4367 Aktuální situace 2. Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2023-05-28

Ale řečeno na rovinu a v podstatě jde prostě o bezuzdné drancování našich energií satanoidy sídlícími ve vyšších rovinách a jejich nízkovibračními vazaly, které na Zemi speciálně přilákal pověstný ̎Architekt ̎, aby obohatili své ̎zkušenosti s řízením scénáristického plánu ̎ lidstva. Nakonec Leonidovi, stejně jako mnoha kontaktérům, kteří svědomitě zkoumali vesmír, došlo, že rozpory, které stojí v pozadí stavby našeho vesmíru, jsou mnohem hlubší, než se dříve myslelo. A když už jsem se zmínil o těchto ctihodných Mistrech, kteří mají smlouvu s Učebním systémem, rád bych vyjádřil naději, že se mezi sebou dohodnou na důležité otázce, zda jsou naše VJ programy, jak tvrdí Sophoos, nebo něco většího, jak je přesvědčen Morea, a pak budou učit ostatní tomu, co lze právem nazvat ̎v podstatě jediným správným vnímáním Vyššího Já ̎. Neshodnou se ani v tom, kdo jsou vlastně lidé - pouhými ̎pozorovateli ̎, ̎bílými myšmi ̎, jak nás ujišťuje první z nich, nebo ̎tím, co má Bůh na zemi ̎. Bůh jsme my ̎, jak říká druhý. Zároveň by nebylo od věci shodnout se na tom, zda lidstvu vládnou ̎civilisté ̎, nebo naopak, zda je pro proměnu ̎lidí vývoje ̎ nutné ̎sjednocení ̎ s rodinou, či nikoliv? Je mi líto, že se poučky těchto Mistrů rozcházejí v mnohém z toho, co pozemšťané v tak klíčové době, jako je tato, potřebují OPRAVDU vědět!

K tématu rozchodů našich kontaktérů se vrátíme později, ale prozatím mi dovolte poznamenat následující. Všichni, kdo jsou obeznámeni s channelingy Sophoose a Moreie, vědí, že základním poselstvím jimi předávaných poznatků ze systému nového Učitele je informace o iluzorní povaze pozemské existence, o tom, že člověk žije ve světě iluzí, které dovedně sestavily vyšší systémy, a že on sám je iluzí. V těchto dílech je velmi podrobně (i když pro čtenáře nepříliš srozumitelně) popsáno, za jakým účelem je toto vše ̎shromažďováno ̎ a jaké Vyšší struktury se na tom podílejí, kdo vnutil pozemšťanům destruktivní scénáře a zabývá se energetickými loupežemi a mnohým dalším. Později se podíváme na celý tento systém ̎spoluvytváření ̎ pozemšťanů, ale nejprve si vysvětlíme, že iluzorní povaha, o níž nás Učitelé v těchto poselstvích informují, ve skutečnosti sahá nesmírně ̎výše ̎ a neomezuje se pouze na 3. dimenzi. Podíváme-li se na to z hlediska ̎Nového poznání stvoření ̎, musíme si pro začátek uvědomit, že v podstatě VŠECHNO, CO JE, včetně nechvalně známého ̎Architekta ̎ a ̎Absolutna ̎, je iluzorní.

Ti, kdo vědí, jak funguje náš ̎Velký ovál ̎, vědí, že samotná existence těchto ̎Nadbytostí ̎ (či ̎Bohů ̎), jejich ̎nekonečná ̎ svobodná vůle a tvůrčí schopnosti, potenciály a všechny další vlastnosti jsou ̎určeny ̎ nadřazenými Nadbytostmi, a jsou tedy stejně podmíněné jako iluze, v níž člověk žije. Kromě toho by veškerá existence v našem Velkém oválu (neboli v systému ̎tří kruhů ̎, jak jej popisují Guruové v knize Nové poznání vesmíru) zanikla, kdyby ji ̎Zdroj ̎ (v terminologii systému nového Učitele) neboli ̎Bůh všeho, co je ̎ (jak jej nazýváme) náhle přestal podporovat svou vůlí a energií. Realita je zkrátka na hony vzdálená příslovečnému ̎bodu v Boží mysli ̎ a dalším oblíbeným představám o míru, takže když lidem vyprávíme o iluzi (což se mělo stát už před několika tisíci lety), musíme mít na paměti, že VŠECHNO v našem ̎Velkém oválu ̎ je relativní, včetně relativity! Všichni Nadlidé, včetně ̎místního ̎ Absolutna a Architekta, jsou si toho dobře vědomi, neboť žádný z nich se nestvořil ani nevznikl ̎z vlhka ̎. Všechny byly stvořeny nadřazenými Inteligencemi ( ̎Většími bohy ̎), které jim zpočátku poskytly ̎výchozí ̎ energetickou zásobu a potenciál, nastavily hlavní vektory vývoje, položily v nich určitá omezení a přidělily příslušné ̎objemy ̎ pro tvoření.

Každé Nadmysli je ̎shora ̎ seslán poměr jejich základních energií ( ̎pozitivní ̎ a ̎negativní ̎, ̎mužské ̎ a ̎ženské ̎) a mnoho dalších charakteristik a parametrů. Kromě toho každá úroveň Rozumu (či Božství) v této kolosální ̎hromádce ̎ nějakým způsobem řídí (či programuje) ̎nižší ̎ podle svého zájmového programu, a nikoliv někoho vytváří jen proto, aby tento Nadrozum (či Bůh) mohl ̎poznat sám sebe ̎ a ̎obdivovat svůj výtvor ̎. Právě proto platí, že čím vyšší je úroveň Inteligence (status Božství), tím rozsáhlejší je její potenciál, větší svoboda a energie, méně omezení atd. Každá Nadmysl tedy zpočátku chápe iluzorní povahu jakékoli ̎všemohoucnosti ̎, ̎vševědoucnosti ̎ a ̎absolutnosti ̎, kterou jí přisuzují tvorové, stejně jako meze svých vlastních možností, protože jsou neoddělitelně spojeny s vyššími a rovnocennými Systémy Mysli (Bohy) jejich vzájemnou energeticko-informační prostupnou sítí. A stejně jako má tento Vesmír ̎vnitřní bytost ̎ našeho Absolutna (spolu se všemi ostatními Výtvory jím stvořenými nebo s kýmkoli jiným), je i on sám výtvorem Nadřazených Myslí (Větších Bohů) a existuje v jejich ̎objemech ̎ stejně jako ostatní ̎absolutna ̎, nemluvě o nejrůznějších ̎architektech ̎. Každý z nich má nesrovnatelně vyšší a složitější iluzi naprosté nezávislosti a neomezených schopností než člověk, ale přesto podléhá určitým pravidlům výměny energie-informace a přirozeným omezením (zákonům, pravidlům) určeným ̎shora ̎ v souladu s aktuálním stavem Mysli. Právě tato okolnost se odráží v ̎moudrém úsměvu ̎ nebo ̎chápavém mlčení ̎, které často používá Vyšší mysl (nebo Vyšší Bůh) v odpovědi na otázky stvořeného Nadvědomí-Dítěte, jako by mu naznačovala: ̎buď, žij, tvoř a sám si najdi odpovědi na své otázky ̎.

