2172 Sny a tvrdá lekce Vania Rodriguez

[ Ezoterika ] 2022-02-24

Sananda - Splňte si své sny
Každý z vás si musí být vědom, musí hledat Světlo, musí jít svou cestou, a to v rámci všech drobností, které tvoří cestu Světla. Byl jsem člověk jako vy, mnozí z vás už můj příběh znají. Byl jsem člověk s tolika chybami, tolika vzpourami a vnitřní nespokojeností jako každý z vás. Proto je pro mě velmi snadné poznat, co se odehrává v srdci každého z vás. Projekt na této planetě, kde se uplatnilo tolik variant, není snadný proces a nikdy nebyl. Nechali jste se strhnout řečmi, předváděnými zázraky a úchylkami, jako by vám láska Boha nestačila. Chtěli jste zažít víc a otevřeli jste dveře všemu, co váš svět přivedlo tam, kde je dnes. Každá duše, která se zde inkarnovala a dezinkarnovala, je nějakým způsobem zodpovědná za celý tento svět, ve kterém dnes žijete. Láska Boha je však nesmírná a bezpodmínečná a připadlo mi, abych navrhl vývoj této planety.

Když jsem sem přišel v podobě Ježíše, byla moje duše, než se probudila, stejná jako ta vaše, nesmírně lidská. Po mém probuzení se z ní stala duchovní duše, v níž jsem viděl trochu víc, než vidíte, a dokázal jsem pochopit své poslání. Tehdy začalo osvobození této planety. Nezačalo teď. Od té doby bylo na planetu implantováno Kristovo vědomí a do srdce každého obyvatele byla implantována moje Jiskra. Navzdory vzdálenosti, kterou jsi vytvořil mezi sebou a Bohem, jsme nikdy nebyli daleko. Byli jsme tam, kde jsme dnes, ale vy jste nás neviděli a nechtěli vidět, že jsme vám na dosah.

Pravdy se objevují každou chvíli. Stále jsou před námi velká zjevení, která změní běh lidstva, ale aby k nim mohlo dojít, musí být svědomí připraveno přijmout vše, co obdrží. Nemůžeme z úzkosti nebo ve spěchu prostě všechno hodit na planetu a čekat, co se stane. Časovaná bomba by velmi rychle explodovala. Pracovali jsme s každým z vás, přinášeli jsme vědomí, lásku a pravdu do každého z vašich srdcí. Je škoda, že v mnoha srdcích ji nenajdeme. Světlo, pravdy a vědomí se stále se upínají k neřestem a orgiím, které tato dimenze každému přináší a které je zřejmě činí šťastnými. Sladká iluze nepřináší štěstí, jen pomíjivé potěšení, bez hlubšího základu. V naší práci dál pokračujeme.

Na tuto planetu přichází stále více Světla. Jsme uprostřed velkého portálu intenzivního transformujícího světla pro každého. Vnímejte se jako osvícenou bytost, jako by z vašeho srdce vycházelo velké světlo a ovládalo celé vaše tělo. Nebojte se toho, co přijde; nebojte se stínů, problémů, překážek, výzev. Nebojte se. Světlo pozvedá, a zároveň ukazuje stíny, a také přináší víru, důvěru, jistotu, naplnění. Nic není okamžité, vše je soustředěné a stvořené. Přesto nelze tvořit okamžitě, je to proces. Pokud každý den věříte v tento proces, Světlo, které přichází, zhmotní každý z vás. Je na vás, abyste na tomto procesu trvali, je na vás, abyste věřili ve Světlo a vždy viděli vše, co už je hotové. Přejděte z fáze snu do fáze realizace, chovejte se, jako byste ho již dosáhli, chovejte se, jako by se sen již uskutečnil; tím projevíte důvěru, jistotu, že se to stane. Může se stát, že to, co si přejete, se změní, ale nikdy ne k horšímu. Je to jako dar od vesmíru, který přesahuje vaše přání. Věřte tedy, vytvořte si splněné přání, mluvte o něm jako o splněném, jednejte ve svém životě, jako by se již stalo. Tímto způsobem proces urychlíte. Až to budete nejméně čekat, se vám vaše přání splní.

Je tu jedna výhrada: naplní se to, co je dobré pro každého z vás a pro celek. Sobeckým přáním nebo touhám po snadném obohacení nebude vyhověno. Jde o to, abyste vždy mysleli na sebe a na Celek, aby toto přání bylo dobré pro Celek a řekli Vesmíru: ″Bude to dobré pro mě z tohoto důvodu, ale bude to dobré i pro Celek, z tohoto jiného důvodu. Tímto způsobem spoluvytváříte něco úžasného, něco, co se určitým způsobem rozšíří po celé planetě, protože je to dobré pro Celek.

Tento portál dosáhl vrcholu včera, ale bude pokračovat ještě 2 až 3 dny. Využijte toho, přijměte všechno toto Světlo ze svých srdcí a uvidíte ve svých myslích a srdcích, co si přejete. Přemýšlejte, tvořte, prožívejte ve své mysli přání, které jste si splnili. Pokud přání naplní vše, co jsem řekl já a mnoho dalších, dostanete ho. Na cestě vzestupu se plní sny, a osvětlují stíny, odstraňují se překážky, aby se už nikdy nevrátily. Žijte v tomto Světle, vnímejte toto Světlo, naplňte svá srdce Světlem a v jednom krátkém okamžiku zavřete oči a vnímejte se uprostřed velké bubliny Světla se splněným přáním. Pokaždé, když to uděláte, zhmotnění přání se stále více urychluje. Na cokoli se zaměříte, vesmír na to reaguje.

A další upozornění: žádost je individuální. Nepodávejte žádosti za ostatní, žádosti by měly být podávány tak, aby splnily sny každého jednoho z vás. Nežádejte o cokoli, ale ať to, o co žádáte, je dobré pro Vše. Vždy mějte na paměti, že při každém kroku, na kterém se rozsvítíte, se toto světlo odráží a přijímá ho celá planeta. Buďte světlem, soustřeďte se, věřte, buďte vědomím. Využívejte všechny nástroje, které jste dostali. Každé slovo, každá mantra posiluje to, po čem toužíte.

Znovu vám tedy připomínám: není to žádost Celku, je to vaše přání a žádejte, kolik chcete, není žádné omezení. Prostě se do toho proudu, do toho vznášení, vžijte. Nedělejte si starosti s tím, kdy a jak. Na okamžik vystoupíte z proudu, internalizujete se, vnímáte se jako světelné body a vyzařujete svá přání. Pak se vraťte do proudu a sledujte ho. Tam nahoře, na samotné cestě k proudu, k jeho řece, k moři, se váš sen splní. Stačí se poddat proudu, který vám přinese příležitosti, akce, lidi, cokoli, co je nezbytné pro splnění vašeho přání. Nepropásněte tuto příležitost a vše dělejte od srdce! Mysl musí být v této době stranou.

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/sananda-tornem-seus-sonhos-realidade

Zpět