5575 Vakcíny Ethan Huff

[ Ezoterika ] 2023-12-10

DNA kontaminace očkovacích látek COVID by mohla vysvětlit nárůst výskytu rakoviny, sraženin a autoimunitních onemocnění.

width=


V komentáři k nedávnému objevu fragmentů DNA uvnitř lahviček s ˝vakcínou˝ proti koronaviru Wuhan (COVID-19) anatomický klinický patolog Dr. Ryan Cole prozradil pro ˝American Thought Leaders˝, že tyto kontaminanty by mohly souviset s nárůstem výskytu rakoviny, mikrokrvácení a autoimunitních onemocnění u plně očkovaných. ˝Mé velké obavy vzbuzuje skutečnost, že miliardy lidí na celé Zemi dostaly produkt, který byl otevřeně kontaminován něčím, co v něm být nemělo,˝ vysvětlil Dr. Cole. ˝Kdybych si šel koupit do obchodu s potravinami maso a byly v něm toxiny těžkých kovů nebo pesticidů, okamžitě by je stáhli z regálů.˝ Dr. Cole odkázal na nový výzkum, který se zabýval injekčními lahvičkami COVID společnosti Pfizer, u nichž bylo zjištěno, že obsahují molekuly odvozené od viru Simian Virus 40 (SV40), který je známým propagátorem rakoviny. Zdá se, že tyto molekuly SV40 byly do injekčních lahviček vloženy jako ˝promotory˝ nebo ˝zesilovače˝, aby posílily účinek molekul mRNA a přiměly lidské buňky k tvorbě proteinů, které v těle vyvolávají imunitní reakci.

Ve 44 zemích se šíří ˝turbo rakovina˝ související s očkováním COVID. V injekčních lahvičkách společnosti Pfizer sice nebyl nalezen samotný SV40, ale jeho určité deriváty. To je problém nejen proto, že přítomnost této složky není řádně označena, ale také proto, že SV40 byl použit v prvních vakcínách proti dětské obrně, což u některých příjemců později způsobilo rakovinu. Podle doktora Colea je přítomnost těchto složek SV40 problémem kvůli zdravotním rizikům. Vysvětlil, že ˝znepokojivá˝ sekvence jaderné kolokace ˝umožňuje, aby se dostala do jádra buňky a vyvolala tyto různé cesty působení a mechanismy, které mohou opět zlobit, mutovat, způsobit toxicitu˝.

Molekulární virolog David Speicher se zasloužil o objevení zesilovačů SV40 v injekcích COVID. V nedávném rozhovoru novinářům řekl, že je třeba prozkoumat tuto kontaminaci DNA, o níž víme, že je důležitá i vzhledem k náhlému nárůstu ˝turbo rakoviny˝ od doby, kdy byly žakety vypuštěny. Záznamy z onkologických registrů ze 44 zemí ukazují výrazný nárůst časných forem rakoviny 14 různých typů, včetně rakoviny tlustého střeva, prsu, jícnu, žaludku a slinivky břišní. Tyto nádory se údajně nejčastěji vyskytují u mladších lidí. ˝Nyní se setkávám s rakovinou pevných tkání v míře, kterou jsem nikdy předtím neviděl,˝ vysvětlil Dr. Cole. U pacientů, kteří byli stabilní nebo bez rakoviny po dobu jednoho, dvou, pěti, deseti let se rakovina vrátila - vrátila se s velkou silou a nereaguje na tradiční léčbu.˝ Dr. Cole sice připouští, že fenomén turbo rakoviny je stále do značné míry záhadou, ale vzhledem ke všem okolnostem se domnívá, že souvisí s potlačením imunitního systému, což, jak víme, je nežádoucí účinek spojený s injekcemi COVID.

˝Není to nutně tak, že by genová sekvence způsobovala rakovinu s genovou sekvencí ... může způsobit některé mutace, které vedou k rakovině - ale co také dělá, je potlačení imunitního systému, a imunitní systém je tím, co rakovinu zabíjí. Pokud váš imunitní systém spí, vaše zabijácké buňky se nemohou aktivovat.˝

Samostatný výzkum provedený mikrobiologem Kevinem McKernanem, který se podílel na projektu MIT Human Genome Project, zjistil, že množství kontaminující DNA nalezené v očkovacích látkách COVID je 18 až 70krát vyšší, než povolují stanovené limity agentury pro veřejné zdraví.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/10/dna-contamination-in-covid-jabs-could-explain-rise-in-cancers-clots-and-autoimmune-diseases/

Zpět