1557 Solární Bytost - Všichni jsme zapojeni do procesu Vzestupu Anjos de Luz

[ Ezoterika ] 2021-11-03

Drahé duše této modré planety! JSEM vesmírný bratr!

Na mém jménu nezáleží. Jsem energie z Centrálního Slunce. Jak mnozí vědí, solární bratr. Požádal jsem, abych zde mohl předat některé důležité informace. Již dlouho programujeme vývoj vaší planety. Přesně jsme věděli, kdy a jak se uskuteční vzestup této planety. Všechno bylo vždy velmi dobře naplánováno Bohem. Právě teď procházíte začátkem velkého procesu. Vzestup planety se neděje za dny, měsíce nebo pár let. Všechno musí začít, aby se proces vyvíjel přirozeně. Ale vždy zařizujeme, aby se všechno stalo podle plánu, a tak se to děje i na vaší planetě.

Proces vzestupu nezačal jen před několika lety. Začátek, základní bod je již nějaký čas daný a dnes žijete výsledkem reakcí, které se dějí během tohoto období. Jste téměř na vrcholu trojúhelníku, kde nastanou velké reakce, když přijde vrcholný moment. Vzestup rasy, planety se neděje bez přípravy těch, kteří tam žijí. Každý má právo dané Božskou jiskrou existující v srdci každého z nich. Není žádný spěch, existuje plánování. Velkým vyvrcholením bude okamžik probuzení pro celé lidstvo. Nechápejte, že strana trojúhelníku, která bude sestupem, bude špatná nebo bude trpět. Řekl bych jen, že reakce se začnou stabilizovat a když opět dosáhnou základny trojúhelníku, dojde k finálnímu vzestupu.

Uvědomte si tedy, že máte před sebou ještě dlouhou cestu. Není žádný spěch. Nic se neobejde bez velkého množství lásky a díky této lásce se vše v rámci vaší vize děje pomalu. Věřte, že zítřek bude jiný než dnešek. Jelikož stále stoupáte po této hranici, zítřek bude intenzivnější než dnes a každým dnem se tato intenzita zvýší, až dojde k velké reakci, velkému vyvrcholení probuzení lidstva. Jste si vědomi všech bytostí, které jsou kolem a koordinují a řídí celý tento proces. V této chvíli všechny rady, všechny skupiny, všechny velké moudré mysli vesmíru jsou shromážděny a vedou tento proces. Není to snadný nebo jednoduchý proces, vyžaduje to hodně energie a všechny tyto bytosti se podílejí na přivádění energie na tuto planetu.

Dnes jste středobodem vesmíru a buďte si jisti, že záříme výsledky, kterých dosahujeme. Nebojte se ničeho, protože to, co řídí celý tento proces, je jediný pocit: láska Boha. Pokud mnozí z vás stále nechápou utrpení, bolest, proč se to všechno stalo, brzy pochopíte. Nesoustřeďte se jen na duši inkarnovanou v této době, ohlédni se zpět a uvidíš velmi dlouhou cestu své duše.

Proces začal už dávno a nyní probíhají reakce, dávno jste nastartovali svou duši, svůj život na této planetě a nyní sklízíte reakce. Celý tento proces je nezbytný. Utrpení a zranění je nezbytné pro vývoj vašich duší. Slovo evoluce znamená růst, znamená zdokonalovat se, znamená to vidět všechno z jiného úhlu pohledu, znamená to žít na úrovni mnohem převyšující prožité dříve. Není to jednoduchý proces, nemůže být, ,protože by do nebylo možné nazvat evolucí. Bylo by to jen žití. Každý den vysíláme více Světla z Centrálního Slunce, a všechny bytosti, které jsem zmínil, každý den vkládají větší intenzitu do Světla a energie, která je vyslána na tuto planetu.

Vrchol se blíží. Buďte připraveni. Zatím se nic nezmění, ale po velkém probuzení ano, když padnou všechny masky, když se každý skutečně uvidí, začne etapa vašeho vývoje, kde bude mít každý možnost rozvíjet se. Bude na rozhodnutí každého, zda půjde dál nebo zůstane tam, kde je, a v závislosti na rozhodnutí každého z nich je cesta té duše určena. Pokud si tedy myslíte, že váš svět je intenzivní, připravte se na var, který se ve vašem světě odehraje. Je nutný výbuch, aby byly toxické výpary vypuzeny z povrchu planety a zůstaly jen velké duše, duše lásky, soudržné duše, duše, které září, cítí a žijí Jiskru Boha. Nejste sami. Na délku paže máte kolem sebe Bytost Světla. I když nevíte, kdo jste, požádejte o pomoc a budete ji mít hned. K tomu stačí, abyste důvěřovali a věřili všemu, co jsme doposud řekli.
https://www. anjoseluz.com/post/ser-solar-estamos-todos-envolvidos-no-processo-da-ascens%C3%a3o

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/blog-1

Zpět