5440 Kolektiv: Spojení bodů Steve Rother

[ Ezoterika ] 2023-11-18

Pozdravy z domova.
Jsem Elrah z Rytmické služby a přináším vám zdravý rytmus pro posílení vašich energií. Jste zde v kritické době na planetě Zemi, drazí. Je to velmi neobvyklý soubor okolností, které se nyní spojují. Na vaší planetě nyní probíhá válka. Máte ji už nějakou dobu, nyní i v průběhu let. V tomto případě však byly války pečlivě naplánovány, protože se věci poněkud změnily. V průběhu staletí získali různí vládci díky válce mnoho. Ve starších dobách na Zemi posílali své armády, aby zabíjely, znásilňovaly a plenily své nepřátele. Vítězní vládci si pak přivlastňovali vše, co zbylo, a přiváděli své vlastní lidi, aby nově zabranou zemi osídlili.

Možná si myslíte, že se to všechno stalo už dávno, ale ve skutečnosti to bylo velmi nedávno. V dřívějších staletích to bylo dokonce považováno za normální způsob života, protože se to dělo tak pravidelně. Většina lidí se přes to přenesla, ale jiní ještě ne. Ano, lidé mají tendenci věci opakovat. Mají sklon k opakování, který způsobuje, že znovu vytvářejí energie a okolnosti. Špatné věci jsou na Zemi přijímány jako normální tak často, že se pro ně dokonce vytvořila šablona.

Šablona války
Většina z vás, kteří čtete tento článek, není přímo zapojena do válek, které se nyní na Zemi odehrávají. Jste však zapojeni jiným způsobem, protože kolektiv nakonec určí, jak daleko to zajde. No, není to snadné, protože existuje mnoho vládců, kteří půjdou proti kolektivu. Klidně půjdou i proti vlastním lidem, pokud si myslí, že tím něco získají. Říkáme to tak z nějakého důvodu, drazí. Když se podíváte na války na planetě Zemi v současnosti, nejde v nich o lidi. Jsou o vládách, které válčí pomocí lidí, je to stará šablona, která se vrací. Mnozí z vás jsou zde s novými šablonami, ale ještě jste neměli příležitost je aktivovat.

Kvantové provázání
Skutečnost je taková, že máte vliv na vše, co se děje. Proč? Protože poprvé, drazí, jste hluboko v páté dimenzi a jste propojeni. Bohužel jen málokdo ví, jak toto propojení využít, nebo si dokonce uvědomuje, že existuje. Toto spojení vše změní, protože ve skutečnosti jste všichni nedílnou součástí jeden druhého. Objevili jste části, které lze potvrdit při studiu kvantové mechaniky, tzv. kvantové provázanosti. To je situace, kdy jsou dvě částice, bez ohledu na to, jak daleko jsou od sebe vzdáleny, složitě propletené a pohybují se přesně ve stejný okamžik. Kdyby cestovaly, byly by rychlejší než rychlost světla. Částice však necestují, protože jsou propojené a jsou nedílnou součástí jedna druhé. A stejně tak jste na tom i vy, drazí, když procházíte závojem. Sestupujete dolů, abyste hráli tuto hru a předstírali, že jste lidé. Uzavřete všechny smlouvy a pak vše uvedete do pohybu.

Probuzení
Když se pak ocitnete na Zemi, snažíte se rozpomenout. ˝Proboha, co tady dělám? Kde to jsem... kdo jsem. A hra na to, jak se naučit být člověkem, začíná. Ve skutečnosti jsi duch, ale najednou jsi uvízl v lidském těle. To může být pro ducha frustrující, a proto může být dětství jako pro člověka tak náročné. Jak se váš duch začíná aklimatizovat, snažíte se vše racionalizovat a vyvažovat. Přirozené spojení, které má člověk s Domovem, se začíná vytrácet. Je to součást závoje a vlastností hry, kterou jste si sami napsali.

