1032 Rozšiřování vědomí a otevírání paměti Elena-Eleya

[ Ezoterika ] 2021-05-22

Posaďte se do meditativní pozice, několikrát se zhluboka nadechněte, uvolněte se a pokuste se vstoupit do meditativního stavu.

Představte si:
Malá, bílá světelná koule jako sluneční paprsek vstupuje do středu tvého čela, následuješ ji. Jste v temné jeskyni, koule osvětluje vaši cestu. Úzká jeskyně se postupně rozšiřuje a je stále jasnější. Dojdeš k místu, kde je epifýza. Pod jemnými dotyky ožívá, vibruje, zvoní a hýbe se, probuzena z hlubokého spánku. Aktivujete svou epifýzu svým vědomím, svým záměrem. Uvnitř vaší hlavy se zahřívá. Vibrace šišinky začínají aktivovat některé části mozku, které byly dříve v klidovém stavu. (uvnitř hlavy se něco rozehřívá).

Vibrace a zvonění se stává silnější. Signál aktivuje Spícího Draka Vědomí. Spal velmi, velmi dlouho. Nastala hodina jeho probuzení. Epifýza zvyšuje vibrace, vysílá vlny, bzučí, vibruje a drak se probouzí! Jiskří zlatými jiskrami, úžasný ve své majestátnosti. Úžasná Síla a jedinečná velikost. Jak se k němu přiblížíš, začne interakce. Znáte se dlouho, ale něco se stalo a vy jste se ztratili ... Byli jste s ním kdysi velmi úzce spojeni a pak toto spojení zmizelo. Nyní se navzájem poznáváte na úrovni každé buňky, každého zvuku, každého nádechu a výdechu.
Sedíte mu na zádech a čím rychleji létá, tím víc jeskyně roste. Prostor uvnitř jeskyně se zvětšuje a zesvětluje. S každým novým kruhem jste silnější a mocnější - dochází k oživení a obnově vašich starodávných paměťových buněk. Vaše vědomí se začíná rozšiřovat a jiskřit zlatými, třpytivými odlesky krásy Zapomenutých starověkých energií prvního začátku.

Leťte na svém probuzeném zlatém drakovi vědomí, rozšiřujte své vědomí, otvírejte zapečetěná místa své paměti, odhalte svou paměť, své dary stvoření v jednotě s touto prvotní energií!
Zlatý drak je vždy ve vašich buňkách a jeho probuzení závisí pouze na tobě!

Zdroj: https://absolutera.ru/article10798

Zpět