5573 Čas zjevení 3. Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2023-12-07

Smutný příběh krásné Země je tak dobře známý zbytku Galaxie, že jen zjevný Lhář nebo notorický Darebák, který hodlá i nadále ˝vodit za nos˝ důvěřivé nebo ignorantské pozemšťany, může popřít, že tento ˝Architekt˝ (spolu se svým GO) naložil s planetou samotnou a s jejími současnými obyvateli tím nejničivějším, tedy nezodpovědným a podlým způsobem, což je základ současného stavu! Byla to nádherná Planeta světla, inspirovaná Lady Gaia vytvořená (stejně jako celá soustava Solis), za účelem hledání cest pro mírové a vzájemně prospěšné soužití různých forem života, úrovní vědomí nebo stupňů inteligence. Byla to ona, kdo byl předurčen vykonávat funkce Galaktické knihovny a Stvoření Pravdy! Doslova ˝zpívala˝ celým Kosmem a zvala Galaktické síly Světla a všechny formy života, aby naplnily svůj osud, který zprvu takový byl. Mnoho vysoce rozvinutých esencí a civilizací pak zareagovalo na její volání, přišlo sem a přineslo své vzácné investice do Gaie, jsouce plně přesvědčeny, že Božství, které ji vytvořilo, bude schopno ochránit tuto perlu před všemi zásahy ničivých sil. Myslím, že si byli dobře vědomi existence takového nebezpečí, ale kdo z nás by v podobné situaci nepřispěl k tak významné události jen ze strachu z takového výsledku? Vždy existuje naděje, ale bohužel pro Zemi se tehdy nenaplnila.

Protože se lidé na Zemi objevili relativně nedávno, nebudeme se dotýkat dávné historie Země, kde také probíhaly války mezi humanoidy, kteří tehdy tuto planetu obývali, a reptoidy (například před půl miliardou let). Část historie, které se dotkneme, zabírá pouze poslední milion let. Toto období přímo ovlivňuje naše Duše, ale nejdůležitější samozřejmě zůstává období 12,5 tisíce let, které je historií dnešního lidstva Země, tedy dlouho trpící ˝5. rasy˝ , což je pro náš materiál nejdůležitější.

Hlavním cílem evoluce je obvykle chápán komplexní rozvoj vedoucí k vyšší úrovni existence, prostřednictvím zvyšování inteligence a rozšiřování povědomí, osvojování znalostí a dovedností, spojený s rostoucím potenciálem ve všech sférách existence. (Pravda, existuje i darwinovský výklad tohoto termínu, kde evoluce je schopnost druhu přizpůsobit se změnám prostředí, ale jde o omezené chápání věcí). Téměř vše, co existuje v našem Velkém oválu, má zájem o takový růst, a zároveň se velká většina Supermyslí (Bohů) snaží nasměrovat všechny formy života a interakce ve svých ˝objemech˝ tímto směrem pro jakéhokoli Stvořitele. Díky tomu také prochází změnami, roste a vyvíjí se díky tomu, co tvoří. Existují však nešťastné mysli, které záměrně organizují degradaci Stvoření a civilizací vytvořených jinými, aby uspokojily své ambice a sobecké zájmy a pro tyto účely praktikují destruktivní přístupy. Zjevně nebo skrytě jsou zapojeny do parazitismu a snaží se přinutit nebo oklamat každého, koho mohou. Opakovaně jsme uváděli příklady nenasytných ˝lordů˝ zapojených do drancování světů a vyjmenovávali smutné důsledky jejich dovádění a hloupých ˝experimentů˝ způsobených směsí chamtivosti a zvědavosti, tyranie, beztrestnosti a cynismu. . Bohužel ˝Velcí bohové˝ (Vyšší supermysli) jsou k takovým praktikám příliš shovívaví a tvrdí, že se ˝mladí a ambiciózní˝ bohové teprve učí, i když to párkrát vedlo k téměř úplnému zhroucení celého našeho oválu do černé díry. Bylo by lepší, kdyby cvičili na sobě, a ne na živých Stvořeních, jejichž obyvatelé většinou netuší, že se na nich provádí další ˝experiment˝, při kterém je jejich existence často zkrácena, jak se stalo např. právě před deseti lety špatným Luciferovým nápadem zvaným ˝Esek˝.

