1233 St. Germain, Shoshanna, OWS James McConnell

[ Ezoterika ] 2021-07-25

Jak už víte, ti z temných sil jsou mistry v klamání. Ale my, Nanebevzatí, Galaktické síly, to také umíme používat. A občas to děláme. Zdá se, že se všechno dostává do zmatku, a ti z temných sil věří, že vyhrávají bitvu, my ze Sil světla to obracíme a přesměrováváme je. V mnoha případech občas i vás všechny. Vy totiž plně nevidíte, co se děje v pozadí, co se děje v zákulisí. Jen někteří z vás to občas vidí, ale plné důsledky Božího plánu se v tuto chvíli ještě neprojevují. Ale blíží se to. Slyšeli jste o oznámeních. Začínají nyní prosakovat. Začínají stále více vyplouvat na povrch. Velmi brzy dojde k několika oznámením, která vyplují na povrch a která budou pro mnohé nepopiratelná. Dokonce ještě mnozí z těch, kteří nyní spí, se z těchto různých oznámení probudí. Dlouho před tím oči zavírat nemohou. Bude to pro ně příliš zdrcující stejně, jak to občas bylo zdrcující pro vás v procesu vašeho probuzení.

Ale vy jste se na tyto energie aklimatizovali, aklimatizovali jste se na tyto pravdy, které přicházejí. Proto jste tady. Ano, je pravda, že časové linie se budou oddělovat. Až k tomu dojde, nebudete moci udělat nic, abyste to zastavili. Některým z vás to může připadat jako zkáza, ale nebudete schopni zastavit ty, kteří nejsou připraveni obrátit se ke Světlu, nebo se dokonce odvrátit od iluze. Mohou být ve Světle, a přesto zůstat v iluzi. Najdou cestu do jiné reality, která je pro ně připravena pro jejich individuální účely. Není na vás, abyste někoho přesvědčovali. Je však na vás, abyste pomohli, až taková potřeba nastane. A ta vznikne. Tyto časy se nyní velmi krátí. Velmi brzy, spolu s oznámeními, přijde pro mnohé rozbití iluze. Komfortní zóna mnoha lidí bude rozbita do ztracena. Nepochopí to tak, jak to chápete vy, ale budou připraveni najít vedení, které může přijít od vás.

Od toho jste tady. To je vaše poslání. Stát se Vzestoupenými, stejně jako jsme se jimi stali my. Abyste se stali průvodci, duchovními průvodci, nebo dokonce fyzickými průvodci. Nadále vás vše bude připravovat na pozdější fáze vzestupu nebo na pozdější vlny. Všichni máte mnoho vedení od Galaktiků, od Agarthanů. Všichni jsou tu pro vás. Jediné, co musíte udělat, je požádat. ″Žádejte a dostanete.″ Ale musíte požádat. Až bude pomoc nejvíce potřeba, bude tu pro vás.

OWS: Nejsme tu proto, abychom vás nahradili. Jsme tu proto, abychom vás vedli. To je vše.

Q: Jak mohu být užitečná kromě toho, že vedu svůj běžný život? Chci mít prostě nějaký cíl, na kterém bych mohla pracovat a který bych mohla fyzicky vidět nebo slyšet. Prostě hledám vodítko.
OWS: I nadále se pokoušíte hledat zkratku na cestě k nalezení odpovědí u těch z nás nebo u kohokoli jiného, kdo by vám byl ochoten dát odpovědi. My vám odpovědi dát nemůžeme. Můžeme pouze pomoci vás k odpovědím dovést. Odpovědi, ať už tomu věříte, nebo ne, jsou již ve vás. Vy už odpovědi máte. My vás k nim jen vedeme.
Shoshanna: Říkáš, že jsi připravena sloužit, v jaké funkci chceš sloužit?