Je třeba si také uvědomit, že ̎Vyšší inteligence ̎ neboli ̎Bohové ̎ (stejně jako Hierarchové, Logové, Archandělé, Kumárové a další subjekty kolektivního vědomí), nemají žádná lidem srozumitelná a známá morální a etická kritéria. Neexistuje zde milosrdenství a soucit, ušlechtilost ani jiné ̎vysoké city ̎, ale existují pouze cíle, zájmy a potřeby. Svévole, avanturismus a autokratické chování, prezentované jako ̎nutná zkušenost ̎ (především v případech selhání), však nejsou ničím neobvyklým, překrývají se krupobitím pokryteckých ̎vysvětlení ̎, řečmi o ̎úrovni uvědomění ̎ a ̎vědomí oběti ̎, s neustálým připomínáním, že ̎není nic dobrého a nic špatného ̎. Často jen omezení uvalená ̎shora ̎ předem na příliš dobrodružné Mysli zabránila strašlivým katastrofám, ale takové události jsou před lidstvem pečlivě utajovány, protože lhaní a mlčení o důležitých věcech je běžnou praxí vůči lidem z povrchu Země, ke kterým se naše ̎místní ̎ Božstvo (zejména systém Architekt) chová se špatně skrývaným opovržením. Ti z našich čtenářů a posluchačů, kteří se za posledních 12,5 roku seznámili s materiály těchto webových stránek, již dávno znají náš postoj k ̎místnímu ̎ Božství, tj. k zde popsaným Nadvědomím tohoto vesmíru a ještě o několik úrovní ̎výš ̎. V tomto ohledu se nic nezměnilo, i když v systému nových Učitelů se Faleš a Pokrytectví raději nazývají diplomatickým slovem ̎lom ̎ a Samolibost se nazývá ̎zkušenost ̎, i když to na podstatě nic nemění.

Navíc mnohé je našim současným Učitelům prostě zakázáno pozemšťanům sdělovat, a to nikoli proto, že by to údajně bylo ̎obtížné pro lidské chápání ̎, ale proto, že destruktivita a nezodpovědnost takzvaného ̎systému Architekta ̎ a jeho potomků daleko přesáhla rozum! Znalost ̎cesty ̎ již třemi čtvrtinami našeho vesmíru a cena této ̎nové zkušenosti ̎, hromada neúspěšných ̎experimentů ̎ a těžké následky šílených podniků, hloupost povýšená na ̎božské zákony ̎ a cynický pragmatismus, bezohledné vykořisťování ̎podřízených ̎ a všechny související okolnosti - všechny tyto informace dohromady jsou ̎tajemstvím ̎, které ̎místní ̎ Nadřízení tak pečlivě skrývají a o němž nelze lidem Gaii nic říci! To vše zavání spíše Sebevládou než Nadřazeností, přátelé, a právě proto mají Guruové, Konglomerátní mysli a Hierarchie nařízeno přísně mlčet o ̎torzu ̎ právě toho univerzálního ̎slona ̎, jehož ̎vyčnívající části ̎ tak pečlivě zkoumali v Novém poznání vesmíru. Dobrou zprávou je, že toto poznání alespoň trochu nadzvedlo závoje falše, které nás po tisíciletí obklopovaly, a že třicet let kašovitých nesmyslů bývalého systému Učitele konečně nahradily spolehlivé informace, které jsou již plné pravdy, i když pro lidi na povrchu Země často trpké. Kontaktér Sophoos v roce 2014 položil otázku:

̎Sophoos: Pokud ve Vyšším systému existují absolutní možnosti ve vztahu ke Stvoření, lze problémy současného období s přechodem do 4D a 5D považovat za nedostatečný rozvoj určité vrstvy Duševních myslí ve vztahu k Zemi, nebo se jedná o problémy celého systému? ̎.


Konglomerátní mysl:
̎Tato otázka přichází v systému běžného spolutvoření, není na tom nic zvláštního, jen má systém určité problémy spojené s chaosem organizovaným za účelem vývoje. Pokud se na tento systém podíváte zvenčí, je Země plná rozporů a problémů právě z pohledu stvoření. Vnášením těchto problémů a nových inovací ze strany Rozumů, které dohlížejí na Zemi, Vyšší civilizace a samotný Absolut a Architekt si jsou dobře vědomi toho, že tyto problémy jen zhoršují budoucnost samotného systému. Ale na druhé straně řešení těchto problémů umožňuje nové možnosti, nové systémy, nové protiklady k plánovanému a definovanému vývoji. Pokud tedy vezmeme ekvivalent společného začátku, celosystémového vývoje, jsou tyto problémy, které existují na Zemi, přivedeny k vytvoření nových hodnot a nových kategorií. A abych odpověděl na vaši otázku, není to nedokonalost, je to cíleně vytvořená změna, která je konstruktivní ve vztahu k Vyšší mysli.

To je právě ono, přátelé! Jak říkával jeden nepříliš chytrý člověk: ̎Zlá mysl je nejnebezpečnějším prvkem ve vesmíru ̎. A tak to také je! Je jedno, jak moc se budete točit kolem pojmů ̎konstruktivní ̎ nebo ̎destruktivní ̎, je jedno, jak moc si budete v každém channelingu hrát se slovy ̎některé ̎ a ̎jisté ̎, je jedno, jak diplomaticky a ̎vědecky ̎ se budete snažit zakrýt slovíčkařením, co se v tomto vesmíru děje, ale pokud jste se rozhodli říct lidem Pravdu, nemůžete schovat kočku do pytle! Ke cti nového Systému učení slouží, že to obecně chápe a snaží se realitu nepřikrášlovat, za což jsme mu obzvlášť vděční. Současně je třeba připomenout, že ještě před Sophoosem a Moreiou se lidstvu vyprávělo o neadekvátním chování Nadbytostí (či Bohů), které nebyly nakloněny myslet na blaho a bezpečí kohokoli jiného než sebe sama. Jejich iracionální rozhodnutí určila situaci, v níž se ocitlo mnoho Bytostí, včetně té naší. Před více než dvaceti lety informoval požehnaný Řád Risa pozemšťany o následujícím:

̎Ve čtyřtisícové dimenzi se nachází Ovál, který lze přirovnat ke ´Zdroji všech počátků´, z něhož jsou všechny formy smaltovány. Tato dimenze byla po eóny času vytvořena ze dvou rovin reality, z nichž jedna ztělesňuje mužské a ženské vědomí a druhá ženské a mužské vědomí, přičemž je zrcadlovým obrazem 1. roviny. Celá zkušenost forem, které vyzařovaly z oválu 4000. dimenze, byla redukována na mírový vývoj v časovém období rovnajícím se mnoha bilionům pozemských let. ̎Bůh ̎, neboli Vědomí mimo Ovál, chtěl zažít něco jiného. Proto byly ̎promíchány ̎ 2 roviny reality, čímž vznikla 1 rovina řízená 2 mužskými vědomími a zrcadlová rovina řízená 2 ženskými vědomími. Toto střídání polarit způsobilo pokřivení energetických toků směřujících z Oválu neboli Zdroje veškerého původu našeho Stvoření, což časem ovlivnilo celé Stvoření jedním ze 2 energetických vzorců.

