1582 Trpělivost Thea Grace Sirius

[ Ezoterika ] 2021-11-02

Djwal Khul
Moji drazí, jsem zde, abych vám řekl, abyste měli trpělivost s těmi, kteří jsou kolem vás a kteří možná cítíte, že se neučí a neposlouchají, co máte na srdci ohledně těchto dnešních měnících se časů na vaší Zemi.

Každá lidská duše na Zemi se přesouvá ze třetí dimenze přes čtvrtou dimenzi do páté a výše. Mnozí mohou přežít skrze 4. dimenzi, ale jiní mohou potřebovat vaši pomoc. Jako by takříkajíc spali a nic z toho, co jim můžete udělat nebo říci o současném dění, je nepřesvědčí o tom, že je něco špatně.

V době, kdy jsem byl tibetským mnichem na této planetě, jsme se museli naučit ovládat Trpělivost a já sám jsem měl s tímto konceptem problémy jako mladý muž a zasvěcenec našeho řádu. Postupem času a s mnohým vedením jsem se dokázal vyrovnat s vlastní netrpělivostí a moji drazí, s naší pomocí to dokážete i vy.

Tento pobyt ve čtvrté dimenzi nemůže trvat věčně a s ohledem na čas a velkou trpělivost ti z vás, kteří se probudili ze spánku, začnou vidět, jak se ti kolem vás také probouzejí ze spánku. Ve světě se toho v zákulisí děje mnoho.

Gaia se sama přesouvá ze třetí dimenze do páté dimenze a jako vědomí sama přesně ví, kdo jsou její přátelé. Vidí skrze duši každého člověka. Existují temné bytosti, které předstírají, že jim na její planetě záleží, ale ona je prohlédne a tyto temné bytosti na svou půdu nepustí, a až přijde čas, odejdou.

Mnozí mluví o klimatických změnách a ty se dějí, ale nedějí se tak, jak o tom mnozí hlasatelé zkázy rádi mluví. Vidíte, že k těmto změnám dochází, ale drazí, nedělejte si starosti, protože změny, ke kterým dochází, činí planetu obyvatelnější, nikoli méně obyvatelnou. Jste svědky mnohem většího počtu zemětřesení, výbuchů sopek, silných větrů a dešťů a podivných výkyvů počasí. Ne všechny tyto jevy jsou přirozené a některé byly způsobeny temnými živly. Gaia však některé z těchto změn počasí využívá ve svůj prospěch a časem se velká část její planety stane více okolní a méně nestálou.

Na planetě je mnoho znečištění, ve vzduchu i na zemi, ale Gaia je více než schopná se s tímto znečištěním vypořádat způsoby, které byly před běžnou populací skryty. Zná způsoby, jak využít plasty, které znečišťují její půdu a moře, zná udržitelné energie, které jí a jejím lidem neškodí. Zná mnoho přírodních léků na nemoci, které se v ní hojně vyskytují. Mnohé z těchto informací vám byly v minulosti skryty, ale brzy začnete vidět, jak se tyto skryté technologie dostávají do popředí ve velmi blízké budoucnosti.

Temné entity byly na planetě po celé věky vašeho času a způsobily mnoho nemocí, o kterých víte a slyšíte. Držely vás pod svou kontrolou a ve strachu z těchto nemocí. Nepřirozené léky, které podporovaly, bránily lidem v jejich vlastním osudu duše, ale to brzy přestane.

Ve skutečnosti vaše tělo a mysl mohou vytvořit nemoc, z níž se duše může poučit, ale jakmile se duše poučí, nemoc může a měla by zmizet. Mnozí z vašich lékařů však tomuto konceptu nerozumí a možná vám řekli, že určité stavy nelze nikdy vyléčit. Moji drazí, vaše těla se mění z uhlíkových na krystalická a jako taková budou schopna vyléčit cokoli.

Současnou pandemii zahájila temná strana, ale Gaia ji obrátila k dobrému účelu, což probudilo mnoho duší k jejich vlastnímu poslání na planetě.

Mnozí z vás chápou mnohé z toho, co říkám, a byli velmi trpěliví v čekání na to, až ostatní uvidí skutečnou pravdu o tom, co se děje. Už nemusíte být pod kontrolou druhých, kteří nemají na srdci vaše nejlepší zájmy.

Jste svrchovanou bytostí sami o sobě a můžete projevit nový svět Lásky, Míru a Harmonie s ostatními ve společenství duší.

Jakmile se všichni probudíte a budete zodpovědní za své vlastní osudy, vaše Trpělivost bude odměněna. Ti, kteří se vám možná v minulosti posmívali za vaše názory, se brzy probudí a začnou sami vidět, co se na vaší planetě děje už celé eony vašeho času.

Nyní je čas naučit se novým způsobům bytí a zapomenout na mnohé z toho, co vám bylo řečeno v minulosti. Jste svrchovanou duší a jako takoví můžete vytvořit Nový svět podle vlastních představ. Nové nebe na Zemi.

Jsme zde, abychom vám všem pomohli vyrovnat se s tím, co se dělo po celé eony vašeho času. Mnohé z Pravdy, která se děje, brzy vyjde na světlo, ale mnohé bude muset být před širokou veřejností skryto, protože to bylo opravdu velmi ošklivé. Stačí říci, že Pravda nyní vychází na povrch v malých dávkách, aby se lidé probudili.

Až uvidíte skutečnou Pravdu o tom, co se na vaší planetě děje po celé eony vašeho času, možná se budete ptát, proč Bůh dopustil takovou disharmonii a ošklivost.

Bůh stvořil život na Zemi takříkajíc jako experiment. Duše mohly přijít na Zemi, aby zažily vše dobré i zlé, aby se učily a rostly. Některé duše ze vzdálených galaxií však tento experiment převzaly. Bylo známo, že i tyto duše se potřebují učit a růst.

Avšak Božství nedovolí, aby planeta byla při jejich učení zničena, což bylo považováno za možnou časovou linii, takže nyní nastal čas, aby tyto duše pokračovaly ve svém vlastním růstu duší jinde. Ačkoli někteří z vás mohou tvrdit opak, i tyto temné entity mají duši a jsou součástí jediného pravého Boha. Věřte tomu, drazí, a posílejte jim svou Lásku a Světlo, protože je v této době tolik potřebují.

A tak, drazí, ti z vás, kteří byli v těchto temných časech tak trpěliví, budou brzy slavit, až se k vám ostatní připojí při projevování tohoto Nového světa, který jste vytvořili.

Mějte Víru, Důvěřujte a Věřte a vaše vlastní Trpělivost bude odměněna. Vyzvěte nás, abychom vám pomohli překonat tuto dobu, ale ve svých srdcích vězte, že Dobro vždy zvítězí nad zlem.
Jsem váš služebník a jsem zde, abych vám pomohl, jak jen budu moci, proto mě ve svých meditacích a snech pozvěte. Posílám vám všem mnoho lásky a požehnání.

Zdroj: https://theagracesirius.wordpress.com/2021/11/02/patience/

Zpět