186 Vzestup a pozitronové energie Cosmic agency

[ UFO ] 2020-02-12

Swaruu of Erra (Plejády)

Jak pozitivní energie souvisí s procesem vzestupu? Vím, že čas neexistuje. Existuje život mimo Zemi a nekonečné galaxie. Vím, že existuji i tam venku, ale chci zažít osvobození Země, vzestup a nečekat, až zemřu v tomto těle. Ale pro takovou událost neexistuje žádný předchozí vzor. Jak mohu vytvořit tuto časovou osu, tuto budoucnost, záměr generovat frekvenci, která bude odpovídat vzestupu.

Swaruu:

Musí se žít, jako by se to již stalo, a tak se to skutečně stane. Není to o tom, že se vám něco stane, nebo ne. Děláte to sám pro sebe. Vše je frekvence a frekvence jsou výsledkem mentálního vnímání vědomí. Předstírejte, než to uděláte skutečné. Musíte žít v tomto stavu mysli, nesmíte čekat, až se něco stane, musíte si vyhrnout rukávy, studovat, udělat tuto změnu. Každý malý detail dělá změnu. Hledisko lidského vnímání a měřítka není důležité pro měřítko kosmické. Život je tvrdý, hrozný, krutý, ale vy lidé jste ještě silnější, než jste si kdy mysleli. Nejste oběťmi, ale vždy se do této role stavíte a stěžujete si.

Odevšad slyšíte, že probíhá vzestup. Musíte být v pozitivní energii. Tyto energie dopadají na Zemi, jsou to frekvence přicházející od jiných vědomí, které se kombinují a reagují spolu s vašimi. To je ta slavná energeticky pozitronová bouře. Energie přichází ze středu galaxie, ale lidé s nimi musí proudit, neodporovat jim a nevzdorovat jim lpěním na své staré mentalitě. V jejich starém paradigma a mentalitě změna nepřijde.

Sluneční bouře je pozitronická vysokoenergetická vlna, která vyzařuje ze středu galaxie a je vytvářena kombinovanými interakcemi všech hvězd a planet v této oblasti. Má velmi vysokou frekvenci. Je to bouře ve vesmíru a zasáhne Zemi asi dvakrát až třikrát za měsíc. Vnímáte ji jako hroty v magnetickém poli Země a zvyšuje Schumannovu rezonanci. I když se pak znovu sníží, nedostane se k dřívější úrovni, takže pokaždé trochu vystoupá. Ve vesmíru ji vnímáte jako skutečnou fyzikou bouři. Když přijde silná, musí se zavřít uzávěry na lodích a připravit se na náraz. Jako bouře na moři.

Ano, i ve vesmíru je počasí. Při bouři jsou štíty až na maximum a můžete slyšet, jak částice dopadají na trup jako miliony krupobití na mosazné střeše. Struktura lodi také vytváří hluk ze stresu, který ruší muonové přenosy a klidné spojení.

Bouře jsou součástí samotné dynamiky, která tvoří hmotu v tomto vesmíru. Je to energetická vlna v éteru, kterou Slunce posílá pozitrony na Zemi a to zvyšuje Schumannovu rezonanci. Střed galaxie emituje rázové vlny pozitivně nabitých částic velmi vysoké frekvence - nad 10 000 terahertzů. Schumannova frekvence Země je asi 16 Hertzů, ale protože je většinou v jiných úrovních, Zemi zasáhne v menším měřítku. I tak menší měřítko stačí k vzestupu Schumannovy frekvence a tím i k postupnému rozpuštění 3D matice.

Pozitronová vlna není cosi, co lze vidět, nebo určit tvar či hranice podle frekvence. Pohybuje se jako vlna, jako spirála nebo jako rameno galaxie. Představte si ohnutou ruku, která projde vším, kde udeří. Je to série vysokých frekvencí se spoustou energie. Probíhá v éteru, ale protože má svou vlastní harmonii, projevuje se na fyzické straně jako pozitrony s vysokým nábojem. Zasáhne vše a očekává se, že na podle principu dominantní frekvence upraví frekvenci všeho, čím prochází, nebo čeho se dotkne. Když prochází Sluncem, upravuje ho, zvyšuje jeho frekvenci a poté vyzařuje vysokoenergetický sluneční vítr zvyšující ještě více vlnu energie ze středu galaxie.

I když tato vlna energie funguje a zasahuje vše sama o sobě, když prochází slunci, mají tendenci zesílit energii, kterou dostávají. Říká se, že tato energie pochází z Alcyonu, ale není to tak. Pochází ze středu galaxie a je to stejná energetická dynamika, která vytváří samotné galaxie. Je součástí galaxie, proto se zdá být jako ramena spirály. Alcyon ji zesílí, ale nepochází z něj. Nepochází ani z tohoto Slunce, to ji jen umocní.

Země vzestoupí, protože celý kvadrant vzestoupí, ať se jí to líbí, nebo ne. Osobní touhy a dispozice každé bytosti jen ovlivní délku jejího vzestupu. Není možné odpovědět na otázku ohledně délky vzestupu. Nelze se zaměřit pouze na jednu časovou osu. Bez ohledu na vzestup celého kvadrantu galaxie má Země jiný druh vzestupu. Přechází ze 3D až do páté hustoty, která je pro ni normální. Děje se tak díky pomoci a vlivu vzestupu kvadrantu, ale většina vzestupu je nezávislá, protože nezávisí na středu galaxie, ani něčem podobném.

