3397 Prostorové procesy a atmosférický, arteriální tlak Běloslava Vorobjevová

[ Ezoterika ] 2022-11-06

Nyní máme velmi častá období silné sluneční aktivity, nedávno došlo k zatmění Slunce, které pro většinu lidí na planetě neprošlo beze stopy. A to vůbec není astrologie nebo esoterika, ale konkrétní fyzikální fakt. V tomto ohledu je velmi důležité pochopit, jak se obecně vytváří atmosférický tlak a arteriální tlak.

Krev je vodič energie. Jak cirkuluje energie? To vyžaduje pole. Co vytváří pole? Pole samo o sobě neexistuje, vzniká přitahováním nebo odpuzováním od elektronových jader. V krvi jsou elektrolyty. Jsou to kladně nebo záporně nabité částice, které vedou elektrický výboj, to znamená, že jsou vystaveny záření (slunečnímu záření).

Sluneční záření se liší od domácího záření a měří se výkonem energie, kterou nese na jednotku plochy. V člověku koluje určité množství krve. Obvykle je to 3-5 litrů. Ozáření v závislosti na jeho náboji a napětí způsobuje, že se krev pohybuje rychleji nebo pomaleji. Říkáme tomu tlak. Říkáme, že na lidi citlivé na počasí působí atmosférický tlak. Ale ve skutečnosti tento ʺtlakʺ obecně ovlivňuje vše, co obsahuje kapalinu. V lidském kontextu je to především krev.

Tradiční názor je, že záření (energie z vesmíru nebo jak chcete) působí pouze na mozek. Stejně jako channeling, vhledy, osvícení jsou výsledkem toho, že mozek přijímá určité informace v energetické formě, dále je zpracovává a vydává je prostřednictvím tvorby, psaní, hudby atd. Ve skutečnosti to ale tak jednoduché není. Čím mozek získává svou sílu? Co okysličuje mozek? Přesně tak. Krev.)

A teď můj vhled. Krev neustále mění svou strukturu, protože na ni dopadají sluneční paprsky. To je vývoj člověka jako bílkovinné formy života. Možná se ptáte, co genetika? Genetika je také spojena s krví a tělesnými tekutinami obecně. Co je co? Co jsou vodiče. Proč je tedy nadměrný tlak, tj. doslova žádná absorpce slunečního záření, jak je vůbec absorbováno.

Elektrická vodivost krve je ve skutečnosti, stejně jako u jiných tekutin, ze 70 % dána obsahem solí v plazmě. Elektrolyty jsou soli, které po rozpuštění ve vodě tvoří záporné a kladné ionty. (Nejdůležitější kationty: sodík, draslík, hořčík; anionty: chlor, fosforečnany, sírany, hydrogenuhličitany). Ale!!! Přítomnost všech prvků v potřebném množství může být podpořena pouze dobrou krevní vodivostí slunečního záření, která je mimo jiné podmíněna geneticky.

Vývoj druhu je možný pouze za předpokladu, že se druh sám i jeho jednotliví zástupci mohou kvalitativně začlenit do kosmických procesů. Zatím hovoříme o naší sluneční soustavě, kde je Slunce ʺzákonodárcemʺ těchto procesů. Ten je zase zabudován do globálnějšího systému, který je stejně jako on sám ovlivňován hmotnějšími vesmírnými objekty. Ne nějaký hypotetický bůh posílá lidstvu zkoušky, ale doslova přírodní síly. Pokud jde o naši planetu, pak lokální, které jsou závislé na globálnějších (vesmírných a tak dále a tak dále)

Vzpomínáte, jak jsem říkal, že celý náš vesmír je pravděpodobně buňkou nějakého většího organismu? (Můžete to vidět, když se podíváte na fotografii oční duhovky a na fotografii galaxií a hvězdokup). Výše uvedené informace tedy opět potvrzují tuto teorii.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13993

Zpět