2115 Otec Absolut Nová epocha

[ Ezoterika ] 2022-02-15

Přechodný rok se chýlí ke konci a na Zemi už pro vás dorazily nové energie. Chápeme, že vás destrukce, k nimž ve světě dochází, rozrušují, ale musíte pochopit, že aby nový systém fungoval, je nutné zničit starý matrix, což se neobejde bez následků a odchodu lidí ze Země. Protože každý z nich se rozhoduje, zda zůstane v novém systému a začne pracovat na sobě a transformaci, nebo bude pokračovat ve fixaci předchozích zkušeností ve starých systémech. Staré systémy opustí svou existenci v jiných dimenzích a je čas, abyste se definitivně rozhodli pro transformaci, kterou jste chtěli podstoupit, a to výběrem inkarnací v daném časovém prostoru a energiích. Poselství z 3. října 2021.

Dost duší si přálo projít touto zkušeností, protože v cyklu stvoření se již nebude opakovat. Tuto zkušenost provádíme poprvé a víme jistě, že to bude velmi krásný zážitek plný lásky a zrození nové tvůrčí energie vesmíru, která umožní zrod nového dechu vesmíru. Je těžké proměnit svou duši a po ní i tělo, ale absolvujte tento test a uvidíte, jak vám nový svět poskytne neuvěřitelné nové možnosti, o kterých jste nikdy nesnili a které jste viděli jen ve fantastických filmech. Sloužili lidstvu a slouží i v této chvíli, i když si to ne všichni uvědomují. Člověk si neuvědomí, čeho je schopen a čeho budou schopny jiné civilizace, když využijí zkušeností z energií této události.

Poselství Stvořitele absolutna lidstvu. Channeling z 3. října 2021. Ne všechno půjde tak rychle, všechny procesy budou probíhat hladce a postupně, i když plánujeme určité časové skoky, abychom proces probuzení a transformace trochu urychlili. Co je to čas - je to interakce fyzického a duchovního světa. A abychom některé procesy v tomto směru trochu urychlili, zrychlujeme tyto časové úseky a zrychlujeme interakce těchto energií. Jsme rádi, že existuje mnoho kontaktérů, kteří uvěřili své mysli a svému duchu, spojili se se svým Vyšším aspektem a začali předávat poselství od světelných sil, které se o ně starají a pomáhají v tomto období překračovat cestu k získání svobody a přechodu vědomí na novou úroveň. Je čas obrátit novou stránku dějin a převzít trpkou zkušenost, která nebyla lidstvu sdělena, a proměnit ji v novou cestu jeho vývoje. Přijmout vše a nepopírat žádný bod, žádnou cestu, žádnou energii. Nechte je být podle vás dobré nebo špatné a ukončete tu ostrou cestu duality, která se na Zemi táhne už několik tisíciletí. Je čas začít kombinovat (synergicky) dualitu energií a vytvořit nový způsob vývoje a vnímání světa a božských energií. Tato cesta pro vás bude obtížná, ale zároveň zajímavá, měli byste vědět, že jsme vždy s vámi, abychom vám pomohli, a stejně tak se my sami transformujeme a spoluvytváříme s vámi, s láskou a vděčností přijímáme všechny zkušenosti, které se nyní odehrávají ve stvoření. Buďte stateční, otevřete své srdce a s láskou v něm vězte, že projdete celou cestou a brzy uvidíte, jak se na Zemi rodí zcela nový svět.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12463

Zpět