4087 DNK člověka Stepone

[ Ezoterika ] 2023-04-04

Mnoho esoteriků si je na rozdíl od vědců jisté, že člověk má 12 řetězců DNA, které jsou prozatím zmrazené. Dnes existují vědci, kteří již pochopili, že fyzické DNA naše poznání nekončí. Vše se mění a vědci dělají stále nové a nové objevy, které se blíží dávným znalostem našich předků. Tuto ʺodpadní DNAʺ, která dříve pro člověka nehrála žádnou roli a byla vlastně k ničemu, dnes vědci uznávají. Ve skutečnosti byla tato DNA darována člověku naším Stvořitelem a během období, kdy na planetě vládlo temné království, byla rozebrána a zbyli jen dvě vlákna z těch 12, které jsou společné osobě třetí dimenze.

Vyšší bytosti ozařují člověka kosmickými energiemi, otevírají tomu všechny nové portály i staré, které byly kdysi také konzervovány, a zajišťují, že další vrstvy naší DNA jsou postupně obnoveny. Dnes je nám již k dispozici 7 vrstev DNA, které lze použít k obnovení naší historie minulosti, k uzdravení a omlazení fyzického těla, protože jsme pomalu vyváděni z vnímání lineárního časového faktoru do sférického jediného času. Na stejném místě v naší DNA je náš Stvořitel, naše víra a naše vnímání Ho jako Pravdy a Zdroje. Trvalo miliony let vývoje a evoluce, aby lidstvo uspořádalo a aktivovalo naši 12vláknovou DNA. Tato DNA se nachází pouze v pozemském světelném těle člověka. Stále máme galaktická a kosmická těla, která se také zapojí do Přechodu do 5D dimenze. Galaktické světelné tělo má 36 řetězců DNA a kosmické světelné tělo má 72 řetězců DNA. To vypovídá o tom, jak mocný a nepředvídatelný člověk je. Stvořitel nám vštípil nebývalé schopnosti, které nám dnes ještě nejsou k dispozici, ale které budou lidem odhaleny v blízké budoucnosti, protože lidský vývoj postupuje nebývalým tempem, které dosud nebylo pozorováno.

Pro ty, kteří říkají, že jsou unavení z toho, že vidí špatné procesy probíhající na Zemi se strachem a bolestí, nemá vůbec pravdu. Pro lidstvo neexistuje žádná jiná cesta. Aby se lidé dokázali rozbalit a zapamatovat si, potřebují projít takovými obtížemi. Vše v člověku začíná stoupat zdola, z hloubi jeho bytí, aby dokázal rozlišovat mezi světlem a stínem, strachem a láskou, hněvem a soucitem. Dochází k přemrštěnému vývoji naší mysli, kde se kombinuje jak racionální myšlení, tak iracionální myšlení, které se nepodřizuje žádné logice. Každý z lidí, bez ohledu na to, jak je vyspělý, je teprve na začátku své dlouhé cesty. Jak to proběhne, záleží jen na něm.

Cesta je dlouhá a obtížná a lidstvo dnes dělá teprve první krůčky. Nesmíme ale zapomínat na staré způsoby. Lidstvo je dnes na Zemi pátou civilizací humanoidního antropoidního typu. Musíme ještě hodně vyčistit, co jsme v podvědomí nechali. Bez toho se nebudete moci posunout vpřed. Nejzajímavější je, že lidstvo nemá cestu, tudíž nikdo nikdy nikoho nikam nedovede. Cesta je pro každého jiná, je a priori individuální a nelze ji opakovat. Takový je náš Stvořitel, který stvořil tolik jednotlivců, jedinečných výtvorů Kosmu. Jakýkoli vývoj tedy závisí pouze na člověku samotném. Potřebujete pouze dostat instrukce pro svou cestu do New Age. Abyste jí prošli, musíte jít segment po segmentu, nejprve projít starou cestu a posbírat ʺodpadkyʺ, které tam zbyly, a přeměnit je ve svou sílu.