Q: V jakékoliv funkci, kterou si moje duše vybrala před tím, než jsem se inkarnovala. Zajímalo by mě, jaký je můj účel. Pomáhám všem, kteří mě o to požádají. Ráda učím. Vždy se snažím říct ano a pomoci, jak jen to jde.
Shoshanna: A nevidíš, že to je služba? Vše, co každý z vás dělá, když to dělá s láskou, když to dělá se soucitem, když to dělá s otevřením své mysli a snaží se v každém případě pochopit ty, kterým slouží, posouvá vědomí kupředu.
Vzestup je procesem posunu vědomí vpřed. Pokaždé, když pozvednete jednotlivce, skupinu, pokaždé, když pozvednete ty, kteří vás žádají o pomoc, a neodmítnete je, neodejdete od nich, neignorujete je, pracujete na pozvednutí lidstva. Pracujete na procesu vzestupu.
Většina lidí možná nechápe, že to není nějaká masivní mise, která je velkorysá a slavná. Je to linie za linií, jak řekl Edgar Casey. Je to řádek za řádkem, myšlenka za myšlenkou. Když podáte ruku jakémukoli jedinci, třeba jen úsměvem, když se rozhodnete milovat, a ne nenávidět, pochopit, a ne odstrkovat, pozvedáte lidstvo a zvyšujete vibrace.
Většina to dělá ve svém každodenním životě. A tímto procesem posouvají vzestup vpřed.
OWS: Ptáš se, co je tvým cílem. Na to se dříve ptali jiní. My dáváme většinou stále stejnou odpověď: neexistuje jeden účel. Účel se vyvíjí a mění v důsledku konání, v důsledku činnosti. A jak pokračujete v následování toho, o čem se domníváte, že je vaším účelem v daném okamžiku, a skutečně se jím řídíte. Pak se váš účel mění v důsledku toho, co jste dělali dříve. Nikdy neexistuje jediný účel. Neustále se zde mění díky božskému načasování. Je to proces.

Q: Jak souvisí spin čakry se spinem šroubovice DNA. A můžete nám o tom spinu a jeho symbolu říci?
OWS: Mluvíte zde o korelacích mezi čakrovými centry a procesy DNA, je to tak?

Q: Ano, a také o tvaru samotné šroubovice, o spinu, o dvojím spinu, o jednom směru a pak o druhém.
OWS: V jistém smyslu je považováno za paradox, že se může točit oběma směry. Stejně jako se vaše čakry mohou točit oběma směry. To je přesné.
Když pracujete se svými čakrovými centry a přijímáte tato různá stažení DNA (jak jste je nazvali), pak v nich dochází k reaktivaci procesu DNA. Reaktivuje se, když pracujete se svými čakrami. Znovu se tak spojují šroubovice. Vyjmete ji z duální šroubovice a změníte ji nebo ji znovu aktivujete, abyste přidali další a pak další atd. atd. chápeš? V dokonalosti čakrového systému se vyvíjí dokonalost fyzického systému,

Q: Dobrý způsob, jak to vyjádřit. Také věřím, že při aktivaci DNA a vibrací, které vysílám, když jsem venku v přírodě, se to všechno propojuje a že se aktivují mé smysly. A že někdy, jen když stojím, se začnu točit a kolébat. To všechno je synchronicita a propojení.

Shoshanna: Jsi velmi blízko k úplnému pochopení tohoto procesu. Musíš prostě věřit, že to, co prožíváš, je tvé zapojení do vzestupu. Namaste.

Q: Jaký je přesně konkrétní důvod, proč jsou nadávky tak nebezpečné.
OWS: Slova sama o sobě nemají význam. Je to význam, který jim přikládají ti, kdo je používají. Slova nemají potřebnou sílu, kterou zde potřebujeme vyvolat.
Máme tendenci také přemýšlet a uvědomovat si vaše pocity, jak byste reagovali, kdybychom některá z těchto slov použili. Proto je nepoužíváme. Neznamená to, že by sama o sobě byla něčím, čemu je třeba se vyhnout, kromě toho, že v rámci vaší konkrétní společnosti není přijatelné, aby děti tato slova používaly atd. atd. Dokonce ani dospělí, když na to přijde.
Takže záleží na situaci. Neexistuje žádné správné nebo špatné. Správné nebo špatné přichází uvnitř osoby, která vnímá, zda je to správné nebo špatné.

Shoshanna: Ta, o níž mluvíte a která si přeje naučit své zázračné dítě vyjadřovat se. Sama byla potlačována, v průběhu jejího vývoje jí bylo řečeno, aby se nevyjadřovala, byla umlčována. Bylo jí řečeno, aby se neprojevovala. Tak se vydala jinou cestou. Rozhodla se: ″Nejenže se budu vyjadřovat sama, ale budu učit ostatní, aby se vyjadřovali nevhodně.″ Je naštvaná, vyjadřuje to ze vzteku, ale neví to, neví, jak hluboko to v ní je. A tak postupuje vpřed způsobem, který je nevhodný.
Musí najít svůj vlastní klid. Musí najít způsob, jak odpustit těm, kteří ji potlačovali, kteří ji během jejího života utlačovali, aby mohla opět vhodně učit ostatní. Do profese poradce se vstupuje hlavně proto, že ti, kteří se chtějí stát poradci, potřebují poradit nejvíce.
Význam slova nemá význam, dokud mu význam nedá ten, kdo ho používá. Vibrace toho, kdo ho používá, je to, co zvuk vyzařuje, na jaké úrovni zvuk vibruje.
Ta, o níž mluvíte, se musí vypořádat se svým vlastním hněvem, má-li v sobě tento problém vyřešit. To, co dělá, je škodlivé. Omlouváme se za tuto přímočarost. Vy a vaše rodina se jí v tom snaží zabránit, chápou, že to, co dělá, je škodlivé. Škodí to nejen její dceři, ale i jí samotné. Musí se podívat sama na sebe a najít řešení. To nemůžete ovlivnit. Můžete jí sdělit své stanovisko a doufat, že bude naslouchat.

