6048 Vliv zvuku a slova na člověka Taťána Rjazanova

[ Ezoterika ] 2024-02-27

Všechno ve vesmíru zní: galaxie, hvězdy a planety. Vzhledem k tomu, že hmota je ze své podstaty vědomá a každá vlna je zvukem, je nástrojem vědomí. Zvuk může na člověka velmi silně působit, zničit ho, nebo inspirovat. Zaposlouchejte se do symfonií přírody a pokuste se pochopit sílu zvuku nad vaší bytostí. Reagujte na přírodu svým vlastním zvukem, vlastní melodií, nebo proudem záměru, upozorněte éter na své potřeby a svou vizi budoucnosti. Představte si hudbu, která dělá lidi jasnějšími, která obsahuje zvuky a písně, které jsou snadno zapamatovatelné a přenášené: léčivé písně, sjednocující písně, písně extrémního zázraku, vitality a sexuality, které obsahují sémantické kódy. Skutečná síla spočívá v porozumění zpěvu ptáků, praskání hmyzu, šplouchání vody, dešťovým kapkám - zvukům přírody, které člověka synchronizují a harmonizují. Slovo je také zvuk. Naši předkové dobře ovládali zvuk. S jeho pomocí se měnila gravitace, podmaňovala se zvířata, vznikala umělecká díla a vedly se války.

Slova "voják" a "vojna" mají kořen "voy-", "soldier" - "sólo na rozdávání".

Stále používají zaklínadla, šepot, čtou modlitby, mantry, afirmace, aby lépe dosáhli požadovaného výsledku. Pod vlivem zvuku voda mění svou strukturu a lidská bytost se skládá z 80 % z vody. Ale bohužel, kolem nás a v noosféře je tolik negativity, že mnoho snah zůstává nezodpovězeno. Stále více ztrácíme svou moc nad přírodou. Slova, bez ohledu na to, jak pečlivě jsou volena, vždy skrývají pravdu. Slova jsou pouze odrazovým můstkem k pravému poznání, klíči, které nám umožňují vstoupit do reálného světa vnímání. Pokud si již uvědomujete, že nemusíte dávat slovům jejich skutečný význam, protože při správném použití vás mohou dovést k poznání, které skrývají. Je nutné asimilovat slova, do kterých je třeba se ponořit, nebo jim dát zvuk. Tento proces se nazývá zvuková práce. Zahrnuje schopnost rozpoznat a důvěřovat tomu zvláštnímu pocitu, který lze nejlépe popsat jako poslech něčeho, co zní správně. Po každém vyřčeném slově už vesmír nikdy nebude stejný, s každým vyřčeným slovem se lidský pohled na svět stává stále rigidnějším. Ve chvíli, kdy člověk dokončí své vyprávění o události, má to, co se stalo, pevné a bezpečné místo v jeho pohledu na svět - to je síla a past slov. Tomu se lze vyhnout tím, že budete méně mluvit, pečlivě volit slova a zapojovat se do nedělání. Svět není přesně takový, jaký ho slova popisují. Slova jednoduše implikují a neobsahují absolutní význam, který nesou z definice. Ticho, vnitřní i vnější, je bránou k pravému poznání a virtuózní zvládnutí slova, schopnost mluvit i naslouchat, jsou branami ke svobodě. To slovo je dvousečná zbraň! Pokud jste fanouškem nadávek, pak nepochybujte o tom, že vibrujete na nízkých frekvencích.
Vědci prokázali, že nadávání (také místo bitvy) způsobuje mutagenní účinek podobný 1000 paprskům radiologického záření.

Naše DNA slyší zvuk, chápe význam řeči. Ruský genetik Petr Garjajev empiricky dokázal, že člověk, stejně jako sochař, tvaruje svůj genetický aparát. To znamená, že dědičnost závisí na tom, co dítě slyší z prenatálního vývoje. Výsledkem je, že z generace na generaci rostou negativní, sebedestruktivní procesy zabudované do lidského genomu. Hrubost a obscénnost hodně škodí lidské psychice. Naše mysl a tělo ztrácejí zdraví. Přemýšlejte, než vyslovíte slova. Zvuk se rozléhá prostorem. Starejte se o vesmír i o sebe!

Zdroj: https://absolutera.ru/article16435

Zpět