2977 Plejáďané: rozsáhlá síť světla Christine Day

[ Ezoterika ] 2022-08-15

Milovaní, zdravíme vás,

Kostky jsou vrženy... ve vaší Zemi se otevírá proces zrození posvátných environmentálních formací. Existuje obrovské světlo, jako síť, která byla uvolněna napříč planetou a kuje vyšší energetickou rezonanci po celé planetě a otevírá božské vyrovnání posvátných struktur, které se mají projevit z tohoto rezidentního vesmíru na Zemi.

Vibrační expanze z magnetického jádra se opět posouvá a vytváří se vyšší rezonanční spojenectví mezi pozemskou rovinou a tímto rezidentním vesmírem. Univerzálnímu Božímu vědomí bylo umožněno sladit se v posvátných strukturách vaší planety, čímž se poprvé v historii planety vytváří posilující a zásadní multidimenzionální energetické "pouto" se Zemí. Toto zarovnání, které bylo vytvořeno, je přímo zodpovědné za světelný prostor, který v současné době každého z vás individuálně uvádí do vyšší úrovně posvátné rezonance Já. Tato vyrovnání se zformovala jako součást předem určeného dění a umožňují rychlý posun vědomí všem, kteří jsou připraveni být vypuštěni do posvátných prvků Domova.

Pro ty z vás, kteří se rozhodnou znovu se sladit s čistým stavem osvobození a Pravdy, který existuje ve vašich Srdcích, přichází čas zjevení.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/13/saint-germain-the-secret-language-of-life/

Zpět