3446 Rozhovor s civilizací Sirius Dr.V.

[ Ezoterika ] 2022-11-18

Q: Řekněte mi o volbě, je nějaká? Začněme na úrovni Země (trojice: Země, Člověk, Nebe a dva body plus a minus).
A: Na Zemi máte volbu žít nebo nežít, je to nejtěžší volba, protože je to řetězec událostí, které prožíváte a jste v něm, takže je vám nejbližší. Odměnu sklízíte vlastním tělem, vlastním životem. Pokud jste se rozhodli špatně, například pro špatné jídlo nebo špatné letadlo, všechny tyto volby už můžete pocítit.

Pro člověka už je vědomá volba, když pochopí, že nemusí bojovat o život, shánět jídlo a hledat ženu, (volba programu člověk). Už funguje jinak, je si vědom, ale ještě ne úplně. Již nyní se rozhodujete ve prospěch duchovnosti a rozvoje, i když i je to všechno relativní, protože program člověk je poměrně konzervativní a neustále vás stahuje na úroveň Země, ale úroveň Člověka je úrovní, kde se skutečně zamýšlíte nad tím, zda je možné si zvolit?

Na úrovni nebe je to jednodušší - volba již byla učiněna. Je to vaše volba být v tomto stavu, a je to volba těch esencí, které vám pomohly a přivedly vás na tuto úroveň. Na úrovni Nebe je rozhodování, volba je tam jiná, nesouvisí s představami člověka, je to již vliv samotného kosmu, velmi globální a nepochopitelný. Podstatou volby je sloužit druhým, a pokud není tato volba učiněna směrem ke službě, nejste v nebi, i když to také znamená vzestup, nebo pád. Což také není jednoznačné.

Q: Co je vyšší úroveň?

A: Buddhistická, je k dispozici Stvořitelům, těm, kteří již nevidí žádný rozdíl mezi přítomností a nepřítomností příležitosti k volbě. Oni jsou touto volbou, je to jako potenciál volby, vše je v bodě a vše už je tu zvolené.

Q: A co to znamená, pod nebem?

A: Buď je to člověk, nebo mínus buddhistický bod, tedy Stvořitelé, kteří se rozhodli vytvořit volbu, to znamená, že v sobě objevili potenciál volby, který jim dal impuls ke stvoření prostřednictvím volby, volby všech jejich projevů. (pozn. ok, volba byla být tím, čím jsem... takže nekecat a makat)

Zdroj: https://absolutera.ru/article14109

Zpět