648 Stvoření lidstva a DNA Cosmic Agency

[ Ezoterika ] 2020-11-18

Pozn. - Genetici se shodují v tom, že v genofondu lidstava existuje "úzké místo", které odkazuje k několika málo společným matkám kdesi v Africe. Usuzují z toho, že v určitém období došlo téměř k vyhynutí lidstva, pocházejícího z Afriky. Při dnešním šílenství si troufám říci, že v určitém okamžiku byla připravena oblbující vakcína s několika málo transgenními mutacemi DNA/RNA, která byla plošně aplikována na populaci a následně udržována dalším otupováním lidí. Aplikace vakcíny mohla probíhat injekčně, kontaktně, nebo plošným sprejováním - vše používané v dnešní době.
Stejně tak se domnívám, že současné šílenství se pokouší roztočit další kolo již prožité kaliyugy... když jim to takhle jednou zafungovalo

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Písemné odpovědi od Swaruu - Taygeta (Plejády)

Robert: Byla lidská bytost stvořena?
Swaruu: Ne. Ale bylo by nutné definovat, co je "lidská bytost", protože existuje tolik odlišných ras od pozemské. Lidská bytost je spojena se samotným pojmem věčnosti. Mezi hvězdnými rasami nikdo neuvažuje o stvoření člověka lyřanské rasy. Protože neexistuje žádný lineární čas, neexistuje koncept stvoření, vývoje nebo evoluce. Je tu adaptace lidských druhů na lineární nebo semi-lineární prostředí, ale ty tento druh netvoří, protože neexistuje žádné před a potom z hlediska celkového souboru všech humanoidních druhů nebo známých humanomorfů.

Robert: Myslím, že vytvoření Taygeťanů i "Lidí/Lyřanů" bylo způsobeno mechanikou manifestace něčeho vyššího, jako je Vyšší Já, na základě některých dohod s jinými Vyššími Já. Jinými slovy, objevili se spontánně na přesném místě a čase. Je to možné? Může se také stát, že dva druhy, Taygeťané a Lyřané byly vytvořeny současně?
Swaruu: Nebylo to něco spontánního. Rozdíly v 5D jednoho druhu ve srovnání s jiným jsou způsobeny pololineární adaptací na životní prostředí. Není to evolucionismus, je to jen adaptace a ano, dochází ke genetickým změnám, ale jejich vědomí vnutí tento záměru. Před a po existuje, ale je to pouze relativní a specifické pro daný druh. I tak je obtížné definovat časový rámec uvedené adaptace, protože to znamená vrátit se k lineární mentalitě a sledovat původ. Velká expanze je známa, ale není možné přesně zjistit, kdy k ní došlo. Vypočítává se pouze z lidského referenčního rámce, který byl zhruba před milionem let.

Robert: Je pravda, že čím vyšší hustota, tím snazší je něco dokázat? Říkáš, že nejsme toto tělo. Pokud ve svých snech mohu tvořit různé reality, včetně bytostí s novým vzhledem, je možné, že bytosti z velmi vysokých úrovní projevují tato těla nižší úrovně, která máme zde na Zemi?
Swaruu: Mohu tvrdit, že sny jsou realita, fyzický svět není. Moje odpověď je, že dává smysl, co říkáte. Dodala bych jedině, že to nemusí být nutně s úmyslem vytvořit lidskou bytost.

Gosia: Stejně jako se nám naše sny zdají reálné a úplné, když spíme, tak by se jim jevila naše existence zde ve 3-5D. Vše je "snem" těchto bytostí. Možná okamžitý projev a hra. Ve skutečnosti si myslím, že JE. Jen si myslím, že tyto bytosti mimo nás jsme my sami.
Swaruu: Stačí vyvolat řetězovou reakci skrze hustoty, kde "projevují" bytosti "hmotnější" povahy až k dosažení pozemské lidské bytosti pouze tím, že jsou a existují jako bytosti světla a mají záměr z jakéhokoli důvodu se projevit jako entity humanoidní morfologie oddělené od jiné entity. Ano, jsme to my, vracíme se k tomu, že jsme jimi, když spíme, a pokud sníme věci zvané pozemské, je to proto, že právě to zaměstnává naši pozornost.