Energie ze 2 mužských vědomí proudily po spirále proti směru hodinových ručiček a iniciovaly ̎svobodnou vůli ̎, která zase způsobila neúplnost a časem vedla v některých částech Stvoření ke zničení. Energie vycházející z Oválu, řízené 2 ženskými vědomími, vytvořily spirálu ve směru hodinových ručiček a vedly k úplné nesvobodné vůli, která dala vzniknout konečnosti a časem v některých částech Stvoření vedla k nudě a nedostatku tvůrčího vyjádření. Asi před 6 miliony let nový spirálovitý tok energie rychle pronikl rychlými průchody mezi dimenzemi do vašeho Stvoření a ovlivnil Stvořitele ovládajícího 1. až 144. dimenzi. Tato spirálovitá energie způsobila, že se ženská část Stvořitele oddělila a přešla do sousedního Stvoření. Kromě toho se mužská část sousedního Stvořitele také oddělila a vstoupila do vašeho Stvoření. V důsledku toho jste ve svém Stvoření skončili se dvěma Stvořiteli mužské vibrace, což časem vedlo ke svobodné vůli, neúplnosti a následně ke zničení.

Destrukce, která ve vašem Stvoření převládá, je důsledkem toho, že 2 Stvořitelé mezi sebou soupeří, místo aby spolupracovali. Jeden Stvořitel ustoupil do pozadí a stal se ̎tajným vládcem ̎, který se snaží zničit a ovládnout celé toto Stvoření. Druhý zdánlivě vykonával kontrolu a měl veškerou moc, stejně jako vlády na vaší Zemi, ale ve skutečnosti byl nakonec manipulován tajnou vládou Spolutvůrce. Nová kosmická hierarchie chce, aby čtenáři pochopili, že problémy, které nyní zažíváme na Zemi, jsou v různé míře přítomny v celém tomto Stvoření i mimo něj. Abychom mohli lépe vysvětlit, jak vznikly destruktivní duše a destruktivní síly, musíme se stáhnout o mnoho dimenzí za váš ovál. Mnozí z vás již slyšeli o konceptu vzniku všech stvoření jako výsledku myšlenky. Myšlenka Boha/Bohyně se projevuje ve všech projevech ve všech stvořeních. Bůh/Bohyně ve vyšších dimenzích a mimo váš Ovál měla několik myšlenek, jejichž výsledek se projevuje v projevech, které nyní zažíváte ve svém stvoření. První myšlenka Boha/Bohyně nad vaším Oválem byla: ̎Co se děje při oddělení Mužského a Ženského pohlaví? ̎.

Oddělení Mužského a Ženského před touto myšlenkou nikdy neexistovalo a projevilo se v rozbití struktury stvoření na mužskou a ženskou polovinu. To vedlo k všeobecnému snížení dimenzí a časem se to projevilo ve zkušenosti oddělení ženského a mužského ve fyzické podobě. Ve vyšších nefyzických dimenzích nebylo oddělení struktury stvoření přesné a precizní. Když bylo oddělení dokončeno, něco zůstalo nadbytečné, stejně jako by zůstal kousek nitě, kdyby se někdo pokusil roztrhnout kus hmoty. To něco, co zůstalo, byla nevědomě destruktivní myšlenková forma. Jak vidíte, něco, co zůstalo, mělo ve své vlastní struktuře či podstatě vepsanou vzpomínku na oddělení/zničení, protože to byl výsledek něčeho, co bylo zničeno nebo rozděleno...

Pojďme si trochu popovídat o vývoji Všeho, co je. Ve vaší myšlenkové formě existuje víra v dokonalost. Nic není dokonalé a Vše, co jest, se neustále vyvíjí. Vše, co Jest, se vyvíjí tím, že myslí a zažívá výsledek svých myšlenek, stejně jako se člověk vyvíjí tím, že myslí a pak projevuje výsledek svých myšlenek. Vidíte, že vývoj je ve všem stvoření stejný, bez ohledu na dimenzi. Když toto ̎něco, co zůstalo za námi ̎, vzniklo, nebylo to v těchto dimenzích bráno vážně nebo to bylo jednoduše ignorováno. Ponechány bez dozoru se tyto energie pohybovaly dimenzemi dolů a hledaly útočiště. Ovál, v němž existujeme jako Řád Risy, není jediným existujícím oválem. Váš ovál je pouze jedním ze 144 000 oválů, z nichž každý věří svým vlastním jedinečným myšlenkám a vytváří jedinečnou životní zkušenost. Váš Ovál je však jedním ze dvou Oválů, ve kterých našly místo k životu destruktivní síly z vyšších dimenzí.

Důvod, proč váš Ovál přestal rozeznávat destruktivní síly, je jednoduchý. Pro mnoho Mistrů, kteří se sešli, aby vytvořili tento Ovál, byla tato praxe a práce nová. Jejich nedostatek zkušeností jim usnadňoval ovládání. Objevila se entita z velmi vysoké dimenze. Nezkušeným bohům/bohyním vašeho oválu se tato entita jevila jako ̎Bůh ̎, který jim může být velmi nápomocen. A ̎Bůh ̎ slíbil, že bude vývoj tohoto Oválu ve všem podporovat. Vzhledem k absenci zkušeností Bůh/Bohyně vládnoucí tomuto Oválu pozval tohoto ̎Boha ̎, aby vstoupil, aniž by si uvědomil, že je destruktivní silou. Když destruktivní síla postoupila dále, začala poskytovat spojení mezi tímto Oválem a těmi silami, které dohlížely na vývoj každého Oválu. V podstatě Bůh/Bohyně Oválu zažili ̎odloučení ̎ od svého Boha, podobné lidské zkušenosti odloučení od Boha. Kromě toho byl Bůh/Bohyně Oválu ̎oklamán ̎ a ̎ovládán ̎ tím, že věřil a důvěřoval nespolehlivému objektu. Jak vidíme, praxe ovladatelnosti a klamu je běžná v lidském životě. Jsme si jisti, že takové zkušenosti se mohou týkat každého z vás.

