6895 Dvě nejvíce sebedestruktivní víry hvězdných semínek Cosmic agency

[ UFO ] 2024-07-06

Mari Swaruu
Vidím potřebu vyčistit některé velmi destruktivní a dokonce nebezpečné víry a myšlenky generované komunitou New Age, která je v dnešní době poměrně velká a jako taková existuje přinejmenším od 60. let. Bohužel většina lidí, kteří poslouchají můj kanál na YouTube, projektuje to, co se naučili jinde, do toho, co zde říkám, aniž by věnovali pozornost celému kontextu, který se snažím zprostředkovat. Nedokážu vložit tolik informací do jednoho videa. Informace, které se vám moje skupina a já snažíme předat, jsou tak rozsáhlé, že i po více než šesti letech práce je co sdělovat. Jsem si dobře vědoma, že to nikdy nedokončíme. Hlavní problém spočívá v tom, že většina lidí interpretuje to, co říkám, optikou toho, co prosazuje komunita New Age. Často to nemá nic společného s tím, co říkám, a to do té míry, že s většinou nemohu zcela souhlasit. To také způsobuje, že se mnoho lidí zhroutí a cítí velký odpor k tomu, co říkám, ale budiž. Na rozdíl od toho, co ostatní lidé tvrdí o mně a mé skupině, nejsme skupina New Age, nesdílím nic New Age, i když stále mohu souhlasit s některými koncepty, které tak výmluvně prosazují. Moje každodenní zkušenost je z první ruky jako člověka, který není ze Země, ale má zkušenost s životem na Zemi jako jeden z vás.

Objevila jsem nejméně dvě velmi nebezpečné víry, které brání hvězdným semínkům v růstu ve všech směrech, ať už je to v Matrixu Země, nebo duchovně rostoucí. Způsobilo to mnoho třenic s mou skupinou, zejména v minulosti.

Jednou z nich je koncept, že váš život byl předem naplánován předtím, než jste se inkarnovali. Tento koncept je prosazován po celé komunitě New Age a já věřím, že osoba, která ho nejvíce posunula, je Dolores Cannon, kterou hluboce respektuji a obdivuji, a použiji ji jako příklad pro to, co řeknu dále. Vím, že tolik výzkumníků a guruů New Age zakládá své informace a přesvědčení na jejím díle téměř slepě, jako by to bylo evangelium, přesto je v jejím díle mnoho věcí, se kterými nemohu souhlasit.

width=
Tato témata mají tendenci být extrémně složitá a mohou se měnit z jednoho úhlu pohledu na druhý, i když je studuje stejná osoba. Hypnotické regrese jsou užitečné, ale ne zcela spolehlivé. Cannon odmítala vracet lidi, kteří byli regresováni dříve jinými výzkumníky. Měli již implantované koncepty, které by změnily konečné výsledky (jako nedělala přesně to samé). Její výsledky byly také zkreslené její přízní, všechny regrese byly ovlivněny jí, bez ohledu na to, jak opatrná byla, aby subjektům nic nedobrovolně neimplantovala. Její odmítnutí vrátit se k někomu, kdo byl regresován jiným výzkumníkem, nutilo všechny její výsledky, aby byly ve vzájemné shodě.

