3405 Řeč a její toky! Jevgenij Sedoj

[ Ezoterika ] 2022-11-09

Pro každé jazykové společenství jsou charakteristické gramatické konstrukce řeči. Ale kdo a kdy definoval existující, natož ztracené energetické toky, nebo byl schopen definovat energetickou nasycenost jazyka, samotné struktury řeči? Kdo by chtěl vybudovat znějící projev podle pravidel energetiky znějícího projevu. Konkrétně ruština zněla energeticky nejharmoničtěji předtím, než jí odebrali přízvučné znaménko a nahradili ho rigidní konstrukcí anglosaského modelu. Ale to je jen malý náznak jazykového ledovce, který mě osobně čas od času prostě bodne do uší. Jazykové problémy jsou mnohem hlubší a jsou zakotveny například konkrétně v naší ruštině, jako úroveň našich energetických vazeb.

Pro lepší pochopení začněme ʺod základůʺ. Vzniká touha jíst jídlo, o jehož existenci nemáme ani tušení? Je možné zvládnout znalosti, které nejsou ve společnosti vůbec zastoupeny? A je možné oslovit Boha posvátnou řečí, kterou člověk ani neovládá?

Co se stalo s naší řečí, která ztratila celou vrstvu sakrálních znalostí, jež se utvářely v příslušných řečových vzorcích? Koneckonců, co je to řeč - je to nástroj pro sdělování myšlenek. Řeč a myšlenky jsou tedy úzce propojeny tím nejintimnějším způsobem. Jazyk je navíc vždy v popředí pozemské kultury. Právě proto řečová komunikace, komunikační jazyky, vykazují sílu vstupu do odpovídajících energetických toků.

Kam se tedy náš starobylý jazyk poděl a proč? Moderní jazyk je přece jazykem obyčejných lidí a obchodníků. Náš moderní jazyk je tak ochuzený, že není divu, jak jsme dnes posedlí tělesnými požitky a penězi. A je na místě otázka, jaký je správný způsob oslovení Boha, abychom dosáhli skutečných výsledků? Z legend víme, že v minulosti existovaly léčivé modlitby, které fungovaly mnohem lépe než moderní léky. Tyto modlitby, tedy konceptuální výzvy k Bohu, se však nikdy nepřednášely bezmyšlenkovitě. To znamená, že aby se člověk dostal k Bohu, musel vstoupit do příslušného energetického kanálu, s jehož pomocí se spojení navjste bezmezné věčné vědomí, podstata samotného Boha, tím snadněji se dokážete spojit se známými oblastmi okolních interakcí.

Q: Proč být vyrovnaní s naším prostředím a prostorem, ve kterém žijeme?

A: Nyní je čas, aby se každý co nejvíce zapojil do procesu probuzení. Často se stává pravý opak, když si něco uvědomíte nebo když si něco přečtete či procvičíte a přijdete do kontaktu se změnami ve své struktuře, uvolníte se a znovu usnete. Máte pocit, že práce je hotová a můžete si odpočinout, relaxovat. Kdy je vlastně ten správný čas projevit své vlastní vědomí, jít ještě hlouběji do svého vědomí, abyste mohli dále působit na hlubší úrovni.

Q: Co nám tato disociace ještě přinese?

A: Bude pro vás snazší obstát v nových změnách časoprostorových struktur. Pro všechny se změní stejně, ale pokud se od nich opět na určité úrovni oddělíte, bude pro vás snazší projít touto vývojovou spirálou.

Q: Mám pravdu, že při takovém odloučení od prostoru člověk ztrácí jakoukoli oporu, která dříve vytvářela jeho vnímání světa?

A: To je osvícení = odloučení, protože vaše připoutanosti, vaše stereotypy, vaše základy nejsou ničím jiným než iluzí, kterou jste si vytvořili a posílili. Chytat se iluze je zbytečné. Dříve nebo později bude stejně zničena, ale je lepší, když ji rozkolísáte svým vlastním tempem vnímání, než aby se zhroutila rychlostí blesku. Ne každý to vydrží.

Q: Ale když s ní zatřeseš sám, nezblázníš se? Potřebujete posunout bod vnímání člověka.

A: Přesně tak. Bylo by bezpečnější, kdyby to člověk udělal sám. Neodkládat, ale jít vždy svým vlastním tempem. Pokud má požadavek na tento druh práce, bude mu jednoznačně pomoženo. Řeknou vám, jak a co máte dělat. Každý je připraven, potřebujete jen svou touhu, svůj záměr vykonávat tento druh práce. Ale opět, ne každý to dokáže. Nástroje však dostane každý, kdo je ochoten.

Q: Začal jsem toto sezení komunikace se Serapisem Bejem, ale uvědomuji si, že už dlouho komunikuji skrze něj, a ne s ním. Představte se, prosím.

A: Jsme novým shlukem vědomí projevených esencí nového prostoru Země. Můžete nás nazývat Architekty vesmíru, patříme do jejich skupiny. Měli jste žádost o novou Zemi a my takové žádosti nevynecháme. Nyní je důležité předávat informace přesně a včas na žádost žádajícího vědomí.

Q: Serapis?

A: Jakou mají energii, co? Dostal jsi, co jsi chtěl?

Q: Ano, připomněli mi, na co jsem zapomněl. To jsou důležité informace, nyní je třeba zjistit, jak tyto kroky správně realizovat v praxi, v životě.


Zdroj: https://absolutera.ru/article14027

Zpět