6839 Proti existenci gravitace Cosmic agency

[ UFO ] 2024-06-25

Mari Swaruu
Řetězec myšlenek, které jsem dnes měla, když jsem byla sama, a které vychází z mé zarostlé hlavičky. Vítejte u dalšího monologu.

Jedním z největších problémů, se kterými se Taygeťané a Swaruuané setkali, když se snažili komunikovat s lidmi, je jazyk, slova. Mají různé významy v závislosti na tom, kdo je používá. Co je ještě horší, mnohokrát jsou také zatížena, nebo obohacena širší skupinou významů a hodnot, které jsou s nimi silně spojeny. Některá slova jsou zatížena více než jiná a v tomto případě tvrdím, že slovo gravitace je extrémně zatíženo do té míry, že může neustále způsobovat mylné představy a problémy všeho druhu. Stejné slovo gravitace je zcela nabitý pojem. Člověk, jak jsem právě objevila, nemá přímý překlad do jazyka Ttaygety, na rozdíl od toho, co by se dalo očekávat, a právě zde začínají vyvstávat vážné problémy.

Slovo gravitace začal používat Isaac Newton jako moderní vědecký termín. I když existoval dříve, ale alespoň většinou jen jako populární koncept vysvětlující, proč věci padají. A od Newtona byl slovník vědy založen na zemské matici, zejména to, co souvisí s fyzikou, astronomií a kosmologií. Slovo gravitace přímo souvisí s významem, který mu dává věda na Zemi, a se všemi vzorci, které fyzika a věda o Zemi používá k vysvětlení kosmologie obecně. Slunce, hvězdy, planety se vzájemně ovlivňují gravitací. Gravitace je tedy velmi zatížené lidské slovo, které je spojeno s jemu přiřazeným významem a se všemi fyzikálními vzorci, které používají gravitaci a její rovnice jako samotný základ pro celý svůj model fungování vesmíru. Gravitace jako taková a její vzorce jsou pro pozemskou vědu tak důležité a zásadní, že bez nich by se celá lidská kosmologie rozpadla. Možná je ještě více důležitá, než lidský koncept rychlosti světla jako kosmického rychlostního limitu - používá se jako konstanta ve všech lidských kosmologických vzorcích.

Problém se slovem gravitace spočívá v tom, že ho nemůžete použít bez jeho plného významu, který zahrnuje všechny matematické vzorce, které za ním stojí. Každý, kdo používá toto slovo, to potvrzuje, aniž by si to uvědomoval. Moji předchůdci a já jsme používali slovo gravitace, aniž bychom o něm příliš přemýšleli, nebo o tom, co jeho používání potvrzuje, až do teď. Objevilo se například v hojně používané frázi: "Gravitace je proud vědomí ve velmi vysokofrekvenční kapalině zvané éter. " Moji předchůdci a dokonce i Před tímto bodem jsme bezděčně potvrzovali všechny matematické a fyzikální vzorce, které jsou připojeny ke slovu gravitace, jako by byly všechny platné. Když studuji gravitaci a všechny vzorce, které za ní stojí, zjišťuji, že nejsou ničím jiným než sebepotvrzující matematickou polévkou samo se udržujícího matematického modelu o základu 10 používaného na Zemi, který je platný pouze v rámci svých omezených vzorců a neodráží skutečný empirický svět.

Při vysvětlování taygetských pojmů lidskými slovy je třeba to vzít v úvahu, protože pochybuji, že slovo gravitace jako takové je jediné, které působí problémy při používání. Gravitace z lidského fyzikálního a matematického hlediska se nechová jako vědomí proudící éterem, jak to popisují Taygeťané ve svých pojmech. Koncept gravitace, jak je chápán na Zemi, je předvídatelný. Je to matematická konstanta, jak ji přijala samotná věda na Zemi, která mimochodem nebyla schopna vysvětlit, co přesně gravitace je. Zpočátku jsem si myslela, že co to je nemohou pochopit jednoduše proto, že věda na Zemi oficiálně nepřijímá, nebo nebere v úvahu éter a další roviny existence, jako jsou Duchovní svět, astrální roviny, další hustoty, dimenze a tak dále. Teď si začínám uvědomovat, že nedokážou plně vysvětlit, co je to gravitace jen proto, že jsou chyceni ve svých vlastních rozporech a matematických hádankách, které si sami vytváří.

