3057 Lennon: Intenzivní situace na Zemi Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2022-09-04

Q: Právě teď musíme řešit velmi intenzivní situace na Zemi. Přesto cítíme a vidíme více než kdy jindy přítomnost našich rodin Hvězdných národů, blízkost NESARY, vibrace na této planetě a v lidstvu se posouvají na stále vyšší úroveň. Bílý rytíř Aštarského velitelství oznámil, že energie, které jsou na tuto planetu vypouštěny, aby nám pomohly vzestoupit, jsou v podstatě vysílány tak silně, jak to jen jde, aniž by nás to rozmělnilo! Znamená to, že jsme energeticky napínáni víc než kdykoli předtím, což má zjevně intenzivní účinky na mysl, tělo, emoce i ducha. Z politického hlediska se tady v USA odehrává Příběh služebnice, pokud jde o lidská práva žen. Z ekonomického hlediska miliony lidí na různých místech hladoví, potýkají se s válkou nebo přicházejí o své domovy v důsledku povodní či požárů, pokud už nepřišli o práci a příjem v důsledku plandemie.
A: Chtěl bych být teď dost nepříjemný, abych řekl: ʺNení to skvělé? Starý systém se rozpadá na kusy! To je to, na co jste čekali! To je to, na co jsem čekal, většinu svého života, v tom posledním obratu na Zemi.<br>
Q: Ano, a pomohl jsi urychlit tuto cestu a jsme za to vděční. Sice to signalizuje konec režimu, ale pro spoustu lidí je to stále velmi, velmi těžké.

A: Přesto se blíží NESARA! Jakmile vyjde, situace, které zmiňuješ, ať už válka, hlad, klimatická katastrofa nebo chudoba - to vše zmizí buď okamžitě, nebo po několika týdnech.<br>
Q: Člověka napadá, jaká další extrémní opatření přijme stará mocenská parta, aby si mohla namlouvat, že ještě existuje způsob, jak si udržet korunu a žezlo. Jsou to lidé nadaní v umění lhát sobě i svým přisluhovačům!

A: Není. Oni to vědí. Nemohou lhát svým vládcům. Které mimochodem odvádějí z planety.<br>
Q: Jak to, že ještě vládnou, ta stará hierarchie?

A: No, za prvé - a to už jste slyšeli - masy se poněkud drží spousty starých pozemských životních konstruktů, protože dávají přednost tomu, co je jim známé. A ze strachu, že to, co přijde příště, by jim nemuselo poskytnout ani tak těžký a neuspokojivý život, jaký měli po tisíciletí. Mnozí si myslí, i když podvědomě: ʺDěje se tolik změn! Co když ta nová struktura, kterou intuitivně cítím, že přichází, nebude tak dobrá jako ta minulá? ʺA já nesnáším změny! Co se děje? Je to příliš zneklidňující!"<br>
Q: Jak těmto lidem, kteří se bojí změny, nabídnout tak krásnou vizi, aby se s radostí zbavili veškerého napojení na starý pozemský útlak a nerovnost? Aby si s radostí vzali zpět svou suverenitu a přestali mít pocit, že nejbezpečnější je nechat se ovládat starou hierarchií? Protože stará hierarchie má tendenci cítit, že jsme jen potrava pro děla. A oni vždycky nabíjejí kanón.

A: No, lidé byli po tisíciletí trénováni, aby špatné zacházení, kterým trpí, vnímali jako ʺpro větší dobro všechʺ. V polovině případů nespravedlnost nevidí, protože se bojí samostatně myslet. Kvůli tomu bylo v průběhu let ukřižováno příliš mnoho lidí. Takže zbývá, aby tyto vyšší energie a vyšší já každého z nás dosáhly Průlomu - a to je to, co je třeba udělat. Bod, v němž se probudí do okamžiku, kdy uvidí, že existují mnohem vyšší způsoby života, než jaké lidé na Zemi v současnosti zažívají.

Veškeré extrémní počasí, přírodní (i plánované) katastrofy a klimatické změny pomáhají probudit ty, kteří jsou ochotni se nechat probudit. Ačkoli každý mírumilovný Bojovník Světla chce věřit, že každý, koho zná, bude mít dost odvahy nastoupit na loď Probuzení, někteří před tím zavírají oči, uvězněni starým naprogramováním nebo vlastní dětskou duší. Cítím, že vystoupí, až budou připraveni. Ale dřív se to stát nemůže.<br>
Q: Kvůli svobodné vůli?

A: Takovou planetu jsme si všichni vybrali, že?<br>
Q: Dokážu pochopit, že každý má svou vlastní cestu, po které musí jít, a vím, že do ní nemůžeme zasahovat Pokud archandělé nemohou zasáhnout, pokud k tomu není připravena cesta - pokud je nepřivoláme s velkou mocí -, pak do toho prostí lidé nemohou zasahovat!

A: Ale to je právě to divné, přátelé! Můžete ʺzasahovatʺ v tom smyslu, že mluvíte k druhým lidem a o druhých lidech, jako by již byli plně osvícení, plně probuzení. Energeticky přivoláváte tu jejich část, která by se ráda probudila a uviděla pravdu a cítila se v tu chvíli povzbuzena, aby si vzpomněla, kým skutečně je - to můžete!
To je to, co my všichni ve vyšších rovinách děláme - mluvíme k vám všem étericky, jako byste byli s námi, jedni z nás, v souladu s vašimi vyššími já. Postavte se na roh ulice a křičte na lidi: ʺProbuďte se!" a oni to nikdy neudělají. Přejdou přes silnici, aby se od vás vzdálili.
Mluvte k nim, jako by vám bylo ctí se s nimi setkat - mluvte ke Světlu, které je v nich, a vězte, že je tam - a oni vás za to buď budou milovat až po uši a budou se chtít probudit o to víc...<br>
Q: Nebo utečou jiným směrem, protože na to nejsou připraveni.

A: Ale aspoň jsi jim dala platformu, na které se mohou rozvinout a stát se připravenými! Nemysli si, že je to všechno jen na nás tady ve vyšších dimenzích! Vždycky to záleží na vás všech.<br>
Q: My jsme to vytvořili záměrně?

A: Je to velmi vysoká cesta. Milujte lidi tam, kde jsou, a mluvte s jejich vyšším aspektem, jako by se do něj už vyvinuli, a jste na cestě skutečného mistrovství! Vzývejte Aštarův příkaz! Vzývejte archanděly a povznesené mistry! Nejsou tu jen pro pracovníky světla. Promlouvají ke všem. Řekněte jim, že jste jako planeta připraveni k Vzestupu a ochotně je voláte na pomoc na všech úrovních, včetně aktivního zásahu na pomoc lidstvu, uzákonění NESARY a aktivní demontáže starých zkorumpovaných pozemských struktur. Jak víte, mnohé z těchto bytostí jsou nyní fyzicky na zemi. Dělají vše výše uvedené a ještě více. Nikdy se k lidstvu neotočily zády; čekaly na pozvání, aby vám pomohly prolomit matrixy náboženství, médií, vlády, takzvaného vzdělávání - to vše!<br>
Q: A v tom všem ʺnejsme nikdy samiʺ.

A: To je pravda! My všichni jsme tu proto, abychom pomáhali. Namaste, přátelé! Zavolejte nás! Naše moudrost je tu pro vás a naše Láska k vám všem proudí v každém okamžiku

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/04/a-message-john-lennon-intense-situations-on-earth/

Zpět