1846 NYNÍ JE TO NA VÁS Marta

[ Ezoterika ] 2021-12-17

Aštar Šeran, Galaktická federace světla

Dnes jsem zde jako zástupce Galaktické federace světla, abych vám sdělil nejnovější zprávy z jemnohmotné úrovně. Poslední a nejtěžší část operace na záchranu lidstva konečně skončila. Museli jsme nejen odhalit všechny přisluhovače deep state nejvyššího stupně, ale také je energeticky zcela deaktivovat, protože jejich fyzická likvidace není v našich plánech, neboť se jedná o přímé zasahování do záležitostí pozemšťanů.

Podrobněji vysvětlím, co znamená: ″energeticky deaktivovat″.
Jak již víte, řídicí centrum, které Dragoreptilové zřídili v blízkém vesmíru a které koordinovalo globální procesy na vaší planetě a ovládalo vědomí lidí, bylo před několika lety zničeno. Na Zemi existují jeho ″pobočky″, ukryté hluboko pod zemí nebo na těžko přístupných místech povrchu, které pokračují v práci podle předem vypracovaného programu. Přímí vykonavatelé tohoto programu však museli bez jakékoliv vyšší autority korigovat akční plán, jehož cílem bylo především prudké snížení počtu obyvatel Země. Protože si byli vědomi blížící se katastrofy v podobě zvýšení vibrací Země na úroveň, která je pro ně smrtelná, rozhodli se vynutit si události stlačením realizace plánu původně určeného pro roky, až desítky let.

Uměle vyvolanou pandemií uvrhli obyvatele planety do nízkých energií strachu o život a nezvyklých podmínek existence, čímž výrazně snížili celkové vibrační pozadí Země, a tím oddálili váš přechod do Páté dimenze. Když Galaktická federace světla (pozn. berušky) viděla, že čisté starobylé duše nyní ve velkém počtu inkarnované na Zemi jsou zoufalé a neschopné zvrátit situaci vlastními silami, rozhodla se částečně zasáhnout do procesu osvobozování Země od vlivu cizích civilizací, které jí nejsou přátelské.

Proto jsme podnikli určité akce k neutralizaci podzemních a pozemních cílů patřících Šedým a Orionům, kteří úzce spolupracují s představiteli deep state. Pomocí přesných energetických úderů jsme zničili jejich podzemní i nadzemní řídicí centra vojenských operací, jejichž cílem bylo zničení celých měst a zemí v případě, že se nepodaří splnit nařízení deep state, která byla prováděna prostřednictvím jimi vyslaných loutek na místě. Naším úsilím se podařilo zabránit třetí světové válce, kterou chtěli rozpoutat vrcholní Drakoreptici, vtělení na Zemi do lidských těl.

Nyní je to na vás, naši drazí!
Iniciativa na fyzické i energetické úrovni musí vycházet od vás samotných. Jsme rádi, že se na Zemi probouzí stále více lidí, kteří vycházejí do ulic bránit své právo na svobodu. Stále více poctivých vědců, lékařů a právníků se staví za život a zdraví. To bude začátek naší spolupráce, která se bude rozšiřovat, až Země přejde do páté dimenze.

Všichni vaši galaktičtí bratři a sestry se těší na okamžik, kdy před vás budou moci otevřeně předstoupit a pomoci vám při zkoumání vašeho nového vysoce vibračního prostoru, kde již platí zcela jiné zákony - energetické, fyzické i morální.

Aštar Šeran jménem Galaktické federace světla.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/teper-delo-za-vami-dorogie-nashi/

Zpět