OWS: jde o vibrace. Slova, která byla nebo jsou nadále používána temnými silami - ″strach″, ″nenávist″ a další slova, jaká je v nich vibrace, jak se cítíte, když tato slova slyšíte. A když slyšíte slovo ″láska″ a odlišné vibrace, které jsou v něm obsaženy. Všechno je to o vibracích.

Q: Byly požáry v oblasti hory Shasta a jejím okolí konkrétně o víkendu 4. července, dílem nekalých sil? Slyšel jsem, že to byla vlastně kouřová clona pro vyšší bytosti, které přicházejí z Telosu? Chtěl jsem tam jít, všechno se zdálo být tak nalinkované a tak dokonalé, aby to proběhlo, a na poslední chvíli to bylo zrušeno.
OWS: Nebyl to přirozený požár. Mnoho z těchto požárů nejsou přirozené. Některé samozřejmě ano a některé založil zbloudilý táborník nebo něco podobného. Ale mnohé z těchto větších požárů se dějí v důsledku nekalých sil, které z různých důvodů vytvářejí tyto katastrofy. Někdy aby odvedly pozornost těch, kdo se dívají na určité věci, které se odehrávají mimo iluzi, kterou se zde snaží vytvořit. Pokud máte někam jít, pak tam půjdete.
Přesně to samé se stalo několika lidem z této skupiny. V loňském roce byli všichni připraveni jít na horu, a stalo se přesně to samé: požár. Několik jich šlo, ale někteří nešli. To má různé důvody a jde o božské načasování. Ty jsi ještě neměl jít.
Shoshanna: Milý bratře, člověk je zvědavá bytost a přeje si konečné odpovědi, i když žádné nejsou. Toužíš po dokonalé vibraci této oblasti. Toužíš po účasti a splynutí s dokonalou vibrací té hory. Toho můžeš dosáhnout, aniž bys tam fyzicky byl.

Q: Můj nájemník dostal grant od kanadské vlády, ale neustále posouvají datum výplaty. Tak mě napadlo, jestli není ten grant podmíněn nějakými dynamickými změnami, které se dějí, jestli ho řídí třeba bílé klobouky nebo tmavé klobouky?
OWS: Můžeme odpovědět z hlediska kolektivního porozumění. Různé peníze, které přicházejí nebo se pokoušejí přijít, jsou zde různými způsoby a z různých důvodů zadržovány. Není to něco, čeho byste se museli obávat, protože to všechno se tady poměrně rychle zmírní, jak budou přicházet oznámení, a různé věci se začnou více a více posouvat.
A to se netýká jenom této země, Ameriky, ale také Kanady, Anglie, Francie, Evropy, Německa a tak dále, a tak dále. Všechny země světa se spojují. To se nyní děje i v zákulisí, o kterém nevíte. Různé frakce nebo Síly světla se spojují, aby přinesly tuto Velkou změnu na této planetě.
Shoshanna: Musíme se vrátit k božskému načasování. Všechny věci se spojují k dobrému pro ty, kteří chtějí přinést na planetu světlo, pro ty, kteří chtějí planetu vykoupat v lásce a porozumění. Všechny věci spolupracují pro dobro. Ať už je zde výsledek jakýkoli, je záměrný, protože ten, o němž mluvíš, je veden k tomu, aby dělal správnou věc. Je veden k tomu, aby dělal to, co je pro něj správné.

Q: Jsou v současné době na Zemi Hvězdná semínka předurčená k tomu, aby se stala Vzestoupenými mistry?
OWS: Ano! Všichni, pokud chcete! Pokud jste připraveni. Pokud budete postupovat tak, jak máte v úmyslu.
Shoshanna: Všechny bytosti jsou předurčeny k vzestupu a všechny bytosti by mohly žít ještě 50 životů na planetě, jako je tato, aby toho dosáhly. Mistrovství je proces, kterého každý jedinec dosáhne, když žije svůj život jako on sám. Namaste.

Q: Co je mistrovství? Další otázka: V Austrálii a Kanadě má v srpnu začít válečný stav. Je to akce temných sil, nebo sil světla?

