5007 Hekaté 32: Faktor božské nejistoty Lija Lemberg

[ Ezoterika ] 2023-08-29

Hekaté a Velcí architekti, Stavební služba Absolutna.

Dovolte mi vysvětlit, proč je mezi prvním cyklem 30 kapitol a začátkem dalšího tak velká pauza. První kapitoly se mi psaly snadno, protože dobře zapadaly do mých představ o vesmíru. Později začaly přicházet informace, které ode mě vyžadovaly dvě věci. První jsou znalosti, vědecké, technické, zkrátka na hodinách fyziky na sovětské střední škole se daleko nedostanete. Znalosti je třeba doplňovat, a to vyžaduje čas. Druhá věc, která je nutná k zaznamenání nových přicházejících informací, je přeskupení vlastních struktur. Já jsem velmi pořádkumilovný člověk, povoláním architekt, všechny mé věci leží tam, kam jsem je položila, a ne jinak. Když začnou přicházet informace o Chaosu, je mi to mírně řečeno trochu nepříjemné. Znamená to, že informace putují kanálem s překážkami. Mám ale i druhou stránku, tu tvůrčí, která neustále fantazíruje a snaží se pracovat všemi směry najednou. Nepovažovala jsem ji za úplně vážnou, ale nechala jsem ji, aby zlobila. Je zřejmé, že právě této straně se nyní bude muset věnovat mnohem více pozornosti. ))) Zatím u mě vždycky převládal Řád nad Chaosem. Ale nastaly zajímavé časy plné nepředvídatelných událostí......

------------------------------
Pravděpodobně znáte lidi, kteří k sobě jako magnet přitahují problémy. Neustále si stěžují, že se jim něco nedaří. Všude je pronásledují neúspěchy. Tito lidé už sami tuší, že s nimi není něco v pořádku. Někteří z nich rozhazují rukama a jsou přesvědčeni, že nemohou nic změnit. Tedy mohou, ale nevědí jak. Přesněji řečeno, nevědí, proč se to děje a co to znamená. Těmto lidem je věnováno toto poselství, protože je jich mezi vámi mnoho a táhnou vás do ˝chaotických˝ polí.

Všechno je to o kvocientu chaosu. Není to samozřejmě jen vlastnost lidí. Tato vlastnost je vlastní každé struktuře, od mikroskopické skupiny elementárních částic až po galaktický metaklastr. Jak jste si všimli, tento Koeficient je pro každého jiný. Je zabudován do všech systémů, protože bez něj Stvoření ztrácí svůj Smysl. Pokusme se to vysvětlit.

Nelíbí se vám slovo ˝chaos˝. Znamená pro vás něco nepříjemného, něco, čemu byste se rádi vyhnuli. Proč, ptáte se, a nebylo by lepší se bez chaosu vůbec obejít? Abychom uvedli věci na pravou míru, musíme vám říci na rovinu: Život vznikl z Chaosu a bez Chaosu není možný. Chaos, který dal vzniknout tak úžasnému fenoménu, jakým je Život, není zlý, na rozdíl od vaší představy, že je protivníkem Řádu.

Nespěchejte se chytat za hlavu. Stále se díváte na Stvoření klíčovou dírkou. To, co vidíte a co z toho vyvozujete, je jen nepatrný zlomek Všeho, co je. Těm z vás, kteří usilovně usilujete o to, co nazýváte Světlem a Řádem, bychom řekli, že ještě pořádně nechápete, co to je, protože se stále pohybujete v omezeném rozsahu, kde znáte pouze dva směry. Pro vás je to stále jedna přímka, na níž je zlo nalevo a dobro napravo. Kdybyste však měli možnost vzdálit se od předmětu pozorování na dostatečnou vzdálenost, viděli byste, že tato přímka uzavírá kruh a jedna přechází v druhou. Dokonce si mohou vyměnit místa! Vtip je v tom, že vy sami jste současně pozorovaným objektem i Pozorovatelem.

Dostali jste se na práh poznání a budete ho muset překročit, abyste mohli jít dál. Mnozí s tím budete mít potíže, protože na to nejste připraveni. Ptáte se: Je možné být vědomě připraven? A jak poznáte, zda jste připraveni? Vůbec nejde o to, abyste dělali dobré skutky, naši drazí, abyste se dostali do nebe. Je to mnohem složitější.

