5137 Být prakticky a přitom být duchovní Schavi M Ali

[ Ezoterika ] 2023-09-25

Mnozí z nás si uvědomují, že ZDROJ (BŮH, NEKONEČNÁ PŘÍTOMNOST, INTELIGENTNÍ PŘENOSNOST, VŠECHNO) posílá na Zemi obrovské množství SVĚTLA za účelem pročištění, očisty a osvícení - tři slova, která jsou v posledních učeních neustále používána. Proces transformace této říše do ˝Nového zlatého věku˝ míru a spravedlnosti je postupný, neprobíhá okamžitě. Lidstvo musí pochopit chyby minulých i současných věků a to, jak tyto chyby udržují většinu lidstva ve sníženém stavu vědomí a jen malé procento se snaží udržet se na úrovni Božských principů.

Lidstvo pokračuje ve vývoji nebezpečných technologických zařízení - každé se zvýšenou schopností dosáhnout určitého druhu vnímaného úspěchu v určitých aspektech pokroku v lidském životě. Mobilní telefony, počítače, laptopy, mikrovlnné trouby, hodinky, mobilní věže a další zařízení jsou neustále ˝vylepšovány˝ (tento termín zde používám v žertu) co do výkonu. Při jejich ˝vylepšování˝ je lidstvo vystaveno škodlivým elektromagnetickým frekvencím (EMF).

Již nyní je Země den za dnem bombardována nebezpečnými ionty (molekulami obsahujícími atomy a subatomární částice kladně nabitých protonů), které přicházejí do vyčerpané magnetosféry Země, protože naše Slunce vypouští své vlastní elektrony, protony a neutrony (a další), což jsou částice plazmatu známé pod vědeckým názvem ˝výrony koronální hmoty (CME)˝, které jsou samy o sobě fyzicky, emocionálně i psychicky náročné.

Ano, všechno je SVĚTLO, ale jedním z účinků ZDROJE SVĚTLA je, že čistí to, co lidstvo poškodilo, a zároveň vysílá energie povznesení vědomí pro ty, kteří si to přejí. Jinými slovy, existuje SVĚTLO ˝zpoza záhrobí˝ a existuje SVĚTLO, jehož cílem je zbavit tuto říši nečistot v myšlení, slovech a činech. Dva druhy SVĚTLA z jednoho BOŽSKÉHO ZDROJE. Avšak trvání lidstva na práci proti SVĚTLU ZDROJE, a tedy jeho odmítání (vědomé či nevědomé) povznést se výš v ˝bytostnosti˝, s sebou nese škodlivé zkušenosti.

Vědecké výzkumy (mainstreamové i duchovněji zaměřené studie) ukazují, že škodlivý typ záření má stejné ˝příznaky˝ jako ˝AKTIVACE˝, z nichž některé jsou: každodenní extrémní únava, bolesti, bolesti hlavy, nespavost, bušení srdce, poruchy spánku, úzkost a další. Dokonce i osoby, které mají převážně ˝ZÁŽITKY ZE SVĚTLA˝, se stále musí potýkat s nebezpečnou technologií lidstva, protože ta je všude! Avšak při stvoření, protože VŠE vždy vědělo, že lidstvo bude zneužívat svou svobodnou vůli, nám dalo látky - a dovolilo, aby byly objeveny. V nejnovějších vědeckých výzkumech se ukázalo, že pro nás mají mocnou ochranu proti škodlivým neviditelným - ale jistě pociťovaným - nepříjemnostem technologie, která vylévá typy EMP nábojů, jež vyčerpávají.

Nošení uvedených látek v podobě přívěsků, náhrdelníků, modlitebních maleb, náramků a prstenů pohlcuje škodlivé záření a chrání aurické pole před invazí. Mají také úžasné léčivé schopnosti, například snižují krevní tlak, zklidňují nervový systém a posilují imunitní systém. Tyto látky jsou: AMAZONIT, JANTAR, ČERNÝ TURMALÍN, MĚĎ, HEMATIT, PYRIT a ŠUNGIT.organické ozdoby, které tyto látky obsahují, je také vhodné nosit u sebe.

Jantar samozřejmě není kámen ani krystal. Je to pryskyřice z prastarých jehličnatých borovic, která ztvrdla po mnoha milionech let. Výše uvedené látky obsahují - kromě jiných úžasných složek - železo a uhlík, které jsou jejich hlavní ochrannou dynamikou. Jantar také obsahuje léčivou ˝kyselinu jantarovou˝ a na počátku dvacátého století obdržel Dr. Robert Koch Nobelovu cenu za medicínu za výzkum léčivých vlastností ˝kyseliny jantarové˝ AMBER. Umístěte výše uvedené látky do blízkosti počítačů, televizorů a wi-fi routerů. Ať je nocí všichni členové rodiny. Umístěte je na stoly vedle svých postelí. Ukotvěte je ke svým mobilním telefonům. Vaše ochranné šperky by neměly být maličké, ale neměly by být ani tak velké, aby byly těžké a nepohodlné při nošení. Musí však mít poměrně značnou velikost.

Náš svět se bez technologií neobejde, a nastanou události, kdy nebudou dostatečně fungovat (což se již pravidelně děje) jako poselství od zdroje, že lidstvo zašlo při zásahu do přírody příliš daleko. Určitě se musíme nadále modlit a meditovat za naši planetu, a musíme si také uvědomit, že větší procento lidstva se musí teprve orientovat na myšlenky, slova a činy, které naši planetu uzdraví a ochrání. Stále více lidí se povznáší, ale zatím ne natolik, aby ovlivnili politické, sociologické, lékařské, a dokonce i náboženské ideologie, které mohou změnit potenciální kataklyzmatickou budoucnost na mírovou. Proto ti, kdo mají VYŠŠÍ VĚDOMÍ, musí ignorovat posměšky, negace a kritiku duchovně zkrachovalých a místo toho se řídit sami a pomáhat jen těm, kdo o pomoc žádají.

V neděli 24. 9. 2023 opět došlo k silným slunečním erupcím třídy ˝M˝. CME se ztrácí, a na Zemi se valí částicové plazma. V Indonésii došlo k zemětřesení o síle ˝5,1˝ a za posledních 24 hodin bylo celkem 98 zemětřesení menší síly. Na Slunci je spousta skvrn, které praskají silnou třaskavou aktivitou.

Již dříve jsem se zmínil o příběhu, který stojí za to zopakovat i nyní, kdy kosmická energetika stále sílí.

Jednoho dne přišel svatý prorok Mohamed do kavárny, aby se najedl s několika svými stoupenci. Když sesedal ze svého velblouda, přivázal jeho provazy ke sloupu. Mohamedovi následovníci nad tím žasli, protože mu přisoudili téměř božský status.

Řekli mu tedy: ˝Svatý proroku, proč jsi uvázal svého velblouda? Nebude nás Alláh chránit, když budeme jíst, aby velbloudi neutekli? ˝ Svatý Prorok odpověděl: ˝Samozřejmě, že nám Alláh dal božské zásady, ale také zdravý rozum. Důvěřujte tedy Bohu, ale přivažte si své velbloudy! ˝.

Proto zatímco se modlíme a meditujeme za lepší svět, k jehož dosažení nám VŠE poskytuje poznání prostřednictvím očisty, pročištění a osvícení, chraňte svá aurická pole před invazí škodlivého záření! Přijímání SVĚTLA ZDROJE neznamená být pošetilý a chodit po špičkách mezi tulipány fantazie.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/25/being-practical-while-being-spiritual/

Zpět