2084 Dech života Marta

[ Ezoterika ] 2022-02-03

Vzduchu je stejně jako prvek vody pro člověka životně důležitý. Jestliže člověk může žít nějakou dobu bez vody, bez vzduchu může žít jen několik minut. Můžeme dokonce říci, že člověk není spoluúčastníkem vzdušného živlu, ale jeho součástí, jakýmsi ″přeměňovatelem″ kyslíku na oxid uhličitý. Oba patří k prvku vzduchu, i když mají odlišné chemické složení. Nebudeme se však zabývat podrobnostmi biochemických procesů v lidském těle, protože naším cílem je posoudit energetickou interakci člověka s tímto prvkem. Jediné, čemu je třeba věnovat pozornost z fyzikálního hlediska, je kvalita vzduchu, který člověk vdechuje, protože ovlivňuje energetické procesy probíhající v dýchacím systému lidského těla. Člověk tedy reaguje velmi rozdílně na to, co dýchá: špinavý znečištěný vzduch velkoměsta nebo čistý, ″panenský″ vzduch v přírodě daleko od velkoměst. Zatímco vnější účinky dýchání jedovatého vzduchu jsou jasně viditelné, energetické procesy, i když neviditelné, jsou pro člověka také destruktivní.

Vzduch, stejně jako voda, pohlcuje všechny ″hříchy″ lidstva, přičemž si zachovává svou vysokou vibraci, protože i zde Zákon odrazu působí pouze ve vztahu k člověku: ten sklízí ″plody″ své činnosti v podobě znečištěného vzduchu, který otravuje jeho organismus. Jinými slovy, samotný Vzduch v sobě stále nese vysoké vibrace všech přírodních sil, zatímco umělé vrstvení trojrozměrného světa stojí mimo něj. Stejné je to s vodou: jako přírodní živel je energeticky čistá, a to, co s ní lidé dělají a znečišťují ji fyzicky i energeticky, je příspěvek k jejímu složení, aniž by však poškodili samotnou podstatu - její energetické přírodní ″jádro″. Tyto nuance jsou velmi důležité pro pochopení interakce s přírodními živly. Podstatu tohoto jevu lze možná přirovnat k okenním tabulkám ve vašich domech, které časem nevyhnutelně nasbírají prach a nečistoty, ale které lze v případě potřeby vyčistit do původního lesku. Takové zůstávají přírodní živly i přes ″špínu″, která se na nich nahromadila lidskými zásahy, a bez ohledu na to, jak silná je vrstva špíny, jsou energeticky čisté a zachovávají si své vysoké vibrace. Lidé si to intuitivně uvědomili a ve snaze chránit se před škodlivými vlivy zvenčí vynalezli filtraci vzduchu a vody. To do jisté míry funguje, pomáhá to člověku na fyzické úrovni.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-dykhanie-zhizni/

Zpět