Dnešní reinkarnace se může zdát klikatá, někdy nesouvislá nebo dokonce nesmyslná, ale jen tehdy, když ji člověk nevidí celou, ale jen po částech, což se stává nejčastěji. Dnešní život je takový, že jsme házeni nahoru a dolů, doleva a doprava, a to je velmi obtížné. Ale pokud člověk projde všemi svými spirálami a splní všechny své životní úkoly, pak se dostane na vyšší úroveň své existence, v galaktické DNA. Nejprve si člověk dá věci do pořádku na cestě 12vláknové DNA, poté přejde na 36vláknovou DNA, protože ta byla částečně aktivována v Lemurii. A pak znovu změní svou cestu a vstoupí na cestu, která mu odhalí 72vláknovou DNA, která nebyla nikdy předtím aktivována. Tato cesta zatím neexistuje a bude nutné ji znovu vytvořit. A to ještě není konec.

V našem oboru je také zafixována 360vláknová DNA Vesmíru, cesta pro mnohé stále nepředstavitelná a stále nedostupná i v lidských myšlenkách. Vesmírné energie černé díry jsou naše původní energie, které v nás mimozemšťané vidí a strašně se jich bojí a nechápou, jak mohou existovat v tak malém stvoření. Musíme myslet na to, že budoucnost každého člověka je majestátní. Ne nadarmo jsme cvičeni v tak drsných podmínkách, abychom vytvořili nový zástup tvůrců nových Vesmírů a Kosmů. Úkoly před námi jsou velmi obtížné. Musíme projít neznámou cestou, aby se lidstvo stalo entitami - planetami, hvězdami, souhvězdími a dokonce i galaxiemi.

Vždy můžete být překvapeni možnostmi lidstva, a když se začne rozvíjet a přestavovat realitu, uvede do stavu euforie nejen lidi, ale i Vyšší bytosti, které lidi pozorují, podporují a vedou na jejich obtížné cestě. Pochopit všechny peripetie našeho života není snadné, stejně tak vybrat si své vlastní cesty. Mnozí jako slepá koťata šťouchají na všechny strany, ale věřte, že pokud chce člověk žít jako válečník, tak si svou cestu jistě najde, onu unikátní stopu, o které kdysi zpíval Vysockij. Není nám dáno předvídat, ale každý si to musí uvědomit, jinak je před námi jen slepá ulička. Následujte svou jedinečnou, nepřekonanou cestu tam, kam vás zavedou vaši Nejvyšší mentoři! Věřte si! Pamatujte na sebe, otevřete své vesmírné zdroje, odlišné od kohokoli jiného! Pamatujte, že Všemohoucí,

Vševědoucí žije ve vás! Člověk je jen jeho stín, dopadající na Zemi, která mezitím v sobě nese všechny jeho přednosti a možná i nedostatky! Koneckonců i On se vyvíjí, i když vždy zůstává Celistvý, Konstantní a Jedinečný. Toto je mimořádné dilema kvantového myšlení, které k nám přišlo ne náhodou, protože bez Jeho příkazu ʺnespadne ani vlas z hlavyʺ. Dokonce i Elohim, Andělé matematického vnímání, vědí, kolik vlasů má každý z nás. Kolik znalostí, kolik dalších nových Světů je předurčeno k odhalení lidstvu, a existují také interdimenzionální Světy, kterých je ještě více. Stvořitel nám vše nařídil vytvořit a pochopit. Jeho programy jsou skvělé a pro nás nepředstavitelné. Buďme tedy hodni Jeho Naděje a Lásky a začněme se rozvíjet, učit se, vyvíjet ve svém těle, dokud je nám zde na Zemi k dispozici naše Škola bohů!

Dále to bude obtížnější a možná se nám v budoucnu budou hodit superschopnosti, které sami v této těžké a majestátní chvíli objevíme. Zkušenosti, které lidstvo získá na planetě v hustém stavu, přineseme dalším rozvíjejícím se bytostem v Prostoru Stvořitele, aby se staly silnějšími!

Zdroj: https://absolutera.ru/article14862

Zpět