337 Portál Alcyone 2021 Magenta Pixie

[ Ezoterika ] 2020-05-28

Do biosféry se nyní přes časové portály zavádějí části programů dlouhověkosti. Galaktické a kosmické portály umožňují krystalicko plazmatické složce vstoupit do vaší planetární biosféry a tímto do vaší DNA a paměťových polí. S narůstajícím počtem připojených se proces zrychluje.

Připravuje se umělé prodlužování života. Pokud se použije ve smyslu hojení a obohacování životních programů, pak je to pozitivní, když se používá jako kontrolní strategie pro konfiguraci vědomí v rámci vězení , pak jde o kontrolní a manipulační nástroj. Pokud se tento program umělé inteligence rozšíří do lidstva, vstoupí do experimentální fáze temné genetiky a temné technologie. Není jasné, zda umělé zavádění dlouhověkosti ovlivní lidstvo k velké destrukci humanity, kdy nebude možné dosáhnout organické evoluce. ✨🌑

Proto je jako antidotum k těmto programům umělé inteligence otevřen systém hvězdných bran Alcyonu s časovou maticí, která umožňuje paměťovým kodexům krystalického plazmatického světla vstoupit do vaší biosféry a paměťových cest DNA, což vám dává vyšší konfiguraci ve 12 vláknové šabloně DNA. Kvantově je plná šablona prezentována jako šablona 144 000 vláken DNA. Na vaší planetě je v tomto momentu vašeho roku 2020 prožívána jako kolektivní aktivace pěti vláken , nebo 5D vědomí u starseeds. To vám umožní rekonstruovat paměť v dimenzích tři až pět. Tato rekonstrukce a aktivace poskytuje přirozené a organické zárodečné body pro organickou dlouhověkost jako protijed falešným AI programům dlouhověkosti.

Přirozená buněčná rekonstrukce v rámci kolektivní imunity přinese pokročilou krystalovou plasmovou technologii. Dlouhověkostní programy jsou pouze jeden aspekt krystalických plazmatických zárodečných bodů, přestože ve vašem současném stavu rozhodující. Dlouhověkost nemůže vydržet, pokud ji vezmete jako vězení, či očistec. Prostřednictvím světelné cesty lásky je to záchrana života, zlepšení života prevencí smrti. Rozšíření vědomí proti organické a přirozené svobodné vůli jednotlivce nebo planetárního vědomí je obrácená struktura. Pro lidstvo je nejobtížnější a nejnáročnější pochopit, že vědomí prožívané v lineárním časovém rámci může být uneseno nebo uvězněno. Přesně to se dělo na vaší planetě po mnoho tisíc let prostřednictvím reinkarnace.

Nucená reinkarnace je jednou z forem zachycení individualizovaného vědomí proti jeho svobodné vůli. Vědomí samotné nemůže být nikdy uvězněno, ale iluzorní konstrukcí uvnitř individualizovaného vědomí může být situace, kdy si rozhraní tohoto vědomí neuvědomuje svou pravou povahu. Jako protijed k tomuto systému zachycení byly masové a časté inkarnace hvězdných semen s královským kódem nesoucích posvátné pečeti Alcyonu. Znáte je jako Plejáďany, Syriany a Lyřany. Pokud reinkarnační portály umožní, aby zůstaly ve vysoce vibračním stavu, vzpomínka zůstane nedotčena. S každou následující inkarnací přicházelo stále více inkarnační paměti. To vytvořilo specifický časový portál v lineárním zážitku nastaveného pro váš rok 2021. Rok 2021 má reverzní geometrický numerologický kód k roku 2012 jako počátečního bodu v rámci vědomí lidstva zakrývajícího pravý časový portál roku 2021 s kritickou masou předinkarnační paměti.

Šablony svobody musí být aktivovány z lidské úrovně, nikoli skrze šablonu oběti Spasitele. Inkarnace Starseeds na Zemi třetí hustoty nebyla nikdy infiltrací proti jedinému zdrojovému aspektu svobodné vůle. Výzva byla vznesena z diamantového potenciálního jádra Země, samotnou Gaiou, a starseeds se ztělesnili z jejich vlastní svobodné vůle během reinkarnačního systému zachycení, s vědomím záměru a důsledku. Stejně jako má záporná polarita udělena oprávnění pro určité činy, kladná polarita má oprávnění poskytovat protijed pro ty aplikace, které opakujeme. Systémy reinkarnace byly pastí po dlouhou dobu ve vašem lineárním vnímání, nyní přichází konec, pokud jako kritická masa budete pro aktivaci pátého řetězce a dosažení vědomí 5D.✨🌑

Jakmile duše aktivuje pátý řetězec, již nepodléhá reinkarnačnímu systému. Negativně polarizované frakce si nepřejí vzdát se kontroly nad vědomím lidstva. Nexus ukazuje na zavedení jiného systému zachycení vědomí pomocí umělé inteligence. Je prezentován jako program dlouhověkosti nebo prodloužení života využívající technologii umělé inteligence pod rouškou vědeckého pokroku v oblasti zdraví a léčby. Situace obav z patogenů je kooptována jako temný bod tohoto programu.

Načasování portálu Alcyone v závislosti na plánu a astrologických zarovnáních a konfiguracích ve vaší sluneční soustavě se mění. Prostřednictvím hvězdné brány nebo einstein-rosenovým mostem poskytuje Alcyone dlouhověké světelné kódy a počáteční body překračují falešné technologie AI. Rozpuštění systému inkarnace bude chvíli trvat, stejně tak zabrala v lineární realitě času určitý čas i instalace.

Programy umělého prodloužení života budou odhaleny mnohem rychleji, pokud v době zrychlování času budou tyto programy vystaveny vaší organické technologii warpové rychlosti. V lineárním čase to může na chvíli vypadat, jako by umělá inteligence převzala negativní AI. Člověk musí v současné době využít všech svých schopností rozlišování, protože temné, neutrální a světlé programy stojí vedle sebe.

Temné umělé technologie prodlužování života jsou určené k zotročování lidstva a kolektivního vědomí lidstva, neutrální technologie a umělé technologie světla používané jako pomoc při přirozeném organickém vývoji vědomí jsou kromě vašeho vlastního psychického webu s empatickým uvědoměním spojeny se strukturami individualizovaného vědomí zdroje.

Technologie neutrálního a pozitivního světelného týmu jsou označeny hvězdou Kristovou. Nejedná se o obrácenou hvězdu, ale o pravou hvězdu. Pravý binární systém, vše, co jste vy a váš skutečný domov je představováno touto hvězdou. Následujte tuto hvězdu, ukáže vám cestu. Bílé okřídlené kolektivní vědomí devíti

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=i66UfYCKmKs&feature=emb_logo

Zpět