1688 Země a Mars - dvě fronty tajné války Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2016-05-27

Dlouhou dobu lidstvo trápila otázka, zda jsme ve vesmíru sami. Tato otázka byla často kladena zejména v souvislosti s Marsem, naší nejbližší planetou. Mars je v současnosti považován za nejlépe prozkoumanou planetu hned po Zemi. Čím více se však studuje, tím více záhad se ukazuje. V poslední době se začaly objevovat zpovědi těch, kteří se k utajení hlásili. Mnohé z nich to stálo život a mnohá přiznání byla falešná. Možná ne náhodou, ale proto, aby i nadále skrývali pravdu. Lidé si už dávno zvykli považovat mnoho věcí za fikci, takže i kdyby jim byly předloženy důkazy o jejich skutečné existenci, považovali by je za podvrh. Takto je nastavena jejich psychika, kterou po generace vychovávají ti, kteří těží z toho, že lidi drží v nevědomosti.

Dnes bych se chtěla více věnovat současnosti.
Fialová obloha je stále světlejší a světlejší a rudá poušť pomalu žloutne. Z podivných vysokých hor pokrytých hnědým prachem nebo pískem se plíží dlouhé stíny. Obloha byla nyní téměř modrá jako na Zemi a rudost pouště zmizela, objevila se šedožlutá krajina a neuvěřitelně vysoké pásmo skal. V dálce byla vidět pyramida, téměř pohřbená v prachu, u jejího úpatí seděla Sfinga. Sfinga měla ženskou tvář. Byla obrovská. Pozemská je asi pětkrát menší.

Dostala jsem se do obrovské haly, spousta obrovských sloupů s kamennými pupeny. Hala je ozářena modrým světlem, kdesi hučí voda, je to celý vodopád který se hlučně valí do koryta podzemní řeky, která se ztrácí v dalším temném tunelu. Objevila se loď s prohnutou přídí a vysokou zádí se zelenými světly. Byla to zvláštní loď. Měla jen tvar věže, ale ve skutečnosti byla pevná, bez paluby, odlitá ze zvláštního duhového kovu. Obrovská kovová kapka ve tvaru lodi. Příď a záď však vypadaly jako rozkvetlé květiny nebo egyptský papyrus. Odlepila se od vody a přelétla ke mně. Vyslala bílý paprsek a objevili se dvě postavy. Jednou z nich byla kočka s dlouhým lidským oblečením a lidským tělem. Měla jen kočičí hlavu, ale její obličej byl téměř lidský, pokrytý jemným šedým chmýřím. Její obrovské žluté oči vypadaly měkce a vyzařovalo z nich teplo. Na krku se jí skvěl zlatý náhrdelník se zelenými kameny a celé tělo měla schované v těsném tmavě zeleném overalu. Iluzi dlouhého roucha vytvářela vlající bílá látka pláště s jakýmsi velkým ornamentem na okraji.