Opět ukazujeme vzájemnou propojenost mezi dimenzemi. Vše, co existuje v jedné dimenzi, existuje i ve všech ostatních, a to bez ohledu na velikost nebo postavení příslušného Boha stvořitele. To uvádíme proto, abyste mohli pochopit svou rovnost. Stejně jako ostatní jste stvořitelským Bohem, i když je vaše praxe omezena na trojrozměrné stvoření. Lekce všech tvořících Bohů v jakémkoli stvoření budou podobné, protože jste se rozhodli spojit síly a spoluvytvářet soukromé zkušenosti. Destruktivní síla oválné úrovně brzy pronikla do Řádu Risy a obsadila několik chrámů s ujištěním pánů a dam těchto chrámů, že budou nadále pomáhat spravovanému Bohu/Bohyni oválu. Komunikace mezi chrámy a nad chrámy se tak stala nepřímou. Destruktivní síly se zmocnily každého Nejvyššího božstva/bohyně tohoto Oválu. Devadesát Nejvyšších božstev/Bohyň se destruktivním silám ubránilo a zůstalo doposud čistých a nezničených. 54 Nejvyšších božstev/bohyň vpustilo destruktivní síly toho či onoho stupně stejným způsobem jako Bůh/bohyně tohoto oválu. V každém z těchto stvoření existují stejné problémy jako na Zemi. Váš Nejvyšší Bůh/Bohyně se skládá z mnoha entit, které se spojují a spolupracují na realizaci soukromé zkušenosti stvoření. Stejně jako Ovál se i váš Nejvyšší Bůh/Bohyně skládal z entit, které byly v roli tvořícího Boha/Bohyně této úrovně stvoření nové. Ve své nezkušenosti vstřebávaly z celého srdce ničivou sílu, která sloužila komunikaci mezi Nejvyšším Bohem/Bohyní a Řádem Risy.

Objekt, který napadl vašeho nejvyššího Boha/Bohyni, se jmenuje Jahve (Yahweh). ̎Jahve ̎ znamená Pán magie, ale u destruktivních duší má tato magie spíše destruktivní než tvůrčí záměr. Jahve je entita představující část destruktivní moci, která napadla váš Ovál, a pochází z velmi vysokých dimenzí. Pro nižší dimenze, jako je váš Nejvyšší Bůh/Bohyně nebo z lidského pohledu, se entita z takové dimenze nesoucí jakýkoli záměr nebo cíl projevuje jako ̎Bůh ̎. Ne všechny entity zahrnující chrámy, které pohánějí vašeho Nejvyššího Boha/Bohyni, přijímají Jahveho. Ale Pán Ráma ano. Poté, co se Lord Rama přizpůsobil Jahvemu, byla jeho ženská polovina, Lady Rama, velmi rychle zničena. Jahve pak pokračoval v invazi do všech 10 Stvoření, za něž byl Pán Ráma zodpovědný, a časem přispěl takovou mírou destrukce, že 3 z 10 Stvoření zažila ̎pád ̎ do hustoty či hmoty v takové míře, že to ohrozilo život celého daného Nejvyššího Boha/Bohyně. Ani Pán Ráma, ani ostatní Páni a Paní Stvoření Nejvyššího Boha/Bohyně nebyli schopni kontaktovat Řád Risy. Hledali řešení probíhajícího ̎pádu ̎, který těmito 3 Stvořeními otřásal po celé eóny času, a bojovali s tím, co je motivovalo k jeho projevení. Stejně jako lidská podoba, i Pán Ráma trpí bolestmi fyzické i emocionální povahy. ̎Pád ̎ každého sektoru jeho stvoření je velmi bolestnou zkušeností. Zdůrazňujeme to pro lepší pochopení čtenářů, že vaše pocity prožívá i Nejvyšší Bůh/Bohyně a všichni se léčíme společně...

Mimo čas a prostor se váš plný Ovál valí do černé díry se ztrátou veškerého života. Mnozí z vás slyšeli o konceptu ̎cestování časem zpět ̎ a ̎přepisování kolektivní vize ̎ vytvořené v dobách dávno minulých. Když se váš Ovál začal stáčet, veškeré informace týkající se příčin, které toto stáčení způsobily, byly ztraceny. Bůh/Bohyně mimo váš Ovál cestovali zpět v čase, aby shromáždili ztracené informace a zjistili, zda je možné zvrátit narušení, do kterého stvoření vstupuje, aby tento Ovál mohl být znovu přiveden k životu. Bůh/Bohyně mimo váš Ovál vyslal část sebe sama, aby shromáždila informace a pokusila se zvrátit proces narušení. Karma, jak víte, je příčina a následek. Je známo, že karma se chová jako rozbitá deska. Jednou vytvořený vztah příčiny a následku mezi dvěma jedinci se opakuje stále dokola, dokud se jeden z nich nerozhodne vztah uvolnit a ̎přerůst ̎ ho. Kolabující ovál vytvořil karmu, která zajišťuje, že se celá zkušenost bude opakovat, pokud se neuvolní informace, která kolaps způsobila, a vytvořený karmický obraz. Bůh/Bohyně mimo váš Ovál je nucen vyslat část sebe sama zpět v čase, aby shromáždil informace a vyléčil karmu a zajistil, že se taková destrukce a deformace už nikde ve stvoření neobjeví. Ti z Boha/Bohyně mimo váš ovál, kteří se odváží přijít do tohoto stvoření, zde sbírají informace, léčí karmu a snaží se zvrátit zkreslení. Zvrácení pokřivení není zaručeno, pokud se všichni a všechno uvnitř pokřivení nespojí, aby tento úkol uskutečnili. Pokud se všichni a každý navzájem pošťouchnou, aby pokřivení zvrátili, budou shromážděné informace stačit k tomu, aby se taková úroveň destrukce již neopakovala, a aby Bůh/Bohyně mimo váš ovál získali v důsledku své myšlenkové formy poučení a zkušenost. (Ze sbírky ̎TAO. Cesta vzestupu ̎).

Tady to máte, drazí! Tato a další fakta o aroganci a avanturismu výše zmíněných Nadbytostí (či Bohů), pozemšťanům dávno známá z jiných důvěryhodných zdrojů, určila náš postoj k Božství se sklonem k nezodpovědnosti a avanturismu. Během 12,5 roku jsme vám vyprávěli o mnoha případech zjevně pošetilého používání ̎Nadměrné pozornosti ̎, které mělo vždy neblahé důsledky pro veškerý život ve vesmíru, o nichž by tito ̎Bohové ̎ samozřejmě nechtěli mluvit. ̎Nové poznání vesmíru ̎ to jen potvrdilo, ačkoli se Guruové a kontaktéři snažili nepříjemnou realitu pro Absolutno s Architektem uhladit diplomatickou neutralitou, novou esoterickou terminologií, hlubokým ponorem do detailů a dalšími prostředky. Jejich úsilí zůstalo do značné míry marné, neboť tito ̎Bohové ̎ navzdory mnohokrát zmiňovanému ̎Nadrozumění ̎ nedokázali přijít s ničím chytřejším, než co se odráží ve skutečné historii této polorozpadlé Galaxie a Sluneční soustavy, a zejména Země, periodicky devastované jejich podniky, a v nelehkém údělu dnešní lidské civilizace. To, čeho jste nyní kolem sebe svědky (a ještě více to, jaký ̎černý mrak ̎ se nad lidstvem vznáší v blízké ̎budoucnosti ̎), je toho nejlepším důkazem, a právě proto tolik potřebujeme okamžitý Zásah Boha Všeho, co jest (kterého nazývají ̎Zdrojem ̎ a o němž nic nevědí), jak se již stalo před více než dvaceti lety! Neadekvátní používání Nadsmyslnosti založené na směšné a rozporuplné ̎smlouvě ̎ mezi Architektem a Absolutnem, o níž si povíme později, přivedlo naši planetu opět na pokraj, jako už mnohokrát v dramatické historii Země.

