695 Kundalini Barbara Marciniak

[ Ezoterika ] 2020-12-18

Evoluce, kterou nyní procházíte, zahrnuje proces budování a integrace světelného těla. Vaše světelné tělo musí být jemně přivedeno do svého vlastního vědomí. Jedním z hlavních klíčů je mít jasno v tom, kým ve své realitě chcete být. Vaše světelné tělo vytváří skrze myšlenky a spojuje vás s hmotou tvoření. Prostřednictvím vašeho světelného těla se otevírají časové osy, přístup k vícevrstvým událostem a shromažďuje síla, když čelíte zdánlivě nezmapovanému území. Jste spojeni se vší existencí a vaším evolučním skokem je pochopit toto nové vědomí a využít ho ve vašem nyní.

Existuje vyšší řád a účel. Vaším úkolem je převést svůj účel do svého těla a na Zemi. Účel aktivuje přeskupení mnoha vrstvev existence - všechny sdílejí stejné nyní. Zkoumání různých aspektů reality je základ pro hlubší pohled vašeho fyzického těla. Vaše světelné tělo drží podstatu vaší vícerozměrné identity přístupné skrze vaší touhu spojit se s ní. Vaše světelné tělo bude schopné žonglovat s realitami přesouváním vašeho vědomého záměru z jednoho pohledu na druhý, jako přepnutí televize. Vaše světelné tělo obsahuje zakódovaná data. Komunikaci ze světů a realit přenáší prostřednictvím vašeho fyzického těla k vám. Vaším úkolem je všímat si jemností a synchronicit. Jste vícevrstvá bytost, přičemž každá část má odlišné tělo, které dýchá a je spojeno s ostatními. Jste fyzická, duševní, emocionální, duchovní bytost, propojená tělem světla, které vyzařuje energii a spojuje vás s nekonečným světem světelných bytostí.

Hmota je zastavené světlo. Jak budujete své světelné tělo, dochází k reorganizaci vaší molekulární struktury, která uvolňuje sevření materialismu a vede k duchovnímu porozumění. Pouze prostřednictvím ducha získáte pochopení toho, co se děje ve vašem světě. Stavba vašeho světelného těla umožňuje více uvolněné hmotě být více světlem. Tím získáte snazší vyjádření a umožní vám to hledat zdroj. Doslova uvidíte změny ve svém těle. Stane se vitálnější, krásnější, silnější a schopnější provádět události a zpracovat množství informací.

Musíte být schopni pracovat s vyšším elektrickým proudem uvnitř těla. To nakonec přinese řešení všech narůstajících výzev, kterým čelíte. Zvýšená energie uvnitř vás aktivuje skryté talenty a vyvolá obnovu psychických schopností: jasnovidectví, jasnozřivost, telepatie a vnímání daleko za hranice současné úrovně. Elektrický proud spojený s vaším tělem, vytvoří bypass kolem tradičních struktur pro komunikaci a výměnu dat. Chystáte se vylézt po žebříku a zažít jiný pohled, ze kterého budete interpretovat realitu.

V příštích letech bude zasažen každý, včetně dětí, kojenců a starších lidí. Jednou z výhod je omlazení fyzického těla tím, že vám pomůže uzdravit jakékoli odloučení. Čím více budete chápat a žít koncept vytváření života prostřednictvím myšlení, tím svobodnější se stanete. Stres z bezmoci bude eliminován. Chcete-li se na tuto energii připravit, představte si své tělo plné světla, které čistí vaše buňky. Poté požádejte všechny části těla, aby spolupracovaly ve své ideální formě. Pokud vaše tělo funguje v jednotě, je pro vás jako jednotlivce mnohem snazší spolupracovat s ostatními. Nemocní navenek příliš nepracují. Věnujte pozornost vnitřním mechanismům vašeho těla a vizualizujte si, co chcete.

Vaše fyzické tělo je frekvenční zařízení. Myslíte si, že jste z masa a kostí, ale ve skutečnosti jste kombinací inteligentních elektromagnetických signálů. Elektromagnetické signály překládáte jako smysluplný život prostřednictvím fyzického těla. Tím, že jíte, prožíváte, používáte smysly - všemi aktivitami interpretujete význam svých elektromagnetických signálů, které ve skutečnosti zažíváte jako impulsy. (pozn. čip v počítači, který na monitoru zobrazí např. zatloukání hřebíku)

Z vnějšku systému vás lze zobrazit mnoha způsoby. Některé bytosti vás interpretují pouze jako frekvenci (vlnu), soubor dat vyzařujících inteligenci a určité frekvence založené na emocích. Další mluví o psychické / emoční frekvenci, kterou vydáváte.

Například frekvence zlata se používá k přeměně vašeho vědomí, frekvence vody používáte k mytí nebo uhasení žízně. Účely frekvence lidstva nyní objevujete.

Jak již bylo zmíněno dříve, ve vašem těle leží síla zvaná kundaliní, hadí energie, která přebývá ve spodní části vaší páteře. Poznání a vyvolání této síly vpřed usnadňuje sloučení a spojení vašeho světelného těla. Tato síla také pomáhá udržovat vaši stabilitu a uzemnění při zvýšených elektromagnetických posunech. Kundaliní se tradičně odvíjí a elektrifikuje vaše tělo kolem čtyřiceti let. Od této doby jste považováni za dostatečně zralého na to, abyste mohli mít tento druh síly. Pro většinu lidí je síla tak hluboká, že od tohoto věku jdou z kopce dolů a začínají stárnout, namísto aby omlazovali a využívali velkou kreativní elektrickou sílu.

Zkušenost s kundaliní může působit jako intenzivní koncentrace energie v oblasti křížové kosti na spodní části páteře. Někdy, když lidé zažijí kundaliní, mají pocit, jako by chtěli mít sex, protože nevědí, co dělat se vší vzrůstající energií. Celá planeta je zamčena do používání svých kundaliní k reprodukci. Lidé smilní jako šílení, aniž by pochopili, že kundaliní mohou pohybovat tělem a kolem hlavy. Pokud to dovolíte, poskytne vám novou interpretaci. Pochopíte, že všechny vaše výtvory, uzdravení, projevy - všechno - pochází z přirozeného zdroje bohyně uvnitř vás.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/12-03?utm_content=12006740

Zpět