Vedle kočky stál světlovlasý vousatý muž v dlouhém přepásaném oděvu vyšívaném slovanskými vzory. Kočka vydávala hrdelní zvuky, pronášela hudební fráze ve svém jazyce a upřeně na mě ″mluvila″ tiše nebo telepaticky, ale už mým hlasem. ″Vstoupili jste do podsvětí planety Aar, nebo jak vy říkáte, Marsu. Tato planeta není tak klidná a krásná, jak se nyní může zdát. Hrozí zde mnoho nebezpečí. Dochází zde k vojenským střetům. My, zástupci různých vesmírných ras, jsme sem přišli z různých vzdálených i blízkých světů, z různých planet a hvězdných systémů, abychom se postavili na odpor invazním armádám černých civilizací z protisvěta. Přišli jsme vytlačit Nifilim (Anunnaki) neboli nibirskou civilizaci, protože jejich domovem je Nibiru. Tato civilizace a její vazalové, které znáte jako Zety ze souhvězdí Ceti, stejně jako řada dalších agresorských civilizací reptoidní a hmyzoidní větve Anunnaků, ovládli sluneční soustavu a obsadili některé z jejích nejdůležitějších uzlů, krystaly. Stalo se to v dávných dobách, kdy staré Rádžovo Slunce a planeta, kterou znáte jako Faeton, byly zasypány kameny z protisvěta. Změněná pole galaxie a sluneční soustavy dlouho držela informace o této katastrofě mimo naše světy. Během této doby se černí agresoři zmocnili mnoha portálů a klíčových uzlů na planetách sluneční soustavy. Možná se divíte, proč od té vzdálené doby až do vašich dnů ještě nikdo nedokázal agresory vyhnat a zničit. Odpovídám - právě proto, že mají v rukou tyto důležité body vašeho světa, které mohou při jakémkoli našem přímém zásahu a plnohodnotném střetu přes noc odpálit a zcela zničit život na Zemi i zde a také prorazit portály do vzdálených světelných světů vesmíru. Proto, jak byste řekl, existuje poziční válka a zadržování, dokud nenastanou určité podmínky, za kterých bude protiútok agresorů nemožný. Vytvoření těchto podmínek je však velmi náročné a rozsáhlé. Rozsah si prostě nedokážete představit. Na jeho vytvoření však usilovně pracujeme. A doufáme, že výsledek je již blízko.

Při časté komunikaci s lidmi Země si všímáme, že nejste schopni vnímat rozsah těchto prací a požadujete, abychom se okamžitě zapojili do boje a zničili agresory, aniž byste si uvědomovali, že to povede k nevyhnutelnému zničení celého vašeho světa. Vidíte nás buď jako všemocné bohy, supercivilizaci, která dokáže cokoli přes noc, nebo jako pro vás zbytečné tvory. Ve vesmíru však žádní všemocní nejsou. Každý má své schopnosti. Temný svět je velmi mocný. A všechno má svůj čas. Ve vesmíru a ve vašem světě existuje mnoho faktorů, které si neuvědomujete a které mnozí z vás ještě nejsou schopni pochopit, i když si myslíte, že ano. Nepovažujeme vás za méněcenné. Temní agresoři vás jednoduše izolovali a zbavili schopnosti vnímat většinu toho, co existuje. A jen několik z vás, kteří překonali svou podstatu a dosáhli, jak říkáte, osvícení, jen ti budou schopni pochopit všechny příčiny současné situace ve vašem nejbližším prostoru.

Ale o tom vám dnes nechceme vyprávět. Chceme vám odhalit alespoň to, co je některým pozemšťanům již částečně známo a co před vámi tají. Chceme prolomit vaši informační izolaci, kterou už bohužel z velké části nevytvářejí sami Anunnaki a jejich vazalové, ale samotní pozemšťané, kteří se stali vazaly Anunnaků a kteří ovládají váš svět prostřednictvím peněz a mocenských pozic. Doprovodíme tě ke kněžce a strážkyni starobylé civilizace Aar neboli Orei, jak říkali předkové tvého lidu Hyperborejci, neboli Marsu, jak nyní nazýváte tuto planetu. Zůstalo jich jen velmi málo. Poslední Marťané zde přežívají pod naší ochranou, obklopeni základnami nepřátelských agresorů, které jsou rozesety po celé planetě. Nejcennější oblasti a znalosti starověké civilizace jsou však v bezpečí. Koalice světlých civilizací zde vybudovala několik velkých základen, aby tento svět chránila a oživila tuto planetu, pokud je to možné.

Přesunuli jsme se kus po řece. Široká řeka pomalu valila své vody k majestátním zlatým pyramidám a obrovské stavbě z obřích kamenných kvádrů se sloupy. Na druhé straně řeky stála další pyramida, souvislé kamenné schodiště zdobené geometrickými ornamenty. Pak se řeka ohnula a před námi se objevil ostrov, celý pokrytý zelení. Skrz zeleň stromů byla vidět obrovská zlatá kopule vysokého chrámu nebo paláce. Starobylý chrám Aar a úložiště starobylých knih marťanské civilizace. Chrám připomíná obrovskou buddhistickou pagodu a slovanský chrám zároveň. Stavba se svou vysokou zlatou věží sahala daleko vzhůru a ztrácela se v oblaku mlhy. Krajková pagoda organicky přecházela v monumentální kamenné zdi z obřích masivních bloků, jako jsou prastaré megality na Zemi. Všechny tyto kvádry však byly posety vazbou ornamentů připomínající něco slovanského. Monolitické desky chrámových dveří se před námi pomalu začaly vysouvat a my jsme vpluli dovnitř.

