3909 Swaruu D´Jedi Ronin - Manifestace hojnosti Cosmic agency

[ UFO ] 2020-05-19

Robert: Jak lze manifestovat pozitivní časovou osu?
Swaruu (9): Potřebujete spojení s ostatními. To je klíč, sjednocení, a ne oddělení. To je problém, proč lidstvo není připraveno vytvořit holografickou společnost.

Robert: Ano, protože časové linie jsou roztříštěné.

Swaruu (9): Přesně tak, a jako nikdy předtím.

Robert: Proč nejsme připraveni?

Swaruu (9): Musíte pochopit, že každý vnímá jinou paralelní realitu. Můžete sedět u stejného stolu a jíst stejné jídlo. Avšak nachází se v paralelních hustotách a paralelních světech, a tak se to děje vždy. To, že mohou vnímat druhou osobu naproti nim, neznamená, že jsou ve stejné časové linii, natož hustotě. Někdy se navzájem vnímají, jindy ne. Probuzené semeno může být se svou rodinou a na ničem se neshodnout. Z tohoto pohledu vnímají jen těla, ale ne svou mysl, své vnímání a vědomí. Např. většina vidí Covid 19 jako zdravotní problém, několik dalších vidí stejný problém vládního převzetí moci nad lidmi. Ještě jiní ho vidí jen jako cvičení Federace, které má podněcováním třenic stimulovat růst.

Robert: Proč je pro některé lidi tak těžké manifestovat pozitivní časovou linii? Můžete být v jiné hustotě, ale žít ve stejné časové linii jako lidé ve vašem okruhu.

Swaruu (9): Protože jsou rozptýlení. Strach z něčeho je koncentrovaná energie v čistém stavu, koncentrovaná jako laserový paprsek. Veškerá pozornost se soustředí na to, co nechcete, na cokoli, čeho se bojíte. Tak se získá spousta tvůrčí energie, protože vesmír nevidí, co nechcete, nevidí, jestli to chcete, nebo ne, prostě funguje velmi zásadně. Tam, kde máte pozornost, to budete mít. Nerozumí nějakému ʺnechci mít v obýváku slonaʺ. Rozumí jen: ʺSlon v mém obývacím pokojiʺ. A to dá. Strach tedy soustřeďuje tuto pozornost, proto jsou lidé tak náchylní k projevování nočních můr, tulpasů a regresivních bytostí, kvůli strachu, kvůli strachu z nich. Pozitivní jsou rozptýleni, pochybují o tom, co skutečně chtějí, nevědí, co chtějí. Nebo chtějí něco a zítra chtějí něco jiného. Nemají trpělivost, protože je přepadají myšlenky, že to nepůjde. Opět se projevuje negativní.

Robert: Udělají kvantový skok a řeknou, že se to nepovedlo.

Swaruu (9): Záleží na tom, co to pro ně je. Pro ně to jde špatně, protože se tak rozhodli, protože ta myšlenka nebyla připravená, nebyli přesvědčeni.

Robert: Chtějí projevit blahobyt a štěstí a říkají, že to nedokážou projevit. Přesně tak! Musíte si být jistí a přesvědčení.

Swaruu (9): Je to proto, že jsou ponořeni do polévky negativity, která je ovlivňuje. Mohli by, kdyby se dokázali soustředit, ale nedokáží to. Mohlo by to souviset s principem dominantní frekvence. Problém je v tom, že lidé jsou rozptýlení, nejsou navzájem propojeni. Ve chvíli, kdy se do hry dostane jejich přežití, přejdou do strachu. Shodnou se na projevení nočních můr, ale neshodnou se na projevení dobrých věcí. Jako realitu vnímají oddělenost, nikoliv spojení. Ještě nevyvinuli vědomí přesahující 2. hustotu - 2D, kde přemýšlíte pouze v termínech přežití a reprodukce. Vnímají, že jsou sami, sami proti ostatním, nejsou součástí sebe sama. V každé holografické společnosti, stejně jako je tomu v každé kolektivní časové linii, úroveň vědomí lidí určuje, jak se společnost nebo časová linie utváří. Lidé totiž nečiní ostatní součástí sebe sama. Zájmy a potřeby kolektivu jsou stejné jako osobní potřeby jednotlivých členů kolektivu. Kvůli pocitu oddělenosti, že oni jsou jedna osoba a ten druhý je jiná osoba, odlišná od nich, která soupeří o zdroje, místo aby spojila síly pro společné zdroje. Lidstvo se ještě nenaučilo učinit potřeby druhých součástí sebe sama, ještě se nenaučilo skutečně milovat. Milovat znamená učinit něco vnějšího součástí sebe sama. To je klíč k holografické společnosti i k pozitivní časové linii.
A to je důvod, proč lidstvo není připraveno být součástí holografické společnosti, museli by integrovat všechno od všech. Dělat věci pro druhé, aniž by za to něco očekávali.
Jde o to, že holografická společnost není něco, co by bylo pravidly vnuceno lidem, respektive komunitám jakékoli rasy. Je to to, kdo jsou.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/manifestar-abundancia-sociedad-holografica-Swaruu-d-jedi-ronin

Zpět