791 ŽIVOT NA NOVÉ ZEMI Marta

[ Ezoterika ] 2021-02-27

Komu se na Zemi žije dobře
otec Absolute ̵
Populaci Země jsou poskytnuty pouze drobky, které jsou prospěšné pro zástupce deep state. Všechno ostatní zůstává k dispozici vrcholovému vedení, jinými slovy světové elitě. To platí pro nejpokročilejší technologie ve všech oblastech života.

Vaše planeta je ve skutečnosti rozdělena do určitých podmíněných sektorů, z nichž každý má svůj vlastní život. Každý sektor, který zahrnuje tu či onu skupinu lidí nebo jiných osob, existuje podle vlastních zákonů a pravidel. V souladu s hierarchickým žebříčkem, který existuje na Zemi, jsou tyto sektory mobilní, zástupci určitých skupin se mohou pohybovat po tomto žebříčku nahoru nebo dolů, v závislosti na jejich ʺvýhodnostiʺ pro vyšší hierarchy. Výsledkem je, že i lidé s božskou duší se někdy dostanou na samý vrchol. Je pro ně ale poměrně obtížné tam zůstat, protože když vidí bez příkras všechny skutky světové elity, duše takového člověka se začne dusit těmito pekelnými energiemi úplného morálního úpadku, stojí pak před volbou, zda prodat svou duši ďáblovi nebo se vymanit z těchto sítí a vrátit se zpět, čímž si svou duši zachová.

Bohužel mu to není vždy umožněno vždy a mnoho z nich je připraveno o život, aby nemohli odhalit tajemství světa v zákulisí. Pokud si však člověk uvědomil celou hloubku svého morálního pádu a upřímně činil pokání z toho, co udělal, to samo o sobě zachrání jeho nesmrtelnou duši před smrtí a ve své další inkarnaci dostane šanci situaci napravit.

Zpět k technickému pokroku.
Čím vyšší je úroveň, na kterou ten či onen představitel mocenské struktury vystoupá po společenském žebříčku, tím větší přístup má k nejpokročilejším technologiím, které elitě poskytují zcela jinou kvalitu života, která nemá nic společného se životem obyčejných lidí. Možná to lze srovnat se stranickou elitou Sovětského svazu, která žila svůj vlastní dobře zásobený malý svět, zatímco lidem se nedostávali nejnutnějších věcí. V tomto případě tato propast mezi světovou elitou a lidmi získává skutečně globální měřítko, protože ʺvládciʺ Země, které nevidíte, již mají vesmírné ̵ mimozemské ̵ technologie, které jim umožňují nejen klonovat sebe a jejich vlastní druh, ale také vytvoření celých armád zcela pod jejich kontrolou.

Správa myslí lidí, zavádění nanočástic prostřednictvím vakcín schopných cíleně ničit lidské zdraví, geneticky modifikované potravinářské výrobky a farmaceutický průmysl jimi zcela ovládaný umožňují světovým loutkářům beztrestně ovládat miliony lidí ̵ jejich osudy, finance, zájmy ... A teď, když všechno, co bylo hluboce skryto před lidským zrakem, začalo vyplouvat na povrch, tato pyramida moci, která byla budována po staletí, se začala hroutit a odhalit veškerý její obsah: zlomyslný, agresivní, misantropický.

Již žádné pokročilé technologie nejsou schopné zachránit Drakoreptiliány a jejich nohsledy na Zemi, protože nová éra a nové vibrace kolektivního vědomí lidstva je vytlačují z jejich pozic a cesta k záchraně jim již nezůstává. Bohužel mnoho lidských duší, které se nedokázaly osvobodit od svého škodlivého vlivu, také opustí obnovenou Zemi, aby pokračovaly ve svých putováních v trojrozměrných světech, ale to bude jejich vědomá volba ̵ jejich vlastní rozhodnutí.
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn ̵ na ̵ novoy ̵ zemle ̵ komu ̵ na ̵ zemle ̵ zhit ̵ khorosho/

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/

Zpět