Vysoká žena byla oblečená v bílém hábitu až na zem s ozdobným lemem po stranách. Pončo bylo přepásáno širokým, rovněž zdobeným páskem, který se provlékal otvory v pase. Žena byla spíše snědá, ale světlých očí. Tmavě hnědé vlasy měla stažené zlatou obručí a pestrou stuhou. Na okamžik mi připomněla starověkou mayskou nebo možná egyptskou kněžku, ale ornamenty na jejích šatech byly slovanské.

Světlo se odráželo od obrovské zlaté zdi v dálce. Zeď je vyrobena z tisíců a tisíců zlatých destiček. To jsou knihy. Zlaté desky z různých období. Některé z nich byli po katastrofě v Aaru přeneseny na Zemi. Některé jsme zdědili po civilizaci z planety Faethon. V dávných dobách se přepsali všechny marťanské uzlové knihy do zlatých desek. Na Zemi, když lidé ztratili technické možnosti psaní na takové desky, si znovu vzpomněli na uzlové písmo. Byli to předkové indiánů a vaši předkové. Vaši předkové byli původně stejní. Teprve smíšení s ostatními rasami ve vesmíru dalo vzniknout mnoha národům na Zemi a také nám zde. My sami jsme sem přišli před pěti miliardami let z různých světů, smísili se a vytvořili novou rasu Aarů. Pak se k nám přidali Faetoni. Není tedy třeba hledat domov předků. Všichni máme stejný - vesmír. Všichni jsme příbuzní, i ti, co vypadají jako zvířata. Všichni pocházíme z různých rodů a linií. Zdroj všech počátků je však jeden. A pouze ti, kteří vznikli v odrazu Původu a zkopírovali od světlých ras, se stali netvory z antisvětů.

Po velké katastrofě Faethonu a Venuše jsme přijali uprchlíky, ale i my sami jsme museli utéct do kobek. Tak tomu bylo po dlouhá období. Někteří z nás pak přiletěli na Zemi a také se tam smísili s uprchlíky z Faetonu, kteří tam přiletěli. Tak jsme se na Zemi stali Lemuřany. Tam, na Zemi, jsme se smísili s Telurijci, kteří žili na území vaší Antarktidy. Naši potomci z Telluriánů osídlili budoucí Ameriku (a později se smísili s potomky Lemuriánů ze země Mu a stali se předky vašich Indiánů).

Pak ale opět přišly potíže. Obrovská planeta černých draků napadla náš svět a opět zničila Mars, který se nám podařilo částečně obnovit po výbuchu Raja slunce a Faetonu. Začaly velké války draků světla a temnoty. Světelní draci přišli na Zemi a k nám, do Aaru. Země měla svůj vlastní příběh, my jsme měli svůj vlastní. Všude však šlo o bolestný boj s temnými agresory a o přežití.

Ale co mluvit o minulosti. Neznáte ani současnost, je před vámi skryta. Černá civilizace Nibiru od nepaměti obývá okolí Saturnu a Země a přišla k nám na Aar. O něco později přivedli Anunnaki do Sluneční soustavy své vzdálené vazaly ze souhvězdí Seti. Říkáte jim Šedí nebo Zetové. První předkové Zetů přišli na Zemi během Dračího věku a vybudovali kosmodrom na náhorní plošině Nazca. Pak na dlouhou dobu opustili galaxii a byli vyhnáni civilizací ze systému Polární hvězdy. Anunnaki nemohli být vyhnáni díky jejich starobylým základnám na hoře Kailaš v Tibetu, na Měsíci, na planetě Gloria a uvnitř Země. Anunnaki jsou velmi nebezpeční a v případě přímého boje mohou vyhodit Zemi do povětří.