Dalším problémem je, že i kdyby byly výsledky 100% přesné, tak by zprostředkovali pouze částečné pochopení složitosti posmrtného života a to je místo, kde z mého pohledu přichází koncept, který říká, že váš život je předem naplánovaný. Závěry Cannon jsou správné, dokonale platné, ale neúplné; lidé mají tendenci interpretovat její výrok tak, jako by existoval pouze jeden životní plán pro každého člověka, pro každou duši, a to takovým způsobem, že dokonce popírá existenci svobodné vůle. Z mého pohledu si duše volí svůj přednastavený životní plán a má také svobodnou vůli. Může přeskakovat z jedné osobní časové linie do druhé, kde je každá z nich neměnná, jako v pevně stanoveném souboru po sobě jdoucích se odvíjejících událostí, které mohl subjekt Duše pozorovat a dokonce předvídat před inkarnací. Přesto to není jen jedna časová linie, existuje jich nekonečné množství a Duše se může rozhodnout skákat z jedné na druhou v jakémkoli logickém bodě svého života, jak se možnosti odvíjejí a odhalují. Toto je koncept Kvantového Skákání, kde subjekt má náhlou změnu myšlení, mentality, rámce, myšlenek a tak dále, což způsobuje silnou změnu v osobní existenciální vibraci, která následně způsobí, že duše přestane být kompatibilní se svým aktuálním časovým sledem událostí a stane se vibračně kompatibilní s jiným, mnohem více pozitivnější. (pozn. takže fakticky si odskočím jinam, a mé blízké na minulé ose nechám plácat se v tom mnou opuštěném srabu... ? a co takhle ten srab všude vyrušit... )

Vím, že tento koncept kvantového skoku z jedné destruktivní časové linie do druhé mnohem pozitivnější je reálný a proveditelný, protože jsem byla v té situaci. Zažila jsem obrovský kvantový skok, který úplně obrátil můj život vzhůru nohama. Poměrně nedávno jsem byla plachá, hubená, vystrašená dívka, která se v životě cítila zbytečná, neměla co nabídnout a byla břemenem pro ostatní a utápěla jsem se ve své nejistotě a myslela jsem si, že nemám budoucnost. Dnes, jen o 2 roky později, vám nemusím říkat, kým jsem se stala. Není ve mně nic, co byste neměli. Máme stejný potenciál, takže můžete udělat totéž a můžete změnit svůj život, jako jsem to udělala já a pokud si myslíte, že mám nespravedlivou výhodu, protože žiji v holistické společnosti plné potenciálu a vesmírných lodí, znovu se zamyslete. Věci nejsou tak pěkné a bez problémů, jak jste vedeni si myslet - druhá nejdestruktivnější myšlenka hvězdných semínek.

Zpět k prvnímu destruktivnímu přesvědčení - konceptu, že životní plány jsou vytesány do kamene a že každá duše se inkarnuje, aby měla tu těžkou nechtěnou zkušenost, která způsobuje silnou duchovní stagnaci, kdy subjekt ztrácí svůj životní elán a motivaci pracovat a bojovat za lepší okolnosti, v domnění, že jeho život je přednastavený, protože si to duše vybrala z místa, kde čas a prostor nehrají žádnou hodnotu. Že se může jen dívat dopředu a sledovat, jaké zkušenosti bude mít během své další inkarnace. Způsobuje to, že subjekt upadá do deterministické mentality bezmocné oběti.

Život může být předem naplánován a také změněn na jiný, předem naplánovaný, jinou sadu událostí, jinou časovou osu života. Cannon má pravdu i ne. Věci v mém chápání jsou složitější než černobílé. Nesmíte myslet v termínech duality, nejste počítač jedniček a nul. I když z mnohem širšího úhlu pohledu jsou životy předem plánovány, z praktického hlediska naší zkušenosti uvnitř Jednoho máme svobodnou vůli a úplnou kontrolu nad tím, co budeme prožívat. Musíme využít každé příležitosti, která se naskytne, abychom začali pohybovat kormidlem našich životů požadovaným směrem, a pokud zjevně nejsou žádné příležitosti, pak je musíme vytvořit. Každý malý krok povede k otevření dalších příležitostí, které povedou k ještě více.

