5258 Archanděl Michael o nadcházejícím zatmění koridoru Ojlit

[ Ezoterika ] 2023-10-12

Q: Nyní je mnoho informací o nadcházejícím koridoru zatmění. Co je potřeba o těchto událostech vědět? Co je důležité si zapamatovat, čemu věnovat pozornost? Prosím o jakýkoli komentář, který uznáš za vhodný.
A: Existuje důvod, proč jsi nyní začala věnovat pozornost astronomickým datům. Tomu, co ti vesmír, obloha, kosmos projevuje. Ale to je jen viditelná část ledovce. Ve skutečnosti pokaždé, když se takové astronomické události objevují, projevují, probíhají uvnitř mnohem hlubší, složitější procesy, pro oko neviditelné. Všechny tyto procesy si každý člověk prožije po svém. Nyní však máte možnost neprožívat tyto procesy v nepochopení, v nevědomosti. Když budete vědět, čemu věnovat pozornost, bude mnohem snazší procházet, prožívat každý den.

Toto období je spojeno s další etapou transformace, kterou prochází naše planeta i každý člověk. Nejsou žádné špatné nebo dobré události. Všechny jsou zaměřeny na absolvování lekcí, dokončení určitých etap, cyklů a vstup do nových. Ano, ne vždy je možné projít lekcemi harmonicky a neabsolvování těchto lekcí má vždy důsledky. Není třeba hodnotit z pozice špatného nebo dobrého. Tohle je jen jeviště. Tolik řečí a strachu před tímto koridorem zatmění souvisí mimo jiné s tím, že vás systém vyvede ven, nebo vás ˝zkouší˝ na vnitřní rovnováhu. To, co se s vámi děje před tímto koridorem zatmění, souvisí mimo jiné s tím, že vás systém vyvede, nebo jak to říci, ˝vyzkouší˝ z tématu vnitřní rovnováhy, a to, co se děje s lidmi, s prostorem, je nedílnou součástí každého vývoje. Je důležité to pochopit a přijmout. Pak nebude průchod touto fází komplikován negativními emocemi, což znamená snížení celkové úrovně vibrací, a tedy i projev negativních aspektů v událostech.

Ale ne nadarmo se také mluví o zatměních. Na jedné straně, můžete zažít okamžik, kdy se budete cítit poněkud odtrženi od Zdroje, a to i ti, kteří již neustále komunikují se svými Vyššími aspekty a již chápou rozmanitost a vícerozměrnost světa. Je to pro vás také zkouška, zkouška víry a zachování oné harmonie, rovnováhy, kterou potřebujete nosit ve své duši. Je třeba dávat světlo bez ohledu na vnější okolnosti. Světlo svého srdce!
Za druhé, všechny tyto události, které se ve vás nyní projeví, jak ozvěny starých událostí, tak i ty nové, které vyplují na povrch, hovoří pouze o tom, že je čas ˝uklidit pozůstatky˝, uzavřít tyto zkušenosti.
A pokud se ve vašem životě v této době projeví něco negativního, znamená to, že existují nezpracované momenty, které vám brání v dalším rozšiřování a harmonickém průchodu cestou. Je čas se s nimi rozloučit tím, že je zpracujete.

Proto byste se nadcházejících událostí neměli bát, protože pro každého člověka bude zjeveno jen to, co bylo dříve skryté. A pokud v sobě člověk skrýval nějaké negativní aspekty, samozřejmě vyjdou na povrch, nemohou zůstat skryté, protože je čas s tím pracovat. Stejně tak se na povrch dostanou i pozitivní aspekty. A to bude pro mnohé z vás etapa vstupu na novou úroveň uvědomění. Pochopení směru, na kterém byste měli pracovat, a uvědomění si úrovně, na které se podmíněně nacházíte, vám umožní využít rozvíjející se události, které se budou odehrávat kolem vás, jako průvodce (navigátora).

Celkové pozadí, které vás bude obklopovat: pokud bude harmonické, klidné, pozitivní. Může to naznačovat, že jste na ˝správné cestě˝. Samozřejmě to říkám v naprosté nadsázce jen pro obecné pochopení. Pokud se v průběhu objeví negativní situace, události, pokud budou mít interakce s lidmi emočně negativní charakter, také to naznačuje, že je čas se o tom poučit. Svět se mění a je čas odklidit suť, kterou po mnoho a mnoho tisíciletí vytvářela lidská vědomí. Proto je v tuto chvíli nejdůležitější právě teď. Zachovat, harmonii a rovnováhu. To jsou nezbytné procesy, nutné a vhodné.

Na některé z vás se v tuto chvíli valí vlna rozhořčení z toho, že ˝jak můžeme být klidní, když se kolem nás dějí takové věci?˝.
Bude tomu tak i nadále . Pro každého člověka bude projev v událostech, v prostoru velmi individuální.
Záleží na tom, nakolik je člověk ochoten vynaložit úsilí na zlepšení a dosažení nové úrovně pochopení a postoje ke všemu, co se děje. Nehodnotit to jen z pozice člověka, ale z pozice duše, která získává zkušenosti. Zkušenost, jak vám bylo mnohokrát řečeno, není ani špatná, ani dobrá. Prostě jen existuje.

Děkuji všem, kteří nyní čtou (poslouchají) toto poselství. Pokud jste ho slyšeli, svědčí to o tom, že jste na tyto procesy připraveni. Nebojte se jich, vše je tak, jak má být. Vaše vnitřní harmonie vám umožní projít všemi procesy, a to zcela snadno a pohodlně.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15704

Zpět