Bohužel se jim podařilo vytvořit křížence našich potomků a zvířat. Tak se většina moderních pozemšťanů stala otroky systému Anunnaků, na jehož vrcholu stojí Anunnaky vyvolení kříženci lidí a samotných Anunnaků, tedy ″Bohem vyvolený lid″. Po staletí přebírali moc ve všech zemích a nakonec začali vládnout lidem. Šířili své pokřivené učení a vytvořili mezi pozemšťany otrocká náboženství. Tato náboženství jsou speciálně sepsaná Anunnaky. Chtěli, aby jako jediná kniha na Zemi zůstala bible. Ostatní spisy a vědomosti byly zničeny nebo ukryty strážci světla před zničením. Celé generace lidí vyrostly na falešných naukách a už nedokážou vnímat svět jinak.

Aar napadly hordy obřího hmyzu. Je to nízce vyspělá civilizace, organizovaná jako mraveniště nebo včelí úl, s velkou královnou a nemilosrdnými bezduchými zabijáckými vojáky. Stále tu byli nějací černí reptoidi, které jsme vykázali do vzdálených prázdnot, bylo jich však málo. Hmyz představoval hrozné utrpení. V kobkách napůl sežrali náš přeživší svět. Nahoře jsme ještě nestihli vytvořit obyvatelnou atmosféru. Plánem Anunnaků bylo, aby nás tu hmyz všechny sežral a uvolnil území pro ně a naše vědomosti. Na Zemi je méně zaznamenaných znalostí a většinou se jedná o kopie našich knih, takže je pro ně snazší je vyhodit do vzduchu než Mars. Proto je otevřená válka o Zemi tak nebezpečná. Zde chtějí nejprve dostat knihy, které jsme shromáždili a sepsali my, Faetonci a mimozemšťané z různých světelných světů, a pak chtějí všechno rozbít na prach. Naši kněží-vědci pečlivě zaznamenali vše, co světelné civilizace přinesly. V poslední době jsme přepsali knihovnu zlatých desek na živé krystaly, takže tyto znalosti se nikdy neztratí. Kopie krystalů byly rozeslány do všech světů koalice světelných sil. Tato knihovna je však stále do jisté míry primárním zdrojem. Nyní je hlavním cílem Anunnaků na Marsu. Aby toho dosáhli, přivedli zety ze souhvězdí Seti zpět do našeho světa, protože hmyz selhává a je námi a našimi pomocníky ze světelných světů zadržován. Hmyz byl již z mnoha oblastí Marsu téměř zcela vymýcen. Kromě toho se nám podařilo vytvořit atmosféru vhodnější pro život.″

Kněžka mě vedla vysokými vyřezávanými a vzorovanými sály chrámu do jakéhosi dlouhého tunelu. Zde jsme se zastavili a kamenná deska se za námi zavřela. Podlaha se pomalu sunula vzhůru. Za průhlednými stěnami tohoto ″výtahu″ se mihotaly kamenné bloky. Zastavili jsme, deska se odsunula a do očí mi dopadlo jasné sluneční světlo. Před námi bylo zelené údolí. Mezi kopci se klikatila řeka. Na okrajích údolí za mlhou byly vidět obrovské hory až k nebi. Jejich kamenné římsy se terasovitě svažovaly k řece. Někde v ohybu se nacházely kulovité stavby a opodál velká pyramida a za ní celé město kulovitých staveb. Na obzoru nad městem se vznášel stříbřitý disk kosmické lodi.

Toto místo se jmenuje Marinerova soutěska, tady se snažíme žít na povrchu. Pomáhají nám naši hvězdní bratři. Část rokle ohradili speciálními poli. Chrání tento svět před pohledem zvenčí, Anunnaki, hmyz a Zetové se přes něj nedostanou. Nemají živé vibrace duše, které mají světelné bytosti vesmíru. Celý náš svět je chráněn stejnými poli. V poslední době nás však opět přepadla hrozba. Tou hrozbou jsou... pozemšťané.

