2188 Vyšší Já Inger Noren

[ Ezoterika ] 2022-02-28

O tom, co se nyní ve světě děje, bylo rozhodnuto už dávno. Je to velká zkouška pro celou populaci, jakou odezvu má tento happening. Mnozí pochopili důsledky těchto událostí a chápou, že v zájmu pokroku musí být všechna negativa vynesena na světlo, zpracována a poslána na světlo k transformaci. Obohacuje to celý svět, jakkoli se to může zdát podivné s touto šarádou a hrou, kterou ve skutečnosti je. Po celou dobu je třeba nechat tomu čas, i když jsou mnozí unaveni čekáním na změnu, nemůže se to stát najednou. Může se stát, že to bude příliš obtížné a nepochopitelné, a tak se lidstvo může vydat opačným směrem, tedy zpět do nižších energií, které jsou pro tuto chvíli bezpečnější, i když je to bezpečí klamné. Nepochybujte o tom, že všichni lidé budou tyto události pociťovat v dobrém i zlém, ale zároveň dojde ke zvýšení vibrací a uvědomění. To je pro vývoj Země nesmírně důležité, a až skončí negativní události bytostí, kterým již nebude dovoleno praktikovat tyto scénáře, lidé na Zemi pocítí mír a klid ve svých myslích. Mír je na cestě díky síle a lásce lidstva ke všemu živému. Tato velká operace pro Zemi brzy skončí a lidé budou moci v budoucnu žít ve vzájemné harmonii a míru ve všech zemích. To je to, co bylo lidem na Zemi předpovězeno a co se s milostí našeho Boha Otce stane.

Zdroj: https://blogg.eurora.se/2022/02/28/mitt-hogre-jag-5/

Zpět