Je jasné, že nezodpovědní ˝bohové˝, zneužívající blahosklonnost ˝vyšších˝, naplňují vesmírné zákony, jen když je to pro ně výhodné, ale hrubě je porušují, pokud je to v souladu s jejich zájmy a záměry. Jsou to oni, kdo všude podněcují válku, útlak a otroctví, vytvářejí parazitické civilizace, které kradou nebo násilím berou informace, energii a hmotu jiným tvorům, a zároveň tuto Ohavnost zakrývají tlacháním o ˝nových cestách rozvoje˝ a požadovaném ˝koeficientu novosti˝. Nejsou to ˝ďáblové˝, které si mnozí z ˝velkých bohů˝ často najímají jako ˝katalyzátory˝, aby urychlili některé procesy ve svých vlastních ˝objemech˝ nebo prováděli jakékoli vypořádací operace, protože oni sami jsou prostě líní. (Pro takové Supermysli je mnohem snazší platit všemožné ˝Temné bohy˝ energiemi z jejich majetku, než se ˝namáhat˝ takovou práci dělat sami). Prostě jsou to arogantní, ctižádostiví, rozmazlení, beztrestností ohromení ˝bohové˝ nebo ˝mladé˝ mysli, kteří ještě nedostali ˝kopanec˝ od mnohem vyvinutějších Systémů Rozumu za škodu, kterou způsobili Vesmíru. K tak působivému ˝vzdělávání˝ potřebují nejprve provést nějaký ˝kosmický chybný výpočet˝, který by měl závažnější důsledky než degradaci a smrt té či oné nevyvinuté civilizace, i kdyby pro jejich chybu ˝uvízla˝ ve třetí dimenzi.

Přesně to je BLD (˝architekt˝ v terminologii nového učitelského systému), který vyrostl na utrpení a smrti živých bytostí, které nestvořil, a zástupu odporných stvoření, jako je temný Draco , Reptiliáni a Šedí, a nyní používají tuto Ohavnost jako jakési ˝galaktické hyeny˝. Není divu, že tato ˝mladá˝ Supermysl má extrémně nevyrovnaný ˝charakter˝ a přemrštěné ambice, rozumí pouze síle a snaží se předělat vše, co bylo vytvořeno jeho trpělivým Učitelem (Absolutno). Bohužel, jedním z hlavních bodů uplatnění snah tohoto arogantního boha byla Země a lidstvo z jejího povrchu, protože celá její smutná historie, od chvíle, kdy byla zajata Temnými silami, je hloupá ˝zkušenost˝ a ˝scénář˝ výše uvedeného architekta.

Jak se říká v Novém poznání o vesmíru:
˝Zážitkem architekta je maximální využití našich vlastních prostorů: města, elektřina, skalpování planety Země a její přeměna v poušť a ropná jezera atd. Nikdy neočekáváme, že příroda nebude zničena, protože jsme odvozený scénář. Jedna část řekne, že se to nemá dělat, a druhá, že by mělo. Pokud to nevyjde, zahájí válku, shodí atomovou bombu a všechno se zhroutí. ˝
Naše planeta již mnohokrát zažila jaderné katastrofy, vyvolané tímto ˝architektem katastrofy˝, během nichž zde jeho potomci snadno zinscenovali ˝armagedony˝, protože ˝samotný systém Země-Gaia je velmi rozsáhlý a prostorný smysluplný začátek nových lomů, nových koeficientů˝.

Naštěstí se Gaia také ˝unavila˝ z takových idiotských dovádění a protože:
˝Systém Země-Gaia v současnosti tuto zkušenost odmítá a nedefinuje ji z hlediska budoucích možností, protože tato zkušenost byla nejen studována, ale není potřeba v žádných přirozených formách vývoje. I v technogenním vývoji použití jaderných zbraní není v žádném případě přijatelné z hlediska logiky a budoucích vyhlídek.˝

Nuže, sláva Tobě, Pane! Po milionech let jsme se konečně dočkali! Jak se stalo, že tak vysoce vyvinutá Esence jako ˝Lady Gaia˝ dovolila některým mimozemským zmetkům způsobovat na sobě a na jejich planetě tak hrubé násilí po mnoho eonů? V tomto Vesmíru nevládne láska a světlo, ale právo síly, lži a zájmy. Pro začátek jí byla jednoduše předána neexistující ˝smlouva˝ od Galaktického Logosu. Stálo v ní, že v zájmu všeobecného rozvoje musí snášet doslova vše, co s ní bude od té chvíle uděláno! Vzhledem k tomu, že jí to bylo ˝nabídnuto˝ jménem samotného Logosu Galaxie, Gaia naivně souhlasila a tolerovala tuto Ohavnost po miliony let (!), až donedávna. S pomocí dvou Mistrů MZHNZ (obyvatelé Nové Země), bylo zjištěno, že to byl pouze podvod, protože Logos Galaxie jí nikdy nic takového nenabídl. Gaia je ale vysoce vyvinutá Esence, a ne nějaký ˝blázen z uličky˝! Kdo zařídil tuto záležitost takovým způsobem, že Gaia přesto ˝koupila˝ podvod ˝posla˝ Loga Galaxie a ˝podepsala˝ tak obtížnou smlouvu?