Nejde o to, že by vaši průzkumníci mohli zničit náš svět. Nemají technologii, která by překonala obranu Světlých světů. Ale stále mají duši. Právě toho chtějí Anunnaki využít, aby prolomili naši obranu. Nakonec podle programů Anunnaků by pozemšťané neměli mít duše jako Zetové, ale zatím využívají její přítomnosti proti našim přístrojům, zaměřeným na odrážení útoků přístrojů a bytostí bez duší, což jsou všechno zástupci temných světů antisvěta.

Pozemšťané už dávno chodí po Marsu. Jsou to služebníci anunackých lidí, kteří vám vyprávějí o některých marťanských projektech jako o programech budoucnosti. Tato ″budoucnost″ je již dávno minulostí. Během vaší poslední velké války unesli Zetové na příkaz Anunnaků jistého pozemšťana a nařídili mu, aby na severní straně Marinerské soutěsky shodil anunnackou zbraň. Za tímto účelem byl umístěn do kapsle s bombou. V hypnóze stiskl spouštěcí panel. Bomba s mužem pronikla do našich polí, zatímco bomba bez člověka by se při styku s nimi jednoduše rozplynula. Pak nastaly velké potíže. I tady vypukla válka. Ten člověk zemřel, takový byl plán Anunnaků. Na lidi se dívají jen jako na zdroj, stejně jako Zetové, kteří mají stále za cíl vytvořit vlastní hybridy s lidmi, protože se sami svými genetickými experimenty dovedli k neschopnosti reprodukce. Nyní si jen prodlužují život na úkor orgánů, včetně těch od pozemšťanů.

Během vaší války zde na Aaru (Marsu) došlo k přímému střetu koalice světelných civilizací, mezi něž patří i naše starobylá rasa a Zety. Anunnaki se do boje nezapojili - poslali své vazaly. Podařilo se nám odrazit úder a téměř osvobodit Mariner. Mnoho domorodých Marťanů chtělo základny Zetů z Marsu zcela vyhnat a některé z nich byly zničeny. Mezitím však na Zemi došlo k prvním jaderným výbuchům. Zety doručili zprávu od Anunnaků, že pokud neuzavřeme příměří, bude celá Asie zničena výbuchem sopek v Tichomořském ohnivém kruhu. Utrpení Země nás zastavilo. Uvědomili jsme si, že Anunnaki předali tajemství jaderných zbraní pozemšťanům, a ti se mohou vyhodit do povětří z nevědomosti, a pokud jsou navíc indoktrinovaní, stane se z toho strašlivá zbraň sebezničení...

Po vaší válce poslali Anunnaki Zety, aby kontaktovali vládu USA. Dokonce i během války se k Anunnakům dostali Němci. V Antarktidě byla vyčleněna základna Anunnaků pro němce - Nové Švábsko. Německo však bylo poraženo, Nové Švábsko bylo pro pozemšťany rychle uzavřeno a Němci, kteří v Novém Švábsku zůstali, se začali připravovat na odlet na Mars jako útočníci na náš svět. Bylo jich však málo, mnohé z nich si Zeta vzali na své experimenty, a některé zanechali Anunnaki v Antarktidě, aby zde experimentovali s vytvořením izolované lidské společnosti.

