3357 Omlazení těla Julia Flow

[ Ezoterika ] 2022-11-01

Archanděl Rafael

Otázka obnovy nebo omlazení je na vaší planetě velmi naléhavá. Na rozdíl od jiných planet a civilizací tomu esence nepřikládají takový význam, ale na planetě Zemi zaujímá tato otázka klíčové místo spolu s takovými aspekty, jako jsou peníze, zdraví, moc. Být krásný, zdravý a mladý je velmi dobrá a chvályhodná touha. Na rozdíl od jiných planet a civilizací jste se bohužel ještě nenaučili, jak tento proces zvládnout. Vaši vědci a lékaři se o to pokoušejí, ale zatím se jim to nepodařilo. Výsledky samozřejmě existují, ale jsou tak malé nebo nákladné, že nemají takový dopad na celou populaci, jak byste si přáli.

Zatím nemáte k dispozici technologie, znalosti a dovednosti, které vedou k rychlé regeneraci buněk. Ve většině případů nejsou buňky kopírovány z prabuňky (prapůvodního kódu), ale z kopie. Navíc většina populace (více než 95 %) neví, jak spravovat své energie, jak pracovat s fyzickým tělem, energetickými poli a těly na jemnohmotné úrovni. Koneckonců stav buněk fyzického těla závisí na mnoha parametrech, a to nejen fyzických (jídlo, voda, vzduch, pohyb), ale také mentálních, emocionálních, polích a energii ostatních lidí a prostoru. Chápu, že by trvalo mnoho desítek nebo dokonce stovek let, než bychom se to všechno naučili zvládat. A vaše osobnost chce vidět výsledky již dnes, v této inkarnaci. Proto jsem já a léčebný systém připraveni vám dát kódy a pokyny, které vám pomohou v této věci pokročit, i když ne o mnoho, ale výsledky, jak říkáte, se dostaví.

Níže jsou uvedena slova, která obsahují kódy pro vaši duši, aby nastartovala procesy očisty vašich mentálních a emocionálních těl, procesy zvýšení regenerace buněk z původního zdroje, nastartovala mechanismus omlazení a zachování mládí vašich těl. Chci vás však varovat, že tato slova nejsou všelékem. Bez vaší trvalé účasti a úsilí nebudou mít takový účinek, jaký očekáváte. V této oblasti je třeba spolupracovat. Kódy jsou pouze pákou pro spuštění programů, ale další práce závisí pouze na vás. Po spuštění kódů se ke každému dostanou různé informace, situace, lidé, kteří vám ukáží, čemu byste měli věnovat pozornost, co byste měli u sebe změnit, na čem byste měli pracovat. Někdo se může setkat s kvantovým psychologem, který vám pomůže pracovat s programy, jež brání vašemu rozvoji jako božské duše, což vyčistí vaše mentální pole. Někdo najde učitele tance a vy začnete tančit ʺsalsuʺ, čímž získáte pro vás vhodné fyzické cvičení a dobrý emocionální stav. Každému, co jeho jest.

Věnujte tedy pozornost všem informacím, které k vám přijdou, nebo si vytrvale opakujte to, čemu jste dříve nevěnovali pozornost. Takže:
Ať temnota ve mně zmizí, Ať ve mně roste světlo. Radost, štěstí a mír, Teď jsi pořád se mnou. Mládí, zdraví. Ať do mých polí vstoupí mládí a zdraví. Boží světlo, láska a dobrota, ať ve mně staví.
Nechť přijde harmonie, odveď všechnu tu sklíčenost, Jsem svým vlastním pánem, Boží rodina je tam.
Používám kód lásky, uklízím pole. Prosím anděly, aby mi pomohli, aby mi pomohl spustit můj první kód.

Tato slova jsou společná všem. Můžete je číst, poslouchat, zpívat. Vyjadřujete tak svůj záměr zahájit proces omlazení, uzdravení a pročištění svého organismu a energetických těl. Stejně jako každý očistný proces může být i tento proces u některých lidí doprovázen mírnými nepříjemnými pocity a spouštěcími situacemi. Přijímejte vše s pochopením a vděčností. Projděte si situace, naučte se nové informace. Zároveň můžete pečovat o své fyzické tělo: lázeňské procedury, vitamíny, odpočinek a masáže, kosmetické procedury atd. V tomto úsilí je nejlepší holistický přístup. Časem si všimnete, že máte méně bolestí orgánů, méně prášků, méně návštěv u lékaře, lepší pleť a pokožku, větší výdrž, méně podráždění a nervozity. Neočekávejte dramatické změny. Proces stárnutí je však možné zpomalit, a dokonce i zvrátit.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13972

Zpět