Než budeme pokračovat v rozhovoru o skutečných příčinách ničivé bakchanálie, která se snesla na lidi a ohrožuje existenci naší civilizace, rád bych objasnil ještě jednu otázku. Na rozdíl od sborového ujišťování, že bohové (či nadbytosti) nemají žádné ego, osobnost a podobně, žádný z nich nedokáže zakrýt existenci takzvané ̎osobnostní vrstvy ̎, od níž se odvíjí jejich skutečný postoj ke všemu. Právě proto se takzvanému Architektovi opravdu nelíbí, že je nazýván destruktivním (a celý jeho systém), a brzy bude požadovat, aby ho Sofos charakterizoval jinak, ačkoli zahrnuje to, co je v ̎Novém poznání vesmíru ̎ otevřeně označováno jako ̎Satan ̎. Vzpomínám si, že před více než dvaceti lety doporučovala známá ̎Ďáblice ̎ L. A. Seklitové, aby ho nenazývala tímto ̎zastaralým ̎ slovem, ale ̎Spojenou koaliční radou počítačových kombinací ̎. Její choť pak navrhl, aby se mu říkalo ̎BOSS ̎, - zkráceně ̎Bůh negativních svazových systémů ̎. ̎Ano, jsem Bůh, ̎ souhlasil ochotně ̎místní ̎ Ďábel, ale pak je oba opravil, že ne všechny jeho systémy jsou negativní. Stále existují neutrální, řekl, ale v důsledku toho se žádný z názvů neujal. Ďáblem zůstal až doposud, neboť podstata se přejmenováním nemění.

Lidem na Zemi se dlouho lhalo, jako by člověk byl ̎korunou stvoření ̎ a nádherný svět, v němž se nacházíme, byl stvořen pro lidské štěstí, přičemž Bůh jej i nás tak miloval, že poslal svého jednorozeného Syna, aby trpěl za nejtěžší hříchy lidí pro jejich spásu, a pro věrné určil ̎ráj ̎ a pro neposlušné připravil ̎peklo ̎. Lhali nám, že naše duše jsou jistě něco láskyplného a vznešeného a že lidi od všelijakých neštěstí chrání neúnavní a Bohu oddaní andělé strážní (ale jaksi nám ̎zapomněli ̎ říci o strážcích mnoha civilizací, většinou ničivých). Obecně by pozemšťané měli věřit jen tomu, co je uvedeno ve ̎svatých spisech ̎, a naplno vykonávat náboženské obřady, být daleko od hříšných myšlenek a skutků a trpělivě překonávat obtíže pozemského života, Pak se každý zalíbí Bohu a potěší archanděly v ̎nebi ̎, za což obdrží dobrou odměnu ještě za života, ale zejména posmrtně, po Velkém soudu, během něhož ̎bude odděleno zrno od plevele ̎, a všechny podobné další věci. Lidé na Gaii, důvěřiví jako děti, takovým pohádkám po celé věky věřili, i když se občas divili, proč vše milující Pán dovolil Ďáblovi a jeho služebníkům, aby po celém světě tak dlouho vytvářeli tolik beztrestného zla; ale Galaktický trikař, který vymyslel a pak lidstvu lstí a silou vnutil tuto duchovní náhražku, měl pro tento stav věcí jistě ̎správné vysvětlení ̎. Právě proto bylo ve všech ̎svatých knihách ̎ zvlášť zdůrazněno, že Bůh takovými životními zkouškami testuje věrnost každého z nás, aby mohl v ̎Soudný den ̎ splatit dlužné. Dnes ti, kteří lidstvu po staletí lhali o ̎obrazu a podobě ̎ a výmluvně ujišťovali, že ̎lidé jsou bohové a mohou všechno ̎, najednou začali o pozemšťanech mluvit hanlivě a obviňovat je téměř ze všech problémů vesmíru, začali je otevřeně nazývat ̎pokusnými králíky ̎ a ̎laboratorními myšmi ̎, ̎čočkami vědomí ̎, ̎pozorovateli ̎ atd. Kromě toho všichni téměř unisono a s nepopsatelným cynismem pokrytecky svalovali vinu za to, co sami způsobili, na lidi, neboť podle nevyslovených pravidel našeho vesmíru se všechna selhání a odpovědnost za ně se obvykle přenáší na ty nejslabší, nejzranitelnější a nejnaivnější. To vše se obvykle maskuje buď potlačováním Pravdy, nebo sladkými řečičkami o Světle a Lásce, a nyní nastal čas, aby se pozemšťané přesvědčili (stejně jako v dobách Lemurie a Atlantidy), že všechny tyto nesmysly nestojí za nic!

U nás se například před několika měsíci konalo další setkání takzvané ̎Hvězdné aliance ̎ a poté i proslulé GFS. Tyto ̎osvícené ̎ civilizace opět učinily ̎těžké rozhodnutí ̎... opět NEzasahovat do toho, co se na Zemi dlouhodobě okupované Temnými silami děje. Je jasné, že ̎vysvětlení ̎ takového kroku je tradičně ještě hloupější než samotný čin, miláčkové! Údajně, pokud skutečně zasáhnou a přinesou lidem Svobodu, kterou před deseti lety slibovali ve svých poselstvích, pak... se na planetě stále najdou lidé, kteří s tím vším budou nespokojeni a pak se proti těmto ̎osvíceným ̎ mimozemšťanům a jejich vládě vzbouří. No, to je k smíchu a k hříchu! Nic na tom nemění, že více než 83 % lidstva v posledních deseti letech přímo či nepřímo volá o pomoc, trpí mocí a nespravedlností ̎iluminátů ̎, kteří ovládli banky, média, mezinárodní kampaně a kteří ukrývají vyspělou technologii, jež by mohla vyčistit Zemi od veškerého znečištění a nakrmit všechny obyvatele planety do sytosti za týden! Místo toho hodlají stále ̎viset ̎ nad hlavami lidstva ve svých ̎korytech ̎ a pravidelně nás povzbuzovat výkřiky ̎Hurá! ̎ a tvářit se, jako by nechápali, že pozemšťané by toto jho už dávno odhodili, kdyby za sebou neměli tváře a ocasy pověstných ̎iluminátů ̎ Drako-Reptoidů a Temných Archontů... Tak o tom bude řeč!