Abyste překonali bariéru, budete muset pochopit to, co si kvantoví fyzici již dávno uvědomili pozorováním efektu neurčitosti. Částice nebo vlna? Možná obojí současně?
Jádrem chaosu je neurčitost. Někteří z vás toto slovo nemají rádi. Těžko se vyrovnáváte s neurčitostí, chcete přece s jistotou vědět, co se stane zítra, nebo ne? A tak hledáte informace, ověřujete si je, dokazujete si navzájem svou pravdu. Nejistota vyvolává nejistotu a nejistota se mění ve velký strach. Co bude tam venku, do čeho nevidíte? To je jedna z nejtěžších překážek, kterou je třeba překonat! Pokusíme se vám tuto část cesty usnadnit, protože není daleko etapa, kdy budete muset zvládnout umění řídit Chaos.

Slovo ˝nejistota˝ je tak podobné slovu ˝neomezenost˝, že? Žádné omezení neexistuje. Dokud se neobjeví někdo, kdo začne věci ROZHODOVAT, oddělovat je od nejistoty, oddělovat je od Jediného celku, jednu po druhé. Někteří mu říkají velký Determinátor, i když není tak velký, jak se zdá. (Architekti žertují)

Rádi udržujete ve všem pořádek, máte rádi všechny věci na svých místech. Snadněji je pak najdeš, když je budeš potřebovat. Jak byste se cítili, kdybyste ty věci měli v rukou přesně ve chvíli, kdy je potřebujete? Ani předtím, ani potom. Lidé, o kterých jsme mluvili na začátku, mají šanci zvládnout toto umění rychleji než ti, kteří jsou zvyklí si všechno organizovat.

Zatímco někteří lidé hledají ztracenou věc a proklínají sebe i celé své okolí za to, že ji nedali zpátky, jiní jsou magnetem na problémy - prostě mají pocit, že tu věc najdou stejně náhodou, jako ji ztratili. Nebo najdou lepší. Protože se jim to už nejednou stalo. Vážení, Chaos není nepořádek. Chaos je ve skutečnosti velmi, velmi rychlý pohyb a vzájemné působení všech živlů. Pohybují se tak rychle, že je nestíháte sledovat. Tento pohyb se vám zdá chaotický jen proto, že vy sami jste příliš pomalí!

Co děláte, když je vám zima? Pohybujete se rychleji, abyste se zahřáli, nebo ne?

Tady je pro vás alegorie: Přemýšleli jste někdy o tom, proč andělé, které kreslíte, nosí bílé a modré šaty a démoni černé a červené? Proč oblékáte anděly do ˝studených˝ barev a démony do ˝teplých˝? Barva nebe a sněhu na jedné straně a barva ohně a sazí na straně druhé. Pokud jedni ˝hoří˝, pak druzí... mrznou? Tak by to asi bylo, kdyby andělé a démoni byli citliví na teplotu ve stejné míře jako lidé.

Znáte vlnové délky ultrafialového a infračerveného záření. Pokud odstraníte kvalifikátory, uvidíte jednotné spektrum, liší se pouze fyzikálními vlastnostmi. Vaše biologické tělo může normálně fungovat ve velmi, velmi malém rozsahu teplot. Znáte teplotu absolutní nuly: - 273 stupňů Celsia. Znáte nejvyšší možnou teplotu? Ne, protože ji nemáte jak změřit. Ale vaši vědci změřili teplotu některých hvězd a ta může přesáhnout sto tisíc stupňů Celsia. Pro člověka nepředstavitelné, že?

A teď si odpovězte na otázku: kde na této pomyslné stupnici možných teplot se nachází vaše komfortní zóna? Je to velmi blízko okraje, že? Je to mnohem blíže absolutní nule než jádru hvězdy.

