5128 Motivační video číslo 2, pro Hvězdná semínka a Probuzené Cosmic agency

[ UFO ] 2023-06-09

Mari Swaruu
Ahoj, moji drazí přátelé. Doufám, že se vám všem daří velmi dobře. Jak už víte, jsem Mari Swaruu - nevím, jestli to mám i nadále psát na začátek každého svého videa. Asi to píšu proto, že mi to dává jakýsi pocit úspěchu, když začnu psát, protože vidím, že na černé obrazovce jsou najednou nějaká slova, což mě motivuje k dalšímu a dalšímu psaní.

V posledních dnech jsem hodně přemýšlela o tom, jak těžké musí být pro hvězdná semínka žít na Zemi. Vím, že život na Zemi je obecně těžký, ale s problémy hvězdných semínek se musím ztotožnit víc než s druhou částí lidštější populace, protože se o tato témata vůbec nezajímají. Jsem si zcela vědoma toho, že naprostá většina z vás, kteří mě tam venku laskavě posloucháte, jsou hvězdná semínka.

Jak už mnozí z vás vědí, žila jsem na Zemi pět let jako dítě, od osmi do třinácti let. Mohu se tedy ztotožnit s některými problémy, kterým čelíte, když tam žijete, i když jsem si vědoma toho, že jako dítě jsem nečelila výzvám spojeným s čistým přežitím. Mám na mysli dospělé povinnosti, jako je vydělávání peněz. Ale i v tomto věku jsem čelila sociálním výzvám, kdy jsem se nedokázala vžít do své role ve státní škole a mezi své kamarády, učitele a vrstevníky. Na rozdíl od mnoha hvězdných dětí jsem si však vždy plně uvědomovala svou nelidskou identitu.

Proč se při všech těch těžkostech spojených s životem na Zemi vůbec obtěžovat inkarnovat se tam jako hvězdné semínko nebo, jako v mém případě, jako vstoupený? Ačkoli to nelze plně potvrdit ani dokázat, existuje mnoho bodů a důvodů, proč se rozhodnout žít na Zemi po určitou dobu jako vstoupený, nebo po dobu jednoho či dvou životů, jak to dělá většina hvězdných semen. Tyto body jsou všeobecně známé, alespoň tam, kde se nacházím já, z nelidského pohledu, a některé další jsou známé i na Zemi a byly také již dříve zmíněny nesčetnými duchovními pracovníky. Ale z místa, kde jsem já tady nahoře, stále zapojená do pozemských záležitostí, již do nich neponořená, jsou brány jako pravdy pouze kvůli jejich konzistenci a proto, že je jako pravdy uvádí tolik lidí, kteří byli na Zemi, protože taková je jejich zkušenost.

width=I když je mi jasné, proč se to říká, Země není vězeňská planeta. Duše si ji vybírají k inkarnaci, protože zde mohou v krátké době dosáhnout obrovského pokroku v duchovním vědomí a uvědomění duše. Mám samozřejmě na mysli krátkou dobu z experimentálního hlediska duše. Duše si inkarnaci na Zemi nebo odchod do života na ní vybírají samy a dobrovolně a nevstupují na Zemi kvůli nějakému masochistickému nebo sebedestruktivnímu sklonu. Činí tak proto, že si jsou dokonale vědomy obrovských výhod, které jim život na ní přinese.

Ale jaké jsou to přesně výhody? Ať se nám to líbí, nebo ne, všichni žijeme ponořeni do existenciální sféry, která je založena na dualitě. Bez ní se nemůžeme k ničemu vztahovat ani s ničím kontrastovat, protože jako individuální duše, které experimentálně vnímají, že jsou něčím jiným než samotným Zdrojem, nejsme připraveni na zkušenost naprosté jednoty, totální a úplné jednoty, protože to by logicky přineslo samotné zničení naší jedinečné identity jako duše, a tedy toho, kým jsme.

Život na Zemi nám poskytuje nesmírně kontrastní zkušenost se vším a o všem. To samo o sobě velmi podporuje expanzi naší duše. Jak uvedlo mnoho lidí, kteří si pamatují své minulé životy, když umírají, vítají je jejich milovaní, kteří odešli před nimi, a oni mají pocit, jako by byli zcela zahaleni láskou tak hustou a silnou, že mají pocit, jako by byli ponořeni do husté zkapalněné lásky v nejčistší podobě. Říká se, že prostě tento zážitek je výsledkem silného kontrastu všeho, co na Zemi není láska, a už jen tento zážitek ponoření do tolika lásky stojí za to, abyste tam prožili celou inkarnaci.

Tento hustý a silný zážitek tekuté lásky, jak si ho vykládám já, je výsledkem toho, že si duše plně uvědomuje, že to všechno stálo za to, je to silný pocit příchodu do duchovního světa, našeho pravého domova. A právě tento intenzivní pocit lásky je také zjevně výsledkem přijetí a integrace do éterického pole, které duše prožívá.