Mnozí z těch, kteří znali tajemství Antarktidy, přešli do USA. Anunnaki pak začali považovat Zemi za svou údernou zbraň. Když tam havarovala průzkumná loď Zetů, udělali lidé Zetům to, co Zetové obvykle dělají lidem - vykuchali je pro pokusy. Anunakové tedy vyslali Zety do USA, aby navázali kontakt s pozemšťany ovládanými Anunnaky, tedy s ″elitou″ na Zemi, kterou vyšlechtili Anunaki. . Zety proto kontaktovali amerického prezidenta Eisenhowera. Byl však potřebný pouze pro úřední dokumenty. Anunnaki se již dávno dohodli s vaší stínovou ″bohem vyvolenou″ vládou západního světa. Eisenhower jako zástupce pozemské rasy formálně podepsal jménem celé planety Země dokument, který Zetům povoluje budovat na Zemi základny, většinou však na půdě USA, unášet pozemšťany a experimentovat na nich s cílem vytvořit hybridy. Na oplátku se Zetové zavázali poskytnout svou vojenskou a populační čipovací technologii, která všechny lidi napojí na jednotné řídicí centrum. Tento systém je pro společnost Zeta zásadní. Tento systém chtěli Anunnaki zavést na Zemi rukama Zetů. Veškerá vláda nad Zetami se sbíhá v rukou Anunnaků. Pozemšťané jsou pro ně stále nepředvídatelní. Eisenhower oficiálně ″prodal″ Zemi a pozemšťany, aniž by k tomu měl jakoukoli pravomoc nebo právo, s výjimkou tajné vlády pozemských oligarchů, kteří si uzurpovali moc. Tak se jim říká.

Od té doby založili zetové na Zemi řadu základen. Jakémukoli otevřenému zásahu světelných civilizací brání vydírání, které jim umožňuje udržet si kontrolu nad Zemí vzdálenou umělou planetou Gloria. Kdyby se totiž tato planeta, která je za Sluncem na stejné oběžné dráze jako Země, i jen pohnula, čekala by Zemi největší katastrofa.

Na základnách zřízených po dohodě s Američany provádí Zeta své experimenty. Ti na oplátku na příkaz Anunnaků předali americké přísně tajné službě svůj starý teleportér a naučili na něm lidi pouze jednu operaci - přesun na Mars a zpět bez lodi Od té doby jsou marťanské základny Anunnaků a Zetů předmětem utajované služby některých amerických vojáků. Všichni se hlásí k Anunnakům a vedou agresi proti původnímu obyvatelstvu Marsu, přičemž mimochodem ničí i kolonie civilizace podobné hmyzu nízkého stupně. Ty jsou nyní již zbytečné jak pro Anunnaky, tak pro části inteligentních Reptoidů a jejich zvířat, dinosaurů, kteří řádí v hlubinách. Jsou vyzbrojeni zbraněmi Zetů, ale mají zbytky živých duší, a proto jsou nebezpeční. Jejich duše se totiž stávají pouhými vězni a vykonávají vůli druhých. Naše systémy je uznávají jako duše, nikoli jako stroje bez duše, a ne vždy tak chrání. Mnoho našich vědců a koaličních pomocníků nyní vymýšlí nové obranné prostředky.

Hamižní pozemští služebníci Anunnaků na samotné Zemi sní o založení marťanských kolonií, aniž by si uvědomovali, že pracují pro Anunnaky. Myslí si, že jsou také vyvolení a velcí lstivci, kteří mohou Anunnakům vyrvat Zemi, a proto si na Marsu budují tajné základny s využitím technologie Zetů, i když jsou stále pod kontrolou Anunnaků.

Vyslanci Anunnaků jsou natolik zvyklí myslet jen na sebe, že jim bude jedno, co se stane s Marsem a naší civilizací. Přesto jsme ve skutečnosti spojeni. Jsme závislí jeden na druhém. Zničení naší civilizace povede ke zničení Země. V samém středu pokladnice Marsova chrámu totiž stojí velký krystal, který udržuje rovnováhu živlů. Pokud bude zničen, Mars i Země budou zničeny přes noc. A pokud se stejný krystal zničí na Zemi, stane se totéž. Zatím však nepadl do rukou Anunnaků a jejich vazalů a je ukryt v útrobách Země, kde je pro ně nedostupný.

