465 Přicházející energie připravují na solární záblesk Kate Woodley

[ Ezoterika ] 2020-08-25

Ashtar
Pro ty z vás, kteří se chtějí dozvědět více o probíhajícím úsilí pracovníků světla při vzestupu Země.

Q.: Vzestup je úzce spojen se sluneční erupcí - jak to funguje?

Velitel Ashtar: Ano, energie, které v současné době zaplavují Gaiu, prohlubují a připravují lidstvo, stejně jako mnoho dalších kolektivů uvnitř a na ní, pro záblesk, pro vzestup. Záblesk bude konečným vyvrcholením nejintenzivnějších a nejjasnějších energií, které doslova rozplynou jakoukoli temnotu, jakékoli nižší vibrační energie. Proto bude tolik lidí, kteří nejsou vzhůru, zmateno. Najednou to, s čím rezonují, bude pryč. Bude velká doba dezorientace, dokud sebe a své vibrace nenakalibrují světlými energií a vibracemi. Nepůjde nutně jen o záblesk světla. Je to vysoce účinná vlna energie - vysoká vibrační energie. Bez těchto předchozích a menších vln přicházejících energií to nemůže žádný člověk fyzicky ani duchovně zvládnout.

Příchozí vlny energie mají účel
Všechny příchozí vlny slouží k vyladění vašeho fyzického těla, také vašeho energetického těla, aby vydržely energii záblesku. Světlice bude jako masivní koště, které vymete přežívající zbytkovou negativitu. Během našeho hovoru probíhají úklidové a čistící práce. Světlice bude poslední dávkou, pokud budete chtít. Energie přicházející ze světlice zůstane, zatímco mnoho předcházejících energií, které přišly do Gaie, přišly jako vlny, které Gaiu pohladily a objaly a pomalu se vzdálily. Některé zůstali, protože slouží k jemnému doladění pozemské rezonance i kolektivní rezonance lidstva ... Postupují pomalu, jako ladění klavíru. Část energie, která přichází, má svou roli a odplavuje se s ní hodně negativity.

Některé z těchto energií zůstávají a jiné ne. Světlice zůstane.

Q.: Vím, že hodně lidstva nebude schopno odolat energii záblesku a také pro planetu bude velmi destruktivní. Nebo vidíte něco jiného? Mají lidé na výběr vzestup nebo ne?

Velitel Aštar: existuje možnost, že někteří nezvládnou energii záblesku. Cítíme však, že mnoho z těchto lidí se již na určité vědomé úrovni rozhodlo nevzestoupit. Ti, kteří to nemohou zvládnout, dostanou zvláštní stínění až do doby, kdy zmatek zmizí a pochopí, co se děje. V těchto okamžicích budou mít dokonce na výběr, zda chtějí pokračovat na této cestě k vzestupu, nebo zda chtějí opustit svá těla a přesunout se do jiné úrovně existence. Vždy zde bude volba. Někteří se již rozhodli. Mnozí si ještě neuvědomují, že mají na výběr. A ti, kteří si neuvědomují a nebudou si vědomi volby, dokud nedojde k záblesku, budou mít možnost volby v daném okamžiku, v hodinách a dnech, které budou následovat, jak jejich zmatek bude narůstat. Bude jim nabídnuto mnoho příležitostí k výběru. Doufáme, že se mnoho našich lidských bratrů a sester rozhodne, že se k nám připojí, ale respektujeme, že volba je na nich a že to musí být to, co je součástí jejich cesty. To není něco, co můžeme vnutit. Můžeme o tom informovat, připravit lidstvo, a doufat, že co nejvíce lidí si vybere světlo, že zvolí budoucí pokrok a vývoj.

Dopady slunečního záblesku
Pokud jde o zničení Gaie ... v minulosti to byla velmi reálná a pravděpodobná možnost. Vidíme, že v některých částech dojde k poškození povrchu. Jsme však optimističtí a rozhodujeme se pro časový plán, který přinese jemnější výsledek. V minulosti jsme já a několik dalších bytostí informovali, že existuje celá řada možností. Jedna možnost, kdy by světlice přinesla Gaii tvrdou ránu, a druhá, kde by byla jemnější, snadněji vstřebatelná. V této chvíli máme pocit, že jemnější verze je nejpravděpodobnější.

Zaměřte se na jasnější budoucnost
Jak víte, v této vícerozměrné šachové hře se věci mění často. Přesto jsme připraveni na všechny možnosti velmi, velmi dlouhou dobu. Vždy existuje možnost, že lidé na Gaii budou naloďováni nebo přemístěni do bezpečnějších povrchových oblastí. Cítíme, že pro lidstvo bude snazší, pokud nedojde k masivnímu narušení a ničení.

Pokud bude lidstvo soustředěno na smrt a zkázu, ztratí vnímání toho, co je skutečně důležité: že existuje nová budoucnost, jasnější a odvážnější budoucnost, která se rodí před jejich očima, kterou spolu-vytvářeli s námi. Protože jsme všichni spojeni, musíme to společně vytvořit. Nemáme tedy definitivní odpověď, ale v tuto chvíli vidíme, že dojde k jemnému pohlazení (na rozdíl od tvrdého úderu(.

Zdroj: https://ascensioncalling.com/commander-ashtar-incoming-energies-are-preparing-you-for-the-solar-flar

Zpět