5519 Kvantová realita. Závěrečná kontrola Alikina

[ Ezoterika ] 2023-11-27

Zdravím vás, drazí!
Lidstvo prožívá globální změny v důsledku galaktického přechodu Země do nových prostorů kvantové dimenze. Odráží se to v našich životech. Měníme se a není to vratný proces. Zahrnuje jak fyzické roviny, tak mentální aspekty. Je dobré, když si uvědomujeme, co se děje. Na změnu jsme připraveni a víme, k čemu směřujeme - k novému životu, zcela odlišnému od minulých zkušeností.
Vystupujeme z kola samsáry. Na vzestoupené Zemi nebudou žádné nové inkarnace. Každý prožívá své poslední.

To, čeho dosáhneme v současné podobě, bude určovat náš život v budoucnosti. Komu se v tomto životě podaří dosáhnout sjednocení se svým Duchem, bude moci svůj život a své tělo zcela ovládat. - Na počátku je omlazení a v dalším procesu transmutace získání vlastností světelného těla - těla Ducha, které již nezná problémy stárnutí a smrti. Tento proces je obtížný, ale důležitý podle univerzálních podmínek vývoje. Pokud člověk najde jednotu se svými božskými počátky, pak budou všechny jeho fáze transformace pod ochranou jeho nesmrtelného Ducha a budou procházet stále snadněji. Čekají nás nové a neznámé věci a jen náš Duch ví všechno, protože je součástí Univerzálního plánu, součástí jednoty Stvořitele. Je úžasné, že si to již uvědomujeme a jdeme ke svému rozvoji. Ale vedle nás jsou ti, kteří to nemohou, nebo spíše nechtějí poznat, nebo spíše nechtějí uznat nezvratnost změn. Lpí na minulosti a bojí se změn. Myslí si, že se děje něco strašného a bude hůř,˝ zvedá hlavu zlo.

- Války, epidemie, ničivá kataklyzmata, nevinné oběti. Všude chaos, nepořádek, prohlubování světových problémů... Budou se vařit v těchto mlýnských kamenech přechodu, dokud navždy neopustí plán Země, aniž by si uvědomili, že jim byly dány všechny možnosti odejít do nového života.

Všichni slyšeli o kvantovém přechodu, ale protože si ˝zamilovali˝ utrpení a pronásledování trojrozměrnosti, nepředstavují si pro sebe jiný život. Sní o slávě, o bohatství, dokonce o zisku z vojenských konfliktů, kde se vydělávají velké peníze. Není pro ně světlo, raději by žili ve tmě. A temnota je nakonec vezme s sebou, až budou vyhnáni z vzestoupené planety. Kam? Na jiné temné světy, husté planety, jako byla kdysi Země. Do vzdálených galaxií, daleko od centrálního slunce vesmíru. Tam, kam žádné světlo nepronikne. Ale i to je součástí vesmírného plánu a je to jejich volba.

Drazí, ano, i pro nás nyní nastává čas zkoušek víry v sebe sama, v našeho Ducha, mnozí se mohou v této neklidné době vzdát. A to je také záměr, protože před vstupem do nového světa je takříkajíc ˝Poslední zkouška˝. Jste toho hodni, nebo ne?
Co dělat?

- Zkuste udělat to, co se na první pohled zdá nemožné - pocítit za vším Světlo. Ve skutečnosti je všechen tento zdánlivý chaos jen povrchovým zmatkem, mořskou pěnou, která se chystá sestoupit. A toto vzrušení začalo, protože Světlo přichází. Přichází shora a vystupuje z hlubin samotného našeho nesmrtelného základu. V jádru všeho života je Světlo a Láska Stvořitele. Světlo je naší pravou podstatou. Vaše srdce to ví a vždy vědělo. Proto nepropadejte klamu, že vše je špatné. Je to jen zdání trojrozměrného vnímání. Podívejte se svým vnitřním zrakem z vrcholu věčnosti - na Zemi je více Světla, proto se zlo stalo viditelnějším, ale jeho množství se neznásobilo. To jen dříve bylo zlo skryto v temnotě pod rouškou ctnosti náboženských dogmat, a nakonec vyšlo najevo.

Když jsme ho objevili, závoj se zvedl. Teď už víme, co s ním dělat... Snaží se znovu rozdělit lidi na náboženství, vrátit temnotu, aby stále, jsa neviditelné, konalo své temné skutky. Ale už se to nestane. Nikdy se to nestane... Mnozí uvidí pravdu, uvidí nevinné oběti nové náboženské války a vyjdou z temnoty! Vystupují z náboženství a obracejí se k pravému dobru. Pomocí a soucitem s vlastními i s těmi, kteří nejsou naši (˝věřící˝ i ˝nevěřící˝). Uvědomujeme si - že jsme všichni součástí jednoho celku! - Všichni jsme andělé jednoho Božského domu, milující navzájem své duše, inkarnovaní tentokrát naposledy na Zemi, na níž jsme byli kdysi rozděleni ...... Nyní víme, kde se skrývala staletí temnoty. Žádná její další hra. Je konec! Naší výzvou temnotě a zlu je sjednocení! Jednota všech národů.

- Všichni jsme bratři a sestry. Jsme jedna lidská civilizace usilující o Světlo!

Zdroj: https://absolutera.ru/article15927

Zpět