Ach, my víme, že si nemyslíte, že jste stvořitelské bytosti, ale přesto jimi jste. Zajímavé je, že když se odpojíte nebo předstíráte, že toto spojení nevidíte, začnete se na věci ve skutečnosti dívat z jiné perspektivy. Místo toho, abyste využili moudrost, kterou poskytuje spojení se všemi věcmi, můžete se dívat pouze z perspektivy jednotlivého člověka. Často právě zde člověk vnímá něco jako ohrožení nebo odnětí. Bez neustálého spojení se vším si člověk vytvoří ego a vnímá se jako oddělený.

Lidé musí zápasit s egem, které jim někdy stojí v cestě. To platí zejména v případě, že jste globální vůdce, a to je výzva, kterou vidíme, jak se na Zemi rozvíjí izraelsko-palestinský konflikt. Je snadné si myslet, že se o něj nemusíte starat, protože válka se odehrává v jiné části světa. Nebo vám to možná připadá jiné, protože nevěříte ve stejné věci jako oni. To všechno je prostě součástí závoje a velmi úspěšně se daří skrývat spojení, které mají všichni lidé mezi sebou.

Vzpomeňte si, že všichni jste spolu úzce spjati. Když máte nějakou myšlenku, otiskne se do univerzálního podvědomí, které je společné všem lidem na planetě. V okamžiku, kdy jeden z vás má myšlenku, je jen otázkou času, kdy budou mít ostatní z vás příležitost zažít stejnou myšlenku. Neustále vytahujete myšlenky z podvědomí a přivádíte je do svého vědomí. Ano, to je to, co je na planetě uzemňuje. Dokážete si představit, co by se stalo, kdybyste tam místo toho dokázali zasít semínka míru? Někteří z vás sem skutečně přišli s tímto záměrem, něco jako skládání balíčku pozitivních myšlenek.

Ukotvení míru
Na lidské cestě se duchové učí věci a přinášejí Domů to, co se naučili. Pak to ukotví do jádra své osobnosti. Když si pokaždé nasazujete závoj, ani si nepamatujete, co jste si přinesli minule. Takže je to docela pracný proces, abyste jako duch v lidské podobě udělali nějaký pokrok. Ale vy to děláte, drazí. Jak to přesně funguje? Jednou z věcí, kterou můžete udělat, je začít hledat, v čem jsou si všichni lidé podobní, namísto toho, v čem se liší. To vám umožní vidět energetické linie, které všechny lidi spojují, a zároveň zasít semínka míru. Znamená to, že to bude mít okamžitou odezvu? Ne, bude trvat nějaký čas, než se to plně integruje. Ale jakmile se začne pohybovat novým směrem, nabere to rychlost.

Spojování bodů
Všechny tyto věci se začínají dít díky vývoji lidstva. Začínáte vidět spojovací linie. A samozřejmě, když se podíváte na noční oblohu, je to časová osa. To, co vidíte na noční obloze, je světlo z doby před 13,8 miliardy světelných let. Takže je to tak trochu stroj času, že? Lidé měli velmi omezený rozhled, ale nyní se rozšiřuje. Lidé věřili, že vesmír, jak ho znáte, je starý 13,8 miliardy světelných let. Ale nedávno lidé lokalizovali galaxii vzdálenou více než 32 miliard světelných let. Je to docela krásné, když se můžete podívat do tak vzdálené minulosti a vidět, jak s těmito věcmi pracujete. Lidé přepisují své chápání vesmíru a jeho vzniku. Je zřejmé, že všechny původně spojené částice stále sdílejí toto spojení. Ale vy vlastně nevidíte, jak jsou tyto body propojeny, což je součástí vaší lekce, kterou jste dostali, když jste přišli sem na planetu Zemi.

Poslední časy
Lidé se čas od času vracejí, aby se neustále snažili zdokonalovat. Zlepšujete se do určitého bodu a pak si řeknete: ˝Víte co? Tohle už nepotřebuji! S planetou Zemí jsem skončil, ale je tu pár věcí, které bych si rád vyčistil, než se přesunu dál.˝ A tak se rozhodnete, že to uděláte. A tak se naposledy vrátíte, což je důvod, proč vám říkáme poslední časovač. Právě teď je vás tady na planetě Zemi mnoho, protože jste přišli jen proto, abyste tuto energii udrželi. Někteří samozřejmě přišli i proto, aby zde byli a rozkývali váhu.