Existuje koncept, který se šíří mezi globální komunitou, který říká, že gravitace neexistuje a že předměty padají na zem vztlakovým efektem, kde věci lehčí než vzduch stoupají a věci, které jsou těžší, padají. Voda v oceánech je také součástí atmosféry každé planety. Je prostě hustší než vzduch, proto se jí říká hydrosféra. Můžete vidět, jak se věci chovají v tekutině, a aplikovat stejný koncept na věci ve vzduchu. Nejsem jedním z omezených vědců, mohu se podívat z okna a vidět, že Země je kulatá.

Začala jsem přemýšlet, jak by mohly být koncepty Taygety popsány lidskými slovy bez použití zatížených slov jako gravitace. Uvědomila jsem si, že i další taygetská vysvětlení gravitace jsou jen adaptacemi původních taygetských konceptů, aby odpovídaly a ospravedlnily svou existenci tváří v tvář chápání Země. Cituji: "Gravitace věci nepřitahuje ani netáhne, spíše je tlačí jako tekoucí řeka tlačí plovoucí list, nebo větvičku proti skále." I když tuto frázi stále považuji za objektivně správnou, je to zkreslené použití jak toho, co gravitace znamená pro vědu na Zemi, tak toho, co tento tok vlastně znamená pro Taygetui. Neexistuje žádný překlad pozemského slova gravitace do jazyka Taygety.

Je to proudění éteru ve vyšších vibračních rovinách existence a všechny věci se projevují ze samotného vědomí, přesně tak, jak je popsáno v teorii projevu. Prostor není prázdný, je to ultra vysokovibrační tekutina, je to samotný éter, i když éter má v sobě také několik vibračních úrovní, ale to je jiná otázka. Lidé na Zemi jsou trénováni a programováni k tomu, aby přemýšleli o vědomí, znalostech, záměru a zaměření jako o čistě subjektivních pojmech, více v říši filozofie a ne jako o věcech, které mohou mít přímý účinek na hmotné objekty. To, co je myšlenkou v hmotné sféře, je pevný objekt, nebo reálná situace v lehčí existenciální říši, jako jsou vyšší astrální roviny, ze kterých se vše manifestuje. Navíc ti, kteří drží vědomí, projevují do existence právě ty objekty, které jsou používané k popisu a definování toho, co se nazývá hmotný svět.

Slovo gravitace by již nikdy nemělo být použito k popisu taygetských konceptů a technologie, protože je spojuje s vědou na Zemi a jejich nesčetnými lžemi, které potvrzuje. Jak sem byla schopna vidět a uvědomit si gravitaci jak je popsána na Zemi, neexistuje, protože je to jen další z těch matematických konceptů, které se samy potvrzují, a jsou platné pouze tehdy, když se na ně díváme z omezeného hlediska vědy a chápání Země. Neodráží vnější svět, který gravitaci používá ve fyzice k vysvětlení astrálních pohybů. Na Zemi to končí pouze vysvětlením některých faktorů, které zasahují do rovnice gravitace, a jsou naprosto platné, ale omezené, protože stále nevysvětlují všechny interakce energetických iontů mezi hvězdnými objekty.

Gravitace a hmota jsou jen velmi malou částí toho, jak a proč hvězdné objekty a všechny ostatní věci vzájemně interagují. Vzorce na Zemi mohou vysvětlit pouze co je v chápání 3D Matrixu vysoce materialistické společnosti na Zemi, a nezahrnuje všechny interakce, které tyto Hvězdné objekty mají mezi sebou a na jiných existenciálních rovinách, jako jsou astrální říše. A tyto astrální říše jsou místem, odkud jsou všechny věci stvořeny a projeveny. Nelze pochopit skutečnou kosmologii pevnými a neměnnými konstantami, jako jsou vzorce, které definují hmotnost a gravitaci. Nedokáží popsat všechny aspekty vysoce tvárného vědomí, které formuje věci do pevné reality, viděné z existenciální a hmotné stránky. To, co drží všechny astrální objekty, jako jsou hvězdy a Slunce, planety a měsíce pohromadě ve věčném tanci koordinovaných pohybů, je dokonalá rovnováha kinetických sil, jako je setrvačnost, a všechny se projevují a drží pohromadě mocným tokem záměru Vědomí a uvědomění, které všichni vytváříme jako části zdroje a jako Zdroj samotný.

