3727 Znovuzrození vyspělé civilizace Cosmic agency

[ UFO ] 2023-01-02

Yazhi: Země zažila vznik vyspělé civilizace, která v cyklech trvajících zhruba 5 000 až 10 000 let vzkvétá, upadá a je znovu a znovu ničena. Země je mnohem starší, než počítáte, a stejně tak i člověk, mluvím o lyřanské bytosti. Stejně jako na Zemi, i na nesčetných planetách existují stopy po tom, že zde existovaly civilizace lidí s lyřanskou morfologií, a to dávno před Velkou expanzí a tím, co se stalo na Lyře. Civilizace se rodí, rostou a zanikají ve věčném cyklu.

Na Zemi je to asi 5 000 až 10 000 let, ale na jiných planetách se to liší. Ztrácí se také proto, že čas není lineární, stáří, kdy, zda to bylo před nebo po tom, je nemožné vypočítat, takže se soustředím na myšlenku, že zastávám názor, že nedošlo ke vzniku druhů, jako je člověk, ale že byly vždy. Je však těžké pochopit něco, co bylo vždy věčné, bez začátku a konce, a i když je to odbočka.

Zde musím zmínit ještě něco o rámci toho všeho, a to tím spíše dnes, kdy se mluví o globálním resetu, který se většinou týká ekonomiky. Civilizace neustále vznikají, vzkvétají i zanikají z mnoha důvodů. Tentokrát, dnes, je to však zcela záměrné. Nic nezůstává dlouho statické, ale tentokrát je to velmi umělé, pod idejemi a hodnotami proti světové populaci. Dokonce i když kontroloři (zde zakomplexovaní) věří, že konají dobro, protože tomu opravdu věří. Vždycky všechno zničí katastrofami nebo prostě zavedením nových paradigmat či nové představy o tom, jak by měl svět vypadat a fungovat. To je vidět na ničení historických budov. Přičítá se to jiným příčinám a je pravda, že existují i jiné příčiny, ale to, že ti, kdo jsou u moci, jsou nuceni ničit budovy a další věci, které spojují lidi s jejich minulostí, není jen náhoda.
Příkladem toho je hra pod falešnou vlajkou proti Notre Dame a jejich plány na rekonstrukci, která by nebyla taková, jaká byla, ale byla by modernější, a tím by změnila učebnice dějepisu pro další generace. A to nás vede k tomu, že dnešní učebnice dějepisu jsou řízené lži s agendou. Vlastně si troufám říct, že všechno je lež, všechno je zmanipulované.

I když se jedná o věci, které pro ně nemají význam jako něco kulturního, stále se jedná o programy kontroly, vymývání mozků a usměrňování mentality lidí. Ale co se týče historie, nic se nestalo tak, jak vám říkají, a já vám dnes předkládám jiný pohled, a to na základě svých vlastních nelidských záznamů, které jsem potvrdila a doplnila o to, co jsem našla na Zemi, pokud jde o Zemi. S tím málem, co tam zbylo, proto se pálí knihy. Od dobyvatelů nového světa přes Římany, nacisty až po dnešek. Dávám vám ještě jednu perspektivu, ale stále neexistuje jen jedna minulost, je jich více, stejně jako budoucností.

Problém, takříkajíc, s časovou osou je velmi reálný. Ovlivňuje všechno, neponechává žádnou jednotnou historickou linearitu, proto také tolik debat. Pro většinu lidí je to však nepochopitelné, protože čas vnímají pouze jako šipku. Kromě starého axiomu, že dějiny píší vítězové, což s tímto musí vidět, že je to nesmysl. K tomu se přidává problém ztráty dat, ať už z jakéhokoli důvodu, ale většinou záměrně. Jedním z nejlepších příkladů je vypálení Alexandrijské knihovny z rukou Římanů kabalou. Ačkoli to sami Římané málo vědí, kabala bez ohledu na dobu ví, že ve vědění je síla.

Garantuji vám, že přinejmenším většina knih a papyrů z Alexandrijské knihovny a dalších míst, kde se v průběhu věků pálily záznamy, je dnes ve Vatikánské knihovně. Říkají, že je spálili, aby se po nich nepátralo. Například nemohou mít jistotu, že existuje kopie něčeho citlivého, a pokud by svou kopii zničili, byli by v nevýhodě. Samozřejmě, že je uchovávali, samozřejmě, že pálili knihy, záznamy a papyry, ale většinou pálili kopie.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/el-resurgimiento-de-una-civilizacion-avanzada-yazhi-sophia-swaruu

Zpět