Vraťme se na chvíli na noční oblohu. Přestože teorie velkého třesku byla velmi užitečná pro pochopení vzniku vesmíru, vaše nové teleskopy ji brzy vyvrátí. To, co lidé považují za Velký třesk, byl ve skutečnosti pouhý pohyb z jednorozměrné reality do jiné. Těchto dimenzionálních přesunů, které byly známé jako ˝vdechnutí a vydechnutí Boha˝, bylo nespočetně mnoho. Pokud se vrátíte zpět za 16 miliard let horizontu událostí, existoval prostor jednoty, když vše procházelo dimenzionálním posunem. Brzy zjistíte, že díra, z níž vesmír vznikl, je stále otevřená a vytváří nové hvězdy. Je to místo, kde jsou všechny věci propojeny. Byli jste tam a byli jste toho součástí. Ale byli jste také součástí všeho ostatního, fyzickým a energetickým spojením s každou bytostí všude na světě. Je to velmi podobné tomu, co máte, když jdete Domů. Ve vesmíru je nádherná špetka světla, která právě začíná ovládat světelnou oblohu, je to naprosto nádherné. O to vás tedy žádáme. Spojte tyto body a pokuste se zjistit, že jste spojeni s každým z nich.

Energetická bublina
Je užitečné mít na paměti, že i ti, kteří záměrně vytvářejí válku na Zemi, jsou také vaší nedílnou součástí, jsou s vámi propojeni. Jak jim ale můžete posílat tu nejlepší možnou energii? Inu, existuje mnoho způsobů, jak kolem lidí vytvářet energetické bubliny. Nejdůležitější je vidět širší vizi, protože hrajete novou hru. Ještě jste nenapsali všechna pravidla, protože na ně teprve přicházíte. Když nová hra začne postupovat, ti, kteří hluboce investovali do staré hry, jednají, aby se pokusili zabránit změnám. Ano, nakonec se věci stejně změní. Vy jste tu od toho, abyste se o to postarali, a daří se vám to lépe, než si myslíte.

Vězte, že jste milováni nad vaše chápání. Všechny oči vesmíru jsou upřeny na planetu Zemi a na krásné bytosti, kterým říkáte lidé. Užijte si cestu, drazí. Chovejte to nejvyšší ve svém srdci a umístěte to nahoru do onoho podvědomí. Spatřete vizi lidstva, které se spojuje, a začněte tyto body spojovat. Chovejte se k sobě navzájem s úctou, pečujte o sebe navzájem a dobře si spolu hrajte.
_________________________

Jsem Strážce času, drazí, a mám obrovskou radost, že jsem dnes s vámi. Lidstvo právě zažilo šokovou vlnu, skoro jako by mu někdo vytáhl koberec zpod nohou. Nový normál právě začal, i když doufáme, že nezůstane dlouho. Záleží jen na vás, protože vy jste tu s mnoha potřebnými dílky skládačky. Máte odpovědi na některé z těchto složitých otázek? Ačkoli tyto odpovědi možná nedržíte mentálně, jejich energii držíte ve svém srdci. Pokud dokážete propojit svá srdce s jejich srdci, ať už jsou jakákoli, můžete dosáhnout obrovské změny.

Existují vládní představitelé, kteří nechtějí, aby jejich lidé věděli, co dělají. A tímto způsobem mohou využít i vaši sílu, někdy ji používají proti vám. Ve skutečnosti je to rozšířenější, než si myslíte. I když si pravděpodobně myslíte, že žijete ve vládě, která takto nefunguje, do jisté míry to dělají všechny. Překvapilo by vás, kdybyste věděli, že všechny války na Zemi vyvolali vůdci, nikoli lidé? Přirozeným stavem ducha je harmonizovat a konat dobré skutky. Vládní představitelé mohou tento postoj zaujmout pro parádu, ale většinou využívají moc k osobnímu prospěchu.

