4056 Královští reptiloidi Irina Podzorova

[ Ezoterika ] 2023-02-26

Pocházíme z planety Dochriša. Naše rasa je součástí mezihvězdné unie. Vyvinuli jsme se ze zvířat, jako byli pterodaktylové. Před rozhovorem jsem si porovnal časové údaje, abych je byl schopen určit. Naše civilizace se zrodila před 72 miliony let, první inteligentní bytosti vstoupily před 320 tisíci lety, to není tak dávno. Nejsem plně obeznámen se všemi civilizacemi, jsme v kontaktu jen s omezeným kontingentem.

Fyzické tělo má výšku 15 metrů. Máme 4 končetiny a na zádech křídla. Barva kůže je šedá. Vnitřní část křídel a přední část od brady k podbřišku máme bílou, svrchní část křídel spíše metalická kvůli maskování na naší planetě, kde nás zevnitř požírali brouky nakladené larvy. Křídla jsou kožovitá.

Klademe vejce. Vývoj našemu dítěti trvá asi jeden pozemský rok, tj. 6 našich roků. Na naší planetě je mnoho hor a sopek, v atmosféře je hodně oxidů dusíku, síry, oxid uhličitý - horních 13 %. Hodně ozónu. Poloviční velikost planety (7 tisk. km)

Aktuálně nám zástupci mezihvězdné unie pomáhají s robotizací těžby na planetě a s modernizací továren a recyklací. Je mi 620 vašich let, dožíváme se vašich 3000 let. Pozemšťané mají v genetické informaci spoustu mikropoškození, která brání žít tak dlouho.

Naše krev je bezbarvá plasma, nese kyslík a další živiny, aniž by se slučovala s hemoglobinem. Máme jakousi dusíkatou látku podobnou lidským aminokyselinám. Na planetě prakticky nemáme železo a měď, takže se náš systém transportu vyvinul jinak.

Jsme všežraví, nejraději máme ryby. Máme vodní plochy s drůbeží, rostliny podobné bambusu s ořechy pod listy. Plaveme, bez vzduchu vydržíme 6-7 minut. Dříve jsme kvůli přelidněnosti měli války. Nyní máme něco málo přes 12 miliard obyvatel, ale téměř celý povrch vhodný pro infrastrukturu je nyní zastavěn obrovskými mnohapatrovými věžemi s přemostěními a mezipatry s terasami.

Věříme v jakoukoli teorii, která přináší výsledky, nevymýšlíme mýtický svět, který vysvětluje realitu, jako vaše náboženství. Vysvětlujeme ji na základě našich zkušeností získaných prostřednictvím smyslů. Máme také intuitivní pocit naší duše, kdy můžeme přímo poznat, co je pro náš život užitečné, a nevztahuje se k fyzičnu. Jakási nauka o naší civilizaci, jako vaše antropologie. Náš jazyk zni jako jakési cvrlikání.

Naše kosti obsahují vápník a křemík, který je dělá elastickými. Mají hodně vzduchových dutin, takže jsme lehcí, létáme. Každý se zabývá naplňováním svých tužeb, s draky rádi plaveme, rádi lovíme, sbíráme rostliny, nerosty, mnozí cestují i na jiné planety, zejména tam, kde žijí nám podobná stvoření. Naše hudba je bez nástrojů, zpěv, skladba zvuků a k tomu něco jako divadlo, a to i při letu.

Máme mozek, který se v noci nevypíná, takže si naše cesty v duchovním světě pamatujeme. Chápeme na naší planetě 14 pater astrálního světa. Máme 14 čaker. Chodíme do práce. Každý něco dělá. Máme 378 tříd. Slavíme vstup do unie a sjednocení před 124 roky. Dalších 124 let trvalo, než se uklidnily všechny ty rebelie.

Pokud naváže nějaká duše kontakt s matkou v astrálním světě, společně létají v astrálním světě a vybírají si otce. S jejím svolením pak vstupuje do její aury. Duše v astrálním světě probere se svou matkou proč se chce narodit právě jí, jaké má úkoly, případně jaké chce jméno a kdy se chce narodit. Vývoj dítěte spotřebuje velké množství vápníku. Viděl jsem matky, které měly až 10 dětí. Rodiče spolu žít nemusí. Každý má u nás přidělený svůj životní prostor. Role muže je omezena na to, že bude mít dítě a pak s ním bude komunikovat, až se narodí. Žena může duši dítěte i odmítnout. Dítě vychovává zhruba vašich 40 let, poté stráví zhruba 12 našich let v jakési škole. Poté dostane jakýsi disk, v němž je jeho ID.

Proces oplodnění je pro nás neutrální, bez lásky. Pojem láska se v každém světě může lišit. Jako vědec zkoumám další civilizace. Nejprve musím pochopit, jak chápete život, smrt, protože pochopení lásky závisí na pochopení dalších základních pojmů, dalších základních abstraktních myšlenek, které existují ve vaší společnosti.

Nemáme peníze, ale máme tři druhy vzácných mušlí. Máme tři velké kontinenty a řetězce ostrovů daleko do oceánu. Hory, říční nádrže, jezera. Jsme asi 300 milionů km od naší hvězdy, protože svítí mnohem jasněji a je teplejší. Dvě roční období, žádná zima. 10 - 65 stupňů. Jako drogu máme plyny poblíž sopek, nejsou zakázané, pomáhají při melancholii. Nemáme domácí mazlíčky. Volné oblečení. Máme silnou imunitu. Mnoho milionů let vyjednáváme s duchy planety (plasmoidy), aby pro nás nevytvářeli škodlivé a nebezpečné mikroorganismy.

Stávající systém je monarchie. Královna přenáší moc na dceru. Pokud není duše, není sex, je to znamení, že se moc musí přenést na nejstarší. Ženy vládnou, protože jsou zdrojem existence pro každého. Její mysl je uspořádána tak, že se může postarat o společnost, jako se matka stará o své děti.

Před vstupem do unie jsme neměli vlastní vybavení, pouze pro výstavbu budov a zbraně. Zbraně byly jakýsi žulový oštěp. Naše planeta má málo kovů. Naše genetická informace (34) je uložená přímo v jádře, nemáme chromozomovou sadu buněk, ani bych to nenazval spirálou. Máme sady aminokyselin a analogie ribozomů a struktur.

Léky na přírodní bázi, fosfor, síra, dusík, jakési jedle si vyměňují životní energii, pomoc od jemnohmotné civilizace (plasmoidi). Kontakty s jinými civilizacemi v astrálu. Nemáme vtipy, odmítnutí nezpůsobuje nepříjemný vjem, nevyvolává zvědavost. To, na co se ptáte, ukazuje, že na některých planetách dělají docela divné věci.

Nemáme žádnou kolonii, ale vyjednáváme s unií o nějaké volné planetě pro náš druh, abychom mohli kolonii založit. Se vstupem do unie nám pomáhala Bachrejšská civilizace. Jsou menší, 10-12 metrů, nemají křídla, jiná barva pleti, ale také žijí v horkém prostředí. Při vstupu do mezihvězdné unie se dostává každá civilizace do péče jedné, nebo vícero.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Gb2AOy--Rd8

Zpět