují přes vaše srdeční a mozkové buňky a mozkové synapse, což ve vašich posvátných systémech zpřístupňuje další cestu multidimenzionálních operací.

Na probuzené cestě společně vytváříme přirozenou, vyšší hybnou sílu toku kolektivních Srdcí. Můžete kolektivně sladit tlukot srdce, jako společné hučení, které se může synchronizovat jako Jedno. Hučení - Jednota je základní složkou pro další transformaci vědomí Země.

Během této přechodné fáze jste vedeni k soustředění do svého Srdce, abyste se dále synchronizovali do potenciální Jednoty. Klid otevře přirozenou vnitřní touhu po návratu do Jednoty, po sladění se s Domovem. Buďte stále ve svém srdci, abyste se srovnali s tímto vyšším pulzem, které se automaticky vyrovnává na další jedinečné kolektivní srdeční frekvence.

Existuje posvátný zvuk PHAHNNNN.... AEN (vyslovuje se farnnn... ay en), který je navržen tak, aby podpořil vaši alianci ke kolektivní frekvenci hučení, aby podpořil zrychlení této aliance pro vědomé sjednocení srdcí v tomto okamžiku na Zemi. Když vydáváte posvátný zvuk, aktivujete prvek stvoření mezi kolektivními Srdci. Uvedete do pohybu sérii energetických vln, které drží a budují prvek stvoření. Kolektivního poslání bude dosaženo prostřednictvím stvořitelských vln tvořících řadu posvátných geometrických prostor, které přirozeně vznikají a projevují se. Jsou navrženy k ukotvení a aktivaci energetické platformy v celé zemské rovině. Společně prostřednictvím svých kolektivních srdcí můžete vytvořit čisté platformy a ukotvit prostory Pravdy v platformách vytvořených vašimi kolektivním energiemi.

PROCES: Při používání posvátného zvuku vždy držte obě dlaně na horní části hrudníku (svůj prostor srdce): PHAHNNN AEN...
- 1. Přeneste své vědomí do rukou na horní části hrudníku.
- 2. Umístěte svůj vědomý dech jako měkký vítr do místa, kde je vaše vědomí na horní části hrudníku. Nechte ji proudit.
- 3. Udělejte si chvíli v klidu svého Srdce, které vnímáte, nebo cítíte. Otevřete své vědomí, vědomě se nadechněte, pokračujte v uvolňování...
- 4. Umístěte zvuk, PHAHNNN... AEN, do prostoru svého srdce, který vnímáte, nebo cítíte. Vytvořte tento zvuk tolikrát, kolikrát budete cítit.
- 5. Vědomě se nadechněte a pusťte se do prostoru, který se otevírá, když vnášíte svůj zvuk. Buňky vašeho srdce reagují na jedinečnou frekvenci vašeho posvátného zvuku. Buňky vašeho Srdce se zvuku dimenzionálně otevírají.
- 6. Srdce se rozšiřuje. Dovolte svému uvědomění, aby proudilo do prostoru vašeho srdce. Nadechněte se a pusťte se v tichu do prostoru toku stvoření.
Proces můžete opakovat.

Ve vašem srdci leží Pravda. Vaše Srdce je vaším vůdčím světlem, je to váš vůdčí kompas pro vaše další kroky. Je od vás požadováno, abyste zůstali velmi stabilní ve spojení se svým srdcem a umožnili posvátnému zvuku, aby se skrze vás budoval a rozvíjel. Můžete vidět smysl, nebo cítit posvátný zvuk vycházející skrze vás. Buďte odhodláni zažít chvíle ticha a zároveň nechat jít. Vše je ve vašich rukou. Při používání tohoto posvátného zvuku projde vaše srdce rychlou proměnou. Není nic, co byste v tuto chvíli museli zkoušet a cvičit, nebo vytvářet, jednoduše otevřete své vědomí, abyste přijali posuny. Otevřete se do stavu vděčnosti za tento posvátný čas, využijte vědomý dech a pusťte se do ˝nevědění˝.

Stačí, jací jste v tuto chvíli. Dovolte své posvátné inteligenci, aby vás provedla vašimi rozšířenými srdečními toky. My, Plejáďané, jsme vám dali pokyn, abyste dovolili svému Srdci být vaším vůdčím světlem, kompasem pro tuto dobu. Každý z vás musí splnit základní misi, kterou musí hrát prostřednictvím své jedinečné srdeční frekvence. Jsme svědky vás a držíme dokončenou energetiku, abyste mohli vykročit vpřed. Nyní je to na vás, vy v lidské podobě jste určeni k vytvoření dokončovacích platforem pro Zemi. Vašimi kolektivními Srdci je to v tomto životě dosažitelné. Toto je předurčený čas, abyste zahájili energetickou přípravu ve vašich systémech srdce, která vám umožní vytvořit energetické platformy světla, které budou ukotveny ve vaší pozemské rovině. Nejste sami. Zavolejte podporu, kterou potřebujete ještě dnes.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/07/the-pleiadians-you-have-entered-a-higher-plane-of-consciousness/

Zpět