3983 Hureon Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2023-03-09

Jsem členem jedné z mnoha vysokých rad v rámci Andromedy. Upravil jsem statickou elektřinu ve vašem vzdušném poli, nyní je prostor otevřenější pro jasnou komunikaci.
My z Andromedy máme naše pozemské bratry a sestry moc rádi a nabízíme vám naši energetickou podporu. Nemohu vám přesně říci, co se děje, protože do většiny z toho nejsem zasvěcen, ale z našeho pohledu vám mohu říci, že se zdá, že se věci rozhořívají. Energetika se pěkně vyrovnává pro rychlou výměnu plazmy a to bude nadále zlepšovat a zvyšovat vaše reakce a zkušenosti s DNA. Vzestupujete, to vidím a vím. Ve skutečnosti jsme všichni v docela velkém úžasu nad vámi a vaším úsilím ze všeho, co děláte. Je to mnohem víc než jen být průhlednou bytostí, skrze kterou může světlo prosvítat, neboli trans-svítit. Překračujete a transmutujete okolnosti svižně a s velkou rychlostí.

My z Andromedy vám vyjadřujeme svou velkou lásku, protože jste naše sesterská galaxie a víme, že za několik miliard let se naše galaxie spojí do svazku. Viděli jsme to na našich hvězdných mapách a víme, že to bude další projev jednoty a sjednocení. Prožíváte jednotu. Možná to tak nevypadá. Ale všechny rozdíly je třeba vidět a pak odložit, aby mohlo dojít k jednotě. Velké uzdravení je stále zřejmější, kdo léčí své vnitřní dítě se uzdravuje, energetika se dále posouvá a umožňuje více lidem najít frekvenci domova.

Mnozí z vás se necítí doma ve svém domově, na své Zemi. Chci o tom mluvit. Jste rozmanité bytosti z mnoha systémů. To znamená, že máte zkušenosti z mnoha různých míst. Jak tedy můžete skutečně definovat domov, pokud jste z Plejád, ze sektoru Orionu, z vesmírů, které jsou příliš vzdálené, než abyste je mohli ve své realitě pochopit, a přesto jste to všechno vy. Kde tedy má být váš domov? Mnohým z vás se nesmírně stýská po domově. Řekl bych, že je to spíše stesk po vibracích než po domově. Vyšší vibrace jsou totiž vaším domovem. Tyto chutě domova vyššího dimenzionálního proudu lásky a přátelství jste ve svém životě zakusili již mnohokrát. To bude možná uklidňující, když se do toho zapojíte, a něco, co si možná budete chtít více vytvořit. Vyšší vibrační proudění je svým způsobem vaší vstupenkou domů, protože vaše vstupenka se vždy týkala vibrací a čím výše jdete, tím blíže jste vědomí Zdroje. A já vím, že to víte, ale přeji si, abyste to skutečně pocítili. Když cítíte, tvoříte. Není třeba samoty, pokud cítíte mír vyššího proudění. Právě proto byla tato zkušenost tak těžká, protože odřízla pocit domova a vytvořila amnézii a bolest z jeho nedostatku. To se nyní dostává na řadu. My to víme, my jsme to slyšeli, my víme, že je to brzy. Možná trochu koulíte očima, ale my říkáme, že to děláte!

Když jsem se představoval, jsem řekl svůj správný titul, nebo jeden z nich, lord Hureon. A přece nemusím používat svůj titul, neboť jsem byl mnohým. I já jsem byl na mnoha postech. V současné době sloužím na vysoké pozici pro svou planetu a své království, stejně jako ty jsi pravděpodobně měl mnoho vysokých titulů a pozic. Má hodnota nespočívá v mém titulu. Moje hodnota spočívá v mé identitě jako fraktálu Jednoho, Světla, Všeho. To je moje pravda, moje identita je světlo. A možná vám tato slova pomohou cítit se doma, cítit domov těchto pravd ve svém bytí, a to je váš posvátný prostor, vaše pravda, váš domov. Nikdo nemůže být doma, pokud to necítí. Existuje mnoho pozemských domů, které nejsou domovem, kde je málo lásky a málo světla. A je mnoho poutníků na cestách sebepoznání, kteří mají jen málo majetku, ale jejich pravda je silná a jsou v ní opravdu velmi bohatí. Jejich domov je v nich. O tom mluvil váš prorok Ješua: ʺKrálovství Boží je uvnitřʺ. Vidíte to?

Jak se Země dostává do většího souladu se svým skutečným původním záměrem, začíná být domovem, útočištěm pro interdimenzionální poutníky s vysokými vibracemi, kteří si možná potřebují sednout a odpočinout si a prohlédnout si nějakou krásnou krajinu, jak bylo původním záměrem. Vidíme, že k těmto případům dochází, protože se vše dostává do souladu. Vaše pravda o vibračním sladění jako domov bude také domovem Gaii. Vidím, že vibruje stále výš a výš, vidíme to docela snadno z našich lodí. My Andromedáni jsme docela šprti, jak byste řekli. Milujeme naše statistické algoritmy, které jsou ve svém toku interdimenzionální (pokračuje dál a dál a já se ztrácím). Vidím, že teď nejsem v souladu se svou channelerkou, protože ona není interdimenzionální fyzik se zálibou v matematickém toku, alespoň ne v této době. Možná ji nakonec získáme na svou stranu.

Myslím, že jsem lepší ve vedení schůzí rady, kde je nějaký program, než třeba v plynulé konverzaci. Dialog s vámi je tak příjemný, že jsem nadšený a možná předbíhám. Prosím, vězte, že Země, že úspěch Gaii je zajištěn. Březen je pro vás velký měsíc v mnoha ohledech, které se teprve odhalí, a jde o proudění a jeho energetiku, která spustí vaše vzpomínky a zážitky. Pamatujte prosím, že domov je již ve vás. Jste zdrojem a uvědomujete si to. A proto jste doma. Zdroj stvořil vše. Kdekoli cokoli je, tam je Zdroj. Frakce Zdroje jsou vždy doma, když se sladí s vibrační frekvencí energetiky míru, světla a lásky.

(V ruce drží stříbrnou hůlku se spoustou zajímavě tvarovaných svítících knoflíků. Je vysoký a štíhlý, s bílou, téměř světle modrou kůží, na hlavě má jakýsi křišťálový medailon obalený zlatem jako korunu. Na sobě má modrostříbrnou uniformu se zjevně vysokou hodností). Ano, nesnažím se předvádět, galaxygirl. Prostě ti nabízím energetické léčení. Zde je několik vibrací domova pro vás, hvězdná semínka. Shromáždil jsem vibrační energie z nejběžnějších domovských světů, odkud všichni pocházíte, a nyní vám je posílám.

Pamatujte si hvězdná semínka, jste doma. Pamatujte, že jste milováni. Pamatujte, že to není navždy a že vás podporujeme. Měli byste vědět, že je nás mnoho z vašich různých domovských světů velmi blízko, pokud vám to dodá klid. Nejste opuštěni. Nejste sami, zdaleka ne. Gaia je velmi zalidněná planeta a vzdušný prostor. V současné době je zde nahoře prakticky plné parkoviště. Vzdávám vám hold. Já jsem Hureon.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/09/lord-hureon-you-are-ascending/

Zpět