Abyste v tom byli efektivní, musíte odstranit věci a lidi ve svém životě, kteří vás brzdí, což vás nutí upadat zpět do stejné dynamiky myšlení a chování. Takže musíte změnit své prostředí, zejména to sociální, protože jste průměrem lidí, se kterými se nejvíce stýkáte. Musíte se spojit s lidmi, kteří živí duši a sebeúctu, protože živíte i je. Nebuďte blízko lidem, kteří vás kritizují a neustále poukazují na vaše nedostatky, protože jejich účelem je stáhnout vás dolů, aby se mohli narcisticky cítit povzneseni bez jakéhokoli úsilí. Takový druh lidí tlačí ostatní dolů, aby se cítili nad nimi, místo toho, aby se soustředili na růst sebe sama, pomáhali svým blízkým růst s nimi ve zdravé, pečující symbióze pro všechny praktické záležitosti. Váš život není přednastaven, proto ho můžete kdykoli změnit, a to není v rozporu s Cannon, a ani já si neprotiřečím.

Druhá nejničivější víra hvězdných semínek je, že život mimo Zemi je snazší, a proto zoufale chtějí být fyzicky extrahováni svou hvězdnou rodinou. Ano, o Zemi se říká, že je nejtěžší místo pro inkarnaci, ale to je zobecňující, protože protože na Zemi je mnoho těžkostí, ale je zde také láska, pokrok a blahobyt, protože ty jsou výsledkem života, který si každá Duše dokázala vytvořit pro sebe, přesně tak, jak jsem popsala v prvním bodě. Mimo Zemi je také mnoho těžkostí a problémů, a nejen Dokonalosti a štěstí, a tyto problémy mohou být stejně těžké a hrozné jako ty, které se nachází na Zemi. Život ve fyzickém těle je vždy těžký, a když to vidíme hrůzným způsobem. Každý z nás, kdo je naživu, je předurčen zemřít, jedinou otázkou je, jak nás to nutí dát našim životům smysl a učinit utrpení hodnotným, protože utrpení bez smyslu je skutečné peklo, zatímco utrpení se smyslem a účelem je snesitelné a dokonce stojí za to, dokud jste naživu. Záleží na tom, co uděláte s vaším utrpením.

Extrakce hvězdnou lodí není odpovědí na vaše problémy, ve skutečnosti to může váš život mnohem zhoršit a způsobit více problémů v nesnesitelné míře, například pocity viny za to, že jste opustili své milované. Problémy nakonec požírají sebeúctu a vědomí extrahovaných, a pocit, že jste selhali končí i tím, že způsobuje více smutku a nedostatku sebeúcty. Silně cítíte, že nejste schopni čelit situacím, které jste si na Zemi stanovili. Mnoho duší nakonec touží po reinkarnaci na Zemi znovu, i když byli extrahováni. Extrakce také způsobila, že se subjekt naučil jít snadnou cestou k okamžitému uspokojení, a proto ztrácí touhu po sebezdokonalování. Žádat o extrakci odpovídá rčení, že tráva je vždy zelenější na druhé straně plotu. Duše jdou tam, kam je jejich vibrace zavede. Je nemožné se ztratit. Můžete silně cítit, že život na Zemi rozhodně není v souladu s vaší vibrací, ale ošklivá pravda je, že ano, jinak byste tam teď prostě nebyli.

width=
Zkušenost na Zemi také způsobí, že budete mít velmi jasno v tom, co si přejete dál. Pokud to není vrátit se na Zemi, ale ke svým vibracím hvězdné rodiny, přesně to dostanete. Jen velmi málo lidí může být extrahováno a z těch mála téměř všichni cítili silné výčitky svědomí a pokání. Mnozí také vyjádřili své zoufalství, aby se vrátili, nejen proto, že cítí hodně viny a nedostatečnosti, ale také proto, že život je těžký i mimo Zemi, protože je to jen více života. Nahoře je také Matrix. Život mimo Zemi jako lyrského člověka není nebe, a vaše přání a potřeby jsou daleko od naplnění, protože musíte pracovat stejně tvrdě jako na Zemi, ne-li tvrději. Věci jsou za různých okolností jiné, ale dokud jste naživu, život je těžký, ať jste fyzicky kdekoli. Svět, ve kterém žijete, je pouze odrazem toho, kým jste uvnitř. Neexistuje žádná vnější realita, protože je pouze zrcadlem toho, kdo jste. Jste skutečným mistrem své reality, proto je nepodstatné, kde jste. Můžete vytvářet život, který chcete na Zemi, nebo mimo ni, a to i přesto, že se říká, že život na Zemi je nejtěžším místem k životu.