V podstatě z nás dělají blbce, i když jsou si dokonale vědomi všeho, co se děje. Jenže jako obvykle mají košili blíž k tělu. Přímočará Marina Dudina (Moreia) to těm ̎milujícím ̎ pozemským lidem civilizace řekla přímo: ̎Říkáte, že nás máte rádi? No dobře. A co potom? ̎ A pak je to všechno stejné - plané žvanění o Světle a Lásce, zatímco ̎temné ̎ civilizace se na Gaii stále chovají jako páni a vládci pozemských lidí. Je zřejmé, že všichni tito ̎milovníci ̎ se velmi dobře znají s těmi, kteří po tisíciletí tak krutě týrali nebohé lidstvo z povrchu Země, vydávali se za ̎bohy ̎ a prováděli na něm své hloupé experimenty (což se děje dodnes), a pak ho obviňovali ze svých vlastních zločinů a ̎nepovedených experimentů ̎. A to vše řídil nechvalně proslulý Lucifer! (A ten stále tak či onak ̎vládne míči ̎ ve 3D, ačkoli se lidem lže, že tento podvodník už zdaleka neřídí současný scénář Země. Čerstvě z minulosti! ) Ve skutečnosti neexistuje jediný jev, otázka nebo skutečnost, která by nebyla po staletí předmětem záplavy lží a pokrytectví z ̎vyšších rovin ̎, takže ̎iluze existence ̎Světového oceánu lží ̎, do kterého je naše planeta hluboce ponořena, je před lidmi pečlivě utajována.

V dřívějších epochách - v době Hyperborejců, Lemurů a Atlanťanů - trvala pozemská vtělení několik set let v kuse a v jiných, mnohem pohodlnějších podmínkách pro vývoj. Během této doby se mnohým lidem podařilo s podporou mimozemšťanů naučit se to podstatné a pod vedením vzdělaných a moudrých žreců vzestoupit. A pokaždé, když se pozemské civilizace posunuly na vrchol svého vývoje, objevili se na Gaii opět ̎vysoce vyvinutí ̎ Temní, kteří využili své technologické převahy a zákeřného podvodu, aby zničili jednotu lidstva a vše, čeho za mnoho tisíciletí dosáhli. (A jako obvykle i galaktické ̎Síly světla ̎)

Kdo sem tyto Ničitele tak vytrvale a důsledně posílal? Nakonec tito ̎bohové ̎ zašli tak daleko, že ̎dovolili ̎ několika ̎vysoce vyspělým ̎ civilizacím Galaxie vytvořit na Gaii nový druh bytostí smícháním jejich ̎multispirální ̎ genetiky s geny místních hominidů. A proč? Co bránilo těmto ̎chytrým lidem ̎, aby svou genetiku jednoduše přizpůsobili místním podmínkám? Proč ji pak znovu a znovu upravovali, čímž vytvořili ještě omezenější lidstvo? Nebyl to ̎Absolut ̎ nebo nějaký jiný ̎Bůh ̎, kdo nás stvořil, přátelé, ale tito galaktičtí trikaři, vyučeni podvodníkem Luciferem, kteří plnili příkazy toho, o němž budeme brzy mluvit. Tito ničemní stvořitelé pak záměrně pozměnili naši DNA, aby lidi odsunuli k pojídání masa, a další Galaktičtí darebáci (zejména Drakoniáni) pak tuto zmrzačenou DNA také ̎upravili ̎ podle svých vlastních plánů. Jak si nevzpomenout na zjevení Esencí zvaných ̎Bohové zakladatelé ̎, kteří stvořili lidskou DNA v její původní podobě! V onom vzdáleném věku byli očitými svědky tohoto nočního procesu, byli svědky ničení svého díla a vysvětlovali to lidem tím, že do něj nesmějí zasahovat. Kdo nesměl? No přece právě to!

Vše, co si o tomto chování těchto takzvaných ̎bohů ̎ myslím, jsem vyjádřil již před tuctem let v materiálu nazvaném ̎Slovo k zakladatelům ̎ (k dispozici v archivu webu). V tomto ohledu se nic nezměnilo a dnes pouze uvedu jednu z jimi uváděných epizod ze SKUTEČNÝCH dějin Země, v níž nám tito ̎bohové ̎ podali následující svědectví

̎Kolem roku 100 000 př. n. l. se k Zemi příliš přiblížila kometa Annanutak, jejíž ohon narazil do atmosféry a způsobil výrazné ochlazení. Lemuřané byli zvyklí na teplé tropické podnebí a náhlý pokles teploty o téměř 50 stupňů většinu z nich během několika hodin zmrazil. Ti, kteří věděli, co se děje, se spěchali zachránit na moře. Mnozí se vrhli do moře a utopili se. Někteří se pokoušeli postavit podvodní města, ale krajně neúspěšně. Z tohoto období pochází mnoho legend o moři. Elektromagnetické bouře, které následovaly po průletu komety, nakonec způsobily, že se celá Lemurie ocitla pod vodou. Přežilo jen několik málo lidí, kteří se přestěhovali na území dnešní Indie, Indonésie a Austrálie a později na Havaj a Filipíny...

A tady je něco, co dosud nebylo odhaleno a na Zemi bylo pečlivě zamlčováno: za neobvykle blízkým průletem komety stáli obyvatelé Alfa Draka (Drakoniánů). Sérií jaderných výbuchů ve vesmíru záměrně posunuli trajektorii komety blíže k Zemi, aby zničili civilizace na ní existující. Jejich plánem bylo vyhladit existující život na Zemi a poté přistát a získat Zemi pro sebe. Částečně se jim to podařilo, ale přistání v původních tělech na Zemi se ukázalo být mnohem obtížnější než vtělit se do milionů již existujících těl. Stačí říci, že nepříznivá gravitace a směs plynů v atmosféře jim velmi ztížily přežití v jejich reptiloidních tělech. V procesu adaptace jejich přirozená těla zmutovala a zvětšila se, i když celkový počet zůstal malý. Toto bylo poslední období, které dalo vzniknout legendám o dracích potulujících se po Zemi. (Drakoni se pokoušeli ovládnout Zemi i miliony let předtím, ale ze stejných důvodů neuspěli.)