Absolutní nula, naši milí, je zpomalení pohybu až do zastavení interakce. Jak částice emitovaná zdrojem vynakládá energii a pohybuje se ˝ven˝, ˝ochlazuje se˝ a zpomaluje. A měla by velkou šanci, že se ˝ztratí˝, nebýt jevu, kterému vaši vědci říkají gravitace. Víte, božský Zdroj má velmi silnou gravitaci. A když částice dosáhne nejvzdálenějšího bodu své trajektorie, obrátí se zpět a vrátí se ke Zdroji. Na tomto principu funguje vesmír, jak ho znáte.

Řekneme vám, co budete v nadcházející době nejvíce potřebovat a využívat: rychlost reakcí a pružnost. Rychlost se mnohonásobně zvyšuje a času na přemýšlení je stále méně. Hmota, pohodlná a nesmírně pomalá substance - jak ji znáte - se stává minulostí. ˝Hrubou hmotu˝ nahrazuje ˝jemná hmota˝, jak říkáte. A o jemnou hmotu se již nelze opřít jako o betonovou zeď! Protože se pohybuje mnohem rychleji, než jste zvyklí. Faktor kosmického překvapení, drazí, bude vaším společníkem v novém čase, takže se připravte.

Faktor kosmického překvapení úzce souvisí s Faktorem chaosu.

Ti z vás, kteří jsou obeznámeni s výpočetní technikou, znají pojem generátor náhodných čísel. Tento generátor je nepostradatelný v mnoha procesech, které vás provázejí každý den. Víte, kdyby byla struktura Stvoření zcela závislá na přísně předepsaném algoritmu, pak by vývoj nebyl možný. Konstrukce bez prvku náhody je mrtvou konstrukcí. Neříkali bychom vám to, kdybychom neměli příslušné zkušenosti. Máme: jako Stavební služba Absolutna jsme vytvořili primární struktury z Božského Chaosu - a byli jsme svědky toho, jak se pohyb zastavil a Stvoření se zastavilo. Pak jsme se rozhodli zavést do Systému Faktor Chaosu. Podívejte se na veškerý život kolem sebe - když posbíráte všechna jablka ze všech jabloní na vaší nádherné planetě, nenajdete mezi nimi jediné ˝dvojče˝. Tak funguje vesmírný generátor náhodných hodnot. Je to krásné, že? Všechno je ve všem zároveň. Jedná se o kvantový stav, při němž je maximální možný tlak podmíněn okamžitou rychlostí vzájemné interakce prvků a v důsledku toho je doprovázen maximální teplotou. V tomto případě jsou teplota a čas úzce propojeny jako derivace rychlosti interakce. O tom jsme již hovořili - jedná se o situaci předcházející výbuchu. Toto je zdroj. Tam je velmi horko, miláčkové, tam se všechny prvky slučují - extrémně neobyvatelné podmínky! (Architekti žertují)

Ale co se stalo? Světlo se zrodilo... v okamžiku ˝exploze˝. Vzdálenost se zvětšuje, teplota klesá, rychlost interakce mezi prvky Božského celku se snižuje, tlak klesá - v důsledku toho. A objevuje se čas. To je fyzika, kterou znáte, je pro vás snáze pochopitelná.

Na teplotě záleží jen tehdy, když ji můžete cítit, stejně jako na čase. Čas existuje pouze tehdy, když existuje někdo, kdo se může přesunout z bodu A do bodu B. Částice existuje pouze tehdy, když se na ni díváte. A když se odvrátíte a podíváte se jinam, částice se změní zpět na vlnu a s určitou pravděpodobností může být kdekoli. Nic není jisté, dokud to VY neurčíte. O - Předurčeno = omezeno. Než může být cokoli vytvořeno, musí to být OMEZENO, odděleno od kvantového Chaosu ˝všeho ve všem˝, odděleno od Celku. ˝Dělat˝ znamená ˝rozdělovat˝, opět ty úžasné kódy, které stanovil
Všechny listy téhož stromu jsou si navzájem velmi podobné, ale neexistuje žádný identický.