Blíží se doba, kdy budeme spolu, jak říkáte: bok po boku. Hlavní je zbavit se vyděračských Anunnaků, kteří stále ovládají některé klíčové krystaly sluneční soustavy, včetně těch na Zemi. Naši pomocníci ze světelných světů na tom usilovně pracují. Tady na Marsu alespoň víme, co se ve skutečnosti děje, zatímco pozemšťané žijí ve všeobecné nevědomosti. (pozn. sakra, zítra musím do práce na sedmou..) Pozemští služebníci Anunnaki, tato ″elita″ ″božsky vyvolených″ lidí, udržují všechny informace přísně zakódované a vymývají jim mozky0, takže všechny tyto věci jsou označeny za báchorky a chorobné blouznění schizofreniků. Udělají cokoli, aby toho dosáhli. Vytvářejí podvrhy a vydávají je za realitu a skutečné věci vydávají za podvrhy.

Víte, že i veřejný, neutajovaný úspěch návštěvy Měsíce na příkaz Anunnaků byl rozhodnutý, aby vypadal jako falešný, aby vnukl myšlenku, že lidé nemohou vytvořit technologii schopnou přenést na jiné planety, a proto určitě nebude možné brzy jít na Mars nebo jinam. Také unikly informace o základnách na Měsíci. To vše se původně nazývalo fikcí, ale někteří lidé se ukázali být příliš puntičkářští, a tak se objeví někdo, kdo tvrdí, že se vůbec nic nestalo a celá návštěva Měsíce je jen nějaká filmová inscenace... A hned máte lidi plné negativních emocí, žijící na principu závisti. Začnou si myslet: to je dobře, že tam Američané nebyli, to znamená, že nebyli první na Měsíci, to znamená, že nic nedokážou, to znamená, že jsme lepší, silnější a tak dále a tak dále. Místo toho, abychom přemýšleli o tom, jak věci skutečně vyřešit, je tu určitá euforie. Když tam nebyli, neměli bychom se do toho zatím plést, protože hlavní je, že oni to nezvládli... myslí si ti, kteří nevidí nic než své emoce a ego.

Ale právě vaše Země má cestu, která má změnit pozemskou civilizaci. Všichni zde víme a jsme si dobře vědomi toho, co se na Zemi děje. Vidíme, jak Anunnaki a jejich vazalové Zetové prostřednictvím svých ″vyvolených″ služebníků připravují na Zemi civilizaci biorobotů, plně očipovaní a ovládaní systémem, zbavení rodinných vazeb, vazeb k dětem a rodičům, vazeb k sobě navzájem, zcela zbavení morálky a zásad, řídící se svými momentálními touhami po potěšení na úrovni zvířecích reflexů. Přesně to chtějí Anunnaki z lidstva udělat a svým ″vyvoleným″ dali na uskutečnění programu krátký termín. Proto se tak tvrdě uplatňují zvrácenosti, které ničí rodiny, a přijímají se zákony, které umožňují odebírání dětí, aby mohly být předány již zavedenému systému. V USA, testovacím polygonu Anunnaků, je již obyvatelstvo očipováno a napojeno na jednotné řídicí centrum, což je však drženo v tichosti. Evropa je další na řadě s programem a východ je hnán stejně jako zdevastované země s vazalskými vládami v systému. Konečným výsledkem tohoto ″projektu″ by měli být lidé naprogramovaní v mozku pomocí technologie Zetů a Anunnaků. Tito lidé budou muset žít bez rodin, měnit partnery, nejlépe stejného pohlaví jako oni sami, a děti, pokud je získají, po narození okamžitě odevzdávat do systému k pěstounské péči nebo k použití jako biologický materiál pro dárcovské účely. Systém tak bude kontrolovat populaci v potřebných mezích. Nadbytečná populace je plánovaně sterilizována, a to dobrovolně prostřednictvím čipování a propagandy, a populace, která nepodlehne hypnóze, je jednoduše zničena různými způsoby, novými viry apod.