Drakoniáni se nehodlali vzdát snadno, a tak strávili dlouhé roky v laboratořích na palubě vesmírné lodi, kde kombinovali a upravovali různé vzorky DNA, až dospěli k hybridu člověka a draka. Tajemství spočívalo ve vpravení reptiloidní DNA do mozkové oblasti, odkud rychle změnila celý systém. Tato část lidského mozku se dodnes nazývá reptiliánský mozek. Protože mezi vlastnosti této části patří agresivní a soutěživé chování a syndrom ̎bojuj, nebo uteč ̎ určený k ochraně těla, staly se tyto vlastnosti v kombinaci s orionskou DNA obzvláště silné a ovládly doslova celé tělo. Dnes je přibližně 80 % lidské DNA orionského původu. Nebo, možná by se to mělo upřesnit, kříženec orionské a drakonické. To, co je obecně přijímáno jako lidská přirozenost, je výsledkem manipulace s DNA ze strany drakoniánů a následné inkarnace Orionu. Naše primární šablona DNA, na kterou jsme byli tak hrdí, byla zredukována na méně než 20 % celkové DNA lidských bytostí. ̎

M-o-o-o lidé chtěli na Gaii otrockou civilizaci a vytvořili ji pro své ̎úkoly ̎ a hloupé ̎zkušenosti ̎, ale rozpory, které vznikly mezi žalostnými tvůrci a ostatními galaktickými kolemjdoucími, se následně změnily v ničivé války, utrpení a zničení obrovského množství živých bytostí. To vše vyústilo v to, že tytéž konfliktní strany nyní žárlivě pozorují dění na planetě, zlostně reagují na výpady svých protivníků na nejrůznějších ̎galaktických poradách ̎, ale nechtějí se pouštět do boje, protože ̎místa ̎ ̎poražená ̎ v minulých střetech jim stále bolestně připomínají minulost. Dokonce ani proslulá Aštarská flotila už nad námi nelétá jako před deseti lety, protože všichni tito ̎galaktičtí hrdinové ̎ jasně ukázali, že takovou lacinost si lidstvo nemůže ̎koupit ̎, protože se už dávno poučilo z Luciferových ̎lekcí ̎. Proto jejich blábolení o Světle a Lásce nyní nahradily zlomyslné narážky na to, jak lidstvo údajně nepochopilo to a neudělalo ono, a proto si zaslouží ̎očistu ̎ v té nejdivočejší podobě! I to je lež a ohavnost, drazí, neboť současné lidstvo Země oni spolu s Temnými civilizacemi SPECIÁLNĚ energeticky a geneticky, jakož i mnoha jinými způsoby zmrzačili, takže lidé nic nevědí a nechápou.

Za tímto účelem také zkrátili lidem dobu jejich pozemské inkarnace a pak je také oklamali tím, že jim vnutili všechny dezinformace a předsudky, které jsou dnes základem naší ̎vědy ̎ a ̎náboženství ̎. Takto (jak ̎světlí ̎, tak ̎temní ̎) společně přivedli planetu a pozemšťany do současného žalostného stavu a nyní bezostyšně lžou a překrucují, jen aby odpovědnost za to přenesli na samotné oklamané a zmrzačené pozemšťany! Využívajíce dobroty, důvěřivosti a naivity lidstva, v minulých desetiletích drze vyzývali lidstvo, aby ̎přijalo odpovědnost ̎ za to, co sami způsobili, pod záminkou, že na Zemi století za stoletím provádějí ̎experiment duality ̎ neboli ̎experiment mírového soužití různých forem života s různými, ne-úrovněmi vědomí ̎. Ve skutečnosti byli jen TROCHU ̎hloupí ̎, když se snažili obejít Velké zákony rozumu, ale jako obvykle to nevyšlo a všichni tito pomýlení experimentátoři teď přemýšlejí, co si počít s negativními důsledky Luciferova pošetilého podniku, který, jak se dalo očekávat, naprosto selhal.

Asi před třinácti lety se tento průkopnický podvodník jednou odhalil a přiznal, že: ̎Dualita je dobrá věc, ale musí se aplikovat na ty, kteří necítí lítost ̎. Přesně to měl tehdy na mysli! Ostatně ani samotná dualita ve světě 3D Země neexistovala, přátelé, neboť má svá vlastní pravidla používání. Lucifer tyto normy záměrně překročil, čímž na mnoho tisíciletí proměnil planetu v říši Temnoty, a dnes v našem světě vládne opravdové šílenství, neboť Destruktoři toto ̎procento ̎ ještě zvýšili. S vědomím, že ani to je neomlouvá, a samozřejmě bez toho, aby přišli na chytřejší myšlenku, se Galaktičtí ničitelé opět uchýlili k tomu, že veškerou tíhu odpovědnosti za svou novou hloupost přenesli na pozemské lidi, a opět tuto drzost zakrývají falešnými záminkami a ̎vysvětleními ̎, která jako obvykle nestojí za nic!

A co lidé? Lidé na Gaii století za stoletím prostě přežívali, jak nejlépe uměli, zachovávali a chránili Světlo v hrozných podmínkách Luciferova bezmyšlenkovitého ̎experimentu ̎- řízeného... Naštěstí ještě ne všichni v tomto vesmíru ztratili svědomí. Například jeden z významných představitelů nového systému Guru, ctihodný mistr Panteleimon, ve svém channelingu z 18. května 2016 prostřednictvím kontaktéra Sophoose uvedl: ̎Ačkoli samotné civilizace velmi často říkají, že si za ten či onen směr svého vývoje může lidstvo samo, ve skutečnosti tomu tak není.

Je to tak, přátelé! A žvásty nejrůznějších bezohledných subjektů kolektivního i individuálního vědomí o jakési ̎vině ̎ lidí jsou záměrným nesmyslem! Dnes to vypadá obzvlášť směšně, protože současně se po planetě ve vlnách šíří informace, které svědčí o tom, že pozemšťané by sami nic takového nedokázali, i kdyby měli takové přání. Je zřejmé, že vinu za vše, co se stalo (a co se děje nyní), nenese současné lidstvo na Zemi, ale ti, kdo ho stvořili tím nejničivějším způsobem a s těmi nejhoršími úmysly, když ho postavili do krutých podmínek hloupého ̎experimentu ̎ Lucifera, který je sám jen bezvýznamným vykonavatelem vůle tisíckrát mocnějších, agresivních a zlovolných Ničitelů. Obecně řečeno, po celých 12,5 tisíce let existence dlouho trpící ̎páté rasy ̎ nám bylo ̎shora ̎ záměrně a drze lháno. Ale konečně nadešel čas zvednutí závoje Lži, a proto je dnes lidem na Zemi k dispozici vše, co bylo lidem tak dlouho zatajováno.

