6859 Melchisedek: Proměna Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2024-06-29

Dochází k obrovským energetickým posunům, protože energetické impulsy Sedmého Centrálního Slunce budou pociťovány stále více, protože to má obrovský dopad na planetární, sluneční a galaktické úrovně. Obrovské elektromagnetické impulsy budou muset být integrovány na všech úrovních. Nová Země se otáčí rychleji, a proto se dimenzionální posuny stupňují. Lidé to nyní budou intenzivně pociťovat ve svých fyzických tělech a v celé své fyzičnosti, protože pomalost/nízká hustota staré Země a staré 3D odpadne. To se přelévá a bude přelévat do jejich vzájemných vztahů, protože někteří již operují ve frekvenci 5. dimenze a někteří jsou stále uvězněni v hustotě 3D. Je to záležitost každé duše, která je nyní činěna, protože každá duše vytváří svou vlastní realitu, kterou si přeje zažít, věřit v ni, působit v ní atd. Většina z nich stále dovoluje, aby vnější umělý svět ovládal jejich myšlení, systémy víry a životy, a žijí podle diktátu falešných informací, programování strachu, falešných systémů víry a energetických impulsů. Ti, kteří stoupají do 5. stupně, tím již nejsou ovlivňováni, a tak jednoduše žijí a působí v tomto mnohem vyšším lehčím/milujícím/sjednoceném stavu, v jednotném vědomí, na které se ti v nižších hustotách nemohou naladit, bez ohledu na to, jak moc se snaží. Neboť nejprve musí nechat rozplynout hustotu v sobě a vše, na čem ještě lpí, strachy, oddělenost, a tak se následně očistit. Toto je hodina Velkého Kolapsu Starého světa, všech systémů víry, všeho, do čeho lidstvo upadlo od pádu Atlantidy, a tak dojde k vystupňovanému kolapsu, jak bylo prorokováno. Kultivujte a pečujte o VNITŘNÍ DUŠI a udržujte svá energetická pole a systémy křišťálově čisté, a pak stoupejte výš do 7. stupně. Staří tam nemohou vstoupit. Buďte soucitní s těmi, kteří lpí na Starém. Klíčem je bezpodmínečná láska. Je to většinou strach, který je tam drží. Kolaps Starého eskaluje zrod Nového Zlatého věku, kdy se všichni vracejí do nejvyššího stavu Jednoty, Harmonie a Lásky. Je to proces. Proměna. Přechod z jedné velmi zastaralé husté formy života do mnohem vyšší Univerzální formy života a žití, nového Světelného těla, nové existence a tím i návratu k Jednotě se Vším Co Je.

Nejprve to musí být prožito uvnitř každé duše, než to může být zakoušeno navenek.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/29/lord-melchizedek-transfiguration/

Zpět