Hlavním úkolem systému v této fázi je zbavit lidi jejich duší. Za tímto účelem se zavádí antikultura, jak říkáte, satanismus. Skrývá se pod rouškou svobody a tolerance, řečeno vaším jazykem. Ale je to svoboda od vlastního svědomí, což znamená svobodu od vlastní duše. Černé díry bez duše budou připraveny přijmout jakoukoli informaci od ″programátora″ a stanou se dokonalými otroky systému.
Vztahy mezi osobami stejného pohlaví jsou potřebné hlavně pro experimenty Zetů s vytvářením hybridů a také pro redukci populace a uvolňování speciálních nízkofrekvenčních energií, které potřebují Anunnaki. Programovatelní bioroboti se konečně stanou ceněnými bezduchými otroky, o kterých Anunnaki snili po tisíciletí a pečlivě je vytvářeli neustálými experimenty.

Vaše země stojí těmto programům v cestě. Ale také máte programy skryté před obyčejnými lidmi. Vaše zpravodajské služby mají také kontakty, ale na rozdíl od západních zpravodajských služeb nekontaktují pouze Anunnaky a Zety, ale také zástupce koalice světelných civilizací. Síly, které vládnou vaší zemi, však zatím lavírují mezi dvěma nejmocnějšími klany ″vyvolených″ západního světa Anunnaki, a kontakty se světlou a temnou civilizací. Vaše země si opatrně hledá svou cestu, ale je stále silně spjata se západním systémem, i když už začíná uplatňovat některá doporučení vyslanců světlých civilizací.

A co víc, má zájem i zde na Marsu, až po střety se zaměstnanci anunacko-amerických základen. To vše je přísně utajováno nebo vydáváno za další fikci. Myslíte si, že další studená válka začala jen tak? Myslíte si, že vás jen tak ze všech stran obklíčilo ozářené obyvatelstvo na přilehlých územích a indoktrinovalo nacistické myšlenky o své výjimečnosti či horoucí touze žít ve vaší Evropě? Nic se neděje jen tak. Všude na Zemi i tady je to napjaté. Termíny stanovené Anunnaki jsou krátké. Jejich nesplnění se osobně dotkne nejvyšších služebníků Anunnaki, neboli právě oné ″elity″. A ″osobně″ znamená, že tyto ″elity″ udělají vše možné i nemožné, aby na Zemi vytvořily to, co se od nich požaduje, a přitom mají své zájmy, včetně těch na Marsu.

Válka probíhá na všech úrovních, jak o Zemi, tak o Mars. Každý si musí vybrat sám, včetně vás, v jakém světě žít. Každý se musí rozhodnout, zda bude svým dětem vyprávět o svém původu a historii své země, nebo bude doufat, že jim ji budou vyprávět jiní. Vzdělávat své děti sami, nebo je nechat vzdělávat jiné. Přijdou ti, kteří budou vysláni systémem, jenž zapustil kořeny po celém vašem světě. Nepřátelé mohou být všude a ani si sami neuvědomují, že se stali nepřáteli lidské rasy a spolupracovníky systému Anunnaki. Vaše děti budou prázdné, což znamená, že vaše budoucnost bude prázdná, pokud své děti nenaplníte sami, pokud je nenaplníte skutečnými životními hodnotami, duchem a morálkou. Vy sami byste měli svým dětem od útlého věku pomáhat, aby věděly, co svět buduje a co ho ničí, aby dokázaly rozlišovat, když jim něco vnucují do hlavy jiní ″učitelé″.

Otevřená válka však může vést k nepředvídatelným výsledkům, a dokonce ke zničení lidstva a sluneční soustavy. To je třeba mít na paměti. Musíte jednat výhradně na základě situace, s rozumem a vědomím, ne pouze s emocemi. Toto je naše rada. Nepřítel je velmi nebezpečný a lstivý. Možnost porazit ho však existuje. Jsme s vámi, ale hodně bude záležet také na vás a na vaší volbě - zda se podvolíte systému vytvořenému Anunnaki, necháte se okouzlit jeho falešnými dobrodiními - nástrahami a stanete se živými mrtvými, nebo se vydáte cestou živé duše a vrátíte se ke svému původu.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_856.html

Zpět