Robert: A co reptiloidní mozek lidí?
Swaruu: To je lidská interpretace, protože izolováním této části mozku vidí, že funguje podobným nebo srovnávacím způsobem, jak by podle nich reagoval plaz. Neexistují však žádné důkazy, že tato část mozku je kvůli genům plazů. Neexistuje žádný genetický odkaz. Říká se, že lidská bytost byla vytvořena kombinací 21 mimozemských druhů, včetně plazů. Nesouhlasím s tím. Každý člověk je geneticky odlišný. Myslím tím, že může existovat tělo (nikoli druh), pouze tělo nebo řada těl určité skupiny, která je uměle upravena tak, aby sloužila jako prostředek pro hadí duši. Ale je to koncept nebo frekvence, ne něco fyzického, a nevztahuje se to na celý druh. Není to však jen případ plazů, stává se to i u všech ostatních ras - adaptace lidské bytosti na insektoidní rasy (například Mantis) nebo rasy, které se na Zemi nenacházejí, jako jsou arkturiánské větve. Z tohoto důvodu není pozemská lidská bytost z pohledu Taygetské genetické vědy a Federace považována za druh. Katalogizujeme druhy jiným způsobem:
1) Primární druhy, které jsou holografickými fragmenty celku, sjednoceného Já, tedy ty, které jsou manifestované z vyšších úrovní.

2) Sekundární druhy, které byly vytvořeny pozměněním některým primárních druhů pro specifický účel (s vyšším záměrem samotného uživatele změnit DNA konečného těla/kontejneru).

Primární druh je ten, který nikdo jiný nezměnil, který podle záznamů vždy byl nebo je ztracen v mlze času. Je brán jako stvoření Zdroje nebo původního sjednoceného Já. Lidé by spadali do druhé klasifikace.

Robert: Tím máš na mysli zmanipulovaní kontrolou mysli a přizpůsobení tak, aby mohla vstoupit hvězdná semena jiných ras?
Swaruu: Ano. Pouze ve stejné hustotě není nutné provádět fyzickou adaptaci umělými prostředky. V případě lidí ano, protože jsou 3D a manifestace je pomalá. Musí se provést velmi drastická a rychlá změna, aby mohla vstoupit hvězdná semena. Od 5D je to rychlejší, pouhý záměr formující se nové bytosti uvnitř dělohy již uspokojivě upravuje DNA nádoby. Ano, i v 5D se stává, že je nutný umělý zásah, ale není to norma, jako ve 3D, je to vzácná výjimka.

Gosia: Zmínila jsi, že byla nebo mohla být provedena adaptace, aby tělo mohlo být prostředkem například pro duši plazů ... bylo to provedeno na Zemi obecně? Provedly tyto úpravy jiné rasy? Kromě matek hvězdných semínek?
Swaruu: Ano, a je to běžné prakticky pro všechny rasy. Někdy není nutné nic přizpůsobovat, u změn s čistým projevem. Příkladem je mnoho autistických dětí ... jejich duši nebo jejich vědomí trvá déle, než plně vstoupí do jejich lidského těla, protože bytost, duše nebo adma pocházejí z vysokých hustot a vstup do všech najednou by mohl přinést neurologické problémy.

Gosia: Berou náhodně skupinu lidí, aby ji přizpůsobili své duši, nebo například Siriani hledají Číňany, Andromedani Kongo atd.? Jak si vybírají?
Swaruu: Ne, ne takhle. Hvězdná semena jakékoli konkrétní rasy mají tendenci se šířit napříč všemi rasami téměř rovnoměrně. Neberou jen jednu rasu. Například Taygetská rasa, která je doma téměř stoprocentně severská, bude na Zemi ve všech lidských rasách. Takže s jinými hvězdnými semeny ET.

