5388 Co je peklo v kontextu struktury vesmíru 2 Tiana

[ Ezoterika ] 2023-11-01

Starseed Quantum
Q: Odkud pocházejí všechny legendy o pekle v náboženstvích?

A: Odtud pochází všechno ostatní. Ozvěny minulé vzpomínky.
Ty duše, které tam byly, si pamatují zážitek, který prožily. Jen si představte, kolik duší si to pamatuje, že kolem těchto míst vznikl celý trend v náboženství? Jdou tam duše, které jsou ˝fixované˝ na spodním oblouku spirály inkarnací, které nemohou projít touto zkušeností, které vždy dělají chyby nebo záměrně ˝odchází˝ tím, že odhazují svá těla (mýtus o ˝smrtelném hříchu˝ sebevražda).

Peklo lze považovat za něco jako ˝nárazník˝, kam jsou ˝beznadějní˝ posíláni k nápravě... no, ve skutečnosti jsou samozřejmě dokonalí, ale jakoby ze zkušenosti ˝vadní˝ - neprojdou, a A. se je na ně velmi ˝rozzlobený˝ :). Pomocí systému 12násobného dělení: Například, pokud existuje 12 šancí pro 12 úrovní jemných rovin Pokud mluvíme konkrétně o Zemi) a stejná duše neprojde prvních 12krát, přenese ji do takového bufferu na ˝přepnutí˝ nebo na ˝stresovou terapii˝ - lze také říci.

Všechno však ve skutečnosti není tak beznadějné, jak vám říká Písmo, protože Společenství tyto oblasti Bytí sleduje a pokrok je samozřejmě všude. Pekla bývala přetížená. A nyní, navzdory zvýšenému přílivu fyzických forem, stále více duší odchází do ˝očistce˝ - do nárazníkové zóny, a ne do pekla. To znamená, že se zlepšila obecná úroveň Vědomí jako koeficient řádu mezi lidstvem.

Q: Kruhy pekla - co to je?

A: Toto nejsou úrovně, jak si myslí mnozí, kteří si pamatují, ale rozmanitosti míst (ačkoli u bytosti, která přemýšlí v souřadnicích to vypadá přesně tak). Typologie. Kvantový přechod z typu na typ je označován jako ˝pád˝ nebo ˝vzestup˝ z úrovně na úroveň, ale ve skutečnosti jde o kvantové skoky ˝z uzlu na uzel˝ Sítě.

Každé místo má svá vlastní ˝specifická muka˝ podle stupně vzdálenosti od Zdroje dokonalosti, a
parametrů a energetické charakteristiky duší, které byly ˝odříznuty˝ podobnou zkušeností. V zásadě můžeme jako příklad použít univerzální koncept ˝hříchu˝ ve smyslu činu, který opakovaně vyrovnává nebo přerušuje proces zlepšování vědomí. Stav těch, kteří zabíjeli, se bude lišit od stavu těch, kteří žárlili a tak dále. A ti, kteří zažijí stavy duchovního hladu/strasti s podobnými vlastnostmi a intenzitou, budou v samostatném, specifickém ˝vlastním˝ pekle. (pozn. takže bublající bahno v životě, nebo po životě..)

Zde je také důležité rozlišovat DŮVODY chyb a jednání. Stejnou akci ve dvou různých duších lze ˝číst˝ odlišně v závislosti na kontextu a stavu, který akci způsobil. Například: zabíjet na obranu sebe nebo někoho je přirozené, ale zabíjet za účelem okrást nikoli. Nebo smrtící dávka pilulek nevyléčitelně nemocnému člověku, abyste zmírnili utrpení těla a urychlili přechod, na který je vědomí již připraveno - jde o vědomou akci. Totéž ˝z nešťastné lásky˝ v několika životech v řadě (protože stejná situace se bude opakovat znovu) - znamená přímého kandidáta na peklo. (pozn. tenhle svět přináší mnoho zoufalství... je těžké mu vzdorovat)

Hloupost je asi největší ˝hřích˝ v pevných světech... (smích). Obecně platí, že peklo pomáhá duši přijmout původně stvořený stav (kvantovou úroveň bytí: ˝buď ano, nebo ne˝) a je jakoby ˝přeflashována˝, ˝resetována na nulu˝ a v procesu tohoto převinuta zpět, prostřednictvím vědomí chyb, resetuje všechny zážitky a veškerou paměť, než jí bude znovu řečeno, aby ˝byla˝. Kromě paměti samotného procesu přepínání, kupodivu. Zřejmě je to ponecháno SPECIÁLNĚ jako signál, připomínka duši, aby tam už nechodila. To neznám. Zeptejte se Vladyky A.

