3265 Cheopsova pyramida - Trezor s mimozemskými hodinami Gaauarme

[ Ezoterika ] 2022-10-17

Q: Je cheopsova pyramida trezor, který obsahuje jakési ʺhodinyʺ?
A: Uvnitř kupole, které říkáte ʺpyramidaʺ - jako všechny ostatní pyramidy postavené na Zemi - je podle vašich slov mechanismus neboli ʺhodinyʺ. Stroj, který počítá ʺčas začátku a konce života civilizacíʺ na Zemi. Jakmile jedna civilizace vymře / přestane existovat / přesune se na jinou úroveň
bytí, hodiny se zastaví a pak začnou znovu počítat. Jsou také navázány na kyvadla egregorů a oni zase svými cykly ʺurychlujíʺ kyvadlo Hodin. Čím intenzivnější jsou funkce egregoru, tím ʺrychlejiʺ kyvadlo Hodin funguje. Hodiny je alegorický název mechanismu / technologie, který je pro tento koncept z hlediska vašeho vnímání nejvhodnější. Původně do pyramidy zabudována nebyla, když ji postavili
potomci Nibiřanů s jinými civilizacemi, stalo se to mnohem později, protože úpadek civilizace
potomků Nibiřanů na Zemi nějakou dobu trval. Umožnilo to inženýrům hodinového mechanismu dokončit svou práci.

Q: Jak tento mechanismus funguje a jak je navržený?

A: Ve svém jádru tempo hodinového mechanismu určuje rychlost a vývoj každé civilizace na Zemi, včetně její životnosti/existence. Když civilizace z toho či onoho důvodu přestane existovat, ve stejnou dobu se Hodiny zastaví a spustí nové odpočítávání pro novou civilizaci. Po zahájení dalšího odpočítávání se Hodiny začnou ubírat jiným směrem, pokaždé, když dokončí své zastavení a začnou nové odpočítávání, změní směr. Struktura hodinového stroje velmi připomíná polygonální tvar, který je uvnitř pyramidy neustále v pohybu a přetváří její tvar. Obsahuje více než 1000 pracovních mechanismů. V srdci / uprostřed Hodin je mechanismus, který počítá trvání civilizací a je kyvadlem práce všech egregorů na Zemi. Nemá smysl vysvětlovat principy fungování každého mechanismu zabudovaného do Hodin, protože lidstvo nebude moci použít tyto informace v žádné ze svých sfér činnosti na planetě. Jako základní informace to stačí.

Q: Kde byla tato technologie vyrobena?

A: Mechanismus byl postaven ve vzdálené galaktické soustavě, která se nachází velmi daleko od vaší galaxie, jedná se o soustavu, která existuje bez takových nebeských těles, jako jsou planety. Existují určité body v prostoru, které jsou příznivé pro život bytostí, které tam žijí. Na vaší planetě (Zemi) je hmyzí říše mikroskopickým odrazem této rasy bytostí. Mechanismus byl přinesen na Zemi během konce prosperity egyptského království. Vysoce postavení Egypťané - králové, královny a faraoni věděli o existenci hodin, protože sami přijali spolupráci při jejich ʺzavedeníʺ do systému Země a jejich umístění do kupole (ʺpyramidyʺ). Sami Egypťané se nepovažovali za příslušníky lidské rasy, ale stavěli se nad lidi. Jejich genetická paměť obsahovala informace o původu jejich druhu z civilizace Nibiru a nepovažovali se za ʺlidiʺ. Předstírali, že jsou jednou z ʺnejvyššíchʺ civilizací na Zemi, ʺsuper lidéʺ.

Q: Proč by měl někdo počítat dobu života a dobu civilizací na zemi?

A: Inženýři a designéři, kteří pracovali na Hodinách, sledují vývoj a transformaci každé civilizace na Zemi mimo váš čas a prostor. To je nezbytné pro databázi a obecné informace o vývoji druhů žijících na Zemi. Ty druhy, které nesplní své úkoly, nevyvíjejí se, neprovedou přechod do dalšího stupně vědomí a vývoje všech svých těl, jsou odstraněny nejen vaším systémem, ale i dalšími zodpovědnými, kteří tento problém řeší, včetně Země samotné jako vědomé Esence, která svou zkušenost podstupuje v těle planety.

Q: Jak dlouho budou hodiny fungovat a existovat v pyramidě?

A: Dokud bude Země existovat jako planeta, bude mechanismus fungovat. Technologie, kterou nikdo není schopen ʺvytěžitʺ nebo ʺzastavitʺ bez našeho souhlasu a svolení. Navíc jsou hodiny pro lidi neoddělitelné od pyramidy.

Q: Bude mechanismus fungovat dál, i když lidstvo tranzituje do nové civilizace?

A: Ano. Hodiny se přizpůsobí všem proměnám na Zemi a mají také funkci přesunu do jemnějších rovin bez ohledu na to, zda jejich úložiště (ʺpyramidaʺ) bude existovat nebo bude zničeno.
K tomu všemu dáváme souhlas a povolení.

Q: Proč byly hodiny umístěny v cheopsovy pyramidě a ne na jiném místě na zemi?

A: Na těchto územích, kde stojí všechny pyramidy v Gíze, je jedno z nejsilnějších magnetických polí a zpracování energie čchi, které se táhne vertikálně z útrob Země přes její plášť vzhůru do vesmíru. Všechny největší pyramidy v Gíze jsou kupole pro dodávání a zpracování energie čchii.
Vrchol pyramid je zpracovatelský bod, který řídí přenos energie podél vertikálního vektoru z nitra Země do vesmíru. Tvar pyramidy je zprostředkující živná buňka, přes kterou Země přijímá energii čchi z vesmíru.
Komplex v Gíze je jakousi ʺelektrárnouʺ, která velmi dobře fungovala ve starověkém Egyptě, zásobovala energií různé technologie, které se tehdy na těchto územích budovaly a zaváděly, a také využívaly pro každodenní život Egypťanů, kteří si spolu s dalšími civilizacemi vyráběli vlastní elektřinu.

Tomu odpovídá síla potřebného napětí na pozemcích pyramid v Gíze a dodává dostatek paliva potřebného k provozu mechanismu hodin na Zemi a samozřejmě je technologie samotných hodin přizpůsobena polím a funkcím Země.
Dalším podobným místem na Zemi je ʺBermudský trojúhelníkʺ. Toto místo je ještě silnější, pokud jde o amplitudu magnetických polí a překrývání jiných hustot-dimenzí.

Q: Jakou roli hraje sfinga?

A: Připomínat lidem, kdo jsou.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13862

Zpět