Gosia: Řekla jsi, že lidé jsou druhotná rasa, ale ne kvůli genetickým změnám, které provedly rasy (protože DNA se vždy vrátí k přirozenému vzoru), ale kvůli genetickým změnám provedeným kvůli zavedení kontroly mysli / Matrixu, že?
Swaruu: Ano, lidé zažili genetické změny, které je omezují, ale tyto změny pocházejí ze záměru samotných lidí a jsou reverzibilní. Nepocházejí z deterministické genetické laboratoře. V Sumerských deskách bylo řečeno, že člověk byl vytvořen jimi, to je lidský výklad, protože je to jediný způsob, jak DNA pozměnit. Je to odraz lidského myšlení, jejich omezeného chápání s omezenými daty. Skutečné genetické změny aplikované na člověka byly provedeny kontrolou mysli. Od aplikace víry a manipulace s tím, co je možné a co není, vnucením struktury hodnot a myšlenek s cílem způsobit genetické změny. Takto jsou geny druhů pozměněny částí hvězdné rasy, pozitivní nebo negativní, a nikoli v laboratoři. Lidé to nechápou, protože byli naprogramováni, nerozumí transcendenci vědomí a mysli. Na tom nezáleží, všechno je idea.
Všechny geny hvězdných ras jsou již v každém z lidí, jsou pouze deaktivovány, nejsou ani pozměněny, ani odstraněny. Záměr vědomí bytosti, která obývá každé tělo, určí, které geny budou aktivovány a které budou ignorovány, ale jsou tam a čekají na signál od svého majitele.

Gosia: Genetické změny, které mimozemšťané provedli, například k přizpůsobení pozemského nosiče určité duši mimozemšťanů, jako je matka ... tyto změny se později vrátí k původnímu vzoru? V tomto případě by to byl lyřanský vzor, že ano?
Swaruu: Ano, matka se vrací například ke svému původnímu vzoru. Jak dlouho to trvá závisí na okolnostech, ale obecně by maximum bylo 7 let, což je celková doba regenerace lidského těla. Poznámka: Změny mohou trvat dny nebo hodiny, jiné mohou trvat několik generací, ale vždy se vrátí ke vzorci uloženému vědomím dané osoby. Trvám na tom, že proto musí být změněno vnímání osoby, aby byly změny trvalé.

Robert. Na jaké další druhy by se to dalo aplikovat zde na Zemi kromě lidí? Jaké jiné druhy mají spojení se Zdrojem?
Swaruu: Všechny zbývající druhy mají větší spojení se Zdrojem než lidé. Mezi těmi, kteří se nejvíce očividně vymykají, mohou být kytovci, delfíni a velryby. Ostatní druhy zvířat dělají to, co umí nejlépe, a zažívají to, k čemu byly navrženy. Lidé ne. Na kočky se ovládání mysli moc nepoužívá. Kočky vědí, jak být kočky. Vědí, jak být v klidu, ve svém středu, v sobě, užívat si svůj klid a pohodu na slunci. Lidé jsou daleko od toho, s čím přicházejí na svět, proto jsou tak nešťastní. Pocit se jim snaží říci, že jejich cesta je špatná, aby šli hledat jejich střed, jejich životní cestu. Jsou ale naprogramováni, aby to ignorovali a sloužili společnosti. Jejich hodnota jako člověka je pro to, co mohou udělat pro společnost, ne pro to, co mohou udělat pro sebe. Ale i při této kontrole mysli jim jejich duše říkají, že něco není v pořádku.

Gosia: Proč tedy kočky onemocní a stárnou? Kolik let žijí kočky v Taygetě?
Swaruu: Vysvětlení tématu zvířete vyžaduje více času, ale je to částečné nebo vedlejší poškození způsobené samotným Matrixem, jehož hlavní složkou je lineární čas jako metronom, který vše synchronizuje a vytváří linearitu. Produkuje tento proces v samotných zvířatech, která mimo jiné zpracovávají nízké frekvence a toxiny 3D, vše dohromady pracuje proti nim.

Robert: Pokud je DNA v samotné konstrukci 3D lidského avatara již strukturována tak, aby pracovala s řadou charakteristik, jaké jsou ty, které určují jeho charakter a osobnost, je možné je upravit nebo změnit?
Swaruu: Genetika je výsledkem vnímání a to je výsledkem charakteru a osobnosti. Osobnost je dána jako výsledek zkušeností, které měl člověk v životě a v jiných minulých životech. Genetika nikdy neurčuje osobu ani její vědomí. Genetika je jen odrazem ... vědomí. Otázka je psána z deterministického lidského vnímání, kauzální nebo mentální oběti.