Život na Zemi a všechny nepopiratelné a neomluvitelné těžkosti a bolesti, které jsou s ním spojeny, však nejsou určeny k tomu, abychom je snášeli jen proto, abychom po skončení obdrželi nějaké hrdinské ocenění. Život na Zemi může být sám o sobě také nesmírně příjemný a obohacující během každého dne v průběhu života na ní. Jde jen o to, jak si my jako duše věci vykládáme a co se nám tam děje. Proto se také obecně říká, že Země je pro duše školou, aby se naučily manipulovat s energetickým polem, aby získaly zkušenosti s manifestací a změnou reality ve svůj prospěch a k pohodlí těch, které milují.

Na rozdíl od toho, co mnozí říkají, však Země není školou pro velmi mladé duše, které potřebují být ponořeny do pomalé a pastózní sféry, aby neprojevovaly své chaotické a nelogické myšlenky a přání okamžitým způsobem. Mladá duše může například chtít slona, a kdyby ho mohla okamžitě projevit, pak by měla slona afrického v plné velikosti přímo ve svém obývacím pokoji ve svém malém bytě v sedmém patře v centru Londýna, se všemi obrovskými problémy, které by to způsobilo.

Ve skutečnosti je Země na základě všech experimentálních důkazů, o které se duše mohly podělit, a s údaji, které k tomu můžeme přidat, skutečně jakousi školou pro duše, ale je určena pro ty nejpokročilejší a nejzkušenější, pro ty, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti, aby mohli čelit takové obrovské výzvě, jako je ta, kterou tam žije. To, co jsem právě řekla, potvrzuje nejen to, co řeklo nespočet duší, které si pamatují minulé životy a také si pamatují, jaké to bylo být v astrálu, ale potvrzují to také všechny živé a dýchající duše, které se vrátily se svými hvězdnými rodinami z pobytu na Zemi. A potvrzuje a podporuje to také to, co je všeobecně známo nespočtu nelidských hvězdných ras, které mají hvězdné rodiny tam na Zemi.

Z našeho pohledu zde nahoře víme, že Země je nejtěžším místem pro inkarnaci a život. Je neuvěřitelně náročná ve všech směrech. A jen ti nejsilnější se na ni odváží jít a jen naprostá elita si troufne žít tam celou inkarnaci.

Vy, krásná hvězdná semínka, která mě právě teď tam venku laskavě posloucháte, jste tou elitou. Vězte to a nechte to vstřebat. Jste tam na Zemi ze své vlastní vůle. Chtěli jste tuto zkušenost a ano, je to těžké, ale je to tak zamýšleno a určeno vámi, kteří jste si svůj život v astrálu navrhli.

Vaším posláním na Zemi jste vy. Je to zdokonalování sebe sama navzdory všem překážkám a těžkostem, kterým denně čelíte. Vaše duše potřebuje tento podnět, aby rostla, aby se stala ještě silnější a pochopila, jak prakticky z ničeho a proti proudu manifestovat to, co chcete a potřebujete.

I přes všechny tyto překážky, bolest a utrpení se nespočet duší naučí manifestovat skvělý život pro sebe a své blízké, a to ne navzdory těmto takzvaným protichůdným silám, ale právě díky nim, pro obrovský pocit a naplnění, které s tím souvisí.

Proto se tolik duší chce na Zemi inkarnovat znovu a znovu, protože se dokonce stávají závislými na tomto pocitu síly a úspěchu, který si z této zkušenosti na Zemi odnášejí. Chtějí víc, protože vědí, že toho mohou dokázat a dosáhnout mnohem víc.

A to je důvod, proč se úroveň obtížnosti v posledních několika desetiletích zvýšila. Duše, které se tam inkarnovaly, to způsobují kvůli expanzi své vlastní duše, a ne kvůli nějakému vykořisťování na nejvyšší úrovni, jak se mnozí domnívají. Samozřejmě, že existuje vykořisťování a samozřejmě, že existuje krutost, utrpení a nespravedlnost. Nepopírám to, co je zřejmé, ale mějte na paměti, že mluvím z nejvyššího možného hlediska, kterého můžeme dosáhnout, a mám na mysli z hlediska toho, co je nejvyšší příčinou a důvodem všeho, co se na Zemi děje.

Vše má svou genezi a vše začíná v duchovním světě. Věci, události a okolnosti nejsou vnímány ze stejného úhlu pohledu a nemají stejný význam ani hodnotu, pokud jsou vnímány z pohledu duše inkarnované na Zemi nebo z pohledu téže duše, když je v duchovním světě. Hodnota a význam věcí a událostí, bolesti a utrpení se velmi liší podle toho, na které straně stojíme.

