4506 Starověké vědění Magda Funia

[ Ezoterika ] 2023-06-08

Na naší planetě bylo mnoho nejrůznějších civilizací, obyvatel Země (Hyperborejci, Lemuřané, Atlanťané...). Někteří z nich dokázali dosáhnout velmi vysoké duchovní úrovně rozvoje, dostat se z iluze materiální hry a stát se osvícenými. Všichni prošli proměnou a cestou návratu k sobě, své Božské podstatě. Když se plně otevřeli, otevřeli vizi skutečného obrazu světa. Poté, když opustili fyzickou inkarnaci pro vyšší vibrační zážitek, zachovali neocenitelné duchovní znalosti své civilizace pro potomky jako pomoc. V útrobách země je ukryto mnoho nejrozmanitějších znalostí, které pomáhají odhalit Světlo a Božskou bytost. Tyto znalosti nejsou fyzické jako knihy nebo svitky. Jsou přeměněny na jemnější strukturu a zasazeny do obrovských krystalů jako strážci a průvodci, kteří byli ukryti pod zemí. Tato prastará znalost čekala. Předem se vědělo, že přijde kvantový přechod a všechny Duše, které si už dost hrály v nízkých energiích, budou moci podstoupit transformaci a žít na Nové Zemi.

Několik let lidé, kteří vedou mocné proudy Světla a aktivně pracují se silami Světla na jemné rovině, otevírají tyto krystaly po celé planetě. Vytahují je z hlubin země a otevírají je v obecném poli vědomí lidstva, obnovují jeho strukturu, transformují a mění. Již mnoho takových krystalů bylo vyzdviženo na povrch. To znamená, že starověké vědění se nyní odhaluje lidem. Nejprve jsou rozbaleny v mentálním prostoru, což znamená, že každý, kdo dosáhne jejich vibrací, se jim může otevřít zevnitř. Všichni, kdo jsou připraveni porozumět a přijmout starodávnou moudrost, rozšířili své vědomí, aby vnímali tyto informace, obdrží tyto znalosti, pokud je potřebují. Nebudou je číst jako knihu, ani jim je nikdo nebude diktovat zevnitř. To je prastaré vědění, které se probouzí uvnitř, to znamená, že člověk prostě začíná vědět, jako by si pamatoval. Přijde vysoké povědomí o starověkých civilizacích (možná se vzpomínkou na minulý život), různé praktiky práce s energií a krystaly (prostě budete vědět, co dělat a jak s nimi zacházet), znalosti o léčení a přeměnách těl, nejrozmanitější pomoc pro další duchovní rozvoj.

Moji příbuzní, mnoho starověkých znalostí je již otevřeno právě teď. Probouzejí v lidech a s nimi širokou škálu jemných schopností a talentů.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15157

Zpět