Robert: Proč mají lidé 22-23 chromozomů ve srovnání s 24 u lidoopů nebo Taygeťaů?
Swaruu: Na to existují dvě odpovědi. Pravděpodobněji vidíme, že člověk byl potlačen, což je stále latentní, stejnou metodou vědomí, která manipuluje se samotnými geny. Pokud určitá vlastnost nebo charakteristika v bytosti není používána po delší dobu, začne atrofovat do té míry, že se nakonec projeví jako změna samotných genů, které tuto kvalitu řídí nebo jsou s ní spojeny.
Druhou možností, která není vyloučena, je umělé uložení změny a gen se nevrátil do normálu, protože lidé jsou pod mentální kontrolou a nízkou frekvencí, která je určena k potlačení daného genu. Nechtěli, aby se lidé vrátili k plnému potenciálu. Při provádění genetické změny v laboratoři, aby se druh nevrátil do své původní konfigurace, musí být potlačen stimul vědomí zaměřený nebo spojený s genem, který byl odstraněn. I přesto je to dočasné, proces genetického zotavení se ale odkládá o celé generace.
24 chromozomů je běžným základem pokročilých zvířat na bázi uhlíku. Skutečnost, že člověk má jen 22 nebo 23, je jasným znamením manipulace, a to buď zcela jako důsledek kontroly mysli, nebo přímou manipulací s následným mentálním potlačením jako stabilizátor změny.

Gosia: Stárnutí je do značné míry výsledkem kontroly mysli. Domorodé kmeny, které neměly kontrolu nad myslí, mají také starší lidi. Jak stárnou?
Swaruu: Dokud budou vnímat lineární čas, stárnou. Dokud mají na mysli minulost, přítomnost a budoucnost, protože hmota, nebo to, co se nazývá hmota, je spojena s frekvencí a váš popis frekvence je spojen s časovým obdobím. Aby nestárli, museli by překonat čas.
Jsou uvnitř 3D Matrixu, proto zvířata také stárnou. Starší těchto kmenů přesto nezestárnou stejným způsobem jako jádro "Matrixu" - lidé. Udržují si vitalitu až do 80. nebo 90. let. Záleží na vašem vědomí.

Robert: Pokud se genetika projevuje vědomím, jaké faktory ovlivňují někoho, kdo se narodí s Dawnovým syndromem nebo jako trpaslík či albín, moje kočka měla 3nohé štěně, ale běhalo rychleji než ostatní.
Swaruu: Všechno ve vesmíru jsou frekvence(vlna). Dokonce i Tesla to řekl. Takže všechny tyto genetické změny a nehody jsou způsobeny interakcí ve frekvenční polévce, jedná se o stejnou změnu, jako by člověk ztratil ruku. Není to genetické; jedná se o zásah v případě vad. Něco DNA invazivně pozměnilo, ale nejde o nový druh nebo mutaci jako takovou. Pouze na individuální úrovni. V případě sekundárních faktorů, jako je barva očí, vlasů nebo kůže, je to také kvůli kompatibilitě frekvence. To znamená, že z pohledu jedince udělal nebo myslel na věci, které ho vedly k projevení těchto individuálních změn.
Jedna věc je katastrofická mutace jedince a druhou jsou sekundární atributy, které definují jeho individualitu.
Skutečnost, že se jedinec narodil vadný, je způsobena poškozením DNA ... ale je to poškození. K poškození může dojít na jakékoli úrovni, ať už náhodou, pádem pod vlak nebo vystavením ionizujícímu záření, které poškodilo vaši DNA.