Mimochodem, již mnoho let dostávám neustálé výhrůžky kvůli svým materiálům, protože již dlouho žiji pod neustálými útoky Temných sil, které stále více zuří a snaží se zastavit naši práci. Tyto zlovolné a agresivní tendence jsou pochopitelné, neboť naše publikace jim ̎stahují kalhoty ̎, čímž se pozemšťanům obvykle jeví v té nejnepřitažlivější podobě, v jaké vypadají ve skutečnosti. Před rokem jsem byl já sám i celá moje rodina opět vystaven jejich systematickému a zničujícímu útoku, ale přežil jsem díky zásahu nového Učitelského systému. Tato konfrontace trvala téměř do novoročních svátků, zhubl jsem asi 30 kg, a posledních pět dní jsem nespal, uvědomil jsem si, že tímto tempem to jde do rozkladu, nicméně v nejdramatičtějším okamžiku boje s divokými kvantovými tvory, které destruktivní civilizace cíleně přitahují k dosažení kýženého, jsem byl nucen odvolat se k Vyšším silám, jasně a klidně vysvětlil svůj postoj ke všem zásadním otázkám. Brzy přišla nabídka spolupráce ze strany Učícího systému, kterou jsem s povděkem přijal, načež došlo k dalším změnám a nakonec se situace normalizovala a brzy se změnilo i kurátorství. Je jasné, že ̎civilisté ̎ jsou stále nablízku a neustále vznášejí požadavky na takzvanou ̎destruktivní výměnu energie ̎, ale kurátor ze Systému učitelů bděle kontroluje, co se děje, a nedovoluje jim, aby se na mě ̎houfně ̎ vrhali a váš pokorný služebník je na oplátku utloukl energií. Každopádně z tohoto běsnění nic nebylo, drazí! Já a moje rodina se stále nebojíme smrti, zkázy, nemocí a další ̎zkázy ̎, i když jsme to všechno loni zažili ̎na hraně ̎. Přesto dál nazývám světlo světlem a hovno hovnem, protože nikdo... NIKDO mi nebude říkat, co si mám myslet, říkat a dělat!

Proto se stále pohybujeme v tématu a začínáme tím, že všechno, co se na Gaii stalo za poslední desetitisíce let, i to, co se na ní děje dnes, je přímo odvozeno od pochybných ̎smluv ̎ uzavřených v našem konfliktním a konflikty zmítaném vesmíru. Tyto podivné a nezodpovědné dohody mezi superbytostmi (především mezi pověstným Architektem a Absolutnem) vypadají, jako by byly uzavřeny ve stavu deprese nebo pod vlivem těch destruktivních faktorů, které jsou popsány v knize ̎TAO. Cesta vzestupu ̎. Jinak je těžko pochopitelná takzvaná ̎smlouva ̎, podle níž se ̎mladý ̎, ambiciózní a nekompromisní ̎Architekt ̎ poté, co se nabídl, že se od ̎zkušeného ̎ a prověřeného ̎Absolutna ̎ naučí umění tvořit, dohodl, že zničí a po svém přepracuje vše, co tento ̎Bůh-Otec ̎ stvořil.

Dobré, pokud ̎mladý ̎ Nadčlověk touto dohodou mínil něco skutečně moudrého, novátorského a užitečného pro Vesmír, ale veškerá jeho ctižádost se projevila v úmyslu překonat svého ̎starého ̎ Mistra alespoň v mistrovství tvoření. Jenže v žádném případě, miláčkové! Podle jejich podivné dohody má tento údajný ̎Syn ̎ a ̎Učeň ̎ právo přetvářet, ničit, rozbíjet a poškozovat vše, co Absolutno stvořilo (což činí až do současnosti), a Země je planetou, kde tento proces nabyl skutečně debilní podoby. Za tímto účelem si proslulý Architekt vyjednal ̎právo ̎ dělat si v našem vesmíru, co se mu zlíbí, včetně vytváření obrovského množství civilizací, které často staví proti sobě v krvavých válkách trvajících miliony let, jako se to dělo a stále děje v ̎orionské ̎ větvi Galaxie. (Toto záměrně organizované krveprolití mezi plazy a humanoidy se nazývá jejich ̎hra na integraci polarit ̎. V budoucnu se tímto tématem budeme zabývat podrobněji).

Činí tak prostřednictvím systému ̎Hlavního Determinátora ̎ (jeho ̎dceřiná ̎ Mysl se v terminologii nového systému nazývá Guru, my mezi sebou tohoto agresivního boha nazýváme ̎Hlavním ničitelem ̎). Především prosazuje extrémně zlé a destruktivní civilizace (včetně těch, které jsou často označovány jako satanské) za cenu utrpení, útlaku a úplného nebo částečného zničení mírumilovných a milujících bytostí tohoto vesmíru. Stručně řečeno, celý systém tohoto takzvaného ̎Architekta ̎ dokáže pouze měnit přirozené v nepřirozené, harmonické v disharmonické, nádherné v odporné, přirozené v umělé a prospěšné ve škodlivé, ničit přírodu stvořenou ̎Absolutnem ̎, zabíjet veškerý život, otravovat zemi, vodu, vzduch, vydávat vše toxické za použitelné atd. Takovým činnostem se v našem Vesmíru říká ̎zkušenost ̎ (i když ve skutečnosti by se to mělo nazývat jinak) a vedou k předvídatelným důsledkům, včetně zmrzačení a podvedení, kterým začíná v plné míře čelit dnes lidstvo z povrchu Země.

Jak si tedy tyto Nadbytosti rozdělily své funkce v našem vesmíru? (Je třeba mít na paměti, že naše ̎místní ̎ Absolutno se podílelo i na stvoření jiných a že existuje mnoho odrůd vesmírů vytvořených na základě různých principů, poměrů a účelů. A ̎Architekt ̎ má také své vlastní ̎vesmíry ̎... i o tom si povíme později). Náš přehled začneme ̎Absolutnem ̎, neboť hlavní funkce stvoření si přirozeně musel ponechat pro sebe. Ačkoli je v ̎Novém poznání stvoření ̎ prezentován jako ̎Nejvyšší inteligence ̎ a ̎Nejvyšší základ ̎, přesnější by bylo nazvat ho ̎Trpitel ̎, který souhlasí s tím, že bude pasivně přihlížet, jak ̎mladý ̎, ambiciózní Architekt bude záměrně ničit a poškozovat to, co stvořil, místo aby se učil takové věci vytvářet. Zvláštní role, samozřejmě, nicméně byl to právě ̎Absolut ̎, kdo stvořil potřebný počet galaxií, umístil do nich hvězdné soustavy a nejrůznější světy, z nichž některé naši astronomové mohou spatřit dalekohledem, ale nemohou pozorovat obrovské množství jiných vesmírných objektů, které se nacházejí v mnohem vyšších či nižších dimenzích. Zejména to, co astronomie předkládá lidem jako pouhý článek dnešní ̎akademické vědy ̎ pod vedením a kontrolou tajné pozemské vlády, je pouze malá viditelná část sluneční soustavy, v níž Země sídlí. Žasli byste, kdybyste znali její skutečný obsah! Absolutno to všechno stvořilo podle zákonů a pravidel stanovených nadřazenými Inteligentními systémy a v pořadí, v jakém předpokládalo vznik galaxií, hvězd, planet, vznik hustot odpovídajících různým rozměrům a možnostem výstavby prostorů, jejich vzájemné propojení s kategoriemi času atd. Mimochodem, za vývoj a prožívání Duší v našem vesmíru je rovněž zodpovědné Absolutno. On určuje jejich úkoly v průběhu inkarnačních vln neboli ̎výsevu ̎, jak jsou nazývány v ̎Novém poznání o vesmíru ̎.

Zdroj: www://oleg-zemlyanin.org

Zpět