Protože mnohé z těchto bodů znovu spojujete a integrujete do sebe i do sebe navzájem, vše se začíná měnit. Máte příležitost nejen zasít semínka, ale také sami sklízet úrodu tím, že začnete sázet semínka pro nový život. Přestože mnozí z vás jsou kompletní s tím, co jste přišli udělat, zdá se, že jste si toho naložili hodně.

Po celé eony životů jste se snažili všechny ty volné konce svázat. A někteří z vás jsou teď trochu zahlceni, že? Tak se, drazí, nadechněte. Naplníme vás světlem a láskou při každé příležitosti, kdy se s vámi budeme moci spojit. Možná si neuvědomujete, že to pro nás děláte i vy, protože jste naší součástí. Stejným způsobem, jakým jste spojeni mezi sebou, jste spojeni i s námi. Zbožňujeme to a vytváříme pro to prostor při každé možné příležitosti. Snažíme se o vás pečovat, abyste tyto dveře otevřeli. Ale jak se vyvíjíte, najdou se i tací, kteří se snaží využít změn, které se dějí ve velmi velkém měřítku.

Nyní máte také možnost vyřešit problémy, kterými se zabýváte již velmi dlouho. Nezapomeňte však, že to vše je systém vyvažování. Pokud vás někdo zatlačí sem, musíte ho zatlačit zpět. I když bychom si přáli, aby to tak nebylo, ve skutečnosti o tom rozhoduje kolektiv. Vložte tedy svou energii do kolektivního vědomí. Vložte do podvědomí to, co byste rádi viděli. Nenechte se odradit, když nevidíte, že se všechny výtvory, které tam vkládáte, stávají skutečností. Jednoduše věřte, že ty mohou mít na vaší planetě obrovský vliv, protože v sobě nesou paprsek světla, do kterého může každý vyrůst.

Je to neuvěřitelný čas být zde, drazí. Svůj prostor na planetě Zemi jste si rezervovali na delší dobu a jste tady. Máme z toho obrovskou radost, drazí, protože vy jste kouzelníci, kteří mohou pomoci změnit výsledek všeho, co probíhá. Můžete posunout energii tak, aby se pro vás všechna tato negativa změnila v pozitiva. Je to velmi magický způsob, jakým se to děje, protože vše začíná myšlenkou. Začíná to snem tváří v tvář nepřízni osudu, tváří v tvář válce. Odvažte se snít a začnete spojovat tyto body, což vše změní. Jste na správné cestě a vaše cesta je jasná. Uchopte své světlo, držte ho vysoko a sdílejte ho s ostatními, když vykročíte vpřed. Vězte, že máte dokonalou příležitost vytvořit něco velmi kouzelného.

Jako Strážce času jsem vás sledoval, jak se vyvíjíte po celé věky, nejen na Zemi, ale na mnoha místech. A vy teď začínáte nahlížet za závoj. Začínáte vidět věci, které jste nikdy předtím neviděli. Využijte těchto příležitostí, i když čelíte nepřízni osudu a výzvám. Proměňte tyto husté energie v něco magického, protože právě proto jste přišli. Nezapomeňte se však postarat o ty, kteří to potřebují. Mnozí cítí všechno to napětí a převádějí ho do toho, co nazýváte duševní nemocí. Intenzivní výzvy můžete zmírnit láskou. Ano, odvažte se zamilovat při každé příležitosti a spojte si to. S největší ctí vás žádám, abyste se k sobě chovali s úctou. Projevujte si tuto úctu při každé příležitosti, pečujte jeden o druhého a dbejte na to, abyste si spolu dobře hráli. Hrajete krásnou hru. Espavo, drazí.

Jsem Strážce času a mám vás vroucně rád.

Espavo - Děkuji vám, že jste se chopili své moci.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/11/18/the-group-connecting-the-dots/

Zpět