6024 Rozhovor s tygrem Urmah 2. Cosmic agency

[ UFO ] 2024-02-23

Snažím se, aby můj překlad Ariho konceptů byl co nejjasnější a nejpřímější.

Q: Existují nějaké duchovní, nebo technologické koncepty, které jsou široce používány a přijímány jinými pozitivními empatickými rasami, s nimiž vaše rasa nesouhlasí, i když je dostatek dat, která je podporují?

A: Všechny je studujeme z našeho Urmah pohledu a pak se rozhodneme, zda jsou pro nás užitečné, či nikoliv. Pokud je nějaká skupina konceptů široce přijímána jako správná, nebo skutečná, nemusí to nutně znamenat, že je tomu tak, nicméně mohu říci, že z velké části souhlasíme s duchovními a technologickými koncepty a myšlenkami, které používá většina pozitivních mezihvězdných ras. Nicméně existují některé koncepty, které jsou široce přijímány, a se kterými nesouhlasíme, a které nám nejsou blízké. Jeden z nejdůležitějších konceptů, se kterým naprosto nesouhlasíme, je ten, o kterém jsem vám již řekl v minulých rozhovorech. Týká se duchovních a vědeckých konceptů a myšlenek používaných většinou pozitivních mezihvězdných ras. Problém je v tom, že nežijeme v dokonalých společnostech na Zemi ani nikde jinde, takže mít mentalitu služby v hypotetické, ideálně dokonalé společnosti není totéž jako mít mentalitu služby v nedokonalé společnosti. Otevírá to dveře ke zneužívání mnoha pozitivních ras, které dodržují a vnucují svým občanům mentalitu služby druhým, jako jsou Andromeďané, nebo Arktuřané. Dokonce odsuzují jakékoli samoúčelné činnosti, nebo dokonce myšlenky. Nezávisle na svých lidech tvrdí, že to vede k tomu, že se z nich stanou regresivní bytosti, a dogmaticky prohlašují, že to vede k temné straně, což také znamená, že všechny ostatní duchovní praktiky jsou nakonec jejich občany přijímány a poslouchány, protože se neodvažují zpochybňovat to, co jejich establishment, nebo instituce přijaly za eticky správné. To způsobuje, že všichni myslí stejně, tím spíše, když nakonec následují určené duchovní vůdce, kteří jen opakují to, co jim také vnutili jiní. Nesouhlasíme s touto mentalitou, a už vůbec ne s tou, která je vnucována jejím občanům, protože vede k rozvoji silných pocitů nedostatečnosti až viny jen proto, že ten či onen z jejích členů chce realizovat svůj vlastní způsob života. Jako by neměl právo existovat jako jednotlivec. Proto jsme pevně přesvědčeni, že vnucování služby druhým povinným andromedským způsobem jen brání duchovnímu růstu a pokroku jejích členů. Mohu jít dokonce tak daleko, že prohlásím, že to zavání duchovním komunismem, protože tento popis bude snadno pochopitelný.

Pochopili jsme, že způsob, který jsme si zvolili, spočívá v tom, že naše mláďata učíme, aby od malička sledovala své zájmy a usilovala o svůj osobní rozvoj, a při tom je učíme, jak jsme všichni propojeni, a že jsme všichni jedno. Proto lidé z urmy věří, že druhým můžeme pomáhat pouze z místa, kde jsme silní, takže se nejprve soustředíme na rozvoj sebe sama ve všech směrech, zejména duchovně, a teprve potom se dělíme s druhými, a to pouze do té míry, abychom neubližovali sami sobě. Služba druhým je u urmah silná, to je to, co nás charakterizuje jako lidi a společnost - dokážeme se podělit o plody svých silných stránek a dosažené individuality a silného ega. Ostatní pozitivně empatické rasy těžko chápou urmahský způsob myšlení. Mnozí nás obviňují ze sebestřednosti, zatímco ve skutečnosti je výsledkem této kočičí mentality mnohem silnější společnost a kultura, kde se oslavuje individualitu, protože silně zasíťovává své členy do naší společnosti. Nikdo z urmů není ve skutečné nouzi, protože všichni jsme tu proto, abychom pomohli přátelům a rodině, nebo jiným. Můžeme pomáhat, protože jsme vždy na místě síly, protože jsme urmah.