Mnozí z vás si myslí, že Bůh, z něhož vše vzniklo, je Řád. Není tomu tak. Božská jedinečnost je naprostá absence jakékoli struktury, ve skutečnosti je to absolutní chaos, protože všechno je ve všem zároveň. Jedná se o kvantový stav, při němž je maximální možný tlak podmíněn okamžitou rychlostí vzájemné interakce prvků a v důsledku toho je doprovázen maximální teplotou. V tomto případě jsou teplota a čas úzce propojeny jako derivace rychlosti interakce. O tom jsme již hovořili - jedná se o situaci předcházející výbuchu. Toto je zdroj. Tam je velmi horko, miláčkové, tam se všechny prvky slučují - ach, to jsou extrémně neobyvatelné podmínky! (Architekti žertují)

Ale co se stalo? Světlo se zrodilo... v okamžiku ˝exploze˝. Vzdálenost se zvětšuje, teplota klesá, rychlost interakce mezi prvky Božského celku se snižuje, tlak klesá - v důsledku toho. A objevuje se čas. To je fyzika, kterou znáte, je pro vás snáze pochopitelná.

Na teplotě záleží jen tehdy, když ji můžete cítit, stejně jako na čase. Čas existuje pouze tehdy, když existuje někdo, kdo se může přesunout z bodu A do bodu B. Částice existuje pouze tehdy, když se na ni díváte. A když se odvrátíte a podíváte se jinam, částice se změní zpět na vlnu a s určitou pravděpodobností může být kdekoli. Nic není jisté, dokud to VY neurčíte. O-Předurčeno = omezeno. Než může být cokoli vytvořeno, musí to být OMEZENO, odděleno od kvantového Chaosu ˝všeho ve všem˝, odděleno od Celku. ˝Dělat˝ znamená ˝rozdělovat˝, opět ty úžasné kódy, zakotvené ve vašem jazyce.

Vracíme vám vzpomínky, ale nebude to pro vás snadné, protože jste zvyklí považovat Chaos za zlo. Odnaučte se to. Krajní bod oddělení byl překročen, bod maximálního možného zpomalení, chladu a odstupu. Znovu se vracíte k životu. Začíná být tepleji, pocítili jste to (žertují). Zóna vysoké turbulence, to vůbec není hrbol na cestě. Je to místo, kde se můžete hodně naučit. Tyto znalosti se vám budou v budoucnu hodit, to vám slibujeme, protože budoucnost je ve skutečnosti mnohem dynamičtější, než si dokážete představit. Do té doby doporučujeme trénovat reakční dobu!

Můžeme to přirovnat ke hře s míčem. Jedna osoba hází míč druhé osobě. Ruce toho, kdo míč chytí, skončí v prostoru a čase na stejném místě, kde se v příštím okamžiku bude nacházet samotný míč. Nyní si představte, že míč chytáte se zavázanýma očima a že fouká silný vítr, který neustále a nepředvídatelně mění svůj směr. Jediné, na čem záleží, je místo setkání vašich rukou s míčem, ale jak ho vypočítat?

Tady je nápověda: ve skutečnosti nemusíte počítat nic. Máte možnost ovlivnit božskou nejistotu. Můžete ZKONTROLOVAT bod, kde se míček a vaše ruce setkají. Pamatujete si, jak v kvantové fyzice Pozorovatel ovlivňuje pozorované? Co se vlastně stane, když to uděláte? To je jen začátek. A abychom mohli jít dál, musíme pochopit princip, který spojuje Řád a Chaos v jeden celek.

Máte nádherné příběhy o řádu vesmírných rytířů, kteří mají velkou moc. Zbraň těchto rytířů je ohnivý meč, paprsek duchovní zbroje. Jsou to fantazijně skutečné příběhy! Činnost templářů a rosenkruciánů je zahalena rouškou tajemství a vaše děti se o ni nemusí nutně zajímat. Ale všechny vaše děti znají vesmírné rytíře vyzbrojené laserovými meči! Takže pravdu, tak trochu jako v kapsli, si předáváme po celé věky, zahalenou do pohádky, legendy, mýtu.

Řád je zákon. Chaos je smyslem tohoto Zákona. Dohromady tvoří celek. Bez smyslu se Zákon změní v dogma a smysl se bez Zákona nemůže projevit. Důvěřujte Božské nejistotě a najdete poklady tam, kde vás nikdy nenapadlo je hledat!

Zdroj: https://absolutera.ru/article15530

Zpět