Q: Může duše z vyšší civilizace jít do pekla?

A: Teoreticky, pokud odstraníte ze svého vědomí paradigma pekla jako ˝trest za hříchy˝, pak ano, může. Nejde o to, jak vysoce rozvinutá civilizace je, ale o to, jak moc se vyvine jedna konkrétní duše během jednoho životního cyklu. Je jedno kde. Pokud je v husté hmotě podmíněně 12 vrstev = 12 vícerozměrných šancí na jednu inkarnaci, tak pro vyšší světy jsou požadavky přísnější :-) Samozřejmě tam, kde je Vědomí vysoce rozvinuté, je přístup k požadavkům duchovního pokroku duší vhodný a k zacyklení dochází velmi zřídka. Ale stávají se.
Samozřejmě neskončí v těch peklech, kde jsou duše pozemšťanů nebo jiných zástupců z ˝pevných˝ světů. Otvor je ˝prostornější˝ a ˝oheň˝ chladnější (smích).

Q: Démoni, ďáblové, strážci pekla - kdo jsou? Opravdu tak vypadají?

A: Co myslíš? Možná je přirozené, že Ti, kteří existují v nekonečně zakřiveném ˝anomálním˝ prostoru zespodu Vesmíru, budo vypadat divně a zkresleně duším, které jsou přirozeně dokonalé a obsahují poznání Krásy Stvořitele? Tyto oblasti jsou tak daleko od Zdroje, že tam v zásadě žádná Krása není. Duše cítí hrůzu kvůli kvůli nedostatku energie Dokonalosti.
Když jdeme ˝na špatnou stranu˝, měníme se a jsme deformováni podle konstant tamní ˝podmíněné˝ reality. Archanděl, který se ponoří do černé díry, se stane arcidémonem. Během zpětného přechodu se vrátí do svého původního stavu. Vnější deformace struktury Hierarchy plus hrůza duše - Obraz pro vás. Zde je přibližná ilustrace procesu transformace Esence během Přechodu chaosem: width=


Q: To znamená, že temné i světlé esence mohou sestoupit do pekla?
A: Není to moc správná otázka. Rozdíl mezi temnými a světlými esencemi je ve skutečnosti čistě ˝technické˝ povahy. Nikdo z nás není ˝špatný˝ nebo ˝dobrý˝, ˝laskavý˝ nebo ˝zlý˝, to všechno jsou lidské fantazie na témata duality trojrozměrného Vesmíru. Jsme stejně funkční, stejně dokonalí - každý na své vlastní úrovni v Hierarchii. Jsme nazýváni temnými pouze proto, že jsme v našem prostředí blíže Neprojevenému světlu, primárnímu zdroji Stvořitelovy myšlenky a jako základ naší struktury máme ˝temné˝ frekvence spektra. Proto je zcela logické, že se staráme o temnou hmotu, temnou energii, hustoty hmoty a celý ˝negativní-polární˝ vesmír.

Ty Světlé, skládající se z projeveného, ˝rozptýleného˝ Světla ˝bílých˝ frekvencí spektra, se tam prostě necítí nijak zvlášť pohodlně... V případě potřeby se samozřejmě mohou ˝zhustit˝ na ˝poměrně temné˝. Stejně jako My se můžeme ˝rozptýlit˝ a expandovat do ˝relativně lehkého˝. Ale transformace má stále určité limity a není dostupná všem činům. Zjednodušeně lze říci, že se skládáme spíše z hustého světla a Světlí se skládají spíše z projeveného, ˝rozptýleného˝ světla. To je celý rozdíl. Rovnováhu mezi Námi udržuje Equilibrium.

Q: Co je Chaos?

A: Původní předvěčný potenciál. Ale v kontextu, ve kterém komunikujeme, je téma Peklo Horizont událostí. Jednodušším jazykem hraniční zóna mezi prostorem Společenství (Hierarchie) a Peklem. Zóna proměny zákonů prostoru v antizákony černých děr. Zóna, ve které dochází ke zkreslení, a všechny ˝úpravy˝ jsou provedeny tak, aby se posunuly na špatnou stranu. Ve skutečnosti je tam pořádek. Prostě velmi zvláštní.

Q: Je to obydlené?

A: Všechno je zalidněné. Všude je život.

Q: Rozumné?

A: Život není nikdy nerozumný (usmívá se).
Mysl Stvořitele = Život.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15767

Zpět