Některé části tohoto toku mohou vypadat jako to, co je popsáno slovem gravitace, ale většina ostatních částí a chování toku vědomí se nechovají tak, jak je gravitace popsána. Gravitace je fixována předvídatelnými matematickými vzorci, je rigidní a neflexibilní i jako koncept, protože je považována za konstantu, na druhé straně Vědomí jako tok nebo jakkoli to může být viděno je dynamické a neustále se měnící, nemůže být nic poddajnějšího a flexibilnějšího než vědomí, jinak by to ani nebylo Vědomí. Gravitace není proudem Vědomí v Éteru. Gravitace je lidský koncept, který neexistuje ani ve vyspělých mezihvězdných kulturách, jako je Taygeta. Je to vědomí, které je tokem v éteru a vytváří v kombinaci se soustředěným záměrem a správnými harmonickými frekvencemi. Vytváří vše v hmotném světě, veškerou hmotu jako takovou, a je to také to, co drží hvězdné a kosmické objekty na jejich oběžných drahách s jejich vzájemnými vztahy spolu se všemi jeho pohyby.

K popisu pojmů Taygety už nebudu používat slovo gravitace. Jsem docela přesvědčena, že gravitace neexistuje, rozhodně ne jako síla, tím méně jako částice nebo jiné pochybné teorie, které jsou hraničním materialistickým dogmatem, není to ani otázka mysli nad hmotou, jak mnozí říkají, ale uvědomění si, že hmota jako taková neexistuje, protože je jen iluzí mysli a všech vnímajících bytostí s duší, které ve skutečnosti nejsou nic jiného než Duše projevující své představy, které se odrážejí jako takzvaný hmotný svět.

Dokonce i pouhý koncept stlačeného Globu může být realitou pro ty, kteří následují tento trend, protože to je jejich vědomá zkušenost, jejich závětří a jejich chápání, ale i kdyby dokázali, že je pro ně globus rozdrcen, neplatí to pro ostatní, kteří za stejných podmínek prokáží kulatost. Neexistuje tvrdá realita ani konečná pravda, pravda je vždy relativní k úrovni vědomí a chápání toho, kdo ji prožívá. Vše je založeno na úhlech pohledu a připoutanosti k oblíbeným myšlenkám a konceptům, které často končí definováním entity lidí, kteří je rozvinuli, nebo se k nim připoutali, a proto je pro ně tak těžké se jich zbavit, když se objeví nové a lepší, protože si to berou osobně. Realita je vždy něco relativního, a hledání ve skutečnosti není o tom, co je konečná pravda, protože to nemá žádnou skutečnou existenciální hodnotu.

To, na čem skutečně záleží, je to, jak se naučíme spolu vycházet. Navzdory našim rozdílným názorům a úhlům pohledu a jak můžeme všechny tyto rozdíly v názorech využít k obohacení našeho chápání To vše a my všichni nakonec všechny tyto názory a úhly pohledu, bez ohledu na to, jak odlišné mohou být, nakonec všechny definují a formují to, kým jsme. Neexistuje žádná gravitace, vše, co existuje, je vědomí a znalosti, všechno jsou myšlenky, na kterých opravdu záleží, a nejvíc respektovat byste měli vaši vlasntí mysl. To je vaše zkušenost a nic nemůže popřít, že ji máte. Všechny zkušenosti a názory, které nejsou vaše, a které cítíte, že jsou proti těm vašim, definují, kdo jste, stejně jako myšlenky a koncepty, kterých si nejvíce ceníte.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=-9pApHh-toY

Zpět