OWS: Řekli bychom, že je obojí. Jinými slovy, ti z temných sil mají svůj plán. Plánují uzavírky, strašení virem, vakcíny pro všechny a to všechno. To je součástí jejich plánu. Jak pokračují ve svém plánu, ti ze Sil světla mají také svůj plán, a dělají vše, co mohou, aby šli proti plánu temných sil. Různé věci, které jsou v plánu, jako je stanné právo, jak zde říkáte, nebo uzamčení a podobné věci, mohou být využity oběma stranami. Mohou je zahájit síly temnoty, ale síly světla je budou moci využít také ve svůj prospěch.

Q: Poslední otázka se týká povětrnostních jevů ve světě, zemětřesení a povodní, zejména záplav. Je to jen déšť, nebo je to uměle vytvořená událost, která se děje v Evropě a Číně.
OWS: Většina z toho je vykonstruovaná, pokud jde o přivádění bouří nebo katastrof a podobných věcí na různá místa světa, aby nadále vyvolávaly strach. Někdy je to přirozený jev, pokud jde o mnoho dešťů, a je to Země, Gaia, která dělá to, co potřebuje, aby se očistila. Takže je to kombinace několika věcí.
Ale pamatujte, že to všechno je součástí Božího plánu. Božského plánu. Božského načasování. To vše je součástí téhož.
OWS: Jen vás všechny vyzýváme, abyste i nadále sledovali, co se děje, abyste si byli vědomi těch věcí, které se dějí kolem vás a uvnitř iluze, abyste mohli být nápomocni těm, kteří jsou připraveni v procesu probuzení, až budou připraveni. Když si tyto věci uvědomujete, nenechte se k nim emocionálně připoutat.

************

Q: Ti z nás tady ve skupině a ti z nás, kteří nevěří propagandě kolem COVID, stále částečně žijí v tomto 3D matrixu a kolem očkovaných lidí. Zajímalo by mě, jestli je pro naše fyzická těla prospěšné přidávat určité nutriční látky, jako je Nano-Soma nebo čaj z borového jehličí, anýz nebo dokonce Ivermektin, pokud se pohybujeme v blízkosti mnoha očkovaných lidí. Nebo to není vůbec nutné?
OWS: Opět jde o vibrace. Opět, všechno je to o vibracích. Jakmile máte určitou vyšší vibraci, pak nad vámi všechny tyto věci nemají žádnou kontrolu. Nemohou vám ublížit.
Nyní může být používání různých chemických látek nebo látek s vyššími vibracemi, které se zavádějí, jistě užitečné, ale pouze proto, že tomu věříte. Všechno je to o víře. Vzpomeňte si na placebo efekt. Placebo efekt je velmi, velmi reálný. Všechno je to o víře. Jak věříte, tak to bude. Pokud věříte, že existují tyto potíže nebo ″hrotové proteiny″, jak se říká u těch, kteří byli očkováni, pak vás to skutečně ovlivní. Ale pokud tomu nevěříte a pokud jste na vyšší vibraci, pak vás to neovlivní. Tak to nyní funguje.
To je důvod, proč s vámi tak pilně pracujeme a proč tyto vlny energie přicházejí a zvyšují vibrační frekvenci zde na planetě, která vás všechny připravuje nebo aklimatizuje na tyto vyšší energie. Jakmile se aklimatizujete na tyto vyšší energie a vaše vědomí se v důsledku toho zvýší, nemusíte se obávat všech těch strašlivých vibrací, které jsou zde vysílány.

Shoshanna: Milá sestro, čemu věříš?
Q: Vím, že moje vibrace jsou příliš vysoké. Nevěřím na to, co se o tom píše. Ale byla jsem u holistického lékaře, který mi zkontroloval nějaké modřiny na ruce a řekl: ″Jste zdravá, jen se bráníte spike proteinům, protože jste se nevědomky pohybovala mezi očkovanými lidmi.″ To je pravda. Chtěl, abych si vzala Ivermektin, a já vlastně nevím, jestli to se mnou rezonovalo.
Je to lék a moje Vyšší já mě vždy udržovalo zdravou.
Shoshanna: Naslouchej sama sobě, důvěřuj svému vedení, své intuici. Vždy máte pravdu. Ta bytost, která rozhoduje o tom, co je pro ni správné, je jediná rada, která je zapotřebí. Aniž bychom říkali, co přesně si myslíme, jde o to, abyste důvěřovali svému vlastnímu chápání sebe sama. Vždy jsme žádáni, abychom udělali vše, co je v našich silách, aby jednotlivec, který si přeje informace, je našel sám v sobě. Musíme však říci, že s vámi souhlasíme, že tato látka vám neprospívá.


OWS: Všechny řeči o spike proteinech, virech a vakcínách a o tom všem se stanou bezpředmětnými, jak zde bude pokračovat proces vzestupu. Přenesete se přes to, protože to všechno je součástí iluze a vy všichni se přesunete za iluzi, pokud to dovolíte.

Zdroj: www.meetup.com/ancient-awakenings

Zpět