Robert: Předpokládejme, že se člověk dostane přes pásy Van Allen. Aktivuje se 12 řetězců 24 chromozomů? Jaké příznaky by měli?
Swaruu: Nejprve se budete divit, že uvidíte vše, co existuje, daleko od frekvencí Matrixu, které vás uměle snižují. Postupně si uvědomíte, že jste vždy měli telepatii, budete mít pocit úplného štěstí a budete chtít jen vědět stále více o všem kolem vás v 5D. To produkuje velmi silné a rychlé otevření vědomí a to zase aktivuje celou vaši DNA. Nejde o to, že by mutoval, je to již ve vaší DNA, jen je aktivováno to, co jste vždy měli.
DNA vypadá jako žebřík se dvěma šroubovicemi po stranách podporujících příčky (vrtule). V 5D mají 6 pramenů na každé straně, celkem 12.
Stále vypadají jako dvě šroubovice, ale každá je tvořena 6 propletenými copy. Tyto prameny jsou pletené, ale při vytváření jejich "stínu" z 5D do 3D bude stín považován za jeden "objekt", tedy pouze 2 prameny.
Pokud máte například opletené ocelové lano, a pozorujete jeho stín, bude to vypadat jako jediný předmět, pevné a nesložené lano. To se děje s DNA ve 3D a 5D. Zatímco ve 3D můžete pracovat pouze s 2 vlákny, i když je v nich mnohem více informací, v 5D je vnímáte (protože jak jsme již řekli, existuje více podrobností, jak zvyšujeme hustotu).
Již v 5D můžete mít přístup ke zbytku informací, ke kterým ve "stínu" 3D nebylo možné přistupovat.

Robert: Swaruu, viděl jsi někdy člověka přejít z 3D na 5D?
Swaruu: Ano. Nechtějí se vrátit so 3D.

Robert: To mě více utvrzuje v tom, že pásy Van Allena nebyly překročeny. Bylo by to jako droga.
Swaruu: Lze to udělat pouze s lodí s určitým specifickým druhem technologie (kterou nikdy nepřiznají, neboť ji bude chtít lidská populace také pro účely, které Cabal nevyhovují. To, co vnímáte, je spousta svobody. Osvobodíte se od svých obav a problémů (i když se u vás později objeví 5D problémy).

Gosia: Proč se říká, že rasy přispěly svou DNA k lidské DNA, nebo že nosíme DNA mnoha ras?
Swaruu: Další rána pro oficiální genetické ufology. Uhlíková genetika, lidská a 5D, která je z hlediska množství největší, protože nad 5D je vše energetičtější, se vyznačuje tím, že je zjevně nebo ve většině stejná. Když mluvíme o existenciálních úrovních, všechny 5D bytosti a druhy, jsou si velmi blízké ve vztahu k Původnímu zdroji. To znamená, že všichni budeme mít DNA většinou společnou, protože jsme všichni vytvořeni stejným způsobem. Věda na Zemi ukázala, že geneticky vzato má opice 99% genů identických s lidmi, na nichž zakládají to, že člověk pochází z opice, což však není pravda. Andromeda, Dieslientiplex, Urmah, Alpha Draconian, Sirius, Engan, Malakak, Ummo, Mantis, Ceded Cerez Avian, Lurker, Maitré, Kingu, Solatian, ať jsou kdokoli, budou mít 99% stejné geny jako ostatní. Řídí se nezbytným vzorem společným pro veškerý biologický život založený na uhlíku a DNA. Zvířata budou mít také více než 95% genovou kompatibilitu s lidmi. Jeskynní houba bude mít více než 90% genů stejných. Dokázáno vědou na Zemi.
Takže říci, že lidské geny byly nalezeny v té či oné lebce Homo Capensis nebo lebce "Starchild" (Loyd Pye), je něco, co lze očekávat, a to naznačuje úroveň neznalosti vědy o Zemi ve věci genů. Lidská bytost vyrobená pomocí genů 21 mimozemských druhů je falešné. Ti, kteří to řekli, byli Andromeďané a předali to jako informaci Alexovi Collierovi.

Gosia: Proč mu to řekli pokud je to falešné?
Swaruu: Protože to, že jsou z hvězd, ještě neznamená, že jsou genetici. Nevím proč, ale zmiňuji se o tom, protože vím, odkud tato myšlenka pochází. Taková věc prostě není možná, protože ve vesmíru je nejběžnější život s lidským nebo humanoidním modelem. Žádná z humanomorfních ras nebyla vytvořena, koncept je chybný a je součástí minimalizace konceptů ze strany lidí, protože nejsou schopni porozumět věcem nad jejich kapacitu nebo úroveň porozumění.