Pokud by přestala fungovat lunární kontrola nízkých 3D potlačujících frekvencí, vše by se vrátilo k normálu 5D. I tak je to jen gradient a závisí na mnoha faktorech. Není to tak, že přeskočíte z jedné hustoty na druhou. Hustota narůstá, ale ne rovnoměrně, protože existuje vliv dalších faktorů, které proces buď urychlují, nebo zpomalují. Faktory, jako jsou touhy kolektivních časových os jejich obyvatel, vystavení vlivu jiných planet a jejich obyvatel. Například Venuše je také ovlivněna Zemí a frekvencemi z jiných míst, jako Jupiter a další. Je to velká komplikovaná polévka kmitočtů a tanec kmitočtových vln, které přicházejí a odcházejí. Vzestup není všude stejný. Každý region jde svou vlastní rychlostí v závislosti na vnitřních a vnějších faktorech. Pro vzestup je potřeba mnohem, mnohem více energie.

Vzestup centra galaxie aktivuje DNA?

Swaruu:

Ano, ale není to tak, že by se aktivovaly, jako by dříve nebyly. Jen se přenáší frekvence. Na principu dominantní frekvence vše, co je pod vlivem vyšší, změní frekvenci na vyšší. Důsledkem toho je, že vše na nižší frekvenci, a tudíž i na nižší existenciální úrovni, bude muset nevyhnutelně zvýšit svou frekvenci.

Gosha - osobní komentář

Myslím si, že přítomnost hvězdných semínek a nás probuzených jednotlivců na Zemi je důležitá. Věřím, že to my vkládáme pozitronické energie do kolektivní mysli Země, aby se zvýšila frekvence. Samozřejmě jsme to již slyšeli z jiných zdrojů, ale nyní, v tomto videu o dominantní frekvenci, jsem pochopila, že pouhou svou přítomností tady udržuji frekvence. Na základě principu dominantních frekvencí měníme a zvyšujeme další nižší existenciální frekvence a kolektivní vědomí, protože to je princip.

I když každý z nás je v individuálním světě, podle dohod jsme tady společně a jsme pozitronické částice energie na Zemi. Bombardování Země naší frekvencí a naším vnímáním je zásadní a důležité. Stoupáme a zbytek stoupá s námi, protože se musí přizpůsobit vyšší frekvenci. Ta je dominantní. Právě vaší přítomností k tomu přispíváte. Zapomněli jsme, že být zde je mise. My měníme Zemi a kolektivní vědomí Země. Proto jsme tu, abychom aplikovali tyto vyšší dominantní frekvence v lidském poli, takže zbytek nebude mít na výběr, a pomalu se zvedne. Právě tím, že jste tady, jak se měníte a jak bojujete proti 3D, skutečně bojujete proti 3D. Tím, že se zaměřujete na 5D v boji proti 3D, bojujete proti 3D. Ne tím, že na 3D upozorňujete a bojujete proti němu, ale zaměřením na 5D bytí a vědomí a přenášením 5D frekvence do 3D.

Podle principu dominantní frekvence nebudeme mít jinou možnost ani perspektivu bytí, než 5D. Nyní je klíčové vnímání 5D. Dokonce je důležité i jen předstírat, dokud to neuskutečníte. Proti temnotě nebojujete tím, že přijdete do temnoty. Rozsvítíte. Zní to tak jednoduše, ale je to tak hluboké.

S tím také souvisí, proč bylo důležité pochopit navigaci a jak lodě fungují ponořené do toroidní energie, protože to je podobný proces. Loď je zabalena do vyšší frekvence, kterou stanoví směr, kamkoli chtějí. Vše uvnitř lodi odpovídá požadované frekvenci adresy.

Naši Zemi doslova zabalíme do nového 5D a vyššího vnímání. Naše vnímání, náš postoj, naše mysl, naše zaměření, zaostření je velmi důležité. Stejně jako posádka na lodi, když přechází do Éteru, bude i Země dopravena na novou adresu zavedením nových frekvencí. Pokud bychom vytvořili dostatek paměti pro vyšší frekvenci pro Zemi a pro lidi, na principu dominantní frekvence se tím budou muset stát.

Naše mysli jsou jako hvězdná loď a všechny naše kolektivní mysli vytvářejí trajektorii pro všechny lidi v kolektivu. Proto je tak důležité sledovat vaši mysl a své myšlenky. Nikdy nepodceňujte váš záměr a sílu vaší mysli, vašeho vědomí a to, co může udělat. Chcete pomoci, chcete přispět, chcete bojovat proti 3D, proti kabale ? jděte do 5D, protože na tom nemohou existovat. Jednoduše se rozptýlí. Naše zaměření a náš záměr mysli hraje obrovskou, masivní, pokud ne nejdůležitější roli při projevu 5D.

Dokud všichni z nás společně kolektivně stále produkují 3D nápady a 3D myšlenky, zůstávejme od nynějška 5D osobou pro sebe a pro všechny ostatní lidské bytosti, které jsou na stejné cestě. Dělejte to pro sebe. Zaregistrovali jste se na tuto misi, tak buďte 5D, tak se můžeme dostat z tohoto směšného nesmyslu. Děkuji za podporu.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=T-U9cjD08M4

Zpět