Můžete si přesto vytvořit svůj vytoužený život a realitu. Přesto jsem slyšela, že mnoho Hvězdných semínek tvrdí, že extrakce je součástí jejich životního plánu. I když to může být pravda, přísně vzato, častěji je to jen chabá výmluva pro únik, zejména před sebou samými a svou neschopností čelit a napravit své vlastní životy na Zemi. To platí i pro životy pomocí technologie v ponorných modulech, kdy si údajně naplánovali vše, co zažijí, protože i moduly/obaly mohou řídit své životy stejným způsobem, jako kdyby se inkarnovali ze Zdroje. Jejich životní výsledky nejsou pevně dané, ani víra, že budou extrahováni, a proto oprava všech jejich existujících zásadních problémů tímto způsobem je stejně destruktivní jako v prvním případě.

Tento druhý je odvozeninou, nebo variantou prvního, protože způsobuje totéž. Extrakce nežádoucích destruktivních vedlejších účinků není odpovědí ani řešením vašich problémů, protože si je berete s sebou, kamkoli jdete. Život a problémy, před kterými chcete utéct, jsou pouze odrazem toho, kdo jste. Když hvězdné semínko založí svou délku života a plány na extrakci, už nemá pohon a sílu jít vpřed ve svém současném životě na Zemi. To je opět vede ke stagnaci, kdy sní pouze o dni extrakce, kdy budou všechny jejich problémy údajně vyřešeny podle nich, zatímco jen vymění jednu sadu velkých problémů za jinou, čerstvou sadu větších.

Extrakce není odpovědí na vaše problémy, ani to není řešením žádného z nich. Lidé nejsou extrahováni, aby je zachránili před jejich problémy; jsou extrahováni, když se jim podařilo jejich problémy vyřešit. Duše jdou na Zemi, aby se učily, vracejí se ke svým přátelům z Hvězdné rodiny, když absolvují, když už se nemají co naučit, co by se jich týkalo. Mohou se vrátit do svých hvězdných rodin fyzickým vyzvednutím Hvězdnou lodí, nebo tím, že se reinkarnují, když jejich život skončil. Nikdo se nikdy neztratí, proto musí být extrakce nabídnuta a ne požadována.

Tento postoj také způsobuje další sadu problémů, protože odmítnutí extrakce je často bráno jako odmítnutí ze strany jejich hvězdných rodin, jako zrada, nebo jako znamení lži a neexistence jejich hvězdných rodin. Neberou v úvahu všechna pravidla Galaktické federace a předpisy, kterými se jejich hvězdné rodiny musí řídit, než takovou extrakci vůbec učiní proveditelnou. Hluboké pocity hněvu a frustrace, pokud je odepřena, způsobují, že jsou ještě méně extrahovatelní. Hvězdná rodina dokonce může slíbit extrakci, i když nemá jasno. Extrakce se nakonec nemusí nikdy uskutečnit, jednoduše kvůli jejich nelidské mentalitě, která je často přivádí do mnoha problémů, nebo prostě nemají kuráž a odvahu říkat věci tak, jak jsou, ale já ji mám. Nechápejte mě špatně. Lidé se extrahují, ale přichází jako vítězové mávající vlajkou, a s hlavou vztyčenou. Ne jako chromí ufňukaní poražení, kteří si stěžují na všechno kromě své vlastní neschopnosti čelit sám sobě. Omlouvám se, pokud to bude znít tvrdě, ale jako vždy mluvím pravdu. (pozn. a což takhle extrahovat ty vítězné parchanty... jednou tu musí zbýt jen ti zvládnutelní...)

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=6B8IQFCHre8

Zpět