Gosia: Ale když to říkají Andromeďané, jsou lidé nakonec zmatení a neví, komu mají věřit. Pro lidi je to těžké rozeznat.
Swaruu: Andromeďané mají tendenci být v různých oblastech v porovnání s Taygetou docela zaostalí, i když je to bolí přiznat. Dalším příkladem je jejich koncept karmy, který považujeme za nesprávný. A kdyby to o lidech věděli, mohla by to být jejich agenda, je to možné vzhledem ke konfliktu, který mají mezi obyvateli jejich vlastních biosférických lodí.

Gosia: To musí být také objasněno v některém videu. To je také důvod, proč vychází tolik různých "verzí" kontaktních údajů ET. Ne proto, že jsou kontakty falešné, ale proto, že každá kontaktovaná osoba mluví s jinou rasou a jejich úhlem toho, jak vidí věci.
Swaruu: Ano. Není to tak, že by si kontaktní osoby vymýšlely nebo nesdělovali pravdu. Jen proto, že mimozemšťané jsou hvězdné rasy, nemusí říkat celou pravdu nebo mít úplnou pravdu.
Jako všude jinde jste v evolučním procesu vědomí, jinými slovy, stále se učíte. Někdy se věci dávají podle nejlepších údajů nebo nejlepších možných výpočtů. Přesto se však mohou některé věci pokazit. Ale pro jiné věci mohou existovat velmi silná a pevná data, která se obtížně mění. Stejně jako v případě toho, co zde dnes vysvětluji. Nemohou tvrdit, že člověk na Zemi byl vytvořen pomocí genů z 21 různých ras ET, pokud je takových více, spousta po celém kvadrantu a tyto rasy jsou na 99% stejné jako lidská.
Všimněte si také, že mnoho věcí, jako je barva kůže, pohlaví a velikost, mezi mnoha dalšími vlastnostmi nejsou kontrolovány jedním genem, natož skupinou genů, ale jsou kontrolovány markery v těchto genech. To znamená, že i když se lidská věda na opici dívá z 99% stejně jako na člověka, markery v genech se jako celek velmi liší, což vede ke zcela odlišnému druhu. Je to stejné jako s ostatními hvězdnými rasami.
Zde musíme také definovat, co přesně je jiný gen z pohledu lidské genetické vědy. Vidí to jako něco s radikální změnou morfologie nebo chemie. To se liší od normy. Pozemské normy se však nevztahují na ty mimo Zemi.
Jako příklad ... Domácí kočka má stejné geny 99,99999999999% jako lev nebo bengálský tygr. Je to stejný druh; kočka je kočka. Jsou to markery, které jim dávají velikosti, barvy a proporce. Stejné je to pro Urmah.

Gosia: Údajné hybridizace. Chiméry. Pokud nelze změnit geny, protože se vracejí do původního stavu, jak je možné připravit směsi plemen a hybridů (psy atd.) A jiné druhy? Také říkají, že existují hybridy mimozemšťanů?
Swaruu: Rychle začnou, rychle skončí. Netrvají dlouho. Jednotlivci umírají brzy a zřídka se množí. Ano, je to stejné téma. Ano, existují, to se děje zejména na základnách Dulce Nuevo México DUMB a na základně Cardél Veracrúz México jako nejznámější, ale děje se to i na jiných místech, jako je Plum Island v USA.
Jediný způsob, jak učinit tyto změny "trvalými", je vědomí, protože si nemyslím, že toho bude dosaženo ... jde o udržování subjektu na velmi nízké existenciální frekvenci, čehož je dosaženo utrpením, terorem a neustálým strachem. Velmi "deformované monstrum" pomáhá udržovat toto sebevnímání ... A využití pokročilé kontroly mysli.

