3379 Archanděl Michael: Časová osa byla úspěšně změněna James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-11-12

Jsem archanděl Michael. V této době jsem s vámi, abych vám přinesl novinky. Abych vám přinesl další pochopení. Abych vám přinesl pravdu. Pravdu o tom, kdo jste a proč jste zde. Již nějakou dobu totiž slýcháte, že jste vyvolení. Někteří z vás tento termín nemají rádi, ale skutečně jste Vyvolení. Jste Pracovníci světla, Bojovníci světla, MOJI bojovníci. Jste tu, abyste plnili úkoly, abyste všude šířili Světlo. Nemůžeme to dělat jinak než skrze vás. V dřívějších časových liniích, v té, kterou ti z temných sil už nějakou dobu znají a která je udržuje v chodu, protože v ní zvítězili. K tomu jejich projev stále směřuje, protože si myslí, že vyhráli. Stále více však přicházejí na to, že nevyhráli. Že se časová osa posunula! A posunula se, protože ti z vás a ti z vašich Bratrů a sester, kteří se vrátili z časů před vámi, z vaší budoucnosti, změnili časovou linii. Změnili ji tak, aby to byla časová linie, pro kterou jste sem všichni přišli, kterou všichni očekáváte, kterou uvádíte v život, ve stvoření. Je to vaše dílo, že tato časová linie, na které se nyní nacházíte, kterou jste vytvořili a po které se nyní pohybujete, je tou, která byla předpovězena již delší dobu.

Byly však dvě předpovědi: byly to předpovědi pro temné síly, které je následovaly, a byly to předpovědi pro Síly Světla, které jste sem všichni přišli uvést v život. Nyní mohu s naprostou jistotou, s naprostou pravdou říci, že časová osa byla změněna. Byla změněna, aby přinesla stvoření nebo aby přinesla Zlatý věk, který vytváříte. Jak jste již mnohokrát slyšeli, nic to nyní nemůže zastavit. Takže i ty síly temna pokračují v pohybu přinášejí to, o čem si myslí, že je jejich výtvorem, ale není tomu tak. To nesmí být dovoleno. Neboť Velký centrální zdroj tohoto vesmíru rozhodl, že to nesmí být dovoleno, že experiment je u konce. I když můžete stále vidět některé zbytky temnoty, které pokračují dál, stále více a více se vytrácejí do neexistence. Důvěřujte tedy i nadále. Důvěřujte plánu. Důvěřujte sami sobě, svým Stvořitelským Já, kterými jste. Protože to je to, co kurz napravuje. Všichni v sobě máte sílu, která pochází z Velkého centrálního slunce tohoto vesmíru, ze zdroje, který je ve vás všech. Sílu, kterou můžete svařit mým Mečem pravdy. A tento Meč Pravdy přesně to dělá, jak ho každý z vás svařuje, jak ho každý z vás drží před sebou a máchá jím nejprve kolem sebe a pak k ostatním, aby poznali pravdu. Aby pochopili a znovu probudili sami sebe.

Mnozí po celé planetě dělají přesně to. Nyní se znovu probouzejí, stejně jako vy všichni. Je to teď. A teď je ten okamžik, na který jste čekali a na kterém jste pracovali po mnoho tisíc let. Mnozí z vás na tom pracují. Mnoho, mnoho životů jste na tom pracovali, abyste dospěli k tomuto bodu, k tomuto bodu ve vyjádření vesmíru, protože vesmír se stále více a více rozšiřuje skrze vás, skrze každého z vás. Vy jste tím rozšiřováním. Expanze se zvětšuje a roste. Přesouváte se ze zkušenosti a vyjádření třetí dimenze do čtvrté. Všichni jste nyní ve čtvrté dimenzi. Už nejste ve třetí dimenzi. Nepřemýšlejte již o sobě v třetí dimenzi. Ani to neoznamujte, ani na tyto myšlenky nemyslete. Třetí dimenze není pro vás. Je pro ty, kteří nadále setrvávají ve spánku, kteří nadále nechtějí Světlo. To je pro ně. A oni najdou tento výraz pokračující třetí dimenze. Ti ze sil temnoty najdou jiné. Najdou se, jak se ještě více propadají zpět. Jak jste již několikrát slyšeli, budou Světlem pohlceni, protože se ke Světlu neobrátí.

Ale díky tomu, kdo jste, a díky vyjádření toho, co sem na tuto planetu, do této zkušenosti, přinášíte, se nachází v této fázi probuzení mnoho dalších lidí na celé planetě právě teď, v tomto okamžiku. Události se blíží. Události, které katapultují hybnost, jež se stále více přibližuje k cílové čáře, o níž Sananda tak slavně mluví. Na závěr už jen říkám: pokračujte v důvěře. Důvěřujte svému já. Důvěřujte univerzálnímu plánu. Buďte i nadále těmi pozorovateli, těmi, kteří se dívají zpovzdálí, ale přesto, kdykoli nastane vhodná chvíle, jste to vy, kdo se vrhá do akce a přináší svou pravdu vpřed. Mnozí nyní po této pravdě volají. Dychtí po tom, aby se dostali ke Světlu. Dokonce i někteří z těch, kteří se drží temnoty, se také dostanou ke Světlu. Jsem archanděl Michael a nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. Abyste i nadále byli bojovníky Světla, kterými jste.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/12/archangel-michael-the-timeline-has-been-successfully-altered/

Zpět