3685 Arkturiáni: Odhalení a nové začátky Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2023-01-02

Vítejte v roce, v němž budete svědky stále většího počtu změn, probuzení, odhalení a nových začátků.

Nových začátků, protože se mění kolektivní vědomí světa, které je souhrnem všech předchozích i současných stavů vědomí na Zemi. Stává se světlejším a vyspělejším díky přítomnosti mnoha duchovně vyspělých duší, které jsou nyní na Zemi a další budou přicházet. Mnohé, co dlouho tvořilo univerzální kolektivní vědomí, se rozpouští nebo se již rozpustilo díky přítomnosti tolika duchovně vyspělých jedinců na Zemi.

Božská mysl je jediná mysl, a proto je skutečnou myslí každého člověka. V nižší rezonanční energii třetí dimenze je však mysl, kanál vědomí pro vědomí, zastíněna hustými energiemi duality, oddělenosti a dvou sil, které se pro všechny záměry a účely stávají lidskou, osobní, egoistickou myslí, trojrozměrným konceptem JEDINÉ MYSLI.

Osobní/ego mysl má přístup k informacím a pravdě pouze z vnějšku - z kolektivu. Jak se kolektiv stále více osvěcuje díky přítomnosti mnoha vysoce rezonujících stavů vědomí, které jsou nyní na Zemi a které přišly speciálně za tímto účelem, lidé budou mít přístup k myšlenkám z výše rezonujícího kolektivu a začnou je čerpat a realizovat jako duchovně vyvinuté, nové a lepší myšlenky pro život.

Vždy budou existovat lidé, kteří budou mít prospěch ze současného stavu a budou se bránit změnám, přičemž budou nadále lpět na známých a méně osvícených způsobech řešení problémů a života a prosazovat je. Všichni mají svobodnou vůli rozhodnout se podle svého, ale změny přicházejí a odpor se ukáže jako marný, protože vzestup Země je Božský plán, který se bude i přes veškerý odpor dále rozvíjet.

Nový rok je vnímán jako čas pro přijímání ʺnovoročních předsevzetíʺ, protože začátek nového roku se jeví jako ideální čas pro přezkoumání uplynulého roku a provedení změn. Většina novoročních předsevzetí však nikdy nedojde plného naplnění jednoduše proto, že lidé jsou spíše vědomím s tělem než tělem s vědomím, a cokoli zůstane pevně usazeno ve vědomí člověka, se jednoduše projevuje dál.

Nicméně rozhodnutí dát si předsevzetí k pozitivním změnám svědčí o tom, že se člověk hlouběji zabývá sám sebou, uvědomuje si, jak a co by chtěl změnit, a pokouší se to uskutečnit. Problém je, že většina předsevzetí je založena na trojrozměrných koncepcích o tom, jak by život mohl být lepší - fyzicky, emocionálně, mentálně a duchovně, koncepcích, které se nikdy ve skutečnosti nezabývají základními kořeny toho, co chtějí změnit.

Dlouho přijímané názory na to, jak by lidé nebo život měli vypadat, aby byli správní nebo úspěšní, přestávají u stále většího počtu lidí rezonovat jako pravdivé. Lidé si začínají uvědomovat, že ke změně dochází automaticky, když se zbavují starých konceptů a dovolují si rozšiřovat a přijímat myšlenky, které jsou založeny na jednotě, nikoli na oddělenosti a soutěživosti. Vnitřní je vnější, a tak ve skutečnosti neexistují žádné oběti, ale to nemůžete říci těm, kteří jsou zatím schopni chápat život pouze z trojrozměrné perspektivy.

Nechť jsou vaše novoroční předsevzetí o pozorování, dovolení a přestání klást odpor při uvědomování si sebe sama jako JÁ, božské bytosti, která si vybrala být na Zemi v tomto čase, aby přidala Světlo do kolektivu, vyčistila zbývající husté energie a pomohla ostatním se probudit. Ať vaše předsevzetí odrážejí váš rozvinutý stav vědomí, vaši duchovnost. Ať se týkají lásky, reality veškerého života a prostého BYTÍ.

Odpor dodává energii a stále více posiluje to, čemu se bráníte. Proces očišťování často způsobuje, že na povrch vyplouvá hněv, zášť, strach, žárlivost, odpor k sobě samému, pocit viny a nejrůznější negativní emoce. Nebraňte se jim, protože jejich přítomnost neznamená, že se vracíte do starého stavu vědomí, ale spíše jen to, že prožíváte emoce spojené s jakoukoli kapsou staré energie, která se přesouvá. Pozorujte, prociťujte a jednoduše si nechte líbit všechny negativní emoce nebo myšlenky. Dovolte těmto starým energiím projít a odejít, aniž byste jim přisuzovali moc nebo věřili, že jsou osobně vaše.

Odmítnout dát něčemu moc navzdory zdání neznamená ignorovat někoho nebo situaci v nouzi a říkat mu; ʺBůh je všechno, není to skutečné, je to iluzeʺ. Mnozí uvízli v pasti tohoto trojrozměrného způsobu výkladu pravdy, který je na egu založeným aktem předstírání dosud nedosaženého stavu vědomí. Žít pravdu znamená pomáhat nebo vstupovat do lidských kroků, když nebo pokud jste k tomu intuitivně vedeni, a přitom nikdy nezapomínat na základní realitu a vrozenou božskost všech zúčastněných. To neznamená vytrhnout někoho z jeho zvolené lekce. V těchto situacích vždy naslouchejte své intuici, aby vás vedla.

Existují lidé, kteří ještě nejsou připraveni nebo schopni integrovat nové a vyšší rezonanční energie proudící v této době na Zemi a rozhodují se odejít, aby se později vrátili do nové Země. Jiní odcházejí, protože věří, že mohou procesu vzestupu Země plněji pomoci z druhé strany. Smrt je vždy volbou. Ne volba učiněná z trojrozměrného vědomí, ale volba učiněná na hlubších úrovních. Mnozí byli unavení a chtěli se prostě vrátit domů a Covid jim tuto možnost nabídl.

Země je velmi obtížnou školou evoluce, ale protože existuje pouze JEDINÝ Život, žádný život není nikdy ztracený, promarněný nebo neúspěšný. Člověk, který odchází v důsledku závislosti, násilí nebo jiných negativních rozhodnutí, začne rychle a s pomocí Průvodců chápat to, co na zemi nedokázal. Každá duše má nekonečně mnoho příležitostí vrátit se na Zemi vyzbrojena novým vědomím a připravena prožít a překonat to, co ji naposledy drželo v zajetí.

Takto funguje duchovní vývoj na Zemi, dokud se v určitém okamžiku duše nenaučí vše, co může, ze zkušeností ve třech dimenzích a není připravena pokračovat ve vývoji ve vyšších dimenzích.

Poplácejte se po zádech, drazí, neboť je zapotřebí silné a oddané duše, aby si vybrala a absolvovala pozemskou třídimenzionální školu evoluce a pak, i když už to není potřeba, se rozhodla vrátit, aby pomáhala ostatním.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/02/the-arcturian-group-exposure-and-new-beginnings/

Zpět