1997 Očekávání v roce 2022 Elena Eleya

[ Ezoterika ] 2022-01-10

Hierarchie času
Sledujeme vás a vidíme velké změny v myslích lidí. Jsou živější, mají větší zájem o vše, co se děje. Lidé začínají chápat a uvědomovat si sami sebe. Mnoho lidí čeká a čeká na změnu a očekává něco nevídaného. Zapomínáte ale, že životní okolnosti si vytváříte sami, my je jen korigujeme v časových řetězcích, někde je pozastavujeme, někde urychlujeme. Všechny události budou záviset na vaší náladě, na tom, jak budete v roce 2022 naladěni. Vaše myšlenky vytvářejí vaši realitu a podle toho, co si budete přát, jaký mentální postoj budete mít ve své mysli, to budou hlavní události roku.
Ve vaší mysli dochází ke stále silnějšímu oddělování - oddělování lidí podle vědomí -, oddělování podle prostoru.

Viditelná perspektiva pro rok 2022.
Stále více lidí se bude zajímat o neadekvátní procesy, neobvyklé záhadné jevy probíhající na Zemi i ve vesmíru. Dojde ke změnám (novým objevům) ve vědě a vynálezech. Svět nestojí na místě. Technologie se zrychlují a nabývají na významu. Většinu lidí budou spojovat nové zájmy - vytváření nových komunit a zajímavých inovativních skupin a schopnost komunikovat s blízkými planetami.
Dojde k přehodnocení hodnot a lidé budou více věřit sami sobě a svým schopnostem.
Je to pro vás zajímavý rok, co se týče série událostí. Dochází k nárůstu energie lidských bytostí jako určitých jedinců - jejich odrazu v nové podobě. Postupně se lidé rozbalí, paměť se odhalí.

Nové proudy umění se objeví prostřednictvím tvorby obrazů - vlnové technika grafického obrazu - přenos energií prostřednictvím barevných nosičů. Prostřednictvím této palety barev budou lidé schopni lépe vnímat energie a schopnost rozvinout svá Pole. První Stvořitelé budou schopni vést a odhalovat, ukazovat čistou energii Thor. V oblasti medicíny budou k dispozici ŽIVÉ pilulky. Nebudou to mrtvé vitamíny, které jíte nyní a které mají maximálně 20 procent skutečných přínosů pro tělo.
Živé pilulky jsou budoucností lidstva. Každá tableta přenáší živou sluneční energii, která nastartuje tělo, aby pracovalo ve správném nenarušeném biorytmu člověka.

Každý má jiný biorytmus, pilulka člověku pomůže, aby měl více vitality v orgánech, tj. orgány budou pracovat ve zvláštním biorytmu koordinované práce organismu. Bude to začátek nových tvůrčích objevů a úspěchů - něco jako ŽI-VI-CA. Bylo vyvinuto a otestováno pracovní zařízení vlnové práce buňky. Izoluje se spektrum buněčných vlnových délek a jejich vliv na imunitní systém. Spektrální analýza buněčné membrány a obnovení jejích funkcí vlivem vlnového působení s vysokou intenzitou modré fluorescenční amplitudy v interakci s nasycením a obohacením mezibuněčné membrány
(Jádro je prvek vertikální struktury biocenózy.)

Rok nových objevů, vynálezů a kvalitativních změn.
Odhalení tajných společností existujících na Zemi.
Odhalení možnosti prodloužení životních cyklů lidí.
Covid začne v druhé polovině roku slábnout. Přechod ze znepokojivého stavu do klidnějšího.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12251

Zpět