5161 Archanděl Michael: Jste předchůdci, dláždíte cestu James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-09-29

Jsem archanděl Michael. Přicházím, abych byl v této době s vámi, abych vám pomohl i nadále chápat, kdo skutečně jste.

Tolik z vás, většina z vás, ne-li všichni, se každou noc ocitá se mnou, a s ostatními, kteří s vámi pracují, s ostatními z jiných systémů, jiných planet, jiných rodin, které jste měli, s nimiž jste byli v těchto dobách ve stavu spánku, ačkoli jste si velmi dobře neuvědomovali, že jste v tomto stavu. Nicméně, ať už si to uvědomujete, nebo ne, všichni pracujete společně se mnou, abychom jednou provždy porazili staré, porazili temné síly pro celou tuto galaxii. To, co děláte zde na Zemi, není jen zde pro Zemi, ale pro celou sluneční soustavu a dále do galaxie. A jak procházíte svým procesem vzestupu, prochází tímto vzestupem i celá galaxie. Vy jste však předvojem. Vždy na to pamatujte. Vy jste ti, kteří vystupují jako první a dláždí cestu.

Stejně tak mnozí z vás znají příběh Jana Křtitele, který připravuje cestu pro příchod Mesiáše. A jak jste mnohokrát slyšeli, jste pokračováním Mesiáše. Jste zde pokračování Kristova Vědomí, abyste přinesli světlo na Zemi, stejně jako on přišel, aby přinesl na Zemi světlo, lásku, a aby pokračoval po mnoho věků po něm, které by vedly k poslednímu bodu.

Skutečně se blížíte k poslednímu bodu. Někteří z vás tomu říkají konec filmu, konec show. A skutečně je konec. Konec jedné části a začátek nové části, nová část cesty, která vždy pokračuje. Cesta nikdy nekončí, pouze ta část cesty, pro kterou jste, jak mnozí z vás ví, dobrovolně přišli sem a byli toho součástí.

Ten čas se blíží a blíží k bodu konce a pak k novému začátku. Nový začátek jasného světla a lásky zde na planetě, aby se všichni lidé všech ras, všech náboženství, spojili jako jeden a pamatovali si, že jsou jedno. A vy se z nebe znovu připojíte k těm ze svých rodin, abyste pokračovali v evoluci lidstva, evoluci lidského druhu, která se skutečně rozšířila po celé galaxii i mimo ni. Nyní se scházíte jako jeden, jeden lid, jedna rasa, společně.

Důvěřujte v sebe prostřednictvím tohoto procesu v sebe jednotlivě i jako kolektiv, abyste dosáhli této velké změny, aby mohla nastat Velká změna a sluneční záblesk. Je to jen čekání. Boží zdroj čeká pouze na vás, abyste událost vyvolali. Vy jako kolektiv ji spustíte. Důvěřujte celému procesu a plánu, který je v práci, který skutečně už nějakou dobu vytváříte.

Vytváříte tuto část plánu a posouváte se stále více do časové linie, kterou si zvolíte. Stará časová osa není pro vás. Překročili jste to. Překročili jste bod, odkud není návratu. Ne že by se někdo z vás chtěl vrátit. Všichni jste zde, abyste se posunuli dál a pokračovali v procesu vzestupu, a jednou provždy ukončili tuto část cesty, show, film. Protože se skutečně díváte na film. A je čas dosáhnout finále tohoto filmu.

Jsem archanděl Michael. Nechávám tě nyní v pokoji, lásce a jednotě. A dovolte, abyste i nadále byli tím, kým jste, abyste byli sami sebou. A v žádném případě neustoupit. Nevracejte se ke starému programování. Uvědomte si a pochopte, že vytváříte nové programování, kterým jste vy.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/29/archangel-michael-you-are-the-forerunners-paving-the-way/

Zpět