Robert: Ale dalo by se to udělat i obráceně ... udržovat předmět na vysoké frekvenci?
Swaruu: Ano. Ale v případě monstra bude obtížné udržet ho na skutečně vysoké frekvenci ... bude mít silnou tendenci zmizet, nebýt příšera. Vrátit se k původnímu zdroji. Existuje však i další varianta! Bez duše! Biologické roboty.

Gosia: Ale jak se podařilo vytvořit psa? Proč zůstala jeho genetika? Měl by se vrátit k vlkovi.
Swaruu: Pes byl také vytvořen, ale s použitím filtrace nebo někteří jedinci se rozhodli přejít, aby dosáhli požadovaných výsledků, ale uvědomte si, že jako druh, pokud se uvolní, vrátí se k prvotnímu "psovi" nebo základnímu zvířeti ... pouličnímu psovi.

Gosia: Neměli u nich kontrolu mysli. Proč se nevrátí do tohoto stavu hned teď?
Swaruu: Nejsou plemena, jako jezevčík, nebo bernardýn. Změny jsou v markerech, které se mění jako první. Když je necháte na pokoji, vrátí se k tomu, čím vždy byli. Jedná se o genetickou interferenci, co by se stalo, kdyby došlo k hroznému defektu také u člověka, kvůli chemickým, radiologickým nebo fyzikálním příčinám prostředí.
V případě psů potřebují několik generací, aby se vrátili k originálu. Ano, rychle se vracejí k mentalitě Vlka nebo Kojota. Psi, jak je znáte, některá plemena, jsou stará deset let, jiným je 50 a další možná až 200 let, ale s neustálou lidskou manipulací, aby byla zachována "čistota" plemene. Pes roku 1800 se velmi liší od toho současného. Nyní jsou chováni jako varianta rasy, vlci jsou vlci a kojoti jsou kojoti, všichni jsou psovití. Je to jejich základní genetika. Neočekávejte, že se z čivavy nakonec stane sibiřský vlk, protože nejsou stejným výrazem psí duše. Protože vlk není základem všech plemen psů, jen některých. Pokud si na druhou stranu vezmete německého ovčáka nebo huskey, je možné, že se o několik generací později změní na vlky. Některá plemena mají v sobě "vlka", a pokud se tyto vlastnosti ukáží jako dominantní nad ostatními, ano, mohou o několik generací později vzniknout vlci. Vlk není základem psa. Pes je směsicí psovitých. Záleží na dominatních genech. Mohl by vyjít jako Kojot, Dingo, liška nebo vlk ... a které geny převládnou, aby byly dominantní nebo ne, záleží na vědomí samotných psů.

Gosia: Ale nejsou pod žádnou kontrolou mysli.
Swaruu: Jsou. Jsou pod lidskou kontrolou. A neustálá manipulace nucených kříženců chovateli psů. A nízká 3D hustota, která je ovlivňuje, také zpomaluje změny směrem k originálům.

Gosia: Existují hybridní ET-lidé?
Swaruu: Vy dva. A je několik stupňů a atributů. Všechna hvězdná semena jsou mimozemské hybridy, jenže změny jsou většinou duševní, mozkové a ne tak fyzické, i když k nim také dochází. A ano, vy dva jste hybridy.

Gosia: Ale ne kvůli genetickému narušení, kvůli našemu vědomí.
Swaruu: To je genetická interference.

Gosia: Myslím tím, že moje pozemská matka se například nemísila s Taygeťanem.
Swaruu: Ne, vnucuješ to svému tělu, ale mentálně. Nicméně děti hvězdných semen mají tendenci se raději rodit matkám a otcům hvězdných semen, protože jim budou více rozumět. Ale to není genetika, to jsou preference pro vědomé a kulturní výsledky. K tomu dochází většinou u nedávných hvězdných semen druhé nebo ještě vyšší generace ... po roce 2001. Každý případ je jiný. Ale jak čas ubíhá na Zemi, je exponenciálně stále větší pravděpodobnost, že se z dítěte stane hvězdná semínko.
A přesně řečeno, všichni lidé jsou a vždy byli hvězdná semena.
Nejste geneticky omezeni, dostaňte to ze svých hlav. Je to špatná výmluva, proč nerostete a nic neděláte.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=qOwl-cQmFeY

Zpět