Q: Co jsi řekl o Atoranech je pochopitelné, ale co můžeš říct o Alfa Drako, zvláště těch, kteří jsou nyní na oběžné dráze Země.

A: Proč bychom jim měli věřit, že jsou tak pozitivní, jak říkají, že jsou. Než odpovím na tuto otázku, dovolte mi, abych svým divákům připomněl, že alfadští drakoniáni jsou plnohodnotní mezihvězdní draci, kteří mohou být vysocí 15 m a více, jsou to několikatunoví oheň plivající ještěři. Hlava dospělého samce může být velká jako Volkswagen Brouk, nebo Sedan. Mentalita alfatských drakonů. je velmi odlišná od Atoranů. Alfatští drakoniáni jako druh se vždy vyznačovali silnou dualitou, vždy byli buď velmi negativní, nebo velmi pozitivní. Nejsou jednotnou, jednotně řízenou kulturou a druhem. I když mohou být geneticky stejní, nemyslí stejně, protože některé jejich kultury byly založeny na vykořisťování, zatímco jiné se vyznačují tím, že jsou vstřícné a chrání ostatní druhy, zejména když jsou v nouzi, nebo pod útokem regresivních invazních ras, mezi něž mohou patřit i regresivní alfatští draci. Jsou drženi na uzdě a pod kontrolou a jejich invazivní expanzi se podařilo zabránit a zastavit ji díky působení pouze dvou ras. Pozitivní alfa drakoniáni a my urmové jsme vedli mnoho bitev proti regresivním alfa drakoniánům a jejich hlavním přisluhovačům - menším regresivním drakoniánům. Po boku pozitivních draků jsme společně prolili krev.

Ultrasilní a pozitivní se osvědčili, takže v průběhu let spolupracovali s lidmi z urmah a dokonce i při likvidaci svých regresivních protějšků. Mohokrát jsou to velcí a mocní ještěři, ale znají význam cti a hodnotu svého slova, jsou také součástí Rady Orionu, ale mnohokrát se osvědčili jako jeden z nejdůležitějších činitelů při prevenci a zastavování šíření všech druhů regresivních a invazivních ras, zejména těch v rámci samotné rady Orionu. Alfadrakové, ačkoli jsou reptiliánského původu, jsou jako rasa empatičtí a velmi emocionální a tento emocionální faktor je také důvodem, proč si můžeme vysvětlit, proč jsou pozitivní. Na rozdíl od Atoranů se pozitivní alfadrakové ukázali jako čestní lidé a máme s nimi dobré diplomatické vztahy založené na vzájemném respektu.

Q: Může Atoran a jeho silná telepatie napadnout mysl urmy?

A: Když chce Atoran napadnout a ovládnout mysl, může se nejdříve pokusit vnutit koncepty přímo a invazivně, ale pokud zjistí, že jejich oběť je silná, vnucují jí myšlenky tak, že ji přesvědčí, že jsou to jejich vlastní myšlenky. často vnucují svým obětem propracované myšlenkové vzorce a sekvence, jako by byly jejich vlastní, to vše proto, aby si jejich mysl myslela, že dospěla k závěrům podle jejich vlastní logiky. Je to manipulativní a velmi neetická strategie, ale aby fungovala, musí mít oběť pochybnosti o sobě samé, slabá místa ve své vlastní osobnosti a ve svém ideovém rámci hodnot a etiky. Oběť nejprve musí pochybovat o své schopnosti rozhodovat se a rozlišovat etiku a sebepoznání. Urmah má velmi silnou osobnostní strukturu a naše etika a hodnoty jsou dobře zavedené a pevné. Atoran je velmi nebezpečný, protože mentálně využívá slabiny v mysli svých obětí. Urmah je silný všude, zejména v mysli. Při jednání s Atoranem jim příliš nevěříme, ale řekl bych, že napadnout mysl Urmah by pro ně byl nejtěžší úkol, a pochybuji, že by to dokázali, a protože známe, jací jsou, nemohou nám vymýt mozek svým údajně pozitivním programem a propagandou. To je další příklad Proč je tak důležité rozvíjet silný etický a a duchovní rámec a SOLIDNÍ ego a prostě sdílet, co můžete z tohoto místa síly.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=k8kgohalti4

Zpět