Ať se nám to líbí, nebo ne, je to konstanta, která může být vnímána jako značně nespravedlivá pro duše, které jsou v živém těle na Zemi, téměř jako by na jejich utrpení nezáleželo. Ale na druhou stranu záleží na tom, jak věci vidíte a jak si je vykládáte. Duše, které se tam inkarnovaly, jsou těmi, kdo si veškeré strádání způsobují samy pro sebe, pro expanzi své vlastní duše, a ne kvůli nějakému vykořisťování na nejvyšší úrovni. Lze však také říci, že jsou právě tou vyšší úrovní.

Z hlediska toho, jak duše prožívají čas, je celý život na Zemi pouhým mrknutím oka, konečnou a krátkou zkušeností, která jim hodně prospěje, jako když si vezmou bolavou pilulku, která chutná hrozně. Ale poté, co si ji vezmete, se všechny vaše schopnosti manifestace a manipulace s energií zlepší. Nakonec jste tak vylepšeni, že je vám jedno, jak ta pilulka chutná, prostě vidíte její výhody a dokonce chcete další.

Neočekávejte, že budete schopni změnit svět k lepšímu, a nečekejte, že vás lidé pochopí nebo uvidí vaše mnohem širší názory. Většina z těchto lidí tam ani není, protože jsou to nehráčské postavy s omezenou intaktností a existují jen proto, aby hrály malou roli ve vašem životě a vyvolaly ve vás emocionální reakci. Nemusíte měnit svět, stačí, když se zaměříte na zlepšení sebe a svého života a života svých blízkých, a svět kolem vás se změní.

Samozřejmě musíme bojovat proti nespravedlnosti a za to, co je spravedlivé, a za to, co máme rádi, ale to je naše volba jednání, to jsme my, a proto nemůžeme být jiní. To, co děláme, nás definuje a nejednat podle toho, co vidíme a cítíme jako správné, by zničilo naši identitu a naši duši. Boj za spravedlnost a lepší svět je to, kým jsme, nemůžeme jinak a stojí to za to.

Nemusíme vidět okamžité výsledky a vím, že je to frustrující, ale všichni ovlivňujeme pole, kterým je život na Zemi, a to k lepšímu. Pamatujte, že jedno jediné hvězdné semínko bez zjevné síly ovlivňuje celou oblast a z jeho existence mají prospěch tisíce lidí.

Jako silná elitní duše máte odpovědnost ovlivňovat realitu svými vysokými vibracemi a svou pokročilou etikou a duchovností. Neopovažujte se nyní v zápalu boje ustoupit.

Věci na Zemi se musí změnit jednoduše proto, že je nás tolik: hvězdná semínka, Step Downs, plný vliv mimozemšťanů na Zemi, pracovníků světla a lidí s podobnou mentalitou, a další vstupují na Zemi, jak o tom mluvíme. Věci nemohou být jiné než se měnit k lepšímu jednoduše kvůli principu dominantní frekvence. Zapamatujte si ho: nejsilnější frekvence a vibrace v poli bude mít tendenci způsobit, že všechny ostatní frekvence budou mít více sebe sama, více stejného. Jedno hvězdné semínko je frekvenčně a vibračně silnější než tisíce, proto nemůže změnit svou mentalitu, a proto tolik hvězdných semínek vydrží žít ponořeno na Zemi, aniž by se změnilo. Ta elitní plná hvězdná semínka, jako jste vy, kteří mě posloucháte, mohou projít peklem, aniž by se jim udělala skvrna. Jste nesmírně mocní, přátelé. Vězte toto. Jste činitelé měnící realitu z vyšších sfér a vaším posláním je měnit věci k lepšímu, zatímco se učíte být ještě silnější a zatímco se u toho bavíte. (pozn. já jsem samej puntík...)

Na Zemi je samozřejmě velký nepořádek, probíhá tam velký boj, boj o udržení stejné staré frekvence nebo o zavedení novější, pozitivnější. Boj o vědomí a o mysl lidí a duší. Dobro proti zlu, chcete-li. Stále stejný. Ale to je jen úroveň hry existence, cvičiště pro pokročilé duše. Je to pro ně něco, co mohou dělat. Shora je vše tak, jak má být, a to, co se naučíte projevovat pro sebe, zatímco žijete na Zemi, mění svět. Jste elitní duše, o tom není pochyb, a proto samozřejmě narazíte na velký odpor, ale tak to má být. Je to logické, ale máte to, přátelé. Každé hvězdné semínko má svou hvězdnou rodinu, která na ně dohlíží, vede je a pomáhá jim, kdykoli může, ale nezasahuje do nich, protože je to pro duše na Zemi zkouška. To znamená, že nikdy nejste sami.

Jděte a vytvořte si nádherný život pro sebe a pro své blízké a s ním se změní i svět kolem vás. Máte to mít.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/motivational-video-number-2-for-starseeds-and-the-awakened-ones-english

Zpět