Samozřejmě zde byl zapojen celý ˝místní˝ systém Architekta (přesněji jeho Hlavního determinanta) a ten samý Lucifer, který se pak přirozeně stal nejhorlivějším Hlavním determinantem Země! Jako Logos Země (nebo jakýsi ˝manžel˝ Lady Gaia, ˝řídící˝ vývoj veškerého života na planetě) se přihlásil vesmírný darebák Sanat Kumara (který se později rozpadl na několik kusů v důsledku jaderného bombardování Merduku). Sice se to opět snaží ˝ hodit na lidstvo˝, ale my dobře víme, jak ˝snížení˝ tohoto světa do současné ˝dimenzionality˝ probíhalo! Po zničení života na Venuši, Marsu a Maldeku se notoricky známý architekt se svým hlavním destruktorem (GO) a svými nenasytnými ˝hyenskými civily˝ zmocnil Země a proměnil tuto planetu světla ve farmu strachu a údolí utrpení.

Toto je destruktivní ˝laboratoř˝ pro provádění ˝experimentů˝ naprosté hlouposti a nezodpovědnosti! Dochází k záměrnému mučení lidí jakýmikoli prostředky (především pomocí špatných scénářů vnucených systémem Hlavního determinanta a ovládáním vědomí pozemšťanů, obrovským množstvím nemocí, sofistikovaným násilím ze strany neviditelných civilizací vyšších dimenzí). Přináší temným silám nevyčíslitelné množství ˝gavvah˝ (loosh), kterým se živí! Kromě toho je Země ze všech stran obklopena pastmi a dalšími systémy pro návrat sem do inkarnace, kvůli čemuž ji Duše po tisíce let nemohly opustit ani po smrti osoby, kterou inspirovaly. ˝Sypali˝ je sem v milionech během desítek tisíc let, především samozřejmě ty, které ˝nesnášel˝ hlavní determinant (ti, kteří se vzbouřili proti jeho totalitě), a pak ˝umělce, básníky, skladatele, spisovatele˝, tedy všechny ty, kteří ˝vybočili z řady ˝ a odmítly ˝šlapat˝ podle jeho vůle. Aby jim život na Gaii osladil, sbírali dlouhou dobu všechny zmetky z celé Galaxie, kteří byli v této pasti také ˝uzamčeni˝. .

Podle zcela důvěryhodné sbírky knih ˝TAO. Cesta vzestupu˝ před dvaceti lety:
˝V nevědomí Vesmíru zasvěcenci zjistí, že Země a naše Sluneční soustava byly použity jako zajatecký tábor pro ˝temné˝ nebo destruktivní síly. Posledních 300 tisíc let řídící orgány Plejád odesílají ˝ temné duše˝ na Zemi. Podle univerzálních kronik vašeho stvoření bylo rozhodnuto použít sluneční soustavu v této funkci kvůli její odlehlosti od jakýchkoli jiných hvězdných soustav a blízkosti ke zbytku Plejád. Sanat Kumara a vaše Planetární a sluneční hierarchie byly instruovány, aby neunikl nikdo z těch, kteří přešli do deevoluce a na oplátku jim byla dána svoboda nerušeně ovládat stvoření.˝

Karmické rady našeho Stvoření byly během jeho odporného ˝experimentu prodány Luciferovi˝. Zlomyslný Sanat Kumara, s jeho ˝bratry˝ (jak nazývá své ˝fragmenty˝, které se rozpadly po odporné zradě Merduku) ukradl genetické záznamy pozemšťanů a vytvořil kolem Gaii destruktivní ˝závoje˝, Nemilosrdně ozařováni negativními energiemi odevšad se zmrzačení a okradení lidé nemohli volně vyvíjet, a proto po dobu 12,5 tisíce let byly a zůstávají pouze zdrojem potravy pro Temné síly!

Zdroj: http